" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Ἀρλουμπο-θεωρίες, τό σιωνιστικό δηλητήριο

 


Τί σημαίνει «πρόοδος» γιά τούς σατανο-μασσώνους σιωνιστές :

Διά τοῦτο θά παρακινοῦμε τά μυαλά νά ἐφευρίσκουν διαφόρων εἰδῶν φανταστικές θεωρίες,νέες καί δῆθεν προοδευτικές,διότι ὑποτάξαμε αὐτούς τούς ἠλιθίους χριστιανούς,μέ ἀπόλυτον ἐπιτυχία,διά τῆς λέξεως «πρόοδος» καί δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας μεταξύ αὐτῶν,ὁ ὁποῖος νά βλέπῃ ὅτι ὑπό τήν λέξιν αὐτή κρύβεται πλάνη εἰς ὅλες τίς περιστάσεις,κατά τίς ὁποῖες δέν πρὄκειται περί ὑλικῶν ἐφευρέσεων,ἀφοῦ ἡ ἀλήθεια εἶναι μία καί μόνη καί δέν μπορεῖ νά ἔχη πρόοδον.Ἡ πρόοδος,ὡς ψευδής ἰδέα,χρησιμεύει εἰς τό νά συσκοτίζῃ τήν ἀλήθεια,γιά νά μήν τήν γνωρίζῃ κανείς,ἐκτός ἀπό ἐμᾶς,τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ καί φυλάκων αὐτῆς. 

( Πρωτόκολλο ΙΓ΄)

Τό θόλωμα τοῦ μυαλοῦ,μέ τίς ἀρλουμπο-θεωρίες τῶν σιώνων

Οἱ Χριστιανοί δέν ὁδηγοῦνται ἀπό τίς ἀμερόληπτες παρατηρήσεις τῶν ἱστορικῶν συμπερασμάτων,ἀλλά ἀπό μία θεωρητική ῥουτίνα,ἀνίκανη νά ἐπιτύχῃ κάποιο πραγματικό ἀποτέλεσμα.Διά τοῦτο ἀκριβῶς δέν τούς λαμβάνουμε καθόλου ὑπ᾿ὅψιν.Ἄς διασκεδάσουν γιά λίγο χρόνο ἀκόμη.Ἄς ζήσουν μέ ἐλπίδες,μέ νέες εὐχαριστήσεις ἤ μέ τήν ἀνάμησιν τῶν διασκεδάσεων τίς ὁποῖες ἔχουν ἤδη κάμνει.

Ἄς τούς ἀφήσουμε νά πιστεύουν εἰς τήν ἀπό ἐμᾶς ἐμπνευσμένη σπουδαιότητα τῶν νόμων τῆς ἐπιστήμης-τῶν θεωριῶν.Γιά τόν σκοπό αὐτό ἐνισχύουμε διαρκῶς,μέσῳ τῶν δημοσιογραφικῶν μας ὀργάνων,τήν τυφλή πεποίθησίν τους,σ᾿αὐτούς τούς νόμους.

Ἡ διανοουμένη τάξις τῶν Χριστιανῶν,θά καυχᾶται γιά τίς γνώσεις της καί χωρίς νά τίς έξετάζῃ μέ λογική,θά θέτῃ σέ ἐνέργεια ὅλα τά διδάγματα τῆς ἐπιστήμης,τά συναγόμενα ἀπό τούς πράκτορές μας,γιά νά ὁδηγήσουν τά μυαλά τῶν Χριστιανῶν πρός τήν κατεύθυνσιν ἡ ὁποία μᾶς εἶναι ἀναγκαία.

Μή νομίζετε πώς οἱ διαβεβαιώσεις μας αυτές εἶναι ἀβάσιμες,παρατηρῆστε τίς ἐπιτυχίες τίς ὁποῖες μπορέσαμε νά δημιουργήσουμε στόν Δαρβινισμό,τόν Μαρξισμό,τόν Νιτσεϊσμό.Γιά ἐμᾶς τοὐλάχιστον ἡ δηλητηριώδης ἐπιρροή τῶν τάσεων αὐτῶν,ὁφείλει νά εἶναι καταφανής

(Πρωτόκολλο Β΄) ἀπό -ἐδῶ-

Δέν νομίζω πώς χρειάζεται νά σχολιαστῇ κάτι ἐπ᾿αὐτῶν.Ὁ ἔχω νοῦν νοεῖν,νοείτω ! Κρῖμα γιά τούς Ἕλληνες πού ἔχουν πέση στόν δηλητηριώδη ἱστό τους...! 


Ἡ Πελασγική

4 σχόλια:

 1. ...Απόλυτη αδυναμία ακόμη καί γι' απλές σκέψεις!...

  Πχ: Εφ' όσον ο πίθηκος κατάγεται από τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν ακόμη πίθηκοι; δεν θά 'πρεπε όλοι να έχουν γίνει άνθρωποι;

  Αλλά στα πανεπιστήμια, αν αμφισβητήσεις τη θεωρία της εξελίξεως (κι άλλες παρόμοιες μπούρδες, πχ Μπίγκ Μπάνγκ), σε πήρε καί σε σήκωσε! Τί να πεί κανείς!...

  Καλημέρα σας, οικοδέσποινα!

  (Υγ: Τώρα, βέβαια, άμα παρατηρήσει κανείς κάτι δασύτριχους τύπους στις πλάζ τα καλοκαίρια, ή, τέλος πάντων, τους διατελέσαντες πρωθυπουργούς του ψευτο-Ρωμαίϊκου του 21ου αιώνα, επιβεβαιώνεται ο Δαρβίνος απ' την ανάποδη: ο πίθηκος κατάγεται από τον άνθρωπο! Lol!!!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «Εφ' όσον ο πίθηκος κατάγεται από τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν ακόμη πίθηκοι; δεν θά 'πρεπε όλοι να έχουν γίνει άνθρωποι;»

   Αὐτό ΑΚΡΙΒΩΣ !
   Θυμᾶμαι,στό δημοτικό,εἴχαμε κάτι παρόμοιο μέ τούς χάρτες πού κρέμονταν στούς τοίχους,ἄν θυμᾶσαι,μέ τά ζῶα,πτηνά,ψάρια καί τήν ἐξέλιξίν τους,Ἐκεῖ ὑπῆρχε καί τό ἀνώτερο εἴδος,ὁ .ανθρωπος στήν σχετική καί γνωστή δαρβίνεια κλίματα. Πίστεψέ με,ἔκανα ἀκριβῶς τήν ἴδια ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΗ ἐρώτησιν :Γιατί,τότε ὑπάρχουν ἀκόμη πίθηκοι;

   Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,ἡ Λογική εἶναι μεγάλη,πολύ μεγάλη ὑπόθεσις ! Πόσα θά εἴχαμε γλυτώση ἄν προσπαθούσαμε νά τήν χρησιμοποιήσουμε ἔστω στήν ἁπλή της μορφή.Στά εὐνόητα,πού λέμε...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Εργδημεργ !

   Διαγραφή
  2. εσεις καλα τα λετε αλλα οι στοες εχουν αλλη γνωμη

   Διαγραφή
  3. Ἄν δέν εἶχαν ἄλλη γνώμη οἱ στοές,τότε δέν θά ἦσαν στοές.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή