" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Πολύ μῖσος γι' αὐτή τήν χώρα !


Δέν μπορῶ νά τό πιστέψω ! 

Πόσο πολύ μῖσος κουβαλοῦν μέσα τους ;  ! ! ! Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου