" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Τό σκάνδαλον τούς ἔσωσε,τούς σώζῃ καί θά τούς σώζῃ ! Ἄ, ναί καί κάποιοι περίεργοι ...πατριώτες μέ ἡμερομηνία λήξεως...


Καί αἴφνης ξεχάστηκε τό συλλαλητήριον,ἔμεινε κατά μέρος ἡ παλλαϊκή ἀντίδρασις πρός μία κυβέρνησιν πού μέ τόν πλέον αἰσχρό καί ἄκρως ἀντεθνικό τρόπον διαχειρίζεται ἕνα θέμα ὑψίστης σημασίας γιά τό Ἔθνος καί τήν ἱστορική του κληρονομιά,γιατί; Μά γιατί μᾶς προέκυψε τό σκάνδαλο τῆς γνωστῆς καί μή ἐξαιρετέας γιά τίς ρεμοῦλες καί τίς μῖζες της,γιά τήν παράνομη προώθησιν τῶν προϊόντων της τόν ἀθέμιτον ἀνταγωνισμόνἐταιρίας,σέ ἐπίπεδον ὅμως πολύ ὑψηλῶν «προδιαγραφῶν»,ἀφοῦ φαίνεται νά ἐμπλέκονται ἀπό ὑπουργούς ἔως καί πρωθυπουργούς ! 

Καί νά πού ὁ ἐκτονωμένος πλέον Ἕλλην πολίτης (ἔ, δύο συλλαλητήρια δέν ἦσαν καί λίγο πρᾶγμα ! ),σήμερα ὅλη μέρα συζητᾶ γιά τίς ἐμπλοκές σέ χρηματισμόν τοῦ Σαμαρᾶ,τοῦ Βενιζέλου,τοῦ Γεωργιάδη,τοῦ Λοβέρδου καί τοῦ Πικραμενου ! 

Μεγάλη ὑπόθεσις ! Ὦ,ναί,πολύ μεγάλη ὑπόθεσις ! 

Καί κάπου ἐκεῖ,στόν ντόρο καί τόν σαματᾶ πού σταματημό δέν θά ἔχῃ,θά σκάσῃ καί τό Gorna Makedonijaka καί χαμπάρι δέν θά πάρῃ ὁ Ἕλλην πού θά ἔχῃ ἀφήσῃ τόν πατριωτισμό καί θά ἔχῃ πιάσῃ τό ...κουτσομπολιό ! 

Γιατί,βρέ χαζά,μᾶς ξέρουν καί ἀπό τήν καλή καί ἀπό τήν ἀνάποδη. Καί,σοῦ λέει,ἄφησέ τους νά ἐκτονωθοῦν σέ δύο ἀπανωτά συλλαλητήρια καί μετά ῥῖξτε τους καί ἕνα σκάνδαλο μέ χοντρά καί βαρβάτα ὀνόματα καί ὅλα θά πᾶνε κατά πώς θέλουμε. 

Ναι,κατά πώς θέλουν,διότι νομίζετε πώς θά γίνῃ ἔστω καί τό ἐλάχιστο στό θέμα τοῦ σκανδάλου ; Ἐδῶ εἴμεθα καί θά δεῖτε πώς θά κουκουλωθῇ καί πώς θά βγοῦν καθαρές καί πάλευκες περιστερές ὅλοι τους. Καί θά ἔχουν καί τό πάνω χέρι μετά ! 

Καί οἱ συριζανελ θά μᾶς προκύψουν καί ...ἐξυγιαντές ! ! ! 

Δέν εἴδατε ποιόν ἔβαλαν νά διαβάσῃ τήν δικογραφία καί τίς παραπομπές; Τήν Τασία παρακαλῶ ! Καί πῶς τά διάβαζε ἡ ἄτιμη,λές καί ἀναφωνοῦσε βραβεῖα ! ! ! 
Μωρέ,ὅλα τά ἔχουν μελετημένα καί κανονισμένα στό ἀκέραιον ! 

Γιά νά μήν ἀναφερθῶ τώρα,πού θά τό κάνω,γιά τούς κυρίους καί τίς κυρίες τῆς ὀργανωτικῆς γιά τά συλλαλητήρια. 
Ἀλήθεια,ἕνα τέτοιας βαρύτητος θέμα,σταματᾶ σέ δύο συλλαλητήρια; Ἰκανοποιοῦνται οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ Ἕλληνος πολίτου πού βλέπει νά τοῦ προδίδουν τήν Ἱστορίαν του,τίς ἀξίες του καί τήν κληρονομιά του,κάποιοι ἀνθέλληνες,προδότες πού θέλουν νά λέγονται κυβερνήτες τῆς χώρας,μέσῳ δύο συλλαλητηρίων; 

Καί κυρίως,ὅταν βλέπουν μέ πόση ἀπαξίωσιν ἀντιμετώπισαν καί τίς δύο παλλαϊκές ἀντιδράσεις,μποροῦν νά ἐφησυχάσουν; 
Τό ἐλάχιστον πού θά μποροῦσαν νά κάνουν εἶναι ἕνα συλλαλητήριο σέ κάθε πρωτεύουσα νομοῦ,κάθε Κυριακή. Συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως νά μήν ἀφήνουν νά ἡσυχάσῃ κανείς ! 
Τό λιγώτερον. 

Καί ἀντί αὐτοῦ,σιωπή...

Φαίνεται πώς ὁ ...Θεοδωράκης τούς κάλυψε δεόντως...

Γι'αὐτό σᾶς λέω,τό σκάνδαλο,τό σκάνδαλο,τό σκάνδαλο τούς ἔσωσε,τούς σώζῃ καί θά τούς σώζῃ ! 
Ἄ, ναί καί κάποιοι περίεργοι ...πατριώτες μέ ἡμερομηνία λήξεως...

Ἣ Πελασγική

2 σχόλια:

  1. Και βέβαια δεν πρέπει να σταματήσει εδώ η αντίδραση για το μείζον θέμα. Αλλά εσείς που προτείνετε συλλαλητήριο κάθε εβδομάδα, στηρίξατε κάποιο από τα προηγούμενα; Ο κόσμος δεν έχει να φάει και να πληρώσει τους φόρους και εισπράττει και λάσπη, μέχρι πότε νομίζετε θα τρέχει στα συλλαλητήρια. Η συνέχεια δεν θα είναι συλλαλητήρια. Θα είναι εμφύλιος πόλεμος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ἐσεῖς,ἀγαπητέ Γρηγόριε,πῶς βλέπετε,τά στήριξα ἤ ὄχι τά συλλαλητήρια; Μία ματιά στό ἰστολόγιόν μου θά σᾶς δώσῃ τήν ἀπάντησιν. Ὄσον ἀφορᾷ τό θέμα ἐμφύλιος πού ἀναφέρατε ὡς συνέχεια,ἔχω νά πῷ πώς, σέ ἕναν ἐμφύλιον πρέπει νά ὑπάρχουν ἀντιμαχόμενες μερίδες τοὐλάχιστον ἰσάξιας δυνάμεως. Ἐδῶ ὑφίστανται ὁ Λαός καί οἱ καθεστωτικοί.Μᾶλλον μιλᾶμε γιά ἐντελῶς ἀσύγκριτες μερίδες,σίγουρα.

      Διαγραφή