" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Ἀπό τήν Σκύλλα στήν Χάρυβδη !Αὐτές οἱ ἐκλογές τῆς 7ης Ἰουλίου,θά εἶναι οἱ χειρώτερες ἐκλογές πού γνώρισε ποτέ ἡ χώρα μας. Καί θά εἶναι τέτοιες,διότι ὁ τόπος αὐτός ἔχει περάσῃ ἀπό ὅλα τά ἄσχημα σέ κάθε τομέα τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας. Ἔχει ὑποστῇ,καί μεγάλες προδοσίες,μέ ἀποκορύφωμα τό ξεπούλημα τῆς Ἱστορικῆς μας Κληρονομιᾶς,μέ τήν παράδοσιν τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας στούς σλαύους τῶν σκοπίων. Καί θά ἀναρωτιόταν κανείς : τί ἄλλο μπορεῖ νά βιώσῃ τοῦτος ὁ τόπος;

Θυμήσου,Ἕλληνα,ὅλοι τους ΕΦΙΑΛΤΕΣ ! 
Δυστυχῶς,τοῦ ἔχουν ἑτοιμάσῃ,τά ἀφεντικά τῶν δουλικῶν πού μᾶς ἐξουσιάζουν,πολύ χειρώτερες καταστάσεις,πού ναί μέν ὁ κάτοικος τῆς ἑλλαδικῆς ὑποπτεύεται ἀλλά πού ὅμως δέν θέλει νά πιστέψῃ πώς μπορεῖ νά γίνουν πραγματικότης...

Ὅμως,ἀκριβῶς ὅπως μέ τόν τσυριζα ὑποπτεύονταν τήν κατάληξιν τοῦ σκοπιανοῦ θέματος,ἀλλά τόν ψήφισαν,ἔτσι τώρα καί μέ τόν Μητσοτάκη ὑποπτεύονται κάτι πολύ ἄσχημο μέ τήν Τουρκία,ἀλλά θά τόν ψηφίσουν !

Τί εἶχε δηλώσῃ,προεκλογικῶς ὁ Κούλης σέ συνέντευξίν του,σχετικῶς μέ τά μουσλίμς πού μᾶς ἔχουν κουβαληθῆ ;


Τουρκικά θα διδάσκονται στα σχολεία και μουσουλμάνοι θα έχουν προτεραιότητα έναντι Χριστιανών, εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«...τα τουρκικά πρέπει να διδάσκονται ως γλώσσα, ακόμη και από το νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα δήλωσε ‘η δίγλωσση παιδεία να αποκτήσει πραγματικό και ποιοτικό περιεχόμενο. Και νομίζω ότι υπάρχουν προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση τις οποίες θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, προχωρώντας στο δημοτικό, πηγαίνοντας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Κατά το πόσο, παραδείγματος χάρη στο δημόσιο σχολείο, θα μπορεί να διδάσκεται η Τουρκική ως ξένη γλώσσα, ώστε τα παιδιά της μειονότητας, τα οποία επιλέγουν …τη μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα που έμαθαν και ομιλείται μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα σε αυτή τη συζήτηση».

Δῆλα δή,παραδέχεται ὁ Κούλης,πώς ἔχουμε στήν χώρα μας μειονότητα ( πού λίαν συντόμως μπορεῖ νά γίνῃ πλειονότητα),πού ἔχει τουρκική συνείδησιν,ἀφοῦ τούς ἀναγνωρίζει τήν τουρκική καταγωγή ! ! Καί αὐτό τό ὀνομάζει : ἀνοιχτό πνεῦμα ! ! ! Μέ ἄλλα λόγια,αὐτός πού γνωρίζει καλλίτερα ἀπό τόν κάθε ἁπλό ψηφοφόρο,τό καυτό δημογραφικό ζήτημα τῆς χώρας,κάνει λόγον γιά ἀνοιχτό πνεῦμα τήν παράδοσιν τῆς Ἑλλάδος στήν τουρκιά ! Διότι,ἀναποφεύκτως αὐτό θά γίνῃ...

Καί προχωρώντας ἀκόμη πιό πέρα,κάνει λόγον γιά «Μουσουλμανικό Συμβούλιο παρά τῷ Πρωθυπουργῷ» :


« Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε πως θα δημιουργήσειΜουσουλμανικό Συμβούλιο παρά τω Πρωθυπουργώ’. Με αυτό τον τρόπο ‘η μειονότητα να μπορέσει να έχει επίσημη έκφραση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο’ και ‘ο διάλογος αυτός κεντρικής πολιτείας με μειονότητα, να αποκτήσει θεσμικά χαρακτηριστικά».

Θεσμικά χαρακτηριστικά; Πού σημαίνει πώς θά ἔχουν ἐπίσημον λόγον καί μάλιστα θά ἐπιβάλλουν τίς θέσεις τους,μέ νόμους πλέον; Ναί,ἀκριβῶς ὅπως τό διαβάζετε ! Διότι,αὐτό εἶναι τό ἀνοιχτό πνεῦμα τοῦ συγχρόνου ...πολιτισμοῦ...Αὐτόν τόν δρόμον δέν μᾶς δείχνουν ὅλα τά ...πολιτισμένα κράτη τῆς Εὐρώπης;

Νέος δήμαρχος Λονδίνου ο μουσουλμάνος Σαντίκ Καν 

Καί ἀφοῦ τά μηνύματα γιά τήν Ἑλλάδα,ἦρθαν μέ τίς εὐρω-ἐκλογές :

Γι᾿αὐτούς θά θεσμοθετηθῇ τό μουσουλμανικό συμβούλιον παρά τῷ Πρωθυπουργῷ ...
Γι᾿αὐτό δέν ἀνησυχεῖ κανείς; Θράκη SOS ! 

ἤ ἀκόμη μέ αὐτό :

Εγκαινιάστηκε το ισλαμικό τέμενος παρουσία Γαβρόγλου

Καί αὐτό,θεσμικῶς ἐδομήθη ...

στήν πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος,τήν πολυπληθέστερη πόλη τῆς χώρας,μέ τόν μεγαλύτερο ἀριθμό μουσουλμάνων,ἀντιλαμβάνεσθε τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ Μητσοτάκης μέ τό : Μουσουλμανικό Συμβούλιο παρά τῷ Πρωθυπουργῷ»,πού θά ἔχῃ, θεσμικά χαρακτηριστικά ...

Πῶς νά μήν κρούομε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου ὅταν,ὅλα πλέον,μᾶς δείχνουν τί ἔρχεται :


Πάιατ – Επιδιώξτε συμφωνία win win με Τουρκία


Τό λένε καί τά ἀφεντικά τῶν πολιτικῶν μαριονετῶν μας. Ἐν ψυχρῶ,παρακαλῶ !

Καί ἡ ἐρώτησις,γιά τόν ψηφοφόρο κάτοικο τῆς ἑλλαδικῆς,ἔρχεται ἀμείλικτο :τήν Σκύλλα ἤ τήν Χάρυβδη; 

Ἡ ἀπάντησις εἶναι πολύ εὔκολη :

Οὔτε τόν ἔναν οὔτε τόν ἄλλον. 
Μπορεῖς,ψηφοφόρε,Ἕλληνα κάτοικε αὐτοῦ τοῦ τόπου,πού ἔχεις χρέος νά διαφυλάξῃς τά Ὅσια καί Ἱερά τῆς Φυλῆς σου,νά δώσῃς ἕνα ἠχηρό μήνυμα,σ᾿ὅλους αὐτούς τούς πολιτικάντηδες,ὅλων τῶν ἀποχρώσεων,πού ἐδῶ καί 45 χρόνια παίζουν εἰς βάρος σου καί κυρίως εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος,τά παιχνίδια τῶν ἐξουσιαστῶν,μέ τήν δική σου ἀνοχή καί τό χείριστον,μέ τήν δική σου ἔγκρισιν,ἐπιλέγοντας μικρούς ἐθνικούς σχηματισμούς. Σκέψου,νά δώσῃς ποσοστό 5-8%,σέ 3-4 μικρά ἐθνικά κόμματα.Πού σημαίνει πώς δέν θά μπορέσουν νά σχηματίσουν κυβέρνησιν παρά μόνον μέ τήν σύμπραξιν τῶν 2 παρατάξεων πού λυμαίνονται τήν χώρα,τά τελευταῖα 45 χρόνια. 

Τί σημαίνει αὐτό; Αὐτό σημαίνει πώς ἀφοῦ ἀποτύχουν,γιατί θά ἀποτύχουν,θά καοῦν καί οἱ δύο ! Ὁλοσχερῶς ὅμως ! Καί μέσα ἀπό αὐτό τό κάψιμο καί ἐφ᾿ὅσον οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐθνικῶν σχηματισμῶν ἐπιτύχουν νά ἀποδείξουν,μέσῳ τῆς βουλευτικῆς τους πλέον φωνῆς,πώς σέ τίποτα ἀπολύτως δέν διαφέρουν οἱ πολιτικές τοῦ ἐξουσιαστικοῦ διπόλου, θά ἐπέλθη καί ἡ κάθαρσις. Καί αὐτή τήν φορά ἡ κάθαρσις θά εἶναι στά χέρια σου Ἕλληνα πολίτη ! Ἀποκλειστικῶς στά δικά σου χέρια...

Ἄλλαξε,λοιπόν,ῥότα,καί μήν ταλανίζεσαι μεταξύ Σκύλλας καί Χάρυβδης,σκέψου,κάποια διαφορετική πορεία μπορεῖ νά σοῦ ἐπιφυλάσσῃ ἕναν πολύ καλλίτερον προορισμόν...

Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου