" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Οἱ Παπανδρέου,οἱ Μητσοτακαῖοι καί τό «τσιφλίκι» τους "Ἑλλάς" .Στίς 19 Ἰουλίου 1965,ἡ ἐφημερίς " ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ",τοῦ Πάνου Κόκκα,κάνει λόγον γιά τόν «θρίαμβον» τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου πού ἀφοροῦσε τήν κάθοδόν του ἀπό τό Καστρί ἕως τά γραφεῖα τοῦ κόμματος στήν Ἀθῆνα.

Αὐτό τό πρωτοσέλιδο βλέποντάς τό κανείς θά νομίζῃ πώς ὁ γερο-Παπανδρέου πρέπει νά εἶχε κάνη κάποιο τεράστιο κατόρθωμα ! Πρέπει νά εἶχε ὡφελήση τήν χώρα μέ μία τεραστίαν νίκη ἐπί ἐθνικοῦ θέματος καί περίπου κάτι συναφές τέλος πάντων. Ὄχι ὅμως. Ὁ θρίαμβος ἀφοροῦσε ἁπλῶς μία μετακίνησιν. Ναί μία μετακίνησιν τήν ὁποία εἶχαν κανονίση οἱ τοῦ κόμματός του μαζύ μέ τά κομμούνια νά φανῇ ὡς ἕνα ἀνεπανάληπτο γεγονός ! Ἕνας «ἡγέτης» πού τόν παρακαλοῦν λαός καί πολιτικοί νά τούς κυβερνήσῃ ! Μέ μόνη διαφορά πώς οὔτε χρόνος δέν εἶχε περάση ἀπό τήν ἐκλογή του. Καί ποιό τό ἀποτέλεσμα ; Νά τά κάνῃ θάλασσα στό Κυπριακό ὅπου ὁ υἱός του Ἀνδρέας ἀνακατεύτηκε συνωμοτώντας κατά τῆς Ἑνώσεως ἀλλά καί : 

ΥΠΕΞ Σταῦρος Κωστόπουλος :  ..... Πρόσωπο με τέτοια επιρροή στην Αθήνα δεν βλέπω άλλον από τον Ανδρέα (Παπανδρέου). Υποπτεύομαι πως χρησιμοποιήθηκε ο Ανδρέας, που και θα ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για την εντολή απαγκίστρωσης που σου δόθηκε. Νομίζω, μάλιστα, πως η ενημέρωση δεν έγινε μέσω της κυπριακής Πρεσβείας, αλλά μέσω του Λυσσαρίδη, γιατί οι σχέσεις Ανδρέα και Λυσσαρίδη είναι στενότατες.

Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Πέτρος Γαρουφαλιᾶς : Αυτό το γνωρίζω. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μου είπε πως δέχθηκε τον Λυσσαρίδη σε δίωρη συνομιλία στο Καστρί, με υπόδειξη του Ανδρέα. ...

14.2.1966 στην εφημερίδα της Λευκωσίας «Τελευταία Ώρα», δημοσιογραφικό όργανο προσκείμενο στον Βάσο Λυσσαρίδη και τον Αρχιεπίσκοπο, με τίτλο «Πώς εσώθη η Κύπρος», δεν δίστασαν να θριαμβολογήσουν και να αυτοαποκαλυφθούν. Είναι χαρακτηριστική η κατωτέρω περικοπή του άρθρου:

 «Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου επληροφόρησεν εγκαίρως τον Πρόεδρον Μακάριον δι’ επείγοντος σήματος, ότι συνωμόται των Αθηνών, εν συνεργασία μετά ανθρώπων των ενταύθα, είχον αποφασίσει να ανακηρύξουν την Ένωσιν πραξικοπηματικώς».

Η παρουσία στην Κύπρο του Ανδρέα Παπανδρέο,προσκεκλημένος ἀπό τόν Μακάριο τό 1965, συνδυάστηκε, δυστυχώς, και με προσπάθειά του να οργανώσει στον ελληνικό στρατό την παραστρατιωτική Οργάνωση «ΑΣΠΙΔΑ»

( Πῶς ὁ Ἀνδρέας ἀπέτρεψε τήν Ἕνωσιν τό 1964)  

Ἀφοῦ πήραμε μία ...γεῦσιν γιά τά κατορθώματα τοῦ Ἁνδρέα καί τῶν κομμουνιῶν,ἕνα χρόνο πρίν, διαβάζουμε τί ἐστί «θρίαμβος» : 

Τό πρωτοσέλιδο τῆς ἐφημερίδος  "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ( 20ης Ἰουλίου 1965),ἀπό ΕΔΩ 

Καί γιά νά γνωρίζετε ποιά ἦταν ἡ διαφωνία τοῦ Παπανδρέου μέ τόν Βασιλέα Κωνσταντῖνο,διαβάζουμε : 

...Τον Ιούλιο του 1965 κορυφώθηκε η κρίση στις σχέσεις του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, οι οποίες -παρά τη μετάβασή του στην Κέρκυρα με τον υπουργό του Νικόλαο Μπακόπουλο για την υπογραφή της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως της πριγκίπισσας Αλεξίας- δεν αποκαταστάθηκαν αφού ο Κωνσταντίνος αρνήθηκε το δικαίωμα στον πρωθυπουργό να αναλάβει υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η συνταγματική και πολιτειακή κρίση ήταν πλέον γεγονός...(ἀπό τό βικιπαίδειαἐδῶ

Τό ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμὐνης ἤθελε ὁ γερο-Παπανδρέου ! Χμμ... Γιατί τέτοιος καημός ; Μήπως ἡ ὑπόθεσις ΑΣΠΙΔΑ καί ἡ ἐμπλοκή τοῦ υἱοῦ του Ἀνδρέα εἶχε νά κάνῃ ; 

Ἕνα χρόνο μετά, Ἰούλιο τοῦ 1966,ἀρχίζουν οἱ ἀποκαλύψεις : 

ἐφημερίς " ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ", 17 Ἰουλίου 1966,ἐδῶ 

Τόν Ἰούλιο τοῦ 1966,ἐστάλησαν στήν βουλή κάποια ἔγγραφα καί ἀφοροῦσαν τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου :

Ἔγγραφα ἀφορῶντα τὴν ἐπὶ δικτατορίας 4ης Αὐγούστου δρᾶσιν τοῦ κ. Ἀνδρέα Παπανδρέου ἀπεστάλησαν χθὲς 16ην ’Ιουλίου 1966 εἰς τὴν Βουλὴν ὑπὸ τοῦ ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως, εἰς ἀπάντησιν ἐρωτήσεως τοῦ βουλευτοῦ Κυκλάδων τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Εὐαγγέλου Ἀνερούση.

Τὰ διαβιβασθέντα καὶ ἀκολούθως δοθέντα εἰς τὴν δημοσιότητα ἔγγραφα εἶναι τὰ ἑξῆς:

1ον. Ἔγγραφον τῆς Διευθύνσεως Εἰδικῆς Ἀσφαλείας τῆς 9ης Ἰουλίου 1939, διὰ τοῦ ὁποίου προτείνεται ἡ ἐκτόπισις τοῦ κ. Ἀνδρ. Παπανδρέου ὡς «ἐπικινδύνου κομμουνιστοῦ».

2ον. Δελτίον «κομμουνιστικῆς δράσεως» τοῦ κ. Ἀνδρ. Παπανδρέου.

3ον. «Δήλωσις μετανοίας» τοῦ κ. Ἀνδρ. Παπανδρέου.

4ον. Ἀπόφασις τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἀσφαλείας κ. Κωνσταντίνου Μανιαδάκη, περὶ ἀναστολῆς τῆς ἐκτοπίσεως τοῦ κ. Ἀνδρ. Παπανδρέου


Στις 30 Σεπτεμβρίου 1966 δημοσιεύεται το βούλευμα για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. 28 αξιωματικοί παραπέμπονται σε δίκη, με τις κατηγορίες της ένωσης προς στάση και συνωμοσίας προς εκτέλεση πράξεων εσχάτης προδοσίας. Κατά το βούλευμα, «προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία» για τους πολιτικούς Ανδρέα Παπανδρέου, Παύλο Βαρδινογιάννη, Μιχάλη Παπακωνσταντίνου και Στυλιανό Χούτα. ΕΔΩ

Ὅλο καί κάτι σᾶς λένε,αὐτά ὁνόματα,ἔτσι;

Ἕνας Παπανδρέου,ἐγγονός Ζίγκμουντ Μινέϊκο,πού ὅπως ὁ παππούς του συνωμοτοῦσε κατά τοῦ τσάρου (ἐδῶ),ἔτσι καί αὐτός δέν εἶχε ποῦ νά ὁμοιάσῃ ! Τώρα ποιοί ἔχουν στό αἷμα τους τήν συνωμοσία,δέν χρειάζεται νά τά ξανά λέμε...
Καί ἡ συνωμοσία,καθώς φαίνεται ἕως τίς ἡμέρες μας,μία χαρά ταιριάζει σέ κομμούνια.Εἶναι ἀπό τό ἴδιο αἷμα καμωμένοι καί αὐτοί.Δικά τους «ἐφευρήματα»,ὅλες αὐτές οἱ ...μεγάλες «ἰδεολογίες» ! ! !

Ἔτσι καί ὁ Ἀνδρέας ἀπό τά μικρά του χρόνια,νοιώθει τό αἷμα του νά μιλᾶ.Κάτι μέ τούς τροτσκιστές,κάτι μέ τίς Κομμουνιστικές Ὁργανώσεις Μπολσεβίκων, ἴδια τά αἵματα μέ τόν Γιωτόπουλο...Μόνον πού ὁ Ἀνδρέας εἶναι ἕνας χέστης πού ζητᾶ τό ἀσφαλές «σκαλί» γιά νά ...ἀποδείξῃ τό ...μπόϊ του καί θά τό βρῇ στό ἀμέρικα καί τήν ἀγκαλιά τῆς CIA,ἀφοῦ πρῶτα,τούς δώσῃ στεγνά,πού λένε,ὅλους ...

.............................

Γιά τά ὑπόλοιπα Ε Δ Ω 


Ἔτσι λοιπόν εἶχαν,ἱστορικῶς, τά πράγματα. Καί ἄν κανείς παρακάμψῃ κάποιο ἐξ αὐτῶν ἐννοεῖται πώς μόνον τήν ἱστορική πραγματικότητα δέν θέλει νά παρουσιάσῃ,γιά νά μην ὑποθέσω κάτι ...ἄλλο. 

Τώρα,ἀπαραίτητον γεγονός πού συνδέεται ΑΜΕΣΑ μέ τά παραπάνω,ἡ γνωστή ὑπόθεσις τῆς ἀποστασίας ἡ ὁποία ἔφερε ( μαζύ μέ τήν ἐμμονή τοῦ γερο-Παπανδρέου νά πάρῃ τό ΥΠΕΘΑ) τήν παραίτησιν τῆς κυβερνήσεώς του. 

Πόσο σοβαρό ἦταν αὐτό ; Δέν ξέρω ἄν καί σέ ποιό βαθμό ἀπετέλεσε μία καλή εὐκαιρία γιά τόν γερο-Παπανδρέου γιά «νά τήν κάνη μέ ἐλαφρά πηδηματάκια». Διότι καθόλου λογικό καί ἐντελῶς ἄνευ σοβαρότητος ἦταν ἡ ἐμμονή μέ τό ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἁμύνης. Ἐπίσης ὅλα ὅσα εἶχαν προηγηθῆ μέ τό Κυπριακό,τό Σχέδιο Ἄτσεσον,τήν ἐμπλοκή τοῦ υἱοῦ του στήν ἀποτροπή τῆς Ἑνώσεως, τήν προηγηθεῖσα ( Ἰούνιος 1964) ἐπίσκεψίν τους στίς ΗΠΑ καί τέλος τήν ὑπόθεσι ΑΣΠΙΔΑ. 

Λές νά γνώριζαν,πατήρ καί υἱός, τά μελλοντικά σχέδια γιά τό 1967 ; Χμμ...

Ποιός ξέρει...


Ἡ Πελασγική

13 σχόλια:

 1. Ποιος κατεβασε απο το Πρωθυπουργικο γραφειο τον πινακα του Θεοδωρου Βρυζακη ''Η Ελλας Ευγνωμονουσα''; Ο Γαπας.
  Ο συμβολισμος τα λεει ολα. Οι Παπανδρεου ειχαν αποστολην να μετατρεψουν την Ελλαδα εις την φυλη του ''ελα μωρε'' και η αποστολη εξετελεσθη.
  Δυσκολον εως αδυνατον ν' αφυπνισθη λοβοτομημενος λαος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί κάθε ἀποστολή γιά νά ἐκτελεσθῇ σωστά πρέπει νά ἔχῃ τό ὑποβοηθήματά της. Τόν ῥόλο αὐτό ἀνέλαβαν ( προφανῶς λόγῳ ἐμπειρίας) οἱ Μητσοτακαῖοι.

   Καί ἐν τέλει ἡ μόνιμος ἀπορία/ἐρώτημα : Τί στό καλό κρατᾷ τόσο κοιμισμένους τούς Ἕλληνες ; !!!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ahoy !

   Διαγραφή
 2. Τί στό καλό κρατᾷ τόσο κοιμισμένους τούς Ἕλληνες ; !!!

  Τα πατριωτικά ιστολόγια (όπως ακριβώς κάνουν και τα megaΛοΜΜΕ. Ποία η διαφορά;) που εξυμνούν την αριστερά και για οτιδήποτε στραβό συμβαίνει
  κατηγορούν την ακροδεξιά (δεξιά) τον φασισμο-ναζισμό!
  Α και οι χειρότεροι όλων ;
  Αυτοί που λένε δεν υπάρχει δεξιά , δεν υπάρχει αριστερά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νά πῶ ὅτι θά διαφωνήσω ; Ψέματα θά πῶ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Ἄ, ξέχασες καί τό χειρότερο ὅλων. Αὐτό πού καί ...πατριῶτες τό λένε : «ὁ χῶρος τῆς πατριωτικῆς ἀριστερᾶς» !!!

   Σέ μία πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου,γιά τήν Μακεδονία καί τήν προδοτική συμφωνία τῶν λιμνῶν,ὁ ὁμιλητής καί συγγραφεύς ἔκανε λόγο γιά τήν « πατριωτική ἀριστερά» . ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΑ οὔτε λεπτό ! Τόν διέκοψα γιά νά πῶ ὅτι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «πατριωτική ἀριστερά» γιά ἕναν ἁπλούστατο λόγο : οἱ ἀριστεροί δέν πιστεύουν σέ Πατρίδα,σέ Κράτος,σέ Ἔθνος καθότι ἐκ τῆς ἰδεολογίας τους εἶναι διεθνιστές.
   Κάτι ψέλλισε ὡς δικαιολογία,καί δέν ἤθελα νά τόν φέρω σέ δύσκολη θέσιν ὀπότε σταμάτησα...

   ( Ἄν βρῶ το βίντεο τῆς ὀμιλίας,θά ἐνημερώσω).

   Διαγραφή
  3. Ο παππούς μου άφησε δύο εντολές στον πατέρα μου κι ο πατέρας, σε εμένα.
   Θα αναφέρω τη δεύτερη.
   "Παιδί μου μην πιστέψεις ποτέ κομμουνιστή."

   Διαγραφή
  4. Ἀληθές πέραν πάσης ἀμφιβολίας !!!

   « ... Ο κομμουνιστής είναι μέλος μιας νέας φυλής, ενός νέου τύπου ανθρώπου, όπως ακριβώς ήταν ο ναζί. Η νέα αυτή φυλή κατασκευάζεται σαν ένα είδος κουρελλά, από τα ρετάλια όλων των φυλών, όλων των λαών, όλων των εθνών. Η δύναμη που κινεί τη σατανική μηχανή του είναι το μίσος. Ο κομμουνιστής, για να προχωρήσει πρέπει να μάθει να μη λυπάται τον άνθρωπο. Για να γίνει αυτό πρέπει να πιστέψει πως το έγκλημα, η ψευτιά, η λεηλασία, η εκπόρνευση, η κλεψιά, ο βιασμός, δεν είναι πια κακουργήματα μόνο, είναι πράξεις πολιτικές, που επιτρέπονται και επιβάλλονται για έναν πιστό του κόμματος. ...»
   Η κομμουνιστική φυλή (Στρατής Μυριβήλης)
   https://ellas2.wordpress.com/2013/03/21/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE%CE%BB/

   Διαγραφή
 3. Και ο μικη μαους στὁν χῶρο τῆς πατριωτικῆς ἀριστερᾶς» !!!
  https://opaidagogos.blogspot.com/2017/10/blog-post_9.html
  Μεσολάβησε δια να έρθει η <<<>>>>!!!!!!!!

  <>

  Πότε επισημάνθηκαν τα παραπάνω δια να ΄ξυπνησουν οι Ελληνες;;;
  Απειρες χαμένες ώρες να γρά φουμε τα ίδια και τα ίδια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παραμενω ανωνυμοΣ21 Ιουλίου 2022 στις 2:35 π.μ.

  Μηπως τα λογια του Μυριβηλη ειναι πειραγμενα απο ....καποιους;

  Ερωτω γιατι οι ναζι καθε αλλο παρα ρεταλια ολων των φυλων ησαν, ολων των λαων, ολων των εθνων. Τετοιοι ησαν και ειναι οι εβραιοι οι οποιοι κατηγορουν τους ναζι για αρειους κλπ αλλα αμα πας στο ισραηλ και τους πεις οτι εισαι εβραιος σου κανουν DNA τεστ να εξακριβωσουν αν εισαι εβραιος ή οχι, ΜΕΣΑ στο Μπεν Γκουριον.
  Τολμησε να πας στο ισραηλ να αγορασεις ενα ακινητο αν δεν εισαι εξακριβωμενα εβραιος, ενω ο εβραιος παει οπου θελει και αγοραζει οτι θελει.
  Αυτοι κι αν ειναι πεντακαθαρη φυλη.
  Φυσικα κουρελου ολων των εθνων εχουν καταντησει και την σημερινη γερμανια οπου οι εβραιοι την φιλοδωρησαν με καθε καρυδιας καρυδι μετα τον Β' ΠΠ, αυτο δηλ. που κανουν και στην υπολοιπη Ευρωπη σημερα.
  5 εκατομυρια τουρκαλαδες ζουν και εργαζονται στις βιομηχανιες τους στο Βερολινο μονο.
  Δες τις ποδοσφαιρικες τους ομαδες, 60% των παικτων τους ειναι μαυροι
  "Εθνικη Γερμανιας" σου λεει ο αλλος και βλεπεις ενα τσουρμο αραπαδες στην ομαδα.

  Οπου ναναι ο "πρωθυπουργος" της Αγγλιας θαναι ....Πακιστανος ή στην καλυτερη Ινδος.
  Οχι οτι εδω τα παμε πριμα.
  Να δουμε καμμια μελαμψη με τσεμπερι να μας λεει τα νεα και ναχει αντικαταστησει την Σια και τι στον κοσμο.

  Μην τρελλαθουμε κιολας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τά λόγια τοῦ Μυριβήλη εἶναι ἐπακριβῶς αὐτά ! Ἐσένα σέ πείραξε πού θίχθηκαν οἱ Ναζί ; Οἱ Νάσι ; Οἱ Πρίγκηπες ;

   Λοιπόν τό τί κάνουν οἱ ἰσραηλινοί εἶναι δικό τους θέμα καί τό θέμα μας δέν ἀναφέρεται σ᾿αὐτούς.

   Τό ἴδιο δικό μας θέμα εἶναι ἄν κάποια στιγμή τά μουσλίμ καί οἱ ἀσιανοαφρικανοί καταστοῦν πλειοψηφία στήν χώρα μας. Ἐμεῖς διά τῆς ψήφου μας ἐγκρίνουμε τίς πολιτικές τῶν ἐξουσιαστῶν πού ἐπιλέγουμε.

   Ἀπό ἐκεῖ καί μετά " ὅπως στρώνει κανείς,κοιμᾶται" ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Παραμενω ανωνυμοΣ21 Ιουλίου 2022 στις 3:07 μ.μ.

   Οχι δεν με πειραξε τιποτα.
   Απλα επισημανα μια πραγματικοτητα.
   Αν πραγματι χρησιμοποιησε ο Μυρηβιλης αυτην την φραση εκανε λαθος.
   Και τα λαθη ανθρωπινα ειναι.

   Καλησπερα

   Διαγραφή
  3. Ἀπό τό αὐθεντικό κείμενο τοῦ Στρατῆ Μυριβήλη ἀπό διάλεξή του στήν Καλαμάτα τόν Νοέμβριο τοῦ 1948,ἀπό τόν ἐξώστη τοῦ ξενοδοχείου "Ἀκταῖον" στήν πλατεῖα Βασιλέως Γεωργίου μέ τίτλο « ὁ κομμουνισμός καί τό παιδομάζωμα» πού ἀποτελεῖ μέρος 4 διαλέξεων πού ἔδωσε στήν πόλιν τῆς Καλαμάτας κατά τήν 7ημερη ἐκεῖ παρουσία του. Καί ὅπως ἀντιλαμβάνεσαι ἀγαπητέ,ἐκτός ἀπό συμβολική ἡ ἐκεῖ παρουσία του ἀποτέλεσε καί μία ἐμψυχωτική κίνησιν στόν μεγάλο ἀγῶνα πού ἔδινε ἡ Ἑλλάς ἐναντίον τῶν εαμοσλαυοβουλγάρων.

   Αὐτές τίς διαλέξεις παρακάλεσε,τό Συμβούλιο τῆς Βιβλιοθήκης Καλαμάτας,τόν μεγάλο Πατριώτη καί Λογοτέχνη,νά τούς παραχωρήσῃ τό δικαίωμα νά τίς ἐκδόσουν σέ μορφή μικρῶν βιβλίων ὥστε νά μοιραστοῦν καί διαβαστοῦν ὅσο δυνατόν ἀπό περισσοτέρους Ἕλληνες. Κάτι πού μέ μεγάλη εὐχαρίστηση ἔπραξε ὁ Μυριβήλης καί μάλιστα ἀφιλοκερδῶς.

   Στό παραπάνω ἀπόσπασμα πού παρέθεσα, παρατήρησα πώς λείπει ἡ ἐξῆς φρᾶσις στήν παρακάτω πρότασιν : Ἡ νέα αὐτή φυλή κατασκευάζεται σάν ἕνα εἶδος κουρελλᾶ,( τό ἑπόμενο κομμάτι) μέσα στό ἐργοστάσιο τοῦ πανσλαυϊσμοῦ....
   Καί στήν πρότασιν «Γιά νά γίνη αὐτό πρέπει νά πιστέψῃ πώς ( τό ἑπόμενο μέρος) ἡ θρησκεία τῆς Ἀγάπης εἶναι ἀπάτη....
   Αὐτά μόνον. Κατά τ᾿ἄλλα ὅλα ἴδια ἀκριβῶς μέ αὐτά πού περιεῖχε ἡ ὀμιλια του.

   Λοιπόν,ἐδῶ μάλιστα : https://derkamerad.com/wp-content/uploads/2014/12/cf83cf84cf81ceb1cf84ceaecf82-cebccf85cf81ceb9ceb2ceafcebbceb7cf82-e28093-cebf-cebacebfcebccebccebfcf85cebdceb9cf83cebccf8ccf82-cebaceb1.pdf

   μπορεῖς νά βρῇς τό βιβλιαράκι μέ ὁλόκληρη τήν διάλεξιν.

   Συνεπῶς τό 1948 γιά νά κάνῃ λόγον γιά τίς «κατασκευές νέων φυλῶν» ( ναζί,κομμουνιστές) πού πλέον σήμερα γνωρίζουμε ἀπό ποιούς κατασκευάστηκαν καί τί ἐπεδίωκαν,σημαίνει πώς ὁ Στρατῆς Μυριβήλης δέν ἦταν ἕνας ἁπλός λογοτέχνης,ἀλλά ἕνα ἄτομο μέ πολλές γνώσεις,ἔξυπνο,διορατικό,ἤξερε πάρα πολύ καλά τί ἔλεγε καί γιά ποιό λόγο τά ἔλεγε...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 5. @ Παραμενω ανωνυμοΣ
  Εγειρεις ενα ερωτημα. Εχεις διαβασει Μυρηβιλη;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή