" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

«Κυνήγι μαγισσῶν» κατά Πατριωτῶν στίς ΗΠΑ,διά νόμου !

«Ἡ καταπολέμησις τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας καί τοῦ Λευκοῦ ῥατσισμοῦ δέν εἶναι ζήτημα δημοκρατικῶν ἤ Ῥεπουμπλικανῶν οὔτε τῆς ἀριστερᾶς ἑναντίον τῆς δεξιᾶς τῶν ἀστικῶν πληθυσμῶν ἑναντίον τῶν ἀγροτικῶν. Ἡ ἐγχώρια τρομοκρατία εἶναι ζήτημα ὁλοκλήρου τῆς Ἀμερικῆς,μία σοβαρή ἀπειλή,πού μποροῦμε καί πρέπει ν᾿ἀντιμετωπίσουμε ὅλοι μαζύ»,δήλωσε ὁ ἐκπρὀσωπος τῶν δημοκρατικῶν, Μπράντ Σνάϊντερ,εἰσηγητής τοῦ παρακάτω νομοσχεδίου.


(συνωπτικῶς ἀπό : henrymakow.com)

 Ἕνα πολύ φριχτό νομοσχέδιο εἰσήχθη προσφάτως στό Κογκρέσο μέ τόν τίτλο « Δρᾶσις 2021,γιά τήν πρόληψιν τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας».Ἡ εἰρωνία,σχετικῶς μέ τόν τίτλο,εἶναι πώς δέν ἀφορᾷ ἐν γένει τήν πρόληψιν τῆς τρομοκρατίας,ἀλλά τήν νομιμοποίησιν τῆς τρομοκρατίας τοῦ κράτους κατά τῶν πολιτῶν. Κατά συνέπεια,αὐτός θά ἦταν πιό σωστά ὁ τίτλος : Δρᾶσις 2021 -Τρομοκρατική ἐξουσιοδότησις στήν Κυβέρνησιν ΗΠΑ.

Παράγων παρακίνησις αὐτῆς τῆς φρικαλεότητος λέγεται πώς ἀπετέλεσαν οἱ πρόσφατες διαδηλώσεις πού ἐπέτρεψαν τό ψευδο-πραξικόπημα στό Καπιτώλιο,τήν 6η Ἰανουαρίου. Ὅλο αὐτό εἶχε προαγραμματιστῆ ἐκ τῶν προτέρων γιά νά ἐπιβεβαιώσῃ πώς ὁ Μπάϊντεν θά εἶναι ὁ «νόμιμα» ἐκλεγμένος πρόεδρος ἐνῷ ταυτοχρόνως τά μέλη τοῦ Κογκρέσσου θά προσποιοῦνταν πώς φοβοῦνται γιά τήν ζωή τους.

Ἀπό τήν ἀστυνομία ὀδηγήθηκαν ἀμφότεροι,νόμιμοι καί παράνομοι διαδηλωτές,μέσα στό Καπιτώλιο καί αὐτή τούς ἐπέτρεψε νά παραμείνουν ἐκεῖ χωρίς νά λάβῃ κανένα μέτρο ἑναντίον τους παρά μόνον στό νά προβῇ στήν βίαιη δολοφονία μίας ἀθῷας γυναίκας.

Τἀ μέλη τοῦ δειλοῦ Κογκρέσσου ὁδηγἠθηκαν σέ ἀσφελές μέρος,γιά νά κρυφτοῦν μέχρι νά ληφθοῦν ἀρκετές φωτογραφίες καί βίντεο ὥστε νά συλλεγῇ μπόλικη ἀναγνώρισιν προσώπου πού θά ἔχη ὡς ἀποτέλεσμα τήν σύληψιν καί φυλάκισιν τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Τράμπ,ἐνῷ οἱ ...ἄλλοι θά παραμένουν ἐλεύθεροι. Αὐτό ἦταν τό σενάριο καί τώρα ἡ σκηνή ἔχει ὁλοκληρωθῆ. Τό προσβεβλημένο,ἀγανακτισμένο Κογκρέσσο πῆρε αὐτό ἀκριβῶς πού ἤθελε ἀπό τήν σκηνοθετημένη παραγωγή...

Αὐτή ἡ ἀκίνδυνη,χολυγουντιανή δημιουργία,ἔληξε,φυσικά,εἰρηνικά,ἀλλά ἀπεδείχθη πώς ἦταν μία ἄλλη 9η Σεπτεμβρίου. Αὐτό τό ἀσήμαντο γεγονός ἔχει χαρακτηρισθῆ «τρομοκρατική ἐπίθεσις»,ἐγχώρια τρομοκρατική δρᾶσις,ἔγκλημα μίσους,ὁλέθριο,μἰα ἐμπειρία τρόμου ἀπό Λευκούς Ἐθνικιστές καί ἀπεχθής ἐγκληματική ἐνέργεια : ὅλοι λέγεται πώς θά διωχθοῦν,ἀπό τρομοκράτες ἐγχωρίας ἀπειλῆς,ἀπαρτιζομένων ἀπό λευκῶν ῥατσιστῶν καί ἄλλων μέ φυλετικά καί ἐθνοτικά κίνητρα βιαίων ἐξτρεμιστῶν.Μέ ἄλλα λόγια :Λευκοί ἄνθρωποι ! 

Συν-χορηγός σ᾿αὐτό τό τυραννικό νομοσχέδιο ὁ ἐκπρόσωπος τῶν Δημοκρατικῶν,Μπράντ Σνάϊντερ. Τό εἶπε στό δελτίο τῆς 20ης Ἰανουαρίου : 

«Μετά τήν τρομοκρατική ἐπίθεσιν,στό Καπιτώλιο,πού ἄφησε πίσω της 5 νεκρούς καί πολλούς τραυματίες,ὁλόκληρο τό ἔθνος ἔχει καταληφθῆ ἀπό τόν φόβο περισσότέρων τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στήν Οὐάσινγκτον ἀλλα καί σ᾿ὁλόκληρη τήν χώρα. Σ᾿ἀντίθεσι μέ τήν 9η Σεπτεμβρίου ἡ ἀπειλή πού ἔδειξε τό ἄσχημο πρόσωπό της,εἶναι ἀπό ἐγχώριες τρομοκρατικές ὁμάδες ἐξτρεμιστῶν,πρὄκειται γιά βίαια ἄτομα,συχνά ὑποκινούμενα ἀπό φυλετικά κίνητρα. Ἡ Ἀμερική πρέπει νά ἐπαγρυπνῆ γιά τήν καταπολέμησιν αὐτῶν τῶν πρωτοφανῶν βιαιοτήτων.Καί ὁ νόμος γιά τήν καταπολέμησιν τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας δίνει στήν κυβέρνησίν μας τά ἐργαλεῖα γιά τόν ἐντοπισμό,τήν παρακολούθησιν καί τήν ἀποτροπή παρόμοιας τρομοκρατικῆς δραστηριοποιήσεως»

« Εἶμαι ὑπερήφανος πού εἶμαι βασικός συν-χορηγός αὐτοῦ τοῦ νομοσχεδίου τό ὁποῖο χρειαζόμεθα τώρα,περισσότερο ἀπό ποτέ»,δήλωσε ὁ Πρόερος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Δικαιοσύνης,Τζέρρυ Νάντλερ καί συνέχισε :«Μετά τήν ἐγχώρια τρομοκρατική ἐπίθεσιν στό Καπιτώλιό μας,πρό 2 ἐβδομάδων,εἶναι ὁδυνηρά ξεκάθαρο πώς ἡ τρέχουσα προσέγγισις ἀντιμετωπίσεως τῆς πραγματικῆς καί διαρκοῦς ἀπειλῆς πού ἐνέχει ὁ Λευκός Ἐθνικισμός καί παρόμοιες ἰδεολογίες,δέν λειτουργεῖ.Δέν πρέπει νά ἀφήσουμε τά ἐγκλήματα μίσους καί τήν ἐγχώρια τρομοκρατία ἀνεξέλεγκτα.Ἀνυπομονῶ νά συνεργαστῶ μέ τούς συναδέλφους μου γιά τήν προώθησιν αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ νομοσχεδίου,τό συντομότερο δυνατόν» 

Σ᾿αὐτό τό γελοῖο δελτίου τύπου,χρησιμοποιήθηκαν οἱ λέξεις Λευκός,Λευκός Ἐθνικισμός καί λευκός ῥατσιστής τοὐλάχιστον δέκα φορές. Ὁ δημοκρατικός Βίντσεντ Γκονζάλες,ἀπό τό Τέξας,δήλωσε ὅτι : «Ὁ νόμος γιά τήν πρόληψιν τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας εἶναι πιό σημαντικός ἀπό ποτέ,καθώς ἐργαζόμαστε γιά νά ξεριζώσουμε καί ν᾿ἀπαλλάξουμε τήν Ἀμερική ἀπό αὐτό τόν καρκίνο».Ὁ καρκίνος στόν ὁποῖο ἀναφέρεται εἶναι οἱ λευκοί πού δέν ἀνήκουν στούς δημοκρατικούς,πού εἶναι ἑναντίον τοῦ Μπάϊντεν ἤ κατά τῆς κυβερνήσεως,γενικῶς.

Σ᾿αὐτό τό νομοσχέδιο ἡ λευκότητα εἶναι κατακριτέα καθώς οἱ μπαμποῦλες εἶναι λευκοί ῥατσιστές,λευκοί ἐθνικιστές καί ὑποτίθεται ἰκανοί γιά ἐγκλήματα μίσους,ἐγκλήματα μίσους εἶναι ὅ,τι θεωρεῖται «προσβλητικό» ἀπό βλάκες ἀριστεριστές,προοδευτικούς καί παγκοσμιοποιητές.Κανένα ἀπό αὐτά δέν πληροῖ τά κριτήρια,φυσικά καί αὐτό τό ἐν ἀναμονή νομοσχέδιο εἶναι ἐξ ἴσου ἀσαφές στήν περιγραφή τῆς στοχευμένης κατηγορίας. Δῆλα δή,ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά τό βουλώσουν,νά «ἐπαναπρογραμματισθοῦν» καί νά ἀφανισθοῦν σύμφωνα μέ ἐκείνους πού ὑποστηρίζουν αὐτό τό νομοσχέδιο πού δέν εἶναι τίποτα λιγώτερο ἀπό ἕνα σχέδιο διώξεως ψευδοῦς ἀντιστάσεως.

Ἡ λίστα τῶν ὑποστηρικτῶν αὐτῆς τῆς τυραννικῆς νομοθετικῆς πράξεως,τό λιγώτερο,μιλᾷ ἀπό μόνη της. Περιλαμβάνονται : 

Anti-Defamation League ( Η ADL δηλώνει ότι η αποστολή της είναι διπλή: «Να σταματήσει τη δυσφήμιση του Εβραϊκού λαού και να εξασφαλίσει δικαιοσύνη και δίκαιη μεταχείριση σε όλους»),Arab American Institute,Bend the Arc: Jewish Action ( είναι μια προοδευτική εβραϊκή πολιτική οργάνωση που συνδυάζει την υπεράσπιση, την οργάνωση της κοινότητας και την εκπαίδευση ηγεσίας.) Center for the Study of Hate & Extremism (είναι ένα μη κομματικό κέντρο έρευνας και πολιτικής που εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η μισσαλοδοξία, η υπεράσπιση ακραίων μεθόδων ή η Τρομοκρατία, τόσο εσωτερικά όσο και διεθνώς αρνούνται τα αστικά ή τα ανθρώπινα δικαιώματα σε άτομα τη βάση της φυλής, της εθνικότητας, της θρησκείας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της αναπηρίας ή άλλων σχετικών χαρακτηριστικών...σημ. Πελασγ. ἀπό ἑβραίους καί αὐτό),Human Rights Campaign(Ο οργανισμός επικεντρώνεται στην προστασία και την επέκταση των δικαιωμάτων για άτομα ΛΟΑΤΚ , κυρίως υποστηρίζοντας γάμο ομοφυλοφίλων , νομοθεσία κατά των διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους και υπεράσπιση των ατόμων με HIV / AIDS... Ο οργανισμός έχει μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, καθώς και πόρους υποστήριξης για LGBTQ άτομα), Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law (μια οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων που ιδρύθηκε το 1963 κατόπιν αιτήματος του Προέδρου John F. Kennedy που πρότεινα τη δημιουργία μιας ομάδας δικηγόρων για την αντιμετώπιση και τη μείωση των φυλετικών εντάσεων μέσω εθελοντικών ενεργειών πολιτών. Η αποστολή του είναι να εξασφαλίσει ίση δικαιοσύνη για όλους μέσω του κράτους δικαίου...),The Leadership Conference on Civil and Human Rights ( είναι μια ένωση ινστιτούτων για τα αμερικανικά πολιτικά διακιώματα και ομάδες επιρρεασμού κοινής γνώμης και της πολιτικής. Ο ιδρυτής του Brotherhood of Sleeping Car Porters , A. Philip Randolph , εκτελεστικός γραμματέας του NAACP , Roy Wilkins , επικεφαλής του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Εθνικών Εβραϊκών Κοινοτήτων , Άρνολντ Άρονσον και πρόεδρος της United Auto Workers , Walter Ράθερ.Αντί να διοργανώνει διαμαρτυρίες ή διαδηλώσεις στους δρόμους, η οργάνωση εργάστηκε άμεσα για να εκδώσει νόμους με το Κογκρέσο που προστατεύει τα δικαιώματα για όλους),Muslim Advocates,NAACP,( είναι μια οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ιδρύθηκε το 1909 ως μια διαφυλετική προσπάθεια για την προώθηση της δικαιοσύνης για τους Αφρικανούς Αμερικανούς...Η ομάδα διεύρυνε την αποστολή της στα τέλη του 20ού αιώνα εξετάζοντας θέματα όπως αστυνομική βία...) NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc.( είναι ένας κορυφαίος οργανισμός πολιτικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και δικηγορικό γραφείο που εδρεύει στη Νέα Υόρκη...Ενώ επικεντρώθηκε πρωτίστως στα πολιτικά δικαιώματα των Αφρικανών Αμερικανών στις ΗΠΑ, το LDF δηλώνει ότι έχει "συμβάλει στη δημιουργία παρόμοιων οργανισμών που έχουν επαναλάβει το οργανωτικό του μοντέλο προκειμένου να προωθήσουν την ισότητα για τους Ασιάτες-Αμερικανούς, τους Λατίνους και τις γυναίκες...),Sikh Coalition( Σιχ-αμερικανική ομάδα υποστήριξης που υπερασπίζεται Σιχ πολιτικά δικαιώματα που ιδρύθηκε το 2011...),Southern Poverty Law Center Action Fund, and Unidos ( ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός νομικής υπεράσπισης που ειδικεύεται στα αστικά δικαιώματα και τις διαφορές δημοσίου συμφέροντος . Με έδρα το Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα , είναι γνωστό για τις νομικές του υποθέσεις εναντίον λευκών υπέρμαχων ομάδων, την ταξινόμηση ομάδων μίσους και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων και για την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ανοχής,ιδρυτής Joseph J. Levin Jr...).
Τό  Department of Homeland Security-DHS-(Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Προτάθηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή των ΗΠΑ για την Εθνική Ασφάλεια/21ο αιώνα, τον Οκτώβριο του 2001 ως ταχεία απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου..),τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης,Department of Justice (DOJ),τό  FBI θά ἀποκτήσουν τεράστιες πρόσθετες ἐξουσίες καί χρηματοδοτήσεις γιά παρακολουθήσεις ( ἐποπτείες),ἔρευνα ( κατασκοπία) καί νά καταδιώκουν ( νά τρομοκρατοῦν,δολοφονοῦν,φυλακίζουν) τίς λεγόμενες περιπτώσεις,γενικῶς ἀπροσδιόριστης,ἐγχώριας τρομοκρατίας.
 
Αὐτή ἡ νομοθεσία εἶναι μία παρωδία  καί μπορεῖ νά ὁδηγἠσῃ μόνον σέ ἀκραία,ὀλοκληρωτική πολιτική ἀστυνόμευση ὅσων πιστεύουν στήν ἐλευθερία καί άντιστέκονται στό καθεστώς. 

Ἡ πρότασις τῆς σελίδος τοῦ Makow εἶναι : Παθητική Ἀντίστασις καί Μή Συμμόρφωσις ( Σημ.Πελασγ. Στό τέλος τοῦ θέματος ὑπάρχει ἀκριβῆς ἐξήγησις τῆς προτάσεως τοῦ Χένρυ Μακόου.Διαβᾶστε την.)

Ἀπό :henrymakowcom

26 Ιουνίου 2014 - Βρυξέλλες - Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μίλησε χθες το βράδυ σε δείπνο του Διατλαντικού Ινστιτούτου AJC  «Οι μάχες ενάντια στον εξτρεμισμό, τον ρατσισμό, την τρομοκρατία και τη στασιμότητα είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ζωτικότητας των ευρωπαϊκών δημοκρατιών , δήλωσε ο Σαμαράς (ἀπό ἐδῶ)

Λοιπόν,τό παρόν θέμα μοῦ ἔκανε πολύ ἐντύπωσιν.Ξέρετε γιατί; Διότι φαίνεται πόσο ἔκπληκτος εἶναι ὁ συγκεκριμένος συντάκτης του,ἐξ αἰτίας τοῦ ἐπικειμένου νόμου πού στοχεύει ἀποκλειστικῶς τόύς πατριῶτες καί ἐθνικιστές τῆς χώρας του.Καί ἀφοῦ ἡ χώρα του εἶναι χώρα λευκῶν κατά συνέπεια οἱ διωκόμενοι εἶναι Λευκοί. 
Προφανῶς ὁ ἀγαπητός συντάκτης δέν γνωρίζει ἀπό Ἑλλάδα. Δέν γνωρίζει τί ἔχει ΗΔΗ συμβῆ στήν χώρα αὐτή.Δέν γνωρίζει πώς ΗΔΗ ὑπάρχει ἀνάλογος νομοθετημένη τρομοκρατία κατά τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικιστῶν,Πατριωτῶν,αὐτῶν πού ἀγωνιοῦν γιά τό μέλλον τῆς Πατρίδος τους,πού βλέπουν νά παρακάμπτονται τά αὐτονόητα καί αὐτοδίκαια δικαιώματά τους γιά χάριν κάθε ἄλλης μειονοτικῆς ὀμάδας. 
Δέν γνωρίζει,ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου,πώς ἐδῶ δέν χρειαζόμαστε ὅλες αὐτές τίς ὁργανώσεις,ΜΚΟ,ὁμάδες ὑπερασπίσεως δικαιωμάτων μειονοτήτων οὔτε ἑβραϊκές ὁργανώσεις πού κόπτονται γιά τήν καταπολέμησιν τοῦ ..μίσους,τῆς διαφορετικότητος καί τά συναφῆ,διότι πολύ ἁπλῶς ὅταν καί ὅπου συμβαίνει ὅτι αὐτοί προσδιορίζουν ὡς «ἐγκλήματα μίσους» ἤ «προσβολές»,ὑπάρχουν οἱ ἀνάλογοι ῥουφιάνοι πού τσακίζονται νά πᾶνε νά καταδόσουν ἀνθρώπους καί τήν ἴδια τήν Χώρα ἀκόμη,στά ἀνάλογα θεσμικά παγκόσμια ὅργανα.Ἤ ἀκόμη καί οἱ ἴδιες οἱ ἑβραϊκές ἀμερικανικές ἤ παγκόσμιες ὁργανώσεις καταφθάνουν ἐδῶ γιά νά δώσουν τίς ἀνάλογες ἐντολές «ἐκτελέσεων»,τῶν «παραβατῶν» κατ᾿εὐθείαν στίς ἐκάστοτε κυβερνήσεις. 


Ἅμ, εἴμεθα πολύ πιό μπροστά ἀπό ἐσᾶς,ἀγαπητέ μου ! Σᾶς ἔχουμε περάσῃ,τοὐλάχιστον μία δεκαετία κι᾿ἄς εἶστε ἡ Ἀμερική τῆς πρωτοπορίας ! Οἱ κρεμάλες μπροστά στήν βουλή εἶχαν στηθῆ στήν Ἑλλάδα,ἀπό τούς «ἀγανακτισμένους» Ἕλληνες,τό 2011. Κῦττα μας τώρα,μέ ἀντιτρομοκρατικό,ἐθνικιστές στίς φυλακές καί τά συναφῆ...


14 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔχεις παρατηρήση,κατά τό παρελθόν, νά ἔχω «βγάλη τόν σκασμό»,ἐπ᾿αὐτῶν; Ξέχασες ἕνα πολύ σημαντικό θέμα πού εἶχα γράψη σχετικῶς μέ τό πόσο «μεγάλη ὑπόθεσις εἶναι νά φορᾶς στολή ἐξουσίας»;
   https://sxolianews.blogspot.com/2018/06/blog-post_97.html

   Ἐκεῖ,νομίζω ἦταν πλέον ξεκάθαρος ἡ θέσις μου.

   Τώρα γιά τό ἀνωτέρῳ θέμα,ἔμεινα στό πολύ συγκεκριμένο σημεῖο πού εἶχε νά κάνῃ μέ τόν νόμο πού ἑτοιμάζουν στίς ΗΠΑ.Τόν νόμο καί ὄ,τι αὐτός θά συμπεριλαμβάνῃ,τά ὁποῖα ὡς «πρωτοπόροι» τούς προλάβαμε τούς ἀμερικανούς.

   Ἡ ἀφορμή ἦταν οἱ πλατεῖες καί οἱ «ἀγανακτισμένοι» ( τούς ὁποίους ὅπως εἶδες εἶχα σέ εἰσαγωγικά...).Μέσα ἀπό ἐκεῖ δέν βγῆκαν καί τά καλόπαιδα τῆς Χ.Α ; Ἐξ αὐτῶν δέν ἦρθε ὅ,τι ἦρθε γιά νά σαρώσῃ τούς πατριῶτες; Νομίζω πώς ὅλοι μας καταλαβαίνουμε τί συμβαίνει,δέν χρειάζονατι ἐπεξηγήσεις. Αὐτή ἦταν ἡ οὐσία πού ἤθελα νά περάσω,γιά τό πῶς παἰζει τό Σύστημα μέ τήν «λογική» τῆς μάζας....

   Διαγραφή
  2. Το ξανάστειλα διορθωμένο. Έμπλεξαν οι γραμμές τού κειμένου.

   Διαγραφή
  3. Εἶπα κι᾿ἐγώ,μέ ἐμένα τά ἔβαλε ὁ Διηνέκης;

   Διαγραφή
  4. Έμπλεξαν οι γραμμές, εντός τού πλαισίου σχολιασμού (που γράφω και τώρα). Αν είναι δυνατόν. Κι όμως, είναι. Συμβαίνουν μέχρι κι αυτά λοιπόν...

   Διαγραφή
 2. Έστελνε τους «ΔΕΛΤΑτζήδες» και σάπιζαν τα γυναικόπαιδα στο ξύλο...
  Έσπαγαν πόδια ανθρώπων και τους σακάτευαν εφ' όρου ζωής, περνώντας με τα «παπάκια» ανάμεσα στο πλήθος, βάζοντας τρικλοποδιές στους ανθρώπους που έρτεχαν...
  Τα ξεχάσαμε αυτά; Ποιος... «δημιούργησε» ΚΑΙ την «Δέλτα» ΚΑΙ την «Δίας»; Ο Ραχωβίτσας...
  Εντάξει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω πώς ἡ ἀνάρτησις πού παρέπεμψα,ἀφορᾷ καί τόν Ῥαχωβίτσα.Ἴσως πολύ περισσότερο αὐτόν...

   Δέν διαφωνοῦμε,ἐννοεῖται.

   Παρεμπιπτόντως,διάβασε ἕνα σχόλιο πού μοῦ ἔστειλε κάποιος,σχετικῶς μέ τήν γλῶσσα καί τό πολυτονικό:
   https://sxolianews.blogspot.com/2021/01/blog-post_28.html?showComment=1612155130600#c9178567977746958313

   Καί πές μου τί φαντάζεσαι γιά τόν τύπο...

   Διαγραφή
  2. «Ἔ,ναί λοιπόν,ἡ πρωτεύουσα,πόλις τῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων θά ξαναγίνῃ μία πόλις πού θά αἰσθάνονται ὅλοι ἀσφαλεῖς...καί στέλνω ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα,σ᾿ὅλων τῶν εἰδῶν τά γκρουπούσκουλα καί τούς μπαχαλάκηδες :στίς 8 Ἰουλίου ἡ ἀνοχή τελειώνει...καί οἱ σχολές ν᾿ἀποτελοῦν ὁρμητήρια γιά νά κατασκευάζουν κάποιοι μολότωφ καί οἱ κουκουλοφόροι νά διακινοῦ μαζύ μέ τούς ἐμπόρους τά ναρκωτικά καί ἀποδίδονται τά Πανεπιστήμια,ἐπιτέλους, ἐλεύθερα στούς φοιτητές καί τούς καθηγητές ὅπως συμβαίνει σέ κάθε πολιτισμένο κράτος...Θά προσλάβουμε ἀμέσως,1500 νέους ἀστυνομικούς,θά ἐπανασυστήσουμε τήν ὁμάδα «Δ»,θά ἐνισχύσουμε τήν ὁμάδα «Δίας»...( Κεντρική ὁμιλία Μητσοτάκη,Ἰούλιος 2019,πεζόδρομος Θησείου :https://www.youtube.com/watch?v=_ZGdd5yzhjY)

   Πῶς λοιπόν νά μήν εἶναι στά μέσα καί τά ἔξω,ἀκόμη,ὁ Ῥαχωβίτσας;Λές καί ὅλα κομμένα καί ῥαμμένα στά μέτρα του...
   Τόση δύναμιν ἔχει ὁ Βλάχος ἀπό τό Φανάρι Καρδίτσας;

   Διαγραφή
  3. ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΦΑΝΤΑΣΘΗ ΑΚΟΜΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΤΟ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ. ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕ... ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΛΑΧΩΝ, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΘΑ... ΗΓΗΘΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣΙΩΝΙΣΤΩΝ (ΩΣ ΝΕΟΣ... ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ). ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ... «ΠΡΙΓΚΙΠΑ» ΣΕ ΝΕΟ... «ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» ΘΑ ΤΟΝ ΔΗΣ...

   Διαγραφή
  4. Διηνέκη,ὅταν ἀκούω γιά «αὐτονομιστικά» θέματα, ἀνατριχιάζω ! Αὐτή ἡ ἔρημη Ἑλλάδα,πόσους πιά ἐχθρούς ἔχει; !

   Ποτέ της δέν ἡσύχαζε,ποτέ της...

   Λές ὅ,τι δέν πέτυχε ὁ Διαμάντης,νά τό ἐπιτύχῃ ὁ Καρδιτσιώτης ;Τί ἐφιάλτης !

   Εἴθε νά βοηθήσῃ ὁ Θεός ν᾿ἀπαλλαγοῦμε ἀπό κάθε ἐπιβουλέα !

   Διαγραφή
 3. «Ἅμ, εἴμεθα πολύ πιό μπροστά ἀπό ἐσᾶς,ἀγαπητέ μου ! Σᾶς ἔχουμε περάσῃ,τοὐλάχιστον μία δεκαετία κι᾿ἄς εἶστε ἡ Ἀμερική τῆς πρωτοπορίας ! Οἱ κρεμάλες μπροστά στήν βουλή εἶχαν στηθῆ στήν Ἑλλάδα,ἀπό τούς «ἀγανακτισμένους» Ἕλληνες,τό 2011. Κῦττα μας τώρα,μέ ἀντιτρομοκρατικό,ἐθνικιστές στίς φυλακές καί τά συναφῆ...»
  =====================
  Τα ληγμένα και καρκινογόνα χημικά αέρια, που προκαλούσαν ασφυξία και λιποθυμίες στα γυναικόπαιδα και τους ηλικιωμένους, το 2011, στην Πλατεία Συντάγματος, τα ξεχάσαμε Πελασγική; Υπήρξε νεκρός συνταξιούχος οικοδόμος από αυτά. Τους νεκρούς τής τραπέζης στη Σταδίου με την έγκυο υπάλληλο, τους ξεχάσαμε κι αυτούς; Τα τουρκαλβαναριά, τα βουλγαρογυφτοσκοπιανά και τους τσιγγανορουμάνους, τής SEEBRIG, που ήταν ντυμένοι ΜΑΤατζήδες, τους ξεχάσαμε;
  Τα ημεδαπά κ@ρ@κώλι@, που τους κάλυπταν και είχαν (και έχουν) βγάλη τον σκασμό, τα ξεχάσαμε;
  Ποιος οργάνωσε τους διωγμούς των «Αγανακτισμένων» το 2011; Ο Ραχωβίτσας...
  Εντάξει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για τον... «Δημιουργική Επανάσταση Παντού», τι να πης...
  Άσε καλύτερα...
  Δεν μιλάμε για περισπωμένες μόνον, πλέον... Εδώ καταργούν μέχρι και... Φωνές Ρημάτων !!! !!! !!!
  Πρώτα κατήργησαν την Μέση Φωνή, τώρα καταργούν Κ Α Ι την Παθητική !!! !!! !!!
  Έλεοςςς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι ἀκριβῶς ! Καί τί θά μείνῃ;

   Τό ἔβαλα,τό πραγματικῶς σημαντικότατο αὐτό θέμα,Διηνέκη.

   Ἄ καί κάτι ἄλλο πού μοῦ εἶχε κάνη ἐντύπωσιν,τήν δεκαετία τοῦ ᾿90.Εἶχες προσέξη,τότε μέ τά ἰδιωτικά κανάλια στήν ἀρχή τους,πώς τά ἐπίθετα τῶν δημοσιογράφων πού ἐπιλέγονταν νά μπαίνουν καθημερινῶς στά σπίτια μας,ἦταν παράξενα;
   Πολύ συγκεκριμένως γινόταν αὐτό μέχρι πού σἠμερα δέν κάνει σέ κανέναν ἐντύπωσιν,ὅ,τι περίεργο καί παράξενο ἐπίθετο κι᾿ἄν ἀκούση.

   Τί ζημιά ἔχουν κάνη αὐτά τά βρωμερά «ἰδιωτικά κανάλια» !

   Υ.Γ. Καλά,μιλᾶμε γιά νούμερο,ὁ τύπος. Ἐμένα πάντα μοῦ ἔκανε ἐντύπωσιν,ὅταν κάποιος ἐνοχλεῖται,γιά τόν ὅποιο λόγο,ἀπό ἕνα ἱστολόγιο ἤ ἱστοσελίδα,γιατί τό ἐπισκέπτεται;Καί κυρίως,γιατί μπαίνει στόν κόπο πρός σχολιασμό; !

   Διαγραφή