" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Δεσμοί πού δέν λύνονται οὔτε κόβονται ! Δεσμοί αἵματος...


Ἡ ἐπανεμφάνισις τοῦ Sabby Mioni (ἐξελληνισμένον : Σάμπυ Μιωνῆς) καί οἱ βαριές κατηγορίες πού ἐκτόξευσε κατά εἰσαγγελέων,δημοσιογράφων μετ᾿ἐμπλοκῆς πολιτικῶν προσώπων,στήν ἑλλαδική (ἐδῶ), συνειρμικῶς ἔφερε μαζύ της καί ὅλη ἐκείνη τήν ἀλυσίδα προσώπων πού εἶχαν ἐμπλακεῖ στήν περίφημον Λίστα Λαγκάρντ. Μία ὑπόθεσις πού παρ᾿ὅλο τόν σάλον,τά φοβερά καί τρομερά πού ἀπεκαλύφθησαν πέρασε καί ἔσβησε σάν νά μήν εἶχε συμβῆ ἀπολύτως τίποτε! Παρονυχίς,πού λένε...

Τό πλέον ἐμπλεκόμενο πρόσωπον,ἀρρήκτως συνδεδεμένο μέ τόν Μιωνῆ,ποιός ἄλλος ὁ Παπασταύρου. Συγκεκριμένως στήν παρέα εἴχαμε : Παπασταύρου-Μιωνῆς -Μεταξᾶς-Σαμαρᾶς

Κι᾿ἄν νομίζετε πώς τυχαίως αὐτοί βρίσκονται καί «κολλᾶνε» μεταξύ τους,εἶσθε πολύ γελασμένοι ! Ἄς δοῦμε κάποιους ἀπό αὐτούς καί τούς ...δεσμούς τους...

Λεβῆ Σαλβατώρ παντρεμένος μέ τήν Κοέν Ῥαχήλ παντρεύονται καί γεννοῦν τρία παιδιά :τήν Ντόρα,τόν Ἄβελ καί τόν Μιχαήλ.Στοιχεῖα ἔχουμε μόνον γιά τόν Μιχαήλ ὅπου φαινεται καί ὡς τόπος καταγωγῆς του τά Τρίκαλα Κορινθίας.Ὁ Μιχαήλ παντρεύεται τήν Ἰωάννα Vianelli κόρη τοῦ Alfredo Vianneli καί τῆς Μαρίας Ἀποστολίδου ἀπό τόν Βόλο.Τό ζεῦγος ἀποκτᾷ δύο κόρες :τήν Λάουρα Μαρία Ἀλίκη καί τήν Brigitta.


Οἱ ἀδελφές Λεβῆ,Μπριγκίττε καί Λάουρα Μαρία-Ἀλίκη. Ἡ φωτό τῆς Λάουρα ἀπό ἐδῶ
Σέ πρῶτο γάμο ἡ Μπριγκίττε παντρεύεται τόν Σκένδερ Νίκη,χωρίς ν᾿ἀποκτήσουν παιδιά.Προ-πάππος τοῦ Νίκη ὁ Σκένδερ Ἰωάννης :


φωτό
Ἰωάννης Σκένδερ,διαβάζουμε πώς τό 1848 μέ διάταγμα τοῦ Ὅθωνος προβιβάζεται ἀπό φρούραρχος σέ ὑπασπιστής στό Φρουραρχεῖον Ναυπλίου. Ἦταν φρούραρχος στήν Λαμία καί ἔλαβε μέρος σέ καταστολή στασιαστῶν στήν Πάτρα :


ἀπό ἐδῶ

Παπποῦς του ὁ Λεωνίδας Σκένδερ,πολιτικός μηχανικός τόν ὁποῖον ἀναφέρει ὁ πατήρ Κιτσίκης,Νικόλαος :
Κιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (ἐδῶ)

Τώρα τό ἐπίθετο Σκένδερ σᾶς θυμίζει τόν ἐθνικό ἤρωα τῶν ἀλβανῶν,Σκερντέμπεη (ἐδῶ); Ἴσως..Ἐάν ὁ Γεώργιος Καστριώτης πού ὀνομάστηκε ἀπό τούς ὀθωμανούς Ἰσκεντέρ ( Ἀλέξανδρος) καί τοῦ ἐδόθη ὁ τῖτλος τοῦ μπέη (ἀρχηγός),μᾶλλον γιά νά τόν καλοπιάσουν ἀφοῦ πολύ τούς χαλοῦσε τά σχέδια καί τελικῶς ἔγινε Σκεντέρ-μπέης,ἔχει σχέισν μέ τήν οἰκογένιεα Σκένδερ,δέν μποροῦμε νά τό ξέρουμε...
Μακκᾶς Ἀθανάσιος 1785-1865,Χῖος
Πάντως ὁ Νίκης,πού παντρεύτηκε ἡ Μπριγκίττε Λεβῆ,εἶχε καταγωγή ἀπό τήν μητέρα του,ἀπό τήν οἰκογένεια Μακκᾶ.Οἰκογένεια πού ἔχει βγάλῃ ἱατρούς-καθηγητές Πανεπιστημίων,πολιτικούς,ἀνώτερους ἀξιωματικούς τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Ναυτικοῦ. Ἡ γιαγιά του ἦταν ἀπό τήν οἰκογένεια Ζλατάνου καί ὁ παπποῦς τῆς μητέρας του ἀπό τήν οἰκογένεια Ῥάλλη. Κάπου πιάσατε τό νόημα γιατί τόν παντρεύτηκε ἡ Μπριγκίττε,ἔτσι; Ἡ οἰκογένεια Μακκᾶ φαίνεται νά ξεκινᾶ ἀπό τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 1700. Χῖος,παρακαλῶ... (1730 ἐδῶ καί 1785,Χῖος, ἐδῶ)
Δεῖτε ἐδῶ,μέ πόσες οἰκογένειες ἔχουν συγγενέψῃ,τά 10 παιδιά τοῦ Μακκᾶ Γεωργίου ὁ ὁποῖος διετέλεσε καί ἀρχίατρος τοῦ βασιλέως Γεωργίου Α΄! Στήν ἴδια οἰκογένεια ὑπάρχουν καί δεσμοί μέ τήν ἐπίσης μεγάλη καί γνωστή οἰκογένεια Μαρινόπουλου,οἱ ὁποῖοι ξεκίνησαν μέ φαρμακεῖον κάπου στίς ἀρχές τοῦ 1900 :

το φαρμακείο του Μαρινόπουλου είναι ο επίσημος «προμηθευτής της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως και του Διαδόχου»! Ο Δημήτρης Μαρινόπουλος είναι έξυπνος, ευγενής, με άψογους τρόπους αλλά και ανοιχτόκαρδος και ιδιαίτερα κοινωνικός. Σύντομα συγκαταλέγεται στην αφρόκρεμα της αθηναϊκής κοινωνίας.(ἐδῶ)

Καί ἐπεί δῆ δέν μπορεῖτε νά φαντασθεῖτε τό πῶς σκέφτονται ὅλες αὐτές οἱ οἰκογένειες καί τί ὑπολογισμούς κάνουν,κυρίως μέ τούς γάμους,θά σᾶς πῶ πώς ἀπό τήν οἰκογένεια Μακκᾶ,τοῦ ἀρχιατροῦ τοῦ Γεωργίου Α΄, ὁ υἱός Κωνσταντῖνος παντρεὐεται τήν κόρη τοῦ Νικολάου Ῥάλλη καί τῆς Μαυροκορδάτου Μαριώρας,τήν Ῥάλλη Μαριώρα.ἡ κόρη τοῦ ζεύγους,ἡ Ἰουλία Μακκᾶ ἀπό τόν γάμο της μέ τόν Ἐμμανουήλ Νικόλαο ἀποκτᾶ ἕναν υἱό τόν Ἐμμανουήλ Κωνσταντῖνο πού παντρεύεται τήν Τσαλίκη Λυδία. Ἡ κόρη τους Γιολάντα Ἐμμανουήλ παντρεύεται ἀπό τήν οἰκογένεια Χωρέμη. Δέν σᾶς λέει κάτι ἔ ;
Κι᾿ὅμως θά ἔπρεπε νά σᾶς λέει διότι ἀπό τήν οἰκογένεια αὐτή ἔχουμε γάμο μέ τούς Μπενάκη ( οἰκογένεια τοῦ Σαμαρᾶ) καί τούς Μηταράκη ( τοῦ Παναγιώτη τοῦ ὑπευθύνου ὑπουργοῦ περί τῆς ...μεταναστεύσεως)  ! Πῶς ; Εἴπατε κάτι ; ... Δεῖτε λοιπόν ἐδῶ,πόσους γάμους ἔχουν μεταξύ τους οἱ Χωρέμηδες καί οἱ Μηταράκηδες !

Ἡ οἰκογένεια Μηταράκη ἔχει συγγενέψῃ καί μέ τήν οἰκογένεια Φλώκα.Ξέρετε τήν γνωστή οἰκογένεια τῶν ζαχαροπλαστείων.Οἱ Φλώκα ἔχουν συγγενέψῃ,μέ ποιούς λέτε; Μέ τούς Μπουτάρηδες ! Ναί,τούς οἰνοποιούς.. Ὁ ἀδερφός τοῦ γνωστοῦ καί μή ἐξαιρετέου Γιάννη Μπουτάρη,ὁ Κωνσταντῖνος ἦταν παντρεμένος μέ τήν Ἀλεξάνδρα Φλώκα.Ἐξ ἀγχιστείας συγγένεια λοιπόν,οἱ Μηταράκηδες καί μέ τούς Μπουτάρη ! (Ἐδῶ γιά Μηταράκη-Φλώκα καί ἐδῶ γιά Μπουτάρη-Φλώκα)

Τήν μητέρα τοῦ Μηταράκη τήν ἔλεγαν Καραγκούνη Ἐλισάβετ καί φαίνεται νά εἶχε παντρευτῇ τόν πατέρα τοῦ Μηταράκη,Anthony Μηταράκη,τό 1969. Σέ β΄γάμο γιά τόν Μηταράκη ἀφοῦ στόν α΄ φαίνεται παντρεμένος μέ τήν Bradley Pamela μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε μία κόρη τήν Jinny,ἑτεροθαλῆ ἀδελφή τοῦ Μηταράκη τοῦ ὑπουργοῦ. (ἐδῶ)

Κυττᾶξτε τώρα τί βρῆκα στό διαδίκτυο :


ἐδῶ
Ἔψαχνε ἡ Ὀμοσπονδία Ἑλληνικῶν Φοιτητικῶν Ἑνώσεων Δ.Γερμανίας,τόν Ἰούνιο τοῦ ᾿65,τήν μητέρα τοῦ Μηταράκη,μέσῳ δημοσιεύσεων σέ ἐφημερίδες ;  ! ! !

Καί ποιός εἶναι ὁ Μανόλης (μέ -ο ) Ἀναστασιάδης στόν ὁποῖον ἀπευθύνεται ἡ ἀνακοίνωσις ;


Κλίκ στήν φωτό γιά νά διαβάσετε (ἀπό ἐδῶ)
ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ ...

Ξαναγυρνοῦμε στήν  Μπριγκίττε ἡ ὁποία στήν συνέχεια παντρεύεται τόν Παπασταύρου Παναγιώτη. Ὁ κουνιάδος τῆς Μπριγκίττε,ὁ ἀδελφός τοῦ συζύγου της δῆλα δή,ξέρετε ποιά παντρεύτηκε; Τήν Μαργαρίτα Δοξιάδη. Ναί,τήν α΄ἐξαδέλφη τοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδη τοῦ σκηνοθέτη ντέ,τοῦ ὑπευθύνου γιά τά ἀσυνόδευτα «προσφυγόπουλα»,συνεργάτη τῆς κυβερνήσεως Κούλη...Ἀνηψιά καί τῶν δύο,ἡ σύζυγος Ζαββοῦ,Δοξιάδη Σοφία,ἡ κουμπάρα τοῦ Σόρρος !

Τρία τέκνα ἀπέκτησε ἡ Λεβῆ μέ τόν Παπασταύρου,τόν Σταύρο,τήν Ναταλία πού εἶναι παντρεμένη μέ τόν Κιοσέογλου τόν φίλο τοῦ Ἀλβέρτου τοῦ Μονακό καί τήν Ξένια.Βεβαίως περί τῆς οἰκογενείας Λεβῆ καί πόσο ...δικτυωμένοι εἶναι (ἐκτός τοῦ γνωστοῦ Παπασταύρου) ξαναθυμηθεῖτε ἐδῶ.

Καί ἡ ἀδελφή τῆς Μπριγκίττε,δύο γάμους ἔκανε ἐπίσης. Ὁ πρῶτος μέ τόν Μοάτσο Μιχαήλ μέ τόν ὁποῖον ἀποκτᾶ καί τήν Λουκία ἤ Λούση καί τόν Ἐρρῖκο (τῆς ΑΧΑ ασφαλιστικῆς) Ἀπό τήν οἰκογένεια Μοάτσου καί ἡ συγγένεια μέ τούς Πλουμιδάκηδες ἀπ'ὅπου καί οἱ παπποῦδες τοῦ Κούλη ( Σταυρούλα Πλουμιδάκη,κόρη τῆς Μοάτσου Ἀρτεμησίας καί τοῦ Χαραλάμπου Πλουμιδάκη πού παντρεύεται τόν Κυριάκο Μητσοτάκη).

Συγκεκριμένα ὁ Μιχαήλ Μοάτσος,ὁ συζυγος τῆς Λάουρα Λεβῆ,εἶναι β΄ἐξαδέλφια μέ τόν Κωνσταντῖνο  Μητσοτάκη.Ἄρα ὁ Ἐρρῖκος τῆς ΑΧΑ,υἱός τῆς Λάουρας Λεβῆ καί τοῦ Μοάτσου Μιχαήλ εἶναι γ΄ἑξαδέλφια μέ τόν Κούλη.

Ὁ παπποῦς τοῦ Ἐρρίκου,ὁ Ἐρρῖκος τοῦ Θεόφραστου -Σπυρίδωνος Μοάτσου,πού ἦταν α΄ἑξαδέλφια μέ τήν γιαγιά τοῦ Κούλη,τήν Σταυρούλα Πλουμιδάκη πού παντρεύτηκε τόν Κυριάκο Μητσοτάκη,παντρεύεται τήν Γιαννουκάκη Ἕλλη.

Προσέξτε τώρα : Ἡ οἰκογένεια τῆς μητέρας τοῦ Κούλη,Γιαννούκου,διαβάζουμε πώς ἦταν μία πολύ εὐκατάστατη οἰκογένεια,τόσο ἀπό τήν πλευρά τοῦ πατρός της,Ἀγαμέμνωνος Γιαννούκου ὁ ὁποῖος ἦταν ἔμπορος δερμάτων ὅσο καί ἀπό αὐτή τῆς μητρός της,Ζαβογιάννης Δώρα,ἡ ὁποία ἦταν κόρη βιομηχάνου.
Καί τί βρήκαμε; Φωτογραφία τοῦ Ζαβογιάννη Δημητρίου τοῦ ἐργοστασιάρχου :


φωτό ἀπό ἐδῶ
Καί τί ἐργαστάσιο εἶχε ὁ Ζαβογιάννης ; τήν τσιμεντοβιομηχανία Ζαβογιάννη-Ζαμάννου τήν μετέπειτα ΑΓΕΤ.

Το 1911 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «Γενική Εταιρεία Τσιμέντων».Η νέα εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της εξειδικευόταν στην κατασκευή και εμπορία τσιμέντου, προϊόντων τσιμέντου και οικοδομήσιμων υλικών... Από τις 10.000 μετοχές οι 7.000 πέρασαν στην κυριότητα των Γ.Ν. Ζαβογιάννη, Δ.Ν. Ζαβογιάννη, Δ.Ν. Ζαμάνου και Ν.Γρ. Ζαβογιάννη και οι υπόλοιπες 3.000 μετοχές μοιράστηκαν ως εξής: 500 στον Ε. Ιατρίδη, 100 Σπ. Αγαπητό, 1.700 Αν. Σταματιάδη, 200 Γ. Βρυζάκη και 500 Σπ. Γ. Φωκά Κοσμετάτο...Το 1921 σύμφωνα με το Πανελλήνιο Λεύκωμα ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας ενώ ο Δημήτριος Ζαβογιάννης αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
(Περισσότερες λεπτομέρειες περί τοῦ ἐργοστασίου Ζαβογιάννη - Ζαμάννου : ΕΔΩ)
Νά σημειώσουμε πώς ὑπάρχει καί ὁδός ἀφιερωμένη στόν Δημήτριο Ζαβογιάννη,στόν Πειραιᾶ.

Τί πρέπει νά παρατηρήσουμε ἐδῶ; Ὅτι στήν ἑταιρεία ἀπό τό 1921 βρίσκεται ὡς πρόεδρος καί Γενικός δ/ντής ὁ Ἀνδρέας Χατζηκυριάκος.Ποιός εἶναι αὐτός καί πώς βρέθηκε στά χέρια του ἡ τσιμεντοβιομηχανία τῶν Ζαβογιάννη-Ζαμάννου;

Ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος εμφανίστηκε ως ο άνθρωπος που θα μπορούσε να σώσει την εταιρεία η οποία βούλιαζε με συνεχή μείωση πωλήσεων και στις 26 Δεκεμβρίου του 1917 πέρασε στον έλεγχό του. Το 1928 ο επιχειρηματίας αγοράζει μια ακόμα προβληματική εταιρεία, το εργοστάσιο τσιμέντων "Ο Ολυμπος" που βρίσκονταν επίσης προ της χρεοκοπίας. Ο Χατζηκυριάκος, γόνος πλούσιας οικογένειας με ναυτική παράδοση από τη Σύρο, θεωρείται από τους "πρωταρχικούς συντελεστές της βιομηχανικής ανάπτυξης" στην Ελλάδα. Διετέλεσε βουλευτής Ψαρών, γερουσιαστής και δύο φορές υπουργός Εθνικής Οικονομίας (1922 - 1924 και 1936 - 1937.Από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης προέρχονταν και ο πολιτικός μηχανικός και βιομήχανος Αλέξανδρος Τσάτσος, γαμπρός του Α. Χατζηκυριάκου, ο οποίος αφού εργάστηκε στα υδραυλικά έργα του Στρυμόνα και σε άλλα δημόσια έργα, το 1935 ανέλαβε επιτελική θέση στην τεχνική εταιρεία "Εργα Θαλάσσης" και από το 1939 κατείχε επιτελικές θέσεις στην ΑΓΕΤ. Επί 20ετίας ήταν εντεταλμένος σύμβουλος και διευθύνων σύμβουλος και από το 1959 μέχρι το 1983 ήταν πρόεδρος του Δ.Σ. της τσιμεντοβιομηχανίας. (ἐδῶ)


Ὁ Χατζηκυριάκος τῆς ΤΙΤΑΝ,ἔτσι; Ἀπό τήν Σῦρον,ἔτσι;Τά εἴχαμε γράψῃ ΕΔΩ 

Καί γιά τήν Σῦρον,ΕΔΩ

« Οι ντόπιοι Συριανοί ήθελαν να διαφυλάξουν την ουδετερότητά τους, ενώ οι έμποροι - πρόσφυγες δεν επιθυμούσαν κανέναν περιορισμό ή φορολογική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις τους, μολονότι η Σύρος ενίσχυε οικονομικά την Επανάσταση με φόρους, τελωνειακούς δασμούς και υποχρεωτικούς εράνους.Στο μεταξύ η κίνηση του λιμανιού αυξανόταν ραγδαία, με τη διακίνηση φορτίων σίτου για την τροφοδοσία και των δύο εμπολέμων, αλλά και πολεμοφοδίων, την εκποίηση λειών πολέμου αλλά και πειρατικών λαφύρων, την εξαγορά αιχμαλώτων, αλλά και το δουλεμπόριο, τη ναύλωση και αγοραπωλησία καραβιών και τη συγκέντρωση ειδήσεων από τα διερχόμενα πλοία...Οι Ερμουπολίτες εύκολα πέρασαν στο εμπόριο της «μανιφατούρας» (υφασμάτων) και μεταξιού, των δερμάτων, των σιδερικών, δημιουργώντας συγχρόνως ένα ισχυρό τραπεζοπιστωτικό σύστημα. Το 1845 λειτούργησε το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Η Σύρα έγινε το πρώτο εμπορικό λιμάνι της χώρας. ...»

Καταλάβατε πώς ἔγιναν οἱ  Χατζηκυριάκοι ἐφοπλιστές ;


Jacob Rothschild στήν Κέρκυρα,τήν μεγάλη ...φιδοφωλιά (ἐδῶ)
Ὁ Ἀλέξανδρος Χατζηκυριάκος ( μία συνοπτική ματιά ἐδῶ γιά τούς Χατζηκυριάκους καί πιό διεξοδική γιἀ τόν Ἀλέξανδρον ἐδῶ) ἀδελφός τοῦ Ἀνδρέα καί υἱός του ὁ ζωγράφος Νικόλαος Χατζηκυριάκος -Γκίκας πού παντρεύτηκε τήν πρώην γυναῖκα τοῦ Ναθαναήλ Βίκτωρ Ῥότσιλντ.Ὁ υἱός αὐτῆς Ἰακώβ (Τζακόμπ) Ῥότσιλντ ἔγινε καί υἱός τοῦ Χατζηκυριάκου Γκίκα καί κληρονόμος του.Ὁ Ναθαναήλ Ῥότσιλντ,υἱός Τζακόμπ ὡς ἐγγονός τοῦ Γκίκα εἶναι κληρονόμος τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Γκίκα στήν Κέρκυρα ἀλλά καί δημότης τοῦ Δήμου Κασσιόπης ! Ἔτσι γιά νά κατανοεῖτε τίς σχέσεις τῶν οἰκογενειῶν καί τήν ἔκτασίν των...


Καί ἐνῶ βλέπουμε πώς ἡ οἰκογένεια Ζαβογιάννη ἦταν ἀπό τήν Σῦρον,γιά τήν οἰκογένεια Γιαννούκου βρίσκουμε μόνον τόν παπποῦ τῆς Μαρίκας,Γιαννούκο Παναγιώτη ὁ ὁποῖος πεθαίνει τό 1959,στήν Ἀθῆνα.Χωρίς νά ὑπάρχει κανένα ἄλλο στοιχεῖο πέραν αὐτοῦ !

Ναί,ἀλλά ὑπάρχει μία ἄλλη οἰκογένεια,ἐπίσης ἀπό τήν Σῦρον μέ τό ἐπίθετον Γιανουκ-άκης ( πατριάρχης αὐτῆς ὁ Μιχαήλ Γιαννουκάκης γεννημένος στήν Ἁγία Πετρούπολη τῆς Ῥωσσίας,κάπου στά τέλη τοῦ 1700,ἄν κρίνουμε πώς ὁ ἐγγονός του,Μιχαήλ καί αὐτός,φαίνεται γεννημένος τό 1868,στήν Σῦρον πλέον).
Ἀπό αὐτή τήν οἰκογένεια καί μάλιστα τοῦ ἐγγονοῦ Μιχαήλ,τήν κόρη,παντρεύεται ὁ παπποῦς τοῦ Ἐρρίκου Μοάτσου ( τῆς Λάουρα Λεβῆ ὁ υἱός),ὁ ἐπίσης ὀνόματι Ἐρρῖκος,τήν Ἕλλη-Ἐλένη Γιαννουκάκη. Ἕνα ἄλλο παιδί τοῦ Μιχαήλ παντρεύεται ἀπό τήν οἰκογένεια Κορρέ. Ἡ οἰκογένεια Κορρέ φαίνεται νά ἔχῃ καταγωγή ἀπό τήν Μικρά Ἀσία καί παρουσιάζεται ὡς πλούσια οἰκογένεια τήν ὁποία βρίσκουμε στήν Νάξο ( τί σύμπτωσις, πάλι οἱ Κυκλάδες ! ) νά ἀσχολεῖται μέ τό ἐμπόριον σταφίδας ( σώωωπα,τό ἐμπόριο σταφίδας ἔ ; )

«Όλοι οι Κορρέδες κατάγονται από τη Νάξο, από ένα απομονωμένο μέρος, ορεινό, που επομένως ήταν και το πιο φτωχό, στη βορειοανατολική γωνία του νησιού, από την Κωμιακή. Είναι περίεργο το ότι, παρόλο που είναι μικρό το μέρος, οι Κορρέδες είναι αναρίθμητοι, εκατοντάδες. Επικρατεί η άποψη ότι ήταν αρρενογονικές οικογένειες και γεννούσαν πολλά παιδιά. Ο πατέρας μου είχε άλλα οκτώ αδέρφια. Έφευγαν από ένα μέρος φτωχό, απλώνονταν και πολλαπλασιάζονταν. Είναι τόσο πολλοί, που οι συγγένειες πολλές φορές γίνονται μεταξύ τους. Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι το όνομα έχει βενετσιάνικη καταγωγή. Από την άλλη, οι Βενετσιάνοι δεν θα πήγαιναν να κατοικήσουν στο πιο φτωχό μέρος. Άρα, ίσως ήταν κάποιοι υπάλληλοι, υπηρέτες, που μπορεί να πήραν το όνομα. Ποιος να ξέρει;»
(Λέει ὁ Μανώλης Κορρές,ἀρχιτέκτων,σέ συνέντευξίν του, ἐδῶ)

Καί ἕνας ἄλλος Κορρέ :

Γιατί ο Γ. Κορρές ενέδωσε στο «φλερτ» της Morgan Stanley και του Έλληνα επιχειρηματία που ξέρει από... Κινέζους


Πῶς τήν εἶπε τήν καταγωγή τους,ὁ ἄλλος Κορρέ,ὁ ἀρχιτέκτων; Βενετσιάνικη ; Μάλιστα...
Το deal πραγματοποιείται με premium 25% επί της τρέχουσας τιμής της μετοχής και ανοίγει τον δρόμο για την "έξοδο" των σημερινών στρατηγικών επενδυτών της Κoρρές, δηλαδή της Arneta Ltd, συμφερόντων Αλεξίας Δαυίδ που κατέχει το 13,2%, της DammaHoldings, συμφερόντων Δ. Δασκαλόπουλου, που ελέγχει το 5,1% και της οικογένειας Σταματιάδη, κατόχου του 13% της Κορρές. Ο βασικός μέτοχος και ιδρυτής της Κορρές, κ. Γιώργος Κορρές, και η οικογένειά του, θα "εισφέρουν" στους νέους στρατηγικούς μετόχους ποσοστό 6,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας παραμένοντας στο νέο σχήμα με ποσοστό 30%, ενώ ο ιδρυτής διατηρεί και το μάνατζμεντ.

Οἱ γνωστώτεροι τῆς οἰκογενείας Γιαννουκάκη, Μιχάλης καί Δημήτριος ( πατήρ καί υἱός ἀντιστοίχως) ἀσχολήθηκαν μέ τήν συγγραφή,τό θέατρο καί τήν δημοσιογραφία,ὄχι βεβαίως πώς ἐγκατέλειψε ὁ πατήρ Μιχαήλ Γιαννουκάκης τό ἐμπόριον,ἐννοεῖται. Ὁ Δημήτριος Γιαννουκάκης,ἦταν ἀδελφός τῆς συζύγου τοῦ Ἐρρίκου Μοάτσου,τῆς Ἕλλης-Ἐλένης.


φωτό
Καί δέν ἐπέλεξα τυχαίως τήν οἰκογένεια Γιαννουκάκη,νά τήν συνδέσω μέ αὐτή τῆς Γιαννούκου( μία κατάληξις ἡ διαφορά καί μάλιστα κατάληξις πού προσδίδει καταγωγή Κρητική,ἡ ὁποία ὅμως δέν ὑπάρχει πουθενά στήν οἰκογένεια...),διότι πόσο ...τυχαῖον μπορεῖ νά εἶναι ἡ θεία τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ( α΄ἑξαδέλφια ἡ μητέρα του μέ τόν σύζυγο τῆς Γιαννουκάκη,τόν Μοάτσο Ἐρρῖκο) νά λέγεται Γιαννουκάκη καί ἡ μετέπειτα γυναῖκα του,Μαρίκα, Γιαννούκου; Τόσο τυχαῖον ὅσο καί ἡ γνωριμία τους...

«Ένα βράδυ, έβαλα ένα ωραίο φουστάνι και πήγα στο χορό που είχε διοργανώσει ο Ερυθρός Σταυρός, προς τιμήν της Νταίζης Μαυράκη, η οποία είχε εκλεγεί τότε σταρ Ελλάς - σπουδαίο γεγονός για την εποχή! Να τος λοιπόν μπροστά μου ο Κώστας! Εγώ στεκόμουν πίσω από τον πάγκο με τα ποτά, ως μέλος της Επιτροπής του χορού. Πλησιάζει λοιπόν εκείνος, ψηλός, ωραίος και μου λέει: «"Θέλω, παρακαλώ, ουίσκι με πάγο". "Ένα ποτήρι;" ρωτάω εγώ. "Όχι", απαντά εκείνος, "δύο ποτήρια! Ένα για μένα κι ένα για σας"...» Το επίμονο φλερτ του κρητικού τρόμαξε την οικογένεια Γιαννούκου και η μητέρα της αποφάσισε να την απομακρύνει από κοντά του στέλνοντάς την να περάσει τα Χριστούγεννα στους θείους της στην Αμερική. Ο νεαρός βουλευτής όμως την ακολούθησε. Και εκεί, σε ένα ρομαντικό ουγγαρέζικο μαγαζί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αρραβωνιάστηκαν, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων! (ἐδῶ)

Μήπως ἔχετε καταλάβῃ,μέχρι στιγμῆς,πόσες οἰκογένειες συνδέονται μεταξύ τους μέ συγγενικούς δεσμούς; Μοάτσοι,Λεβῆ,Ζλατάνου,Ῥάλλη,Κιοσέογλου,Δοξιάδη,Ζαββοῦ,Μητσοτάκη,Γιαννούκου,Γιαννουκάκη,Κορρέ,Χατζηκυριάκου-Γκίκα,Μπενάκη,Χωρέμη,Σαμαρᾶ,Μηταράκη,Φλώκα,Μπουτάρηδες μέχρι καί οἱ Μαρινόπουλοι ! Συμπεριλαμβανομένων καί τῶν ἐξ ἀγχιστείας Ῥότσιλντ καί Γκεόργκι Σβάρτς ἤ Σόρος

Τώρα ὅσον ἀφορᾷ τόν φῖλον καί συνεργάτη τῶν Μιωνῆ καί Παπασταύρου,Ἄγγελο Μεταξᾶ,ναί ὅντως προέρχεται ἀπό τήν γνωστή οἰκογένεια Μεταξᾶ ἀπό τήν ὁποία καταγόταν καί ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος,Ἰωάννης Μεταξᾶς. Μιλᾶμε γιά ...ἀριστοκρατία ἀναντάμ παπαντάμ ! Ἀπό τόν 15ο αἰ. ! ! ! Καί ἀπό ἀξιώματα,ἁπλῶς ῥῖξτε μία ματιά στόν σύνδεσμο τῆς οἰκογενείας καί θά καταλάβετε...
Παπποῦς,τοῦ φίλου τοῦ Μιωνῆ,ἦταν ὁ συνονόματος Ἄγγελος Μεταξᾶς,δήμαρχος Γλυφάδας μετά τόν Β΄Π.Π. καί γιά 18 ἔτη. Ἔχει πάρῃ καί τό ὄνομά του μία ὀδός τοῦ Δήμου.Ἡ κεντρικώτερη καί πλέον ἐμπορική ὀδός Ἀγγέλου Μεταξᾶ. Ἄ, ναί εἶναι αὐτός ὁ Δήμαρχος πού μερίμνησε γιά τήν κατασκευή τοῦ γηπέδου γκόλφ,ἀγοράζοντας τήν ἀνάλογον ἔκτασιν. Ἔμ ποῦ θά πήγαινε ἡ ...ἀριστοκρατία νά ἐξασκηθῇ στό προσφιλές της σπόρ ; Καί βεβαίως μήν παραλείψουμε νά ἀναφέρουμε καί τόν δημιουργό τῆς ποτοποιΐας Μεταξᾶ. Σπῦρος Μεταξᾶς,στήν ἴδια οἰκογένεια καί αὐτός,ἐννοεῖται.

Τώρα ὅσον ἀφορᾷ τούς συγγενικούς δεσμούς τῆς οἰκογενείας Μεταξᾶ,ἀντιλαμβάνεσθε πώς εἶναι οἱ ἀνάλογες μέ τοῦ ἐπιπέδου αὐτῆς : Παπαρηγόπουλοι,Σοῦτσοι,Ῥίζου-Νερουλοῦ,Γαλάτη,Λοβέρδου,
Χοϊδᾶ καί βεβαίως πολλές ξενικῆς καταγωγῆς... Ἔ,Μεταξᾶδες εἶναι αὐτοί...Ἕνας Μιωνῆ,ἄλλως τε,θά ἔκανε παρέα μέ ὅποιον κι᾿ὅποιον ; Πόσῳ δέ μᾶλλον ὅταν πρὄκειται γιά ...συνεργάτη...


Ὁ Σάμπυ Μιωνῆ μέ τόν πρωθυπουργό τοῦ Ἰσραήλ,Βενιαμίν Νετανιάχου (φωτό ἀπό ἐδῶ)
«Πρόκειται για μια ιστορία φίλων». Ετσι θέλει να περιγράφει τη δημιουργία και ανάπτυξη της Capital Management Advisors (CMA), της εταιρείας διαχείρισης fund of hedge funds που βρέθηκε στο κέντρο του ενδιαφέροντος του κλάδου με την εξαγορά της αυτόν τον μήνα από την ελβετική τράπεζα EFG International του ομίλου Λάτση, ο Σάμπυ Μιωνής, δημιουργός της μαζί με τον Αγγελο Μεταξά... 
«H εταιρεία ξεκίνησε με τον Αγγελο τον Μεταξά με τον οποίο είμαστε φίλοι από 16 ετών, αργότερα σπουδάσαμε στην ίδια πόλη, τη Βοστώνη, και δεθήκαμε πάρα πολύ» θυμάται ο κ. Μιωνής. «O Αγγελος δούλεψε στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο ως trader σε τραπεζικούς οργανισμούς, εγώ δούλεψα στη Βοστώνη στις μεγάλες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες και πάντα ονειρευόμασταν να κάνουμε κάτι μαζί, όπως τελικά κάναμε το 1997-98 φεύγοντας από εκεί που δουλεύαμε και ιδρύοντας την CMA»...
«Φέραμε τους φίλους μας από όπου ήτανε και κάναμε αυτήν την εταιρεία» λέει ο κ. Μιωνής...

»Είμαστε μια ομάδα που αλληλοσυμπληρώνεται με τον Αγγελο Μεταξά στο επενδυτικό κομμάτι, εμένα στο business devel opment κομμάτι και τον Σταύρο Παπασταύρου στο νομικό κομμάτι - στον οποίο οφείλουμε ιδιαίτερη μνεία» εξηγεί ο κ. Μιωνής. O δικηγόρος της εταιρείας, που δουλεύει από την Αθήνα, είναι άλλη μια φιλία που ξεκίνησε στο σχολείο και αναπτύχθηκε στη Βοστόνη...

»Το όνειρό μας ήταν να κάνουμε μια μεγάλη διεθνή εταιρεία στον χώρο και καθώς ο κλάδος προχωράει πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι σαν μια ανεξάρτητη εταιρεία δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε διεθνείς όπως θέλαμε, αλλά πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια της EFG - όνομα, βάρος, ενεργητικό- θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας και να γίνουμε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο στα επόμενα χρόνια» λέει ο κ. Μιωνής και καταλήγει «ουσιαστικά για εμάς η συμφωνία με την EFG είναι ένας τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου και όχι μια ρευστοποίηση των κόπων που έχουμε κάνει μέχρι τώρα».(ἀπό ἐδῶ)

Δεῖτε λοιπόν σχετικῶς μέ τήν ἑταιρεία τῶν τριῶν φἰλων, Μιωνῆ-Μεταξᾶ καί Παπασταύρου καί τόν ῥόλον της,ἐδῶ καί ἐδῶ.

Διαβᾶστε καί αὐτό : 

Ράπισμα της ελβετικής δικαιοσύνης σε Μεταξά, Παπασταύρου, Σαμαρά, Αθανασίου…


Νομίζω πώς τέλος σ᾿ὅλα αὐτά,τοὐλάχιστον κάτι πού νά βγάζῃ κανείς ἄκρη,δέν πρόκειται νά ὑπάρξῃ.Τό γιατί δέν θέλει καί ἐρώτημα,τό λένε οἱ σχέσεις καί οἱ δεσμοί,οἰκογενειακοί καί φιλικοί.Κυρίως ὅμως οἰκογενειακοί γιατί ἐδῶ μιλᾶ τό ...αἷμα...! Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. Αλήθεια δεν κατάλαβα αυτό που διάβασα η ολυμπιακή φλόγα θα ανάψει στην κνωσό της 14μαρτίου ή απλώς θα περάσει και απο εκεί καθώς γνωρίζουμε οτι ανάβει στην ολυμπία α και αυτός που θα την ανάψει θα είναι ο κακλαμανάκης...
  Επίσης βάλαμε για μετάφραση την λέξη wost απο αγγλικά σε ελληνικά δεν βγάζει τίποτα απο εβραίκα σε ελληνικά βγάζει δύση αυτά.... hassan nasrallah: israel is a councer tumor ,watch youtube γιατί we love palestin

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὄχι ἀγαπητέ,κανονικῶς θά γίνῃ ἡ Ἀφή τῆς Ὁλυμπιακῆς φλογός.Στήν Ἀρχαία Ὁλυμπία,ὅπως πάντα.Ἡ διαδρομή τῆς Λαμπαδηδρομίας ἁπλῶς συμπεριλαμβάνει καί τήν Κρήτη.

   «... η φλόγα αυτή τη φορά θα φτάσει από την Κρήτη ως την Αλεξανδρούπολη και επισήμανε δύο σταθμούς με συμβολική σημασία. Το Καστελόριζο στέλνοντας ισχυρά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση σε μία περίοδο με έντονες αναταράξεις σε όλο τον κόσμο και δεύτερο σταθμό το Μάτι της Αττικής καθώς όπως είπε δεν πρέπει να ξεχάσουμε την τραγωδία της πυρκαγιάς από την οποία έχασαν τη ζωή τους 100 συμπολίτες μας...»

   Ἀναλυτικῶς μπορεῖς νά διαβάσῃς ἐδῶ : https://www.cnn.gr/news/ellada/story/208921/ellada-mporeis-stis-19-martioy-paroysiasi-ton-teleton-tis-olympiakis-flogas-kai-tis-lampadidromias

   Τώρα νά σχολιάσω γιά τόν ἐπικεφαλής τοῦ «Ἑλλἀδα Μπορεῖς» (τί γελοῖος τίτλος) Σάκη Ρουβᾶ; Ἄσε καλλίτερα...
   Γιά τά λοιπά πού ἀναφέρεις,θά τά ᾿δῶ...

   Υ.Γ. Τόν κορονοτέτοιο δέν τόν φοβοῦνται μ᾿ὅλα αὐτά πού κάνουν καί τόσο κόσμο πού μαζεύουν; ! ! !

   Σ᾿εὐχαριστῶ ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Εγώ σας ευχαριστώ, ζητώ συγνώμη γιατί στο πρώτο σχόλιο έγραφα από κινητό δεν είχα πλήρη εικόνα της σελίδας σας και βλέπω μια σοβαρή εργασία από μέρους σας και το πρώτο μου σχόλιο ήταν ότι να ναι, συγνώμη ξανά... κάτι άλλο ήθελα να πω περί Κακλαμάνακη που έμαθε στους Εβραίους σερφινγκ, μα και για την Παλαιστίνη ήθελα να πω για την Ελληνική παρουσία στους αιώνες, επίσης μαθαίνω ότι ο νασραλα είναι αληταρας, ρε ουστ όλοι σας.
   Το wost έχει να κάνει με αυτό που κάτι είχα αναφέρει σε άλλο σχόλιο με την κεφαλή του Μινώταυρου και κάποιον Ιωσήφ μπεγκι. Ελπίζω οι αναγνώστες σας να αρκεστούν στην υπέροχη ανάρτηση-έρευνα και ας προσπερασουν τα άστοχα σχόλια μου. Σας ευχαριστω.

   Διαγραφή
 2. ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ
  ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΒΡΑΙΚΗ ΣΠΟΡΑ
  1ΟΟΟ ΕΥΓΕ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΣΥΝΝΕΛΗΝΙΔΑ
  ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΑ ΣΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητή Πελασγική σ'ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας παρέχεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νά εἶσαι καλά ἀγαπητέ ! Τό κατά δύναμιν προσπαθοῦμε,ὅλοι μας καί γιά τό καλό ὅλων μας !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 4. ΜΟΝΟΝ Ο Ζ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΠΡΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή