" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Γιά ἀκοῦστε αὐτόν τόν κύριον,ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον ! Παρακαλῶ, ὁ Mr V !

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΣΚΟΠΙΑ καί ἄλλα ἐνδιαφέροντα,ἀπό τόν Mr V

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου