" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Σοβαρός θεσμός,σοβαροί ἐκπρόσωποι...

Ντέν εἶναι μεθυσμένο,ἰσορροπία του ἔχασε...


Νά τό ἐμπιστεύεστε τό ΝΑΤΟ ! ! !

1 σχόλιο: