" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Τό πιό γελοῖον κράτος στόν κόσμον !


Αυτό λέγεται εξακρίβωση στοιχείων α λα γκρέκα. Και λέγεται επίσης διαχείριση επικίνδυνων εισβολέων α λα γκρέκα: ο τύπος έδωσε πεντακόσια διαφορετικά στοιχεία, δουλεύοντας τις υπηρεσίες ψιλό γαζί, αλλά αυτές τον άφησαν ελεύθερο για... ανθρωπιστικούς λόγους! 

Το πιο γελοίο κράτος στον κόσμο!

Ἁπό : Ἰνφογνώμων


Αὐτό τό χαρτί,τό μπακαλόχαρτο,ἔχει συνταχθῇ ἀπό κάποιους ὑπαλλήλους ἑνός ἀστυνομικοῦ τμήματος,ἔτσι ; Καί αὐτοί ὡς ...ὑπεύθυνοι,ἐκ τῆς θέσεώς τους, ὑπάλληλοι,εἶναι προφανῶς,ἰκανοποιημένοι μέ τά στοιχεῖα πού τούς ἐδόθησαν ἀπό ἕνα ἄτομο πού βρέθηκε στήν χώρα αὐτή,παρανόμως ! Τόσο ἰκανοποιημένοι,πού συνέταξαν ἕνα ...ἐπίσημο ἔγγραφο,μέ τήν σφραγίδα τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου; 

Καί ἀναρωτιέται,ὁ κάθε ἔνας πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας,ὁ πολίτης πού πληρώνει τούς φόρους του (γιά νά μποροῦν αὐτοί οἱ ὑπάλληλοι νά διατηροῦν τίς θέσεις τους καί τό μηνιάτικο πού πέφτει βρέξει -χιονίσει),οἱ πολίτες πού τηροῦν στό ἀκέραιον τάς ὑποχρεώσεις τους,ἀπό τό πραγματικῶς πενιχρό τους εἰσόδημα,αὐτοί οἱ πολίτες λοιπόν ἀναρωτιοῦνται τί εἴδους ὑπηρεσίες προστασίας τούς παρέχουν τέτοιοι ὑπάλληλοι; Πόσο ἀσφαλεῖς μποροῦν νά νοιώθουν; Καί ἐν τέλει γιατί τούς πληρώνουν βρέ ἀδερφέ ; 

Ἀλλά ὑπάρχει καί μία ἄλλη ὁπτική τοῦ θέματος,διότι δέν εἴμαστε λίγοι αὐτοί πού ἔχουμε ἀντιμετωπίσῃ τήν ...εὐσυνειδησία τῶν ὑπαλλήλων αὐτῶν,ὅπως λόγου χάριν γιά τήν παραλαβή ἐγγράφου πού καλεῖ γιά πλήρωσι θέσεως δ΄ ἀναπληρωματικοῦ σέ ἐκλογικό τμῆμα,ζητήθηκαν τόσα στοιχεῖα ἀπό τόν παραλήπτη,λές καί ἐπρόκειτο γιά μάρτυρα πού ἐξεταζόταν σέ δίκη ! ! ! 

Νά ὑποθέσω,γιά ἀκόμη μία φορά,πώς ὑπάρχουν ἐντολές,αὐτή ἡ ἀντιμετώπισις,νά ἀφορᾷ μόνον τούς «μετανάστες» ; Γιατί ἐάν δέν ἰσχύει αὐτό,νά ξέρουμε τήν ἑπομένη,ὅταν μᾶς ζητηθῇ ἐξακρίβωσις στοιχείων,νά ξεφουρνίζουμε ὅτι μᾶς ἔρθει στό μυαλό. Καί βεβαίως,νά ἔχουμε τήν ἀπαίτησιν νά θεωρηθοῦν ἐπίσημα στοιχεῖα ! Αλλως τε ὑπάρχει τό προηγούμενον,μέ τό ἀνωτέρῳ ἔγγραφον,ἔτσι δέν εἶναι; 

Υ.Γ. Βρέ παιδί μου,καί μόνον τήν φάτσα του πού βλέπεις ...«ἀγριεύεσαι»...


Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

  1. Ξέχασαν οι... υπάλληλοι :Άνδρας ή Γυναίκα ή Ουδέτερος Πούστης ή Μπι ή Τρανς ή Ισλάμοταλιμπάν ή Αριστερός ή Συριζαίος ή Προοδευτικός ή ή ή...

    ΑπάντησηΔιαγραφή