" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Εἶναι ἄθεοι,κλέφτες,ἀπατεῶνες,ἀνεπρόκοποι χωρίς μία ἡμέρα ἐργασίας καί μᾶς διοικοῦν αὐτά τά ῥεμάλια !


παπ-Χρῆστος εἶναι ἐφημέριος τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στήν Ῥόδον. Εἶναι ὁ ἱερεύς πού κατά γενικήν ὁμολογίαν ἐπιτελεῖ ὅντως ἔργον θεάρεστον καί ἀγαπᾶ ἐμπράκτως τό ποίμνιόν του ! Κάθε χρόνο,τήν Κυριακή τῶν Βαΐων,μοιράζει ψάρια σέ πολλές οἰκογένειες καί ὅπως ὁμολογοῦν οἱ κάτοικοι τῆς Ῥόδου καθημερινῶς βοηθᾶ ἐμπράκτως αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκην. 

Ἀγανάκτησε,λοιπόν,ὁ παπᾶ -Χρῆστος μέ τά παρτάλια,τούς κομμουνιστοσυμμορίτες τοῦ (τ)συριζα καί τούς τά εἶπε χωρίς περιστροφές. 
 
Καί ὅπως σχολίασε κάποιος : ἀφοῦ ὁ Ἱερώνυμος σιωπᾶ,πολύ καλῶς κάνει ὁ ἱερεύς καί τά λέει...

Ἀλλά ποῦ νά μιλήσῃ ὁ τζερώνυμο ! Ὁ φίλος τοῦ πατρός τοῦ Axel Chipra,προφανῶς ...διαπνέεται ἀπό παρόμοιες "ἰδέες" ...


Μπράβο καί πάλιν μπράβο στόν ἱερέα ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου