" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Οἱ βαθιές ῤίζες τῆς τουρκο-ἰσραηλινῆς σχέσεως... ( μέρος Α΄)

 Γράφαμε, περί Ἰωσήφ Νάσι ἤ Νάζι ἤ Νάζη ἤ Νάζος ἤ ...,  ἐδῶ

ἀπό ἐδῶ
«Ο Ιωσήφ Νάζι τους συνήντησε εκεί το 1554 και αμέσως απεκάλυψε ότι ανήκε στην ιουδαϊκή πίστη. Κατά τα επόμενα χρόνια έγινε διάσημος ως έμπορος ειδικευμένος στο εμπόριο των κρασιών και ως έμπιστος διπλωματικός σύμβουλος της οθωμανικής κυβερνήσεως και ως γενναιόδωρος προστάτης των εβραϊκών φιλολογικών κύκλων της Κωνσταντινουπόλεως και της Θεσσαλονίκης. Τουρκικά έγγραφα της εποχής τον αναφέρουν ως Φρανκ Μπέϋ Ογλού· για τους κατοίκους της Κωνσταντινουπόλεως ήταν απλώς Ο «Μέγας Εβραίος». 

Μια περίοδος σημαντικής επιρροής και ισχύος άρχισε με την ανάρρηση στο θρόνο του φίλου και προστάτου του Σελίμ του II, το 1566. Ο Σελίμ τον ωνόμασε δούκα της Νάξου, ένα τιμάριο που περιλάμβανε μια δωδεκάδα νησιών του Αιγαίου με σημαντική εμπορική και κάποια στρατη­γική σημασία. Δημιούργησε ένα δίκτυο διπλωματικών και εμπορικών επαφών στην Πολωνία, στη Μολδαβία και στη Βλαχία. Αργότερα ο Σελίμ του παραχώρησε το μονοπώλιο της εισαγωγής κρασιών στην Κωνσταντινούπολη. Στην αυλή ήταν εξέχον μέλος του φιλοπόλεμου κόμματος, που διατηρούσε την παράδοση του Χαϊρεδίν Βαρβαρόσσα, κηρύσσοντας αδιάκοπες εχθροπραξίες εναντίον όλων των καθολικών μεσογειακών δυνάμεων. 

Απέβλεπε στο θρόνο της Κύπρου, όταν οι οθωμανικές δυνάμεις εισέβαλαν στη νήσο το 1570...

( Ἐπίσης ἀναφορές περί τοῦ ἐν λόγῳ ἔχουμε ἐδῶ κι᾿ἐδῶ. ) 

Γιατί ἀσχολούμεθα μέ ᾿δαὐτον; Διότι ἄν θέλῃ κανείς νά καταλάβῃ τί σημαίνει τουρκοϊσραηλινή σχέσις πρέπει ἀπαραιτήτως νά γνωρίσῃ τόν Νάσι. Θά τόν χαρακτηρίζαμε κάτι σάν τόν σημερινό Ῥότσιλντ,ἄς ποῦμε,ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Μία ἡ καταγωγή,ἕνα τό Σχέδιον, τό ὅραμα,ἡ γεωπολιτική τῆς Σιών...

Διαβάζουμε ἀπό τό βιβλίο «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΑἰσχρόν ἐστί σιγᾶν τῆς Κύπρου ἀδικουμένης » τοῦ  Γρηγορίου Μπέλλου :  

...Οι επισκέψεις στην Βενετία του πολυταξειδευμένου Ιωσήφ Νάσι,δεν ήταν μόνο για εμπορικούς λόγους. Ένα σκέλος των επισκέψεων αφορούσε στην δημιουργία απαραιτήτων ευνοϊκών ασφαλών συνθηκών μελλοντικής εγκαταστάσεως της οικογενείας (η άδεια εγκαταστάσεως περιελάμβανε 30 άτομα, δηλ. την οικογένεια με το προσωπικό της και 6 ενόπλους για προστασία), ενώ άλλο σκέλος αφορούσε το σχέδιο δημιουργίας του Ισραήλ, το οποίο οι Νάσι το είχαν κατατάξει στις προτεραιότητές τους. 

Σ' αυτό το δεύτερο σκέλος η Κύπρος απετέλη βασικό άξονα απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή του σιωνιστικού σχεδίου

Ήδη ο Ιωσήφ, εμφανιζόμενος βέβαια ως Ζοάο Μιγκέζ, σε κάποιο ταξείδι του είχε συζητήσει "εξ απαλών ονύχων" με την ηγεσία της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας (Βενετίας) κατά το 1544-46. Συγκεκριμένα, είχε ζητήσει από την Ενετική Γερουσία κάποιες Ενετικές νήσους πλησίον της Παλαιστίνης τις οποίες θα διοικούσε αυτόνομα και στις οποίες θα μπορούσε να καταφύγη κάθε Εβραίος. Εγγυάτο βεβαίως και εκ του ασφαλούς αλματώδη οικονομική ανάπτυξι των κτήσεων αυτών, πράγμα που θα ωφελούσε με κάποιους τρόπους την Βενετία. Η Βενετία εκείνη την εποχή κατείχε πολλά νησιά ανάμεσα στα οποία ήταν η Κρήτη και η Κύπρος. Στην τελευταία, ή και στις δύο, απέβλεπε ο Ιωσήφ

Οι Βενετοί, λειτουργώντας ως φιλοπάτριδες, απέρριψαν το σχέδιο. Πρέπει να ήταν μία δοκιμή αξιολογήσεως των Ενετών και των διαθέσεών των εκ μέρους του Νάσι ώστε να γνωρίζη πως θα κινηθή σε επερχομένη μελλοντική διαπραγμάτευσι. Τελικώς, η Κύπρος εσώθη τότε διότι αν οι Ενετοί είχαν κάποιον βασιλέα Δυτικού τύπου η ιστορία θα είχε βάλει από τότε τελεία και παύλα στην υπόθεσι Κυπριακό. Οι Νάσι απλώς περίμεναν υπομονετικά και εδούλευαν μεθοδικά ώστε να δημιουργήσουν μια νέα ευκαιρία και να πραγματοποιήσουν τον σιωνιστικό τους σκοπό στον οποίον κατεδείχθη πλέον εμφανώς ότι περιελαμβάνετο η Κύπρος...( σελίδες 139,140)

Σχετικῶς μέ τίς σιωνιστικές βλέψεις γιά Κύπρον,διαβάζουμε : 

Ἔτσι ἀνοίγουν οἱ δρόμοι γιά τίς μεγάλες μπίζνες καί ὄχι μόνον...

«Μεγάλα σχέδια»,στήν Κύπρον

Ἡ Κύπρος καί οἱ βλέψεις τῆς τουρκιᾶς...

Τί συμβαίνει στήν Κύπρο; !

 ...Ο Ιωσήφ ήτο ένας βαθύπλουτος άνθρωπος 35 ετών τώρα, μεγαλωμένος με την αριστοκρατία της Δύσεως, τιμημένος από αυτοκράτορες, φίλος με τους περισσότερους ηγεμόνες, γνώστης όλων των πολιτικών παρασκηνίων και των ζωτικών συμφερόντων όλων των Δυτικών ηγεμονιών, και ουσιαστικά, δεν υπήρχε άνθρωπος ηγεσίας στην Δύσι που ο Νάσι να μην τον εγνώριζε

Εκτός αυτού, ήταν εύσωμος, καλοφτιαγμένος, επιβλητικός και άριστος χρήστης όλων των ειδών των όπλων. Αν σε αυτά προσθέσουμε την αριστοκρατική παιδεία και ανατροφή, τους καλούς τρόπους, την οξυδέρκεια και παρατηρητικότητα, την αναλυτική ικανότητα, τα βιώματα, τις εμπειρίες και τον τεράστιο πλούτο, τον ανάγουμε αυτομάτως στην καταπληκτικώτερη φυσιογνωμία του 16ου αιώνος.

Ήταν ο μόνος που ήξερε όλον τον κόσμο. Όντως, ήταν αρκετά προσοδοφόρο να του κάνη κανείς παρέα. Κι αυτός όμως κατάφερε, δανείζοντας σε όλους τεράστια ποσά, να δημιουργή οικονομικές εξαρτήσεις και μοχλούς πιέσεως κατά των σπουδαιοτέρων ηγεμόνων της Δύσεως. Το ίδιο φυσικά θα έκανε πολύ γρήγορα και ευκολώτερα στους Οθωμανούς. Αναφερόμενοι στο προφίλ του Ιωσήφ είναι άδικο να μην τονίσουμε το βάθος της ιουδαϊκής παιδείας και επιρροής (κυρίως από την θεία και πεθερά του) με τα οποία ανετράφη, καθιστώντας τα ιουδαϊκά συμφέροντα κυρίαρχα στις όποιες προσωπικές και κοινωνικές αποφάσεις του...

φωτό
Εκπληκτικώτερο δημιούργημα των Νάσι ήταν η “υπηρεσία πληροφοριών” που είχε ιδρύσει ο θείος του κατ’ αρχάς και που αυτός την τελειοποίησε διότι δεν υπήρχε ευρωπαϊκή πόλις στην οποία οι Νάσι να μην είχαν αντιπροσώπους οι οποίοι εκτός από έμποροι, ήταν και κατάσκοποι. Μέσω τοπικών δικτύων τα οποία ανέπτυξαν οι έμποροι, μάθαιναν τα πάντα στην περιοχή τους και ιδίως τα απόρρητα των τοπικών αρχόντων (αφού δεν υπήρχε άρχων που να μην είχε και κάποιους Εβραίους στην Αυλή του σαν γιατρούς ή γραμματείς ή μεταφραστές,κλπ) και έστελναν συνεχώς λεπτομερείς αναφορές στον Ιωσήφ

Αυτός, έχοντας τις επιμέρους αναφορές, εγνώριζε το Όλον και καθώριζε την πολιτική του. Εγνώριζε αμέσως τα απόκρυφα όλων των Αυλών της Ευρώπης. Πολλές φορές ο Ιωσήφ εγνώριζε τον λόγο για τον οποίο κάποιος πρέσβυς θα επεσκέπτετο τον Σουλτάνο και ελάμβανε τα μέτρα του. Εξ άλλου, οι Οθωμανοί, πάντα ράθυμοι, αγράμματοι και ακαλλιέργητοι, με κοινωνικές συνθήκες ανατολικές,δεν ήταν δυνατόν να αντιληφθούν καν τι εσήμαινε Δύσις. Απ’ την άλλη μεριά,δεν μπορούσαν να εμπιστευθούν κανένα δυτικό για πληροφορίες. Ο Ιωσήφ Νάσι έμοιαζε δώρο Αλλάχ διότι τα συμφέροντα των Οθωμανών (θεωρητικά)εταυτίζοντο με αυτά του Νάσι...( σελίδες 160,161)

....κάθε κοινότης ήταν και συνεχίζει να είναι ένα μικρό Ισραήλ και όλα έχουν ίδια και απολύτως σαφή οράματα και στόχους εξ ορισμού, δηλαδή εκ θρησκείας. Αν η διοίκησις της κάθε κοινότητος (ή της κάθε κοινωνικής δραστηριότητος σήμερα) παρασταθή με μία μικρή πυραμίδα (διότι πάντα το εβραϊκό διοικητικό μοντέλο είναι πυραμιδοειδές ή ιεραρχικό), έχουμε ανά την υφήλιο πολλές μικρές πυραμίδες οι οποίες τυφλά υπακούουν και πειθαρχούν σε κάποια Μεγάλη Πυραμίδα, πιθανώς άγνωστη και αόρατη αλλά πανίσχυρη και κυρίαρχη τουλάχιστον σήμερα. Η Μεγάλη Αρχή ενορχηστρώνει τις επιμέρους διοικήσεις, οι οποίες ΔΕΝ γνωρίζουν το Όλον όμως της έχουν πλήρη εμπιστοσύνη, επιτυγχάνοντας τοιουτοτρόπως τις διάφορες πολιτικές σε διάφορες περιοχές του πλανήτου άρα ακολουθώντας και την ίδια Μεγάλη Γεωπολιτική. 

Λόγω χρονικής αποστάσεως, μπορούμε να δούμε σήμερα την οικογένεια Μεντέζ-Νάσι ως την Μεγάλη Αρχή του 16ου αιώνος αν και είναι πασιφανές ότι αυτοί ηκολούθησαν μία ως ένα σημείο προδιαγεγραμμένη πορεία και έλαβον την εθνικοπολιτική σκυτάλη από την άγνωστη Μεγάλη Αρχή της προηγουμένης από αυτούς γενεάς ...


...η Γεωπολιτική αυτή μπορεί να σκιαγραφηθή και αποτυπωθή με το κεφαλαίο γράμμα ‘Π’, πλαγιασμένο πάνω στον χάρτη της Μεσογείου. Τα δύο πόδια του ‘Π’ αποτελούνται, το μεν ένα από την Βόρειο Αφρική δηλ. Αίγυπτο, Λιβύη, Τυνησία, Μαρόκο, Αλγερία το δε άλλο από την Κεντρική-Βόρειο Ευρώπη δηλαδή Αγγλία, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Πολωνία, Αυστροουγγαρία

Το επάνω μέρος του ‘Π’ το οποίον είναι και το βασικώτερο, δεν είναι άλλο από το Ιουδαϊκό Τόξο το οποίο ενώνει τα δύο πόδια του ‘Π’ δηλαδή Βόρειο Αφρική με Βόρειο Ευρώπη. Το τόξο αυτό αρχίζει από την Παλαιστίνη, συνεχίζει Κύπρο, Κρήτη, Οθωμανική Αυτοκρατορία (όπου Αιγαίο, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία, Ρουμανία-Δούναβις). Το ονομάζουμε Ιουδαϊκό Τόξο διότι η επίτευξις και επιτυχία του εβασίζετο – και βασίζεται – σε βιολογική φυσική ύπαρξι πλήθους λαού Εβραίων πειθαρχημένων και αφοσιωμένων στον Σκοπό.

 Στα δύο σκέλη του ‘Π’ δεν ήταν αναγκαία η ύπαρξις αυτού του εβραϊκού πλήθους αλλά απλώς η σωστή επιλογή και διαχείρισις των εντοπίων αργυρώνητων και οικονομικώς εξαρτημένων οι ίδιοι να είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πασιφανείς οι λόγοι υπάρξεως ανέκαθεν αλλά και σήμερα ισχυράς Τουρκίας

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή αυτή παρατηρούμε ότι ανάμεσα στις γραμμές αυτού το ‘Π’ συνθλίβεται όλη η μισητή από τους Μεντέζ-Νάσι, Νότιος Ευρώπη δηλαδή Πορτογαλλία, Ισπανία, Γαλλία, Βενετία και άλλα Ιταλικά βασίλεια

Αυτό το σχήμα θα επεδίωκαν οι Νάσι και πάνω σε αυτό το σχήμα εβασίσθησαν όλοι οι σχεδιασμοί και οι διάφοροι πολιτικοί ελιγμοί των Εβραίων. Το δε εντελώς απαραίτητο όχημα επιβολής (τότε και τώρα) έτυχε ή καθώρισαν οι ίδιοι να είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πασιφανείς οι λόγοι υπάρξεως ανέκαθεν αλλά και σήμερα ισχυράς Τουρκίας. 

Ποίοι άραγε αναρωτώνται σήμερα για την απαρχή και σημασία για τους Εβραίους της Τουρκοϊσραηλινής ερωτικής σχέσεως; ...( σελίς 168,169) 
Μιχαήλ Μιχαλόπουλος,δικηγόρος,σέ ῥαδιοφωνική ἐκπομπή τοῦ 1991


 «...κοντά σ᾿αὐτή τήν ἐξάπλωσιν τοῦ Ἰσραήλ,βλέπω καί μία ἀνησυχαστική ἐξάπλωσιν τοῦ θρησκεύματος τοῦ Ἰσλάμ. Βρισκόμαστε σέ μία πλημμυρίδα καί στά βόρεια σύνορά μας,τήν σοβιετική Ῥωσσία ἀπό τήν ἄλλη μέ ὅλες
τίς άνακατατάξεις πού βρίσκονται πλέον σ᾿αὐτό τόν εὐρύτερο χῶρον τόν δικό μας,ὅπου ἡ δημιουργία τοῦ σιωνιστικοῦ κράτους,τοῦ «μεγάλου Ἰσραήλ»,ἡ ἔκρηξις αὐτοῦ τοῦ ἰσλαμισμοῦ σέ βάρος ἀκριβῶς τοῦ Χριστιανισμοῦ,ἀλλά καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰδικώτερα στήν λεκάνη τήν δική μας πού εἴμαστε,ἀρχίζει πλέον μία δική μας συσπείρωσις,ὅπου νά μήν δοῦμε μονάχα τό συγκεκριμένο γεγονός τῆς διχοτομήσεως τῆς Κύπρου,ἄν σταματήσουν καί στήν διχοτόμησιν,ἀλλά νά δοῦμε καί τήν εὐρύτερη ἐπιδίωξιν σέ ἐκεῖνο τόν χῶρον πού λέγεται Αἱγαῖον.Τόν χῶρον πού λέγεται Αἰγαῖον ἤ Δωδεκάνησα ἤ ὅλα τά ἄλλα,τόν διεκδικεῖ πράγματι μόνον ἡ σημερινή τουρκία ἤ διά τῆς τουρκίας ὑπάρχει κάποια ἄλλη ...βλέψις
...
Καί εἶναι τρομερό νά βλέπουμε ὅτι μία ἰσλαμική χώρα,ὅπως εἶναι ἡ τουρκία στόν πρόσφατο πόλεμο δέν στρατεύεται,οὔτε κἄν μένει οὐδετέρα στήν σύρραξιν αὐτή,ἀλλά συστρατεύεται μαζύ μέ τό Ἰσραήλ ἐναντίον μιᾶς ἰσλαμικῆς χώρας (Ἰράν).
Αὐτές εἶναι τυχαῖες συμμαχίες διά νά ἀποφευχθοῦν τά δεινά τοῦ πολέμου στόν Κόλπο; Ὄχι,δέν ἦταν τυχαῖες.Καί δέν εἶναι τυχαῖα ἀκριβῶς,ἡ συμμαχία μιᾶς τόσο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετης θρησκευτικῆς χώρας μέ μία ἄλλη διότι ἡ γεωπολιτική θέσις καί τῆς τουρκίας καί τοῦ Ἰσραήλ ἦταν τέτοιες πού ἐπέτρεπαν καί ἐπιτρέπουν σέ βάρος τῆς δικῆς μας χώρας,κάποιες,ὄχι πολύ μακροπρόθεσμες θά ἔλεγα,ἔχουν ἀρχίσῃ νά γίνονται βραχυπρόθεσμες,ἐπιδιώξεις.
Εἶχε γραφῇ καί δέν ἔχει διαψευσθῇ,ἐπισήμως τοὐλάχιστον,ὅτι 2-3 ἡμέρες πρό τοῦ παρξικοπήματος τῆς 21ης Ἀπριλίου ᾿67,ἀπό τήν χούντα τῶν συνταγματαρχῶν,εἶχε ἔρθῇ στήν Ἑλλάδα ὁ Μοσέ Νταγιάν.Ποιούς εἶδε στίς 19 Ἀπριλίου 1967,στήν Ἑλλάδα ὁ Μοσέ Νταγιάν; Τόν Ἰωαννίδη,τόν Παπαδόπουλο,τόν Παττακό,τόν Χρῆστο Πασαλάρη δημοσιογράφων τῶν  «Νέων» (Πελασγική : τοῦ Λαμπράκη ἔτσι;...) καί τόν Μίκη Θεοδωράκη προσωπικό φῖλο τῆς κόρης τοῦ Μοσέ Νταγιάν...») Ἀπό : Τί ζητᾶ ὁ Λίβανος ; Ὅτι καί ἡ Τουρκία καί στό βάθος ...Ἰσραήλ !

Συνεχίζεται... Υ.Γ.  Εὐχαριστῶ τόν φίλο κι᾿ἀναγνώστη Γεώργιο,γιά τό βιβλίο.


Ἡ Πελασγική

23 σχόλια:

 1. Τοὺς Ἕλληνες; Θὰ τοὺς πληρώσουμε καὶ θὰ φύγουν ἀπο τὴν Κῦπρον!!!! Μεγάλε!!!! Μία ζωὴ τὴν τσέπη μας!! Καὶ μετὰ ζητᾶμε νὰ φτιάξουμε κρᾶτος; Ἂς κοιτάξουμε νὰ φτιάξουμε τὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ ἂσε τὸ κρᾶτος!!! Κάτι τρέλλοι Ἕλληνες κάνουν κάπου κάπου κάποιους πολέμους καὶ γίνονται ἥρωες καὶ μετὰ κορδονόμαστε ὅλοι μας γιὰ τὸ τί ἥρωες ἔχει τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος μας!!! Ἐμεῖς τὴν παρτούλα μας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. https://dimpenews.com/2022/06/29/%ce%b8%ce%b1%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%b3%ce%b5%ce%b3%ce%bf%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82/


  Ασχετο με το αρθρο αλλα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παραμενω ανωνυμοΣ30 Ιουνίου 2022 στις 3:11 μ.μ.

  Διαβαζοντας την παρακατω παραγραφο μου ηρθε στο νου οτι η τακτικη τους αυτη συνεχιζεται μεχρι σημερα.

  -Εκπληκτικώτερο δημιούργημα των Νάσι ήταν η “υπηρεσία πληροφοριών” που είχε ιδρύσει ο θείος του κατ’ αρχάς και που αυτός την τελειοποίησε διότι δεν υπήρχε ευρωπαϊκή πόλις στην οποία οι Νάσι να μην είχαν αντιπροσώπους οι οποίοι εκτός από έμποροι, ήταν και κατάσκοποι.-

  ""Να τα πουν στο Ισραήλ αυτά
  Οι «αυτόχθονες» Εβραίοι, τυφλωμένοι από την επιτυχία της Εβραιοκρατίας εγκατέλειψαν κάθε αυτοπεριορισμό και αυτοσυγκράτηση και και δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο χωρίς αναστολές.

  Η Εβραία βουλευτής Κάλερ με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Χριστοφιλοπούλου» που στο Λονδίνο σαν φοιτήτρια ήταν Δεξιά και τώρα είναι ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την τροπολογία για το γένος «κακόξενη και φοβική, μικρόψυχη και άδικη».
  Αυτό θα έπρεπε να το πει για τις στρατιωτικές σχολές της πατρίδας της, του Ισραήλ.
  Η ίδια Εβραία σε μια επίδειξη εβραϊκής ηθικής αναφέρθηκε στον τυφλό βουλευτή Κουρουμπλή λέγοντας, «Όπως είδε φως και μπήκε στο ΠΑΣΟΚ, έτσι ακριβώς είδε φως και μπήκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχω να πω μόνο». ""

  Η συνεχεια με τους σαγιανιμ εδω:
  https://deltio11.blogspot.com/2013/03/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐμεῖς δημοσιεύουμε τό σχόλιο μέ τήν παραπομπή στό ἱστολόγιο τοῦ κ. Χατζάρα κι᾿ἄς γράφει πώς μᾶς « προωθοῦν οἱ περιούσιες δυνάμεις». Χά,χά χά !

   Ὅσο γιά τήν Χριστοφιλοπούλου,θυμᾶμαι πού εἶχα ψάξει καί μόνον στήν σελίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου (ΕΑΠ),τό βρίσκω ( Χριστοφιλοπούλου-Κάλερ).
   Θυμᾶμαι σέ μία δημοσίευσι παλιά,ἕνα βίντεο μέ τίς γκριμάτσες καί χειρονομίες πού ἔκανε πίσω ἀπό τήν πλάτη τῆς συγχωρεμένης Φώφης. https://sxolianews.blogspot.com/2019/06/blog-post_21.html

   Τήν ἔφαγε ἡ γρουσούζα Καλερ !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Παραμενω ανωνυμοΣ1 Ιουλίου 2022 στις 2:55 μ.μ.

   ....σας προωθουν περιουσιες δυναμεις;
   ΠΟΤΕ τογραψε αυτο;
   Εδω ακουω τον Ζωη που καθε τοσο μας παρακινει να ερθουμε το ιστολογιο σου και να παμε και σε καποιου αλλου το ιστολογιο.

   Τελος παντων το ζουμι εδω, ειναι το ΠΩΣ δουλευουν διαβρωτικα ΟΛΟΙ οι εβραιοι στις κοινωνιες που ζουν, που τους πλουτιζουν και που τους περιθαλπτουν.
   Πριονιζουν το κλαδι του δενδρου που καθονται πανω δηλαδη.
   Κι οταν κοπει δεν θα υπαρξει οικτος, αυτη τη φορα.

   Διαγραφή
  3. Ἄ ! Ἐσύ δέν τό ἔχεις διαβάσει ; Ἐννοῶ τό θέμα πού ἔγινε ἀφορμή νά γράψῃ τήν συγκεκριμένη φρᾶσιν ὁ κ/Χατζάρας ;

   Ὁ Ἀνδρέας,ὁ Πεπελάσης καί τά ἐν Ἑλλάδι καγκουρώ...
   https://sxolianews.blogspot.com/2022/01/blog-post_6.html

   Καί ἡ ἀντίδρασίς του,ἐδῶ :
   https://deltio11.blogspot.com/2022/01/h.html

   Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,κάθε ἄνθρωπος ἔχει τίς ἀδυναμίες του...

   Εὐχαριστῶ πολύ τόν κ. Μπέχλη !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή

 4. > Προκλήσεις της εποχής μας καί ευκαιρίες ομολογίας/καλής μαρτυρίας, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου, 26-6-2022

  > https://www.youtube.com/watch?v=6BxXe1bcOec

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητη Π σου παραθετω το πιο κατω βιντεο για να το δεις και να κρινεις ΠΩΣ θα το χειριστεις.
  Αποκαλυπτει πολλα ονοματα, διευθυνσεις και τηλεφωνα για την "εγκληματικη οργανωση του Μαξιμου".
  Δεν ξερω ποσοι ελληνες μισουν, αγαπουν ή τους αφηνει αδιαφορους ο κ. Χιος αλλα ο δικηγορος μιλαει με χαρτια και "ντοκουμεντα" σχετικα με τα εμβολια και τις δολοπλοκιες εναντιον του απ τους αλητες-ρουφιανους-δημοσιογραφους.
  Πιστευω οτι αν ψαξεις λεπτομερως τα λεγομενα του κ. Αντωνιαδη θα κανεις μια αναρτηση με πολλες αποκαλυψεις.

  Το βιντεο εδω: https://www.youtube.com/watch?v=gXcSIiQT-b4

  Χαιρετω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ γιά τό βίντεο. Θά τό παρακολουθήσω μόλις ἔχω χρόνο. Πρός τό παρόν ἀσχολοῦμαι μέ μία σειρά δημοσιεύσεων σχετικῶς μέ τήν τουρκο-ἰσραηλινή σχέσιν καί τήν Κύπρον,ὅπως θά ἔχῃς ᾿δεῖ. Μόλις τελειώσω θά τό ᾿δῶ τό θέμα. Πάντως σ᾿εὐχαριστῶ.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 6. Ἀγαπητή Πελασγική, καλησπέρα! Ἐκπληκτικό τό ἄρθρο σας γιά τή ζωή καί τή δράση αὐτοῦ τοῦ σατανικοῦ ὄντος, Ἰωσήφ Ναζί, κυρίως γιατί ἀντιλαμβάνεται κανείς ὅτι ἡ πάλη τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά νά διατηρηθεῖ καί νά διασωθεῖ στα τετρακόσια χρόνια τουρκοσιωνοκρατίας δέν περιγράφεται οὔτε πρόκειται να περιγραφεῖ προτοῦ περάσουν πολλές δεκαετίες ἔρευνας καί ἀποκάλυψης στοιχείων πού ὑπάρχουν μέν ἀλλά βρίσκονται προσεκτικά φυλαγμένα στά ἀρχεῖα τῆς Αὐστρίας, τῆς Γαλλίας, τῆς Ἀγγλίας καί τῆς Ρωσίας. Ὁ Ἑλληνισμός στά τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς πολέμησε χωρίς οὔτε ὁ ἴδιος νά τό γνωρίζει ἐναντίον τοῦ Σιωνισμοῦ κι ἀπ'αυτόν ἀγωνίζεται ἔως σήμερα νά ἀπελευθερωθεῖ. Ἀπό τή δολοφονία τοῦ Ἰππάρχου τό 514 π.Χ. μέχρι τή δολοφονία τοῦ Καποδίστρια τό 1831 καί ἀπό τό ξεπούλημα του 1821 καί τή συμφορά του 1922 μέχρι σήμερα ὁ Ἑλληνισμός σφαδάζει πάντοτε κάτω ἀπό τίς μαχαιριές τῶν ἴδιων δολοφόνων πού τώρα βάλθηκαν νά γενοκτονήσουν τούς λαούς μέ πρώτους πάλι τούς Ἕλληνες.
  Θυμηδία πάντως προκαλεῖ ἡ ἀναφορά ὅτι "ὁ Ἰωσήφ Ναζι ὑπῆρξε γενναιόδωρος προστάτης των εβραϊκών φιλολογικών κύκλων της Κωνσταντινουπόλεως και της Θεσσαλονίκης"! Ποιῶν φιλολογικῶν κύκλων; Οὔτε ἕνα φιλολογικό-λογοτεχνικό ἔργο δέν γράφτηκε ἐπί τουρκοκρατίας, οὔτε στήν Κωνσταντινούπολη, οὔτε φυσικά στή Θεσσαλονίκη καί μάλιστα ἀπό τούρκο ἤ ἐβραῖο...Ποιοί ἀποτελοῦσαν τούς φιλολογικούς αὐτούς κύκλους; Μια ζωή ψέμματα! Σᾶς εὐχαριστῶ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὄχι,ὄχι μήν γελᾷς,ξέρει ἀκριβῶς τί ἐννοεῖ μέ τό : "...ὑπῆρξε γενναιόδωρος προστάτης των εβραϊκών φιλολογικών κύκλων της Κωνσταντινουπόλεως και της Θεσσαλονίκης"
   Ἐκεῖ ὅπου μαζεύονταν καί ἀνέλυαν τήν Τορά. Ἀτελείωτη ἡ ἀνάλυσις καί τά νοήματα πρός συζήτησιν... !
   Ἔμ τί νόμιζες,τούς πέρασες γιά ...Ἀ-παίδευτους ;

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   Διαγραφή
  2. Τήν Τορά καί τήν Καμπάλα. Ἄ καί τόν μυστικισμό τοῦ Σαμπετάϊ Ζεβί ...https://sxolianews.blogspot.com/2020/12/blog-post_17.html

   Διαγραφή
  3. Σωστά, ἀγαπητή Πελασγική! Εἷχα ξεχάσει τά πνευματικά αὐτά ἀριστουργηματικά πονήματά τους!...Μόλις θυμήθηκα και τό "'Οδοιπορικό" τοῦ ἄλλου ἐβραίου τοῦ Βενιαμίν τῆς Τουδέλας, ὁ ὁποίος μέ πρόσχημα τήν καταγραφή τῶν ἐβραϊκῶν κοινοτήτων τοῦ 12ου αἰώνα στήν ἀνατολική Μεσόγειο, κατέγραφε τόν πλοῦτο τοῦ Βυζαντίου καί μάλιστα μέ ἀκριβέστατα οἰκονομικά στοιχεῖα γιά νά προετοιμάσουν τό πλιάτσικο τοῦ 1204. Ἡ περιγραφή μάλιστα τοῦ πλούτου τῆς Κωνσταντινούπολης εἷναι μοναδική...Οἱ δέ Βενετοί ἐπείσθησαν πόσο δίκιο εἶχαν οἱ Ἑβραίοι τραπεζίτες πού ἐπέμεναν ὁτι η οἰκονομική κατάκτηση και ἡ πολιτικο-στρατιωτική ἐξουθένωση πού τήν ἀκολουθοῦν ἦταν εὔκολη ὑπόθεση, ἔστω κι ἄν πρόκειται γιά μιά ὁλόκληρη αὐτοκρατορία!...

   Διαγραφή
  4. Ενας αμερικανος φιλος1 Ιουλίου 2022 στις 7:38 μ.μ.

   Αγαπητη κα Παλαιολογου.
   Με το σχολιο σου της 1ης Ιουλίου 2022 - 5:02 μ.μ., σε μια παραγραφο τα εγραψες και τα ειπες καλυτερα απο μενα.
   Ομως οταν τα γραφω κι εγω ετσι ακριβως, οι διαφωνουντες με αποκαλουν με χιλια-δυο δηλητηριωδη επιθετα, γιατι αποκαλυπτω την αληθεια.

   Η διαχρονικη απαθεια των λαων, μας εχει φερει στο σημερινο σημειο να υμνουμε τον ομοφυλοφιλο, τον νεγρο και τον εβραιο.
   Αυτος ειναι και ο λογος που παμε κατα διαολου.

   Διαγραφή
  5. 'Αγαπητέ ἀμερικάνε φίλε, σέ ποιον άναφέρεσθε; Ποιος διαφωνεῖ μαζί σας;

   Διαγραφή
  6. Ενας αμερικανος φιλος2 Ιουλίου 2022 στις 11:27 π.μ.

   Κυρια μου, ειναι "long story" που λενε και οι αμερικανοι.
   Μεχρι και πραχτορι της CIA μ' εχουν αποκαλεσει, στην παρουσα ιστοσελιδα, απαιτωντας με θρασσος απ' την διαχειριστρια να μην αναρτα τα σχολια μου.

   Το "sxolianews.blogspot" το παρακολουθουν και καταγραφουν πολλα, μα παρα-πολλα ζευγαρια ματια, της δημοκρατιας φυσικα, που ομως δεν τολμουν να σχολιασουν.

   Διαγραφή
 7. Μπράβο Διηνέκη ! Ὁμολογῶ πώς δέν γνώριζα τούς Μπεντζαμίτες. Φαντάζομαι ἀπό τό Μπέντζαμιν,ἔτσι ;

  Κάπου,ἀπό δημοσίευμα τοῦ Τσαγκρινοῦ,διαβάζω : « ... οι Μπεντζαμίτες δεν είναι εβραϊκή φυλή, αλλά μια σύνθεση πρωτοελλήνων Αρκαδοκρητοκυπρίων...»

  Ἀρκάδων,Κρητῶν καί Κυπρίων ! Χμμ...

  Τί σύνθεσις !

  Καί ἀναρωτιώμουν,χρόνια τώρα,πῶς γίνεται καί στήν συντριπτική τους πλειοψηφία,διάφοροι διακριθέντες,σ᾿ὅλες τίς Ἐπιστῆμες μά κυρίως στήν Πολιτική,νά εἶναι Ἀρκάδες ; !!!
  Καί μή νομίζεις,ἐκεῖνο τό Et in Arcadia ego,δέν μπορῶ νά πῶ ὅτι τό ἔχω πιάση ὅπως πρέπει,τό νόημά του.Κάτι λείπει...

  Ἀρκαδία, Κύθηρα, Κρήτη ...

  Μοῦ ἔβαλες τώρα κι᾿ἄλλο θέμα μέ τούς Μπεντζαμίτες,Διηνέκη !

  Ἄ ! Τό βρῆκα. Τοῦ Τσαγκρινοῦ εἶναι τό ἀπόσπασμα πού ἔχεις βάλλη.

  .Κάποιους συνδυασμούς μπορῶ νά κάνω. Θά τό ᾿δοῦμε...

  Καλησπέρα Διηνέκη !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φαντάζομαι θα είναι εξαίρετο θέμα,όμως έχουμε καταλάβει ότι σας «προωθούν οι περιούσιες δυνάμεις»,δεν είχαμε καταλάβει όμως ότι εκτός απο εθνικόφρων είστε και βαθιά Μητσοτακική(το ακούσαμε και αυτό από το 25 λεπτό περίπου και μετά),χα,χα!.Εκεί που μαθαίναμε ότι ο κουφός δεν υπηρέτησε γιατί ήταν κουφός,ο εφιαλτής αντί για το μέτωπο ήταν στην Σύρο.... και ξαφνικά εκεί στα βουνά της Ηπείρου όπου ακούγοταν αέραααααααα, ακούγεται και ένα airrrrrrrrrrr,o Αντρέας ήταν.

   Διαγραφή
  2. Από τό 25ο λεπτό ποῦ ;

   Ἄν τε νά τό ἀκούσουμε κι᾿αὐτό !!!

   Διαγραφή
  3. Mαζι με τους Μπενζαμιτες δες και τους ....Ιακωβινους

   Διαγραφή
 8. Τα πέντε κάλπικα ομόλογα του Σημίτη και του νωθρού Καραμανλή και οι παγωμένες πιστώσεις του κουφού Καραμανλή,στο δελτίο που τα λέει όλα ή σχεδόν όλα, γιατί είπαμε ,αδυναμίες ειναι αυτές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά μιλᾶμε τό ἄτομο κάτι ...ψάχνει. Τί νά ψάχνῃ ἄρα γε ;

   Δέν ξέρω,δέν μέ νοιάζει,δέν ἀσχολοῦμαι !

   Δέν ἀξίζει τόν κόπο.

   Κι᾿ἐπεί δή ὅπως ἔχω δῆ ἐδῶ καί πλέον τοῦ 10ημέρου,ὁ Διηνέκης ἔχει σταματήση νά κάνῃ δημοσιεύσεις μέ παραπομπές στήν σελίδα τοῦ ἐν λόγῳ καί τό κίνημά τους.Γιατί ; Πάλι ὁ Ἀνδρέας εἶναι ὁ λόγος,προφανῶς...

   Τά «ἀμετανόητα μπατσόκια»...

   Ἔ,πονάει,ὅπως καί νά τό κάνῃς,διότι ὁ Διηνέκης ἔχει κόσμο,πολύ κόσμο,πάρα πολύ κόσμο φανατικό μέ τό ἱστολόγιό του. Ὅταν αὐτό τό χάνεις πονάει...

   Ἀδυναμίες πού καταντοῦν ἐμμονές ὅμως... Ἀλλά πῶς κολλᾷ ὁ Ἀνδρέας μέ τόν Καρατζαφέρη καί ἐν συνεχείᾳ τήν Χρυσή Αὑγή,δέν μπορῶ νά τό καταλάβω !

   Ἐννοεῖται πώς δέν μπαίνω ΚΑΘΟΛΟΥ στόν κόπο ν᾿ἀποδείξω τό γελοῖο «βαθιά Μητσοτακική» ( γελοῦν καί τά λιθάρια) διότι μία ἁπλή ἀναζήτησις στό ἱστολόγιον βουλώνει,μά ΒΟΥΛΩΝΕΙ κυριολεκτικῶς,κάθε κακό,πολύ κακό στόμα.

   Εὐτυχῶς ὑπάρχουν τά scripta maned πού ἀποδεικνύουν πώς ἀπό μικρή ἡλικία, ΔΕΝ ὑπῆρξα κοροϊδάρα ΟΥΤΕ τῆς ΝουΔου πόσῳ δέ μᾶλλον τοῦ μπεκρή,μέ εἰδική ἀποστολή υἱοῦ τ[ς ἑβραίας Μινέϊκο,τοῦ καταδότη τῆς κομμουνιστοπαρέας του Ἀνδρέα Παπανδρέου. Κι᾿ὅσοι ἀκόμη εἶναι τυφλωμένοι μ᾿αὐτόν ( ἴσως ἀπό εὐγνωμοσύνη διότι ἔφαγαν ψωμάκι) ἄς τόν χαίρονται.

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητέ καί νά βάλουμε καί τήν ἀνάλογον δ/νση γιά νά τό ἀκούσῃ κι᾿ἄλλος κόσμος.

   Ἐδῶ : https://www.youtube.com/watch?v=2X2PVs_7Wrw, ἀπό τό 25ο λεπτό...

   Βρέ παιδί μου,πόσο πόνεσε ἐκείνη ἡ δημοσίευσις ! Γιά τόν καθηγητή Πεπελάση,τόν οἰκονομολόγο,τό φιλαράκι καί κουμπάρο τοῦ Ἀνδρέα,λέω. Μήν σᾶς ξεγελᾶ μέ τό «ἔμποροι λαδιοῦ». Χά,χά χά !!!

   Σ᾿ἐκεῖνον πού ἔγραφε ὁ Ἀνδρέας :

   « Μου γράφεις να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Τι να κάνω εγώ σε μία χώρα που κατοικείται από οκτώ εκατομμύρια καγκουρώ;»

   ΑΥΤΟ ΠΟΝΑ ! Καταλάβατε ;

   Διαβᾶστε ΞΑΝΑ, ΕΔΩ :

   Ὁ Ἀνδρέας,ὁ Πεπελάσης καί τά ἐν Ἑλλάδι καγκουρώ...
   https://sxolianews.blogspot.com/2022/01/blog-post_6.html

   Ἄ καί τώρα πού τό σκέφτομαι,θά κάνω μία ἀναδημοσίευσιν.

   Διαγραφή
 9. Αγαπητη Πελασγικη πιθανως να ερχονται καλα νεα απ την εσπερια.
  "No more wars for Israel" απο τους απανταχου προστατες και προωθητες της ..."δημοκρατιας, της δικαιοσυνης, των ανθρωπινων δικαιωματων" κλπ κλπ σε καθε γωνια του κοσμου.
  Μαθαινω οτι ενας ακηρυχτος υπογειος πολεμος εχει κηρυχθει μεταξυ του Υπουργειου Αμυνας των ΗΠΑ και ορισμενων φιλανθρωπικων οργανωσεων που θελουν να προστατευσουν τα αγουρα νεα αμερικανακια που θελουν να καταταγουν στον στρατο.
  Τι εννοω.
  Οπως γνωριζουμε πολλοι, ο στρατος των ΗΠΑ μετα την νιλα του Βιετναμ εγινε 100% μισθοφορικος. Οι ιθυνοντες λοιπον γαλοναδες της εθελοντικης καταταξης νεων αμερικανων στο στρατευμα, χρησιμοποιουν καθε κολπο και προπαγανδα να δελεασουν το φτωχο αμερικανακι (μαυρο-ασπρο-ισπανοφωνο) να καταταγει.
  Διαφημιζονται λοιπον σε μεγαλα πανο, πανω στους ενδοπολιτειακους δρομους, στα χωρια, στις κωμοπολεις και γενικα οπου υπαρχει φτωχεια και ανεχεια.
  Τα διαφημιστικα αυτα πανο δειχνουν τις περισσοτερες φορες εναν μαυρο πιτσιρικα με την στολη και με το οπλο ανα χειρα, βλεμμα βλοσυρο να σε "κοιταζει" στα ματια και απο κατω η επιγραφη:
  "ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ" ή "ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ", ή "ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ, ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ".

  Ελα ομως που οι φιλανθρωπικες οργανωσεις ερχονατι πισω τους και απαντουν σ' αυτο το καλεσμα με δικα τους μεγαλο-πανο δειχνοντας νεα παιδια 20-25 ετων εντελως αναπηρα με κομμενα ποδια, χερια και βλεμμα μετεωρο και τρελλας, απ τους προσφατους πολεμους στην Μεση Ανατολη απ την μια ζητωντας οικονομικη βοηθεια για τους νεους αυτους ανθρωπους που ειναι ζωντανοι νεκροι κι απ την αλλη "ειδοποιοντας" οποιον σκεπτεται να καταταγει ΤΙ τον περιμενει. Γιατι ακομα κι αν ειναι τυχερος και γυρισει αρτιμελης πισω απ την κολαση του πολεμου θα εχει οπωσδηποτε χασει το μυαλο του.
  Κατα μεσον ορο (22) εικοσιδυο αποστρατοι αυτοκτονουν καθε ημερα στις ΗΠΑ.
  Αυτου του ειδους τις "διαφημησεις" θελει να καταστειλει ο αμερικανικος στρατος κι οπως ακουω τρεχει τωρα σταα δικαστηρια, αλλα κολλανε στο Αμερικανικο Συνταγμα και στην Ελευθερια του Λογου.
  Εκτος και ανακατευουν οι Ιακωβινοι της Αμερικης και πουν οτι τετεοιες διαφημησεις αντιτιθενται στην ....θρησκεια τους οπως εκαναν και με τις αμβλωσεις.

  -ΗΠΑ: Μήνυση κατέθεσε συναγωγή κατά του νόμου που περιορίζει τις αμβλώσεις. «Βασίζεται σε χριστιανικές αρχές. Παραβιάζει την θρησκευτική ελευθερία των Ιουδαίων»-
  http://redskywarning.blogspot.com/2022/06/blog-post_29.html

  Πιστευω λοιπον οτι σε συντομο χρονικο διαστημα οι διαβολοι που βομβαρδιζουν αμαχους, γερους γυναικες και μωρα ατιμωρητι, δεν θα εχουν "εργατικα" χερια να συνεχισουν το εργο που τους εχει αναθεσει ο Γιαχβε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή