" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Γύρω-γύρω καί ἐν τέλει ὅλα σ᾿αὐτόν καταλήγουν...

Ναί, σ᾿αὐτόν...
Ἡ δολοφονική δρᾶσις τοῦ καταδικασμένου γιά ἐγκλήματα τῆς 17Ν,Κουφοντίνα συνιστᾶ «ἰδεολογία» ἐπί τῆς ὁποίας «δέν χωρᾷ σωφρονισμός».

Ἀπεφάνθη ἡ νέα (κατά ἐπιταγή συριζα καί θά ὑπογράψῃ ὁ Παυλόπουλος.θά τό δεῖτε) εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Κοκοτ-ίνη !Κοκοτ-ίνη,λέμε : Οἱ συμπτώσεις καί τά κομμάτια τοῦ πάζλ...

Ἡ ἀνωτέρῳ ἀπόφασις ἀναιρεῖ τό βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Βόλου μέ τό ὁποίο ἀπερρίφθη τό αἴτημα τοῦ πολύ-ἰσοβίτη Κουφοντίνα,γιά παροχή ἀδείας .

Τί εἶχαν ἀποφανθῇ οἱ δικαστικοί λειτουργοί,σ᾿ἐκεῖνο τό βούλευμα; Πώς ὁ ἐν λόγῳ δολοφόνος-τρομοκράτης εἶναι ἐπικίνδυνος πρός τέλεσιν ἰδίου ἀδικήματος :«...ο κρατούμενος δεν είναι πρόθυμος να αλλάξει στάση ζωής και να μεταμεληθεί αλλά εμμένει στην άποψή του περί ένοπλης ανατροπής του κρατικού μονοπωλίου της βίας και άρα καθιστά εναργές ότι, ευκαιρίας δοθείσης, δεν αποκλείεται να τελέσει και νέες αξιόποινες πράξεις ιδιαίτερης απαξίας».Ὅμως ἡ πρώην (τήν θέσιν της καταλαμβάνει ἡ Κοκοτ-ίνη) εἰσαγγελεύς Ἀρείου Πάγου Ξ. Δημητρίου καί ἡ νῦν Κοκοτ-ίνη εἶχαν ἄλλη γνώμη κι᾿ἔτσι ζητοῦν τήν ἐπανεξέτασιν,ὑπό ἄλλη σύνθεσιν συμβουλίου -δικαστικῶν πλέον,τῆς προτάσεως περί παροχῆς ἀδείας στόν πολύ-ἰσοβίτη Κουφοντίνα!  Δῆλα δή,κατά τίς κυρίες ἀνώτερες δικαστικούς λειτουργούς,ἡ ἰδεολογία τοῦ ἐκτελεστή τῆς τρομοκρατικῆς δολοφονικῆς ὀργανώσεως,πού δέν χωρᾷ σωφρονισμό,δέν τόν καθιστᾶ ἐπικίνδυνον πρός τέλεσιν νέων ἀξιοποίνων πράξεων ἰδιαιτέρας ἀπαξίας ;
Νά σημειώσουμε ἐδῶ,ἐπεί δή τό πρᾶγμα φαίνεται νά γίνεται ὅλο καί πιό περίπλοκον,καί κάνω λόγον γιά τήν περίεργη πίεσιν ν᾿ἀπολαμβάνῃ ἰδιαιτέρας μεταχειρήσεως ὁ ἀρχι-δολοφόνος,ἀπό πολλές πλευρές:

Δίνουν άδεια στον Κουφοντίνα με απόφαση της Ξένης Δημητρίου

Στήριξη της Ένωσης Εισαγγελέων στην Ξένη Δημητρίου για την άδεια Κουφοντίνα

Στήριξη Καλογήρου στην Ξένη Δημητρίου για την άδεια Κουφοντίνα

ὅτι, ἕναν χρόνο πρίν ἡ κ. Δημητρίου,εἶχε διώξει πειθαρχικῶς,τούς εἰσαγγελεῖς πού ἔδωσαν ἄδεια στόν Κουφοντίνα !

Η Ξένη Δημητρίου πέρσι εδίωξε πειθαρχικά τους εισαγγελείς που έδωσαν άδεια στον Κουφοντίνα!

Τό μόνο πού μπορεῖ νά σκεφθῇ κανείς μετά ἀπό ὅλα αύτά εἶναι πώς ὁ τρομοκρατικός κύκλος,πρέπει νά ἔχῃ τόν ...τρόπο του ὥστε νά περνᾷ ὅτι καί ὅπως θέλει...Καί νά ὐποθέσω πώς ὁ τρόπος αὐτός κρατᾶ παλαιόθεν,ὅσο καί ἡ μεταπολίτευσις,νά πῶ ; Ἤ νά βάλω καί μερικά χρόνια ἀκόμη,κάπου ἐκεῖ στά τέλη τοῦ ᾿60 ; ...


Ναί,μία τέτοια Ἑλλάδα,ἦταν τό ὅραμα τοῦ,ἐξ USA,Ἀνδρέα Παπανδρέου !

«...Το 1975, όταν συγκροτήθηκαν οι δύο βασικές τρομοκρατικές οργανώσεις της χώρας μας, ο ΕΛΑ και οι Επαναστατικοί Πυρήνες, έγινε μια μεγάλη συζήτηση και κάποιοι διαφώνησαν καταρχήν με την προοπτική ένοπλη πάλης. Οι άνθρωποι αυτοί, είτε για ιδεολογικούς λόγους είτε διότι δεν είχαν την «αποφασιστικότητα» να συμμετέχουν σε τέτοιες ενέργειες, διαχώρισαν τη θέση τους. Οι ίδιοι άνθρωποι, ωστόσο, δεν είχαν τη δύναμη να αποχωρισθούν εντελώς τους παλιούς τους φίλους... ... Από μια αίσθηση «συντροφικότητας», είτε επειδή αισθάνονταν και υπόλογοι που οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν ενεργά σε όλα αυτά, πρόσφεραν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Ετσι συγκροτήθηκε αυτό το άτυπο «δίκτυο»...(ἐδῶ)

Κουφοντίνας,ἀπό πασοκ ΚΑΙ αὐτός :

«Σε αυτό τον πολιτικό χώρο (ΠΑΣΟΚ) προσχώρησαν πολλοί ριζοσπαστικοποιημένοι νέοι, σεβαστοί αντιδικτατορικοί αγωνιστές, παλιοί αντάρτες και καπεταναίοι του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ. Πέρα από παγιωμένο κόμμα ήταν ένας πολιτικός χώρος στον οποίο συνυπήρχαν όλες οι τάσεις της Αριστεράς. ( σ. Ἑλλάς Αἰώνιον : ὅπως λέμε σήμερα ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ,ἔ ;) Τα γραφεία των τοπικών οργανώσεων στολίζονταν με αφίσες του Μαρξ και του Άρη. Λίγο αργότερα άνοιξαν τα τότε κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, Πανεπιστημίου και Μπενάκη, κάτω από τα γραφεία της Ελευθεροτυπίας. Βρισκόμουν εκεί καθημερινά. Μπορούσες, τότε, να βρεις εκεί αξιόλογους ανθρώπους, αγωνιστές με ιστορία σε όλη τη διαδρομή των τελευταίων δεκαετιών, ανθρώπους σεμνούς, συγκροτημένους, με πραγματικό ενδιαφέρον για την τύχη αυτού του λαού. Οι συζητήσεις μαζί τους ήταν μεγάλο σχολείο για μένα.( σ. Ἑλλάς Αἰώνιον : Ἔμ, πῶς ἀλλιῶς θά γινόταν τρομοκράτης,χωρίς τίς ἀνάλογες ...σπουδές ! ) Σπούδαζα τη συλλογική μνήμη, μάθαινα την πραγματική ιστορία, τη ζωντανή προφορική ιστορία που ανέτρεπε τα στερεότυπα των σχολικών εγχειριδίων.

Ὅταν ὁ Ἀνδρέας ἑτοίμαζε τούς ...συνεργάτες του στά τρομοκρατικά στρατόπεδα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς,γιά νά μᾶς ...κυβερνήσουν...

«Μεγάλος ἡγέτης» ὁ Ἀνδρέας,δέν χωρᾷ καμμία ἀμφιβολία,ἀφοῦ πάντα αὐτός θά μᾶς κυβερνᾶ ἀκόμη κι᾿ἀπ᾿τὀν τάφο ! ! ! Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο:

  1. Όλα τα κάνουν τα κομμούνια για να εξασφαλιστούν για το μέλλον και βεβαίως βεβαίως.. για να επιβιώσει και το παρακράτος τους -υπόκοσμος- το οποίο θα χρειαστούν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή