" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

Οἱ βαθιές ῥίζες τῆς τουρκο-ἰσραηλινῆς σχέσεως... ( μέρος Γ΄)

 


Ἡ οἰκογένεια τῶν Νάσι ἤ Νάζι ἤ Νάζης μᾶς ἀπασχολεῖ διότι ἦσαν πρόσωπα τῶν ὁποίων ἡ δράσις τόσο αὐτῶν ὅσο καί τῶν ἀπογόνων των κατέληξε στήν τουρκοποίησι τῆς Κύπρου τό 1571.

 Διαβάζουμε λοιπόν,τήν γ΄συνέχεια,ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γρηγορίου Μπέλου «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ - Αἰσχρόν ἐστί σιγᾶν τῆς Κύπρου ἀδικουμένης » : 

Πρόκειται για τους εκχριστιανισμένους θεωρητικά αλλά συνειδητά Εβραίους, απογόνους κάποιας μεγάλης οικογενείας η οποία στο παρελθόν έδωσε γιατρό και χρηματιστή στον βασιλέα της Αραγωνίας τον 12ο αι., σύμβουλο στον Αλφόνσο ΧΙ της Καστίλλης τον 14ο αι., οικονομικό σύμβουλο στον βασιλέα της Αραγωνίας μέχρι το 1452. Πρόκειται για απογόνους της μεγάλης οικογενείας Μπενβενίστε, τους αδελφούς Σεμά και Μαΐρ Μπενβενίστε, που σαν χριστιανοί ωνομάσθηκαν Φρανσίσκο και Ντιόγκο Μεντέζ και ευρίσκοντο στην Πορτογαλία από το 1492.

Η οικογένεια Benveniste είναι μια παλιά, ευγενής, πλούσια και λόγια εβραϊκή οικογένεια της Narbonne , της Γαλλίας και της βόρειας Ισπανίας που ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα. Η οικογένεια ήταν παρούσα τον 11ο έως τον 15ο αιώνα στο Hachmei Provence , στη Γαλλία , στη Βαρκελώνη , στην Αραγονία και στην Καστίλλη της Ισπανίας ...Είχαν τον τίτλο του « Nasi » (πρίγκιπας στα εβραϊκά), καθώς θεωρούνται από την εβραϊκή παράδοση ως απόγονοι του βασιλιά Δαβίδ και μέλη του Οίκου του Δαβίδ στις εβραϊκές κοινότητες (κυρίως Βαρκελώνη ) και ήταν εξέχοντες θρησκευτικοί και κοσμικοί ηγέτες στην τον 11ο έως τον 14ο αιώνα...Μετά την εκδίωξη των Εβραίων από την Ισπανία το 1492, οι μη προσήλυτοι διασκορπίστηκαν κυρίως στην Πορτογαλία , Ελλάδα - Θεσσαλονίκη σε άλλα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και χώρες της Βόρειας Αφρικής . Στην Πορτογαλία αναγκάστηκαν να ασπαστούν τον Χριστιανισμό το 1497 και έγιναν μερικοί από τους πλουσιότερους εμπόρους και τραπεζίτες ( η οικογένεια Mendes ) της Ευρώπης . ( Τό οἰκόσημο τῆς οἰκογενείας Μπενβενίστε ἤ Μέντεζ ἤ Νάζι,ἀπό τά περί αὐτῶν ἐδῶ)

Το 1497, ο μεγάλος θαλασσοπόρος και εξερευνητής Βάσκο Ντε Γκάμα,χρηματοδοτούμενος, καθοδηγούμενος και υποστηριζόμενος υλικά και τεχνικά και από Εβραίους, άνοιξε τον εμπορικό δρόμο της Άπω Ανατολής μέσω ακρωτηρίου Καλής Ελπίδος από Αφρική, δημιουργώντας τεράστιες ευκαιρίες κέρδους σε επιχειρηματίες της Πορτογαλίας για διανομή σ’ όλη την Ευρώπη των μπαχαρικών, πολυτίμων λίθων και άλλων αγαθών της Ασίας. Μέχρι τότε,τα αγαθά αυτά ήρχοντο με καραβάνια από Ερυθρά θάλασσα, μέσω Αιγύπτου κυρίως στην Βενετία. Η πηγή πλούτου και άρα δυνάμεως της Βενετίας ήταν ακριβώς αυτά τα καραβάνια των οποίων τα προϊόντα οι Βενετοί, περίπου κατ’αποκλειστικότητα, διέθεταν στην Ευρώπη. Μέχρι δηλαδή την εποχή του Βάσκο Ντε Γκάμα οι Βενετοί ήταν εξασφαλισμένοι οικονομικώς και η οικονομική παντοκρατορία τους ίσως τους φαινόταν παντοτινή. Από την άλλη μεριά, οι Εβραίοι της Πορτογαλίας, φαινομενικά χριστιανοί πλέον και δίχως ανασταλτικούς στις οικονομικές τους δραστηριότητες θρησκευτικούς περιορισμούς, ως συγχρηματοδότες των ανακαλύψεων του Βάσκο Ντε Γκάμα,ήταν φυσικά αυτοί που κυρίως εκμεταλλεύθηκαν τις νέες τεράστιες πηγές πλούτου

.................... 

Οι “Πορτογάλοι” έμποροι που εκμεταλλεύθηκαν αυτή την τεράστια νέα ευκαιρία, ήσαν οι Εβραίοι και κυρίαρχοι ανάμεσα σ’ αυτούς οι αδελφοί Φρανσίσκο και Ντιόγκο Μεντέζ ή Μπενβενίστε, οι οποίοι ήσαν έμποροι αργύρου, πολυτίμων λίθων και ιδρυτές “τραπεζικού οίκου”. Αυτοί σηματοδότησαν την αυγή του καπιταλισμού, ασχολούμενοι με συσσώρευσι κεφαλαίου, δανεισμό και εμπόριο. Τα διαθέσιμα κεφάλαια, τους επέτρεπαν την εξαγορά σε χαμηλές τιμές των μελλοντικών εμπορευμάτων των πλοίων,πριν καν αυτά σαλπάρουν για Ινδία. Οι τιμές είχαν ήδη αυξηθή όταν τα πλοία,μετά μήνες, επέστρεφαν με πολύτιμο φορτίο το οποίο διετίθετο με πολλαπλάσια τιμή. Με τα κέρδη, οι κύκλοι επαναλαμβάνοντο. Μέσω των ασφαλών οικογενειακών αντιπροσωπειών τους στην Ευρώπη, ήσαν οι μόνοι οι οποίοι εδύναντο να εξωφλήσουν συναλλαγματικές σε ξένες χώρες σε εποχή που η μεταφορά χρημάτων απαιτούσε μεγάλη συνοδεία στρατού και ιππικού λόγω ληστών. 

Ο Τραπεζικός Οίκος Μεντέζ εξελίχθη σε πασίγνωστο Οίκο για τον τεράστιο κύκλο εργασιών του με πελάτες τόσο ιδιώτες όσο και τον ίδιο τον κύκλο του Βασιλέως. Οι Μεντέζ-Μπενβενίστε έγιναν σταδιακώς οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς των αγαθών τα οποία κατέφθαναν από την Ασία από το 1503 και μετά, όταν τα πλοία με τα προϊόντα κατέπλεαν με ξέφρενους ρυθμούς καθιστώντας τους αδελφούς Μεντέζ τους πλουσιωτέρους στην Πορτογαλία. Ο πρώτος σταθμός των πλοίων ήταν η Λισσαβών, η οποία άρχισε να αποκτά απίστευτο πλούτο. 

..................

Όσο κι αν ήταν απίστευτα προσοδοφόρος η νέα αυτή οικονομική κατάστασις για τους Εβραίους στην Πορτογαλία, δεν συνέβαινε το ίδιο με την ασφαλή διαβίωσί τους. Αντίθετα, σ’ αυτόν τον τομέα διαρκώς εχειροτέρευαν τα πράγματα ώσπου το 1506, εξέσπασαν ταραχές στην Λισσαβώνα εναντίον των νεο-χριστιανών κρυπτο-Εβραίων με αποτέλεσμα την προαναφερθείσα δολοφονία μερικών δεκάδων απ’ αυτούς. Ακόμη χειρότερα, ο βασιλεύς εζήτησε από τον Πάπα το 1515, να δημιουργηθούν ιεροεξεταστήρια στην Πορτογαλία.

Οι κρυπτο-Εβραίοι, με συνέπεια, απόλυτο συντονισμό κινήσεων, διαρκή επαγρύπνησι και σκληρές διαπραγματεύσεις, δωροδοκώντας διαρκώς και με πλούσια δώρα τους Παπικούς μετέθεταν την εφαρμογή της Ιεράς Εξετάσεως. Κύριος μοχλός των κινητοποιήσεών των ήταν ο Οίκος Μεντέζ. Ο Οίκος Μεντέζ, λόγω των εμπορικών του δραστηριοτήτων είχε ήδη δημιουργήσει οικογενειακές αντιπροσωπείες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ευρώπης όπως,Λυών, Φερράρα, Βενετία κ.ά. Αυτό το εμπορικό δίκτυο άρχισε να λειτουργή όχι μόνο εμπορικά αλλά εθνικά-συνωμοτικά βοηθώντας στην διαφυγή κυνηγημένων Εβραίων στέλνοντάς τους από τον ένα εμπορικό σταθμό στον άλλο μέσω επιλεγμένων ασφαλών διαδρομών ενώ οι έμποροι ήσαν σε διαρκή επαγρύπνησι για τον εντοπισμό αυτών των ασφαλών διαδρομών. Λίγο καιρό αργότερα η εμπειρία αυτών των κινήσεων απεδείχθη σωτήριος ακόμη και για τους πρωταγωνιστές. 

Ὁ Σουλτάνος Σελήμ Β΄ καί ὁ Ἰωσήφ Νάσι προσφέρει  ...δωράκια φωτό
Αὐτά γιά νά καταλάβετε πώς ὅταν ἀκοῦτε «αὐτοί οἱ ἑβραῖοι,ἦσαν ἔμποροι λαδιοῦ...» πού λένε κάποιοι μέ τρόπο ὑποτιμητικό ἤ μᾶλλον ἀπαξιωτικό,ὥστε νά ἀφήσουν νά ἐννοηθῇ πώς δέν εἶχαν καί καμμία ἰδιαίτερη δύναμι ἤ ἀξία,εἶναι εἴτε ἐκ προθέσεως γιά νά παραπλανήσουν γιά τήν πραγματική ἰσχύ αὐτῶν πού προσπαθοῦν νά ὑποβιβάσουν εἴτε ἀπό ἄγνοια καί ἀμάθεια.

Ἰωσήφ Νάσι ἤ Νάζι ἤ Νάζης τοῦ ὁποίου τήν οἰκογένεια ἐξετάζουμε καί τόν τρόπο πού ἀπέκτησαν τήν τεράστια δύναμίν τους,ὅταν ἦταν στήν Κωνσταντινούπολι κατάφερε νά πάρῃ μέσῳ τῶν στενῶν σχέσεων πού εἶχε μέ τόν Σουλτάνο Σελήμ Β,τήν ἀποκλειστικότητα τῆς εἰσαγωγῆς κρασιῶν στήν Πόλιν.Καί βεβαἰως ὡς ἔμπορος κρασιῶν ἦταν φημισμένος. Ὅμως γνωρίζουμε ἱστορικῶς καί αὐτό ἀποδεικνύουμε μέσῳ τῶν ἀναφορῶν μας σ᾿αὐτόν,πώς ὑπῆρξε μία πολύ μεγάλη δύναμις στόν χῶρο τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Κύπρου στήν ὁποία ἀποσκοποῦσε ἀρχικῶς ὡς νέα Πατρίδα τοῦ Ἐβραϊσμοῦ. Μέ ἀπώτερο βεβαίως σκοπό τούς Ἁγίους Τόπους ὅπου θά εδημιουργείτο τό νέο ἐθνικό κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Ἦταν πρό τοῦ Τεοντόρ Χέρτζλ ἴσως ἕνας «πρωτοσιωνιστής »...

Ἄς συνεχίσουμε ὅμως :

Γι’ αυτό ο μεγαλύτερος σε ηλικία και αρχηγός της οικογενείας Φρανσίσκο Μεντέζ έστειλε, το 1512, τον αδελφό του Ντιόγκο για μόνιμη εγκατάστασι στην Αμβέρσα. Σύντομα δε, και μάλλον σκοπίμως, το υποκατάστημα της Αμβέρσας απέκτησε μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία κι απ’ αυτό το κεντρικό κατάστημα της Λισσαβώνος,πράγμα διόλου παράδοξο διότι οι Μεντέζ ήθελαν να αυξήσουν τις εργασίες του κύκλου τους έξω από την Ισπανία και Πορτογαλία, “τιμωρώντας” κατ’ αυτό τον τρόπο τους διώκτες του λαού των με ταυτόχρονη απαγκίστρωσι δική τους από την Ιβηρική. Ως γνωστόν η εκδίκησις με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε στιγμή αποτελούσε και αποτελεί κύριο άξονα της εβραϊκής σκέψεως.

Στό σημεῖο αὐτό ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον νά ᾿δοῦμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο καί πλούτιζαν οἱ ἐβραῖοι ἀλλά καί κυρίως πῶς πραγματοποιοῦσαν τήν ἐξάρτησιν τῶν ἱσχυρῶν στά χέρια τους.Καί μιλᾶμε γιά βασιλικούς οἴκους ἔτσι ; Βεβαίως τό σκεπτικό καί οἱ στόχοι τους, ἦσαν πάντα ἴδιοι γι᾿αὐτούς,δοκιμασμένες συνταγές,οἱ τρόποι ἄλλαζαν ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν.Ἐν προκειμένῳ : 

Η πρώτη μεγάλη συνεργασία του κεντρικού καταστήματος της Λισσαβώνος ήταν με τον παλαιό ισχυρό Εμπορικό Οίκο των Αφαετάτι της Κρεμόνα. Ο Οίκος αυτός διέθετε καταστήματα στην Λισσαβώνα αλλά και Αμβέρσα όπως οι Μεντέζ. Σαν καθολικοί, αποτελούσαν άριστο προκάλυμμα για τους Μεντέζ.

Στην Λισσαβώνα ο Φρανσίσκο συνεταιρίσθηκε με τον Ζοάο-Φρανσίσκο Αφαετάτι ενώ ο Ντιόγκο στην Αμβέρσα συνεταιρίσθηκε με τον ανεψιό Ζαν-Κάρλο Αφαετάτι. Το υποκατάστημα της Αμβέρσας, σε αγαστή συνεργασία με το υποκατάστημα των Αφαετάτι, ήτο επικεφαλής του μεγάλου συνδικάτου εισαγωγέων Ευρώπης, το οποίο σε συνεργασία με τον αντιπρόσωπο του αποκλειστικού εισαγωγέως από Ασία, βασιλέα Μανοέλ της Πορτογαλίας,εκανόνιζε τις αγορές ολοκλήρων φορτίων πριν καν τα πλοία αποπλεύσουν για Ασία. Ο αντιπρόσωπος του Μανοέλ ήταν ο Φρανσίσκο. Η συμφωνία με τον βασιλέα Μανοέλ εγένετο με ετήσιο διακανονισμό υπολογίζοντας περίπου τα φορτία και την τιμή τους. Ο βασιλεύς εισέπραττε έτοιμο χρήμα που το είχε διαρκώς απόλυτη ανάγκη, και οι Εβραίοι μεταπωλούσαν το εμπόρευμα σε πολλαπλάσια τιμή εισπράττοντας τεράστια ποσά (κάτι σαν τους δημοσιώνες των Ρωμαίων). 

Ο ράθυμος Πορτογάλος βασιλεύς επομένως, δεν είχε αναπτύξει κρατικούς τρόπους διακινήσεως των αγαθών, προφανώς πεπεισμένος από τους κατά πάσα πιθανότητα δωροδοκηθέντες συμβούλους του ότι αυτό εμπεριέκλειε ρίσκα, και αφέθησαν όλοι οι μηχανισμοί διανομής και πωλήσεως των αγαθών στον Οίκο Μεντέζ. Κατ’ αυτόν τον απλό τρόπο πλέον η Πορτογαλική Αυλή εκχώρησε την κυριώτερη εμπορική οδό του τότε γνωστού κόσμου και ότι συνεπάγετο αυτό, κυρίως στον Οίκο Μεντέζ. Τοιουτοτρόπως άρχισε η οικονομική εξάρτησις του Βασιλικού Οίκου της Πορτογαλίας από τους διωκομένους, μια και ο βασιλεύς είχε συνηθίσει στην απόκτησι ετοίμου, χωρίς κόπους και κινδύνους χρήματος. Μέσα απ’ αυτήν την βασιλική παρακμιακή συμπεριφορά η εκδίκησις των Εβραίων είχε αρχίσει... 

Πρέπει να τονισθή ότι σπανίως Ευρωπαίοι ηγεμόνες δεν επέδειξαν παρακμιακή, φιλοχρήματη και συμφεροντολογική συμπεριφορά καθιστώντας τους ιδίους αλλά και τους λαούς των ευαλώτους και έρμαια πολλάκις των διαθέσεων τραπεζιτών-εμπόρων-κεφαλαιοκρατών σαν τους Μεντέζ.

Το κατάστημα της Αμβέρσας, υπό την διεύθυνσι του Ντιόγκο, σταδιακώς μετετράπη σε κεντρικό της Ευρώπης και, αφού επεσκίασε πλήρως τους Ιταλούς συνεργάτες του, άπλωσε τις δραστηριότητές του σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, επανδρώνοντας τις αντιπροσωπείες κυρίως με κρυπτο Εβραίους από την Πορτογαλία-Ισπανία όπως ήδη είδαμε, ενώ σύντομα ο Ντιόγκο εθεωρείτο από τους απανταχού εμπόρους ως "βασιλεύς των μπαχαρικών". Ο μυθικός πλούτος και η τεραστία χρηματο-οικονομική εμπειρία την οποία απεκόμιζε ο Οίκος Μεντέζ, επέτρεπε τεραστίου μεγέθους επενδυτικές δραστηριότητες οι  οποίες συνήθως πάντα είχαν και πολιτικές προεκτάσεις πράγμα στο οποίο απέκτησαν ειδικότητα οι Μεντέζ. 
Η νέα συνεργασία των με τους περίφημους Φούγγερ του Άουγκσμπουργκ τους έδωσε αυτή την νέα διάστασι και δυνατότητα. Όπως αυτή της αναλήψεως εκ μέρους των Μεντέζ της ευθύνης της μεταφοράς 200.000 φιορινιών από τον βασιλέα της Πορτογαλίας στον Γερμανό αυτοκράτορα μέσω των Φούγγερ προς αντιμετώπισιν των Τούρκων. Τελικά,χάρις στους Μεντέζ, τα χρήματα αυτά έδωσαν το 1532 την νίκη στους Αυστριακούς επί των Τούρκων έξω από την Βιέννη, αλλά να σημειώσουμε εδώ ότι την ίδια ακριβώς εποχή που από την μία μεριά οι Μεντέζ βοηθούσαν να ηττηθούν οι Οθωμανοί, από την άλλη μεριά ο παγκόσμιος εβραϊσμός και οι ραββίνοι εκθείαζαν τους Μεντέζ στον Σουλτάνο και έπειθαν τους Οθωμανούς να δέχονται Εβραίους πρόσφυγες με δικαιώματα και φοροαπαλλαγές σαν να ήσαν οι καλύτεροι φίλοι τους...

Γιατί μιλᾶμε γιά βαθιές ῥίζες σχέσεως ! Μέ τόσο βάθος ἕως καί ἐκεῖνα τά χρόνια τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Χαζαρίας...

Ἀξίζει ἐδῶ νά ᾿δοῦμε πώς λειτουργοῦσε ὁ δανεισμός καί ἡ πίεσις πρός τήν ἐξουσία : 

(  Μπορεῖ νά μήν ἔχουν μνημεῖο γιά τόν αὐτοκράτορα Κάρολο Ε΄τῆς Ἁγίας Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας,ἀλλά στόν Τζακόμπ,τόν τοκογλύφο καί πάμπλουτο ἑβραῖο τραπεζίτη Φούγγερ,ἔχουν. Ἀριστερά,μνημεῖο πρός τιμήν τοῦ Γιοχάν Τζακόμπ Φούγγερ,στό Ἄουγκσμπουργκ πού στήθηκε ἀπό τόν Λουδοβῖκο τόν Α΄τῆς Βαυαρίας. φωτό)

 Ο Κάρολος Ε΄ ήτο 19 ετών όταν απέβλεψε να γίνη αυτοκράτωρ με ανταγωνιστή τον Φραγκίσκο Α΄ της Γαλλίας. Ο Κάρολος τελικώς εκέρδισε το 1519 διότι εδαπάνησε σε δωροδοκίες 850.000 φιορίνια από τα οποία τα 534.000 εδανείσθη από τους Φούγγερ.
Από τότε οι Φούγγερ τον ήλεγχαν και τον επίεζαν για εξόφλησι κατά τα διασωθέντα κείμενα όπως το κάτωθι του Φούγγερ Ιακώβου Β΄ προς τον Κάρολο Ε΄ : 

"…σε όλους είναι γνωστό ότι η μεγαλειότης σας χωρίς εμέ δεν θα μπορούσε να αποκτήση την αυτοκρατορική τιμή όπως μπορώ να διαπιστώσω από τις γραπτές βεβαιώσεις όλων των αντιπροσώπων… Και σ' όλα αυτά δεν απέβλεψα στο ατομικό όφελος… η ευλαβής μου αίτησις είναι να διατάξετε να μου επιστραφούν τα χρήματα τα οποία πλήρωσα μαζύ με τους τόκους χωρίς αναβολή…".

 (Bax Belfort, "The peasant's war in Germany", London,1896, σελ. 352 και Smith Pr., "Age of the Reformation-Luther", N.Y. 1923).

Ένα μέρος του χρέους εξωφλήθη με ανάθεσι στους Φούγγερ της διαχειρίσεως μέρους του λιμένος της Αμβέρσας, γεγονός που τους έφερε πλησιέστερα στους Μεντέζ-Νάσι


«ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ - Αἰσχρόν ἐστί σιγᾶν τῆς Κύπρου ἀδικουμένης »,σελίδες 81-91 

Συνεχίζεται...

Οἱ βαθιές ῤίζες τῆς τουρκο-ἰσραηλινῆς σχέσεως... ( μέρος Α΄) Ἡ Πελασγική

4 σχόλια:

 1. Μπραβο τους Εβραιους, τοοοοσο εξυπνοι πια. Ευτυχως που υπαρχουν και μας ανοιξαν τους οφθαλμους. Πως το εξηγειτε οτι ποσω απο καθε ισχυρο ηγεμονα, βασιλια κτλπ υπαρχει ΠΑΝΤΑ ενας ισχυρος εβραιος; Α ρε storm, ποσο δικαιο εχεις....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τήν ἰκανότητά τους νά διεισδύουν στήν ἐξουσία τήν ἔχουν ἀποδείξει ἀπό τά πανάρχαια χρόνια μέ τούς Αἰγυπτίους. Τήν ὑπουλία τους,τήν πονηριά τους,τήν ὑποκριτική τους ἰκανότητα.

   Ναί,ἕνα πακέτο πού σαφῶς δέν μπορεῖ νά χαρακτηρίζῃ τόν ἀνώτερο ἄνθρωπο,αὐτόν πού σέβεται τόν ἑαυτό του,αὐτόν πού κρατιέται στό ὕψος του σέ κάθε περίπτωσιν,τόν ἡθικό,τόν ἔντιμον.

   Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ὁ καθείς ἐπιλέγει πού θέλει νά ἀνήκει ἀναλόγως τοῦ μέτρου τῶν φιλοδοξιῶν του...

   Ἀλήθεια ὁ storm τί νά ἔγινε ;

   Καλημέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Τι να την κανω την πολιτισμικη "ανωτεροτητα"; Μηπως τρωγεται; Επι του πρακτεου, παιζουν τον κοσμο οπως θελουν ή οχι;

   Διαγραφή
  3. Ενας αμερικανος φιλος4 Ιουλίου 2022 στις 11:56 μ.μ.

   @ Ανώνυμος4 Ιουλίου 2022 - 10:26 μ.μ.
   Ναι, αλλα παιζοντας ετσι τον κοσμο παιζουν και το ιδιο τους το κεφαλι.
   ΑΝ τοχουν καταλαβει αυτο.

   Διαγραφή