" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Ὅταν οἱ γόνοι ἐμπόρων ναρκωτικῶν τιμῶνται γιά τήν προσφορά τους στόν Πολιτισμό καί τήν Κοινωνίαν ...

 
Ὁ Δήμαρχος Ναυπλίου κ. Κωστοῦρος βραβεύει τήν κ. Φλωρίκα σέ ἐκδήλωσιν πρός τιμήν της στίς 8 Μαρτίου 2017

Εἶναι συνήθεια,γνωστή πλέον,φαντάζομαι,τοῖς πᾶσι,οἱ ἀγαθοεργίες καί χορηγίες τῶν ἐχόντων καί κατεχόντων,πού κρατᾶ ἀπό πολύ παλαιά. Συνήθεια πού τρόπον τινά ἐξευμενίζει (!) τά ἀρνητικά αἰσθήματα τῶν πολλῶν μή ἐχόντων καί κυρίως μή κατεχόντων ἀπέναντι στούς λίγους πού κρατοῦν στά χέρια τους τήν ἰσχύν τοῦ χρήματος.Ἀλλά καί πού ἀποτελεῖ τό μέσον καί τήν ὁδόν τῆς ἐπικρατήσεώς τους,ὡς ἀναγκαιότητος,στά κοινά,τά πολιτιστικά,τήν πολιτικήν...

Ἑνός χρήματος πού σαφῶς καί ἡ προέλευσίς του δέν μπορεῖ νά εἶναι καθαρά καί ἐξ ἐπιπόνου ἐργασίας ἀπότοκος. Διότι, ὅπως λέει καί ἡ λαϊκή ῥῆσις,πού πάντα σοφός ἐστί : « Δούλεψε νά φᾶς καί κλέψε νά ἔχῃς»,κάτι πού ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς βιώσεως ἐξ οὖ καί ἡ σοφία τῆς ῥήσεως !

Μέσῳ αὐτῶν, τῶν ἀγαθοεργιῶν καί φιλανθρωπιῶν κυρίως δέ τῶν χορηγιῶν, βλέπουμε συχνά-πυκνά τίς ἡγεσίες,μικρές ἤ μεγάλες,νά προχωροῦν σέ τιμές τῶν ...εὐεργετῶν καί ἀνακηρύξεις αὐτῶν σέ μεγάλους εὐεργέτες καί χορηγούς ! Ἀκόμη καί σέ Ἄρχοντες ! Ναί,ὑπάρχουν ἀκόμη τά κατάλοιπα τῶν ὀφφικίων τοῦ Φαναρίου τῆς Ὀθωμανοκρατίας !

ἡ ...τέχνη στό Φουγάρο...
Μία τέτοια ...τιμή,ἔγινε στήν κυρία Φλωρίκα Κυριακοπούλου,τήν ἰδιοκτήτρια τοῦ Φουγάρου (καλλιτεχνικός πολύ-χῶρος,λέγεται...) ἀλλά καί μιᾶς ἐκ τῶν μεγάλων χορηγῶν τοῦ Μαραθωνίου τοῦ Ναυπλίου (δέν εἶναι τοῦ παρόντος ἀλλά κάποια στιγμή θά ἐκφράσω καί τήν ἄποψίν μου ἐπί τῆς δαπανηροτάτου αὐτῆς ἐκδηλώσεως ).
Ἔτσι, τιμήθηκε ἀπό τόν Δῆμο Ναυπλίου,ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς γυναίκας (ἄλλη ἀνοησία οἱ καθιερώσεις Παγκοσμίων ἡμερῶν,πού ἔχουν καθιερωθῆ πρός ὡφέλειαν κάποιων...). 

Διαβάζουμε ἀπό τοπικό μέσον ἐνημερώσεως : « επιλογή του Δήμου Ναυπλιέων να γιορτάσει την «Ημέρα της Γυναίκας» τιμώντας την Φλωρίκα Π. Κυριακοπούλου. Την ξεχωριστή γυναίκα που έχει διακριθεί διεθνώς για την προσφορά της στον Πολιτισμό, την Οικονομία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Μια προσωπικότητα που αγάπησε το Ναύπλιο και του προσέφερε όσα, ίσως, κανένας άλλος μέχρι σήμερα.»

Δέν ξέρω πῶς ἐννοεῖται ἡ «παγκόσμια προσφορά» της στόν πολιτισμό,τήν οἰκονομία,τό περιβάλλον καί τήν κοινωνία,ὅπως γράφουν στό κείμενον τῆς ἐφημερίδος καί φαντάζομαι τά ἴδια καί ...σπουδαιότερα θά ἐκφώνησε καί ὁ Δήμαρχος Ναυπλίου πού τήν τίμησε,ἀλλά κάποια ἰδέα μποροῦμε νά πάρουμε ἄν δοῦμε λ.χ. στήν Τέχνη τήν ὁποίαν καί λέει πώς ἐκπροσωπεῖ λόγῳ Φουγάρου,τόν καλλιτέχνη πού τήν «συνετάραξε»,ὅπως λέει ἡ ἴδια σέ συνέντευξίν της,τόν Μark Rothko   Δέν χρειάζετε νά δεῖτε ἄλλα,ὅλα στό ἴδιο πλαίσιο εἶναι,τό μόνον πού ἀλλάζει εἶναι οἱ χρωματισμοί. Εἶναι νά συνταράζεσαι ἤ ὄχι ; ! Ὁ πίνακας μέ τό κίτρινο -ρόζ ἐπωλήθη γιά 72,8 ἑκατομμύρια δολάρια τό 1950 !  Καί τό κίτρινο μπλέ νομίζω πώς εἶναι ὁ πίνακας πού τόν περασμένο χρόνον ἐπωλήθη γιά 47 ἑκατομμύρια δολάρια. Εἴχαμε σχολιάσει,τότε, ἐδῶ : Ὁ μπλέ πίνακας τοῦ ΓΑΠ,ὁ κόκκινος τοῦ Τσίπρα,τά 46,5 ἑκ. δολάρια τῆς τέχνης καί ἕνα βίντεο εἰκαστικῆς προσεγγίσεως... 


 
Τώρα ὅσον ἀφορᾶ τήν προσφορά τῆς κυρίας,στήν οἰκονομία φαντάζομαι θά ἐννοῆ μέσῳ τῆς συμμετοχῆς της στή S&B,τήν οἰκογενειακήν ἐπιχείρησιν ἐκμεταλεύσεως μεταλευμάτων ; Γιατί ἐκεῖ εἶναι μέτοχος. Ναί,εἶναι ἀδερφή τοῦ Ὀδυσσέως Κυριακοπούλου τῆς "S&B" Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ναί, ἕνας ἐκ τῶν καλεσμένων τῆς Μπίλντερμπεργκ !  Σ'αὐτή τήν περίπτωσιν εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο καί τό Περιβάλλον. Πῶς; Διαβᾶστε ἐδῶ : Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος!
Καί ΕΔΩ

 Λέει στήν συνέντευξίν της : «...είμαι βαθιά καλβινίστρια και εργασιομανής ... να ασχοληθώ για 10 χρόνια με τις εξαγωγές πορτοκαλιών και να διατελώ σύμβουλος των μεταλλευτικών εταιρειών που είχαν ιδρύσει οι πρόγονοι μου και διηύθυναν η μητέρα αρχικά και στη συνέχεια ο αδελφός μου.»

Τί εἶπε,Καλβινίστρια; Χμμμ...Δῆλα δή μία ὁπαδός τοῦ Προτεσταντισμοῦ ; Ἔ, τί ἄλλο θά ἦταν;

Προτεσταντισμός καί Καπιταλισμός 

Καί βεβαίως διαβάζουμε αὐτό : Οι θρησκευτικές ρίζες της φιλελεύθερης ατζέντας της ελίτ  

Γεώργιος Ἡλιόπουλος,ὁ παπποῦς τῆς Φλωρίκας Κυριακοπούλου ὅταν εἶχε συλληφθῆ γιά ἐμπόριο ναρκωτικῶν στίς ΗΠΑ


Καί τώρα ἐρχόμεθα στήν κυρίως οὐσίαν τοῦ θέματος :  « ... διατελώ σύμβουλος των μεταλλευτικών εταιρειών που είχαν ιδρύσει οι πρόγονοι μου...»

Καί ποιοί εἶναι οἱ πρόγονοι τῆς κυρίας Φλωρίκας Κυριακοπούλου; Ποῦ νά πάῃ τό μυαλό σας,ἔ ; Λοιπόν εἶναι κόρη τοῦ Παρασκευᾶ Κυριακόπουλου καί τῆς Αἰκατερίνης Ἡλιοπούλου. Ἡ κυρία Ἠλιοπούλου εἶναι κόρη τοῦ Γεωργίου Ἡλιοπούλου ὁ ὁποῖος μαζύ μέ τούς ἀδερφούς του Ἡλία καί Ἀθανάσιον ἐδημιούργησαν τήν Ἀνώνυμος Ἑταιρεία Ἐκμεταλλεύσεως Ἀργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης (1934). Ἡ ἀρχή βεβαίως εἶχε γίνῃ μέ τήν ἵδρυσιν τῆς : Ἀνώνυμος Ἑταιρεία Μεταλλείων Βωξίται Παρνασσού (1927). Ἀπό αὐτές τίς δύο δημιουργήθηκε ἡ πανίσχυρος "S&B" Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Μία ἑταιρεία πού τό 2014 συγχωνεύθηκε μέ τήν γαλλική Imery. Καί τί μᾶς λέει γιά τήν ἐν λόγῳ ἑταιρείαν ὁ κύριος Κυριακόπουλος;

 « H Imerys, ενώ είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Γαλλίας, στην ουσία είναι ακόμα μια οικογενειακή επιχείρηση. Δεν ελέγχεται πλέον από τους Ρότσιλντ, που όντως έφτιαξαν την εταιρεία πριν από πολλές δεκαετίες, αλλά το 56% της επιχείρησης ανήκει σε δύο ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες: αυτή του Άλμπερτ Φρερ από το Βέλγιο και αυτή του Πολ Ντεμαρέ από τον Κανάδα.»(ἀπό ἐδῶ)

Ἀπό τούς Ῥόθτσιλντ; Στήν Γαλλία πρό πολλῶν δεκαετιῶν; Γιά φαντάσου ! Μά καί οἱ πρόγονοι τῆς Φλορίκας καί τοῦ Ὀδυσσέα,ἀπό τήν Γαλλία ἐξεκίνησαν τήν δρᾶσιν τους. Ποιά δρᾶσιν; Πᾶρτε βαθυά ἀνάσα:

Περιοδικό LIFE, 19 Ιουλίου 1943

 « Οι ιθύνοντες νόες για την ιστορία της παγκόσμιας παράνομης διακίνησης είναι τρεις Έλληνες έμποροι, οι αδελφοί Ηλίας, Γεώργιος και Αθανάσιος Ηλιόπουλος των οποίων η απολογία υπό μορφή πλήρους ομολογίας δημοσιεύθηκε από την αιγυπτιακή κυβέρνηση το 1932. Ήταν οι πρώτοι άρχοντες του εμπορίου. Το 1917, ψάχνοντας για ένα καινούριο πεδίο για τα επενδυτικά κεφάλαια της επιχείρησής τους, εντυπωσιάστηκαν από τις προσπάθειες της ΚΤΕ να τεθούν τα ναρκωτικά υπό έλεγχο. Μετά από ταξίδια για να συνομιλήσουν με επιχειρηματίες στο Παρίσι και στο Tientsin, αποφάσισαν ότι η επιχείρηση ναρκωτικών είχε σταθερό μέλλον με εντυπωσιακή προοπτική κέρδους. Με την έδρα στο Παρίσι, το σπίτι των Ηλιόπουλων λειτούργησε ως κεντρική τράπεζα και γραφείο συμψηφισμού επιταγών για το μεγαλύτερο μερίδιο του παγκόσμιου παράνομου εμπορίου στο όπιο, τη μορφίνη και την ηρωίνη, που οργανώθηκε ποτέ σε ένα σύστημα. Πορεύτηκαν κερδοφόρα μέχρι το 1930, όταν μια σκλήρυνση του γαλλικού νόμου τους εξανάγκασε στη μεταφορά τους στην Τουρκία.» (ἀπό ἐδῶ)

Ἔμποροι ναρκωτικῶν οἱ πρόγονοι τῆς Φλωρίκας; Ναί καί μάλιστα στυγνοί καί  μέ παγκόσμιον διασύνδεσιν !

«Η πίεση του νόμου όμως προσέλκυσε τώρα μια νέα κατηγορία ατόμων στο εμπόριο. Είχαν εξασκηθεί σε άλλους τομείς του εγκλήματος και εξοικειωθεί με τις παρακάμψεις της πειρατείας, του εκβιασμού και της προδοσίας. Έγινε σύντομα συνήθες σε όλες τις πλευρές να προδίδουν μια στις τέσσερις συναλλαγές στις αρχές. Ένας Έλληνας διακομιστής μεταξύ πλοίων έσπρωξε τις υπηρεσίες της στους αδελφούς Ηλιόπουλους με τη δήλωση ότι ήταν «αναγνωρισμένος πληροφοριοδότης της Κ.Τ.Ε.»

 Οι αδελφοί Ηλιόπουλοι πολύ γρήγορα προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα της επιχείρησής τους. Ένας μεσίτης της Νέας Υόρκης απέτυχε να ολοκληρώσει μια συναλλαγή και καλλιεργούσε τη φήμη του στο Broadway με τις εισπράξεις. Κανόνισαν, πέρα από τον Ατλαντικό, να βάλουν τρεις Κορσικανούς να τον χτυπήσουν δημοσίως σε έναν μαγαζί που πουλούσε παράνομα οινοπνευματώδη. Από την ίδια μεγάλη απόσταση διαπραγματεύονταν τακτικά την προδοσία στο Αμερικανικό τελωνείο των προπληρωμένων αποστολών. Προχώρησαν τόσο πολύ ώστε να καταστρέψουν τους καλύτερους Αμερικανούς αντιπροσώπους τους, τους αδελφούς Bernstein, οι οποίοι είχαν γίνει βγάλει πολλά χρήματα από πρόγραμμα αποστολών διαρκείας έξι ημερών μεταξύ Χερβούργου και Νέας Υόρκης. Ο Samuel Bernstein είναι ακόμα στη φυλακή.

Το 1932 οι ίδιοι οι αδελφοί Ηλιόπουλοι συνελήφθησαν τελικά μετά από δική τους απάτη. Ο Augie Del Gracio ένας Αμερικανός μεσίτης υπέγραψε και πλήρωσε κανονικά μια αποστολή χιλίων λιβρών. Στο Αμβούργο κανόνισε να περάσουν στην Αμερική τα κιβώτια με μηχανήματα στα οποία ήταν προφανώς συσκευασμένα, όταν προσεγγίστηκε από έναν ξένο με μια προσφορά άλλων χιλίων λιβρών. Επιθεώρησε τα κιβώτιά του και ανακάλυψε ότι ήταν άδεια. Καλούταν στην πραγματικότητα να πληρώσει για τη μορφίνη του δεύτερη φορά. Η έκρηξη που ακολούθησε δεν θα μπορούσε να εγκλωβιστεί στη μυστικότητα του εμπορίου. Η αστυνομία πέντε χωρών πήρε το σύνολο των τεκμηρίων Ο Del Gracio πήγε φυλακή για δύο χρόνια στο Αμβούργο και ο οίκος των Ηλιόπουλων εκτέθηκε στον κόσμο. Οι αδελφοί Ηλιόπουλοι αποσύρθηκαν από το εμπόριο και επένδυσαν τα κέρδη τους στα βαλκανικά ορυχεία χρυσού και βωξίτη και σε μια ακτοπλοϊκή γραμμή της ανατολικής Μεσογείου. Το φθινόπωρο του 1941, προχωρώντας με βάση την εσφαλμένη υπόθεση πως καλύπτονται από τις διατάξεις περί παραγραφής, ο Ηλίας και ο Γεώργιος έφθασαν στην πόλη της Νέας Υόρκης. Το Γραφείο Ναρκωτικών και ο Samuel Bernstein, εντούτοις, δεν είχαν ξεχάσει. Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν τον περασμένο μήνα ο Bernstein ανέπτυξε όλα τα βάσανά του σαν αποδεικτικά στοιχεία. Ο Ηλίας και ο Γεώργιος καταδικάστηκαν και περιμένουν τώρα την ποινή.

Η τελευταία αποστολή των Ηλιόπουλων έκανε ρεκόρ με κατάσχεση μισού τόνου για το Γραφείο Ναρκωτικών. Μετά από αυτό οι μεγάλες αποστολές τελείωσαν και όλα τα παλιά τεχνάσματα της λαθρεμπορίας με μικρές παρτίδες επανήλθαν στη μόδα. Ο μικρός κύριος όγκος των ναρκωτικών προσφέρεται για κόλπα εισαγωγής. Στα τελευταία πέντε χρόνια το Γραφείο Ναρκωτικών έχει κατασχέσει μόνο 650 κιλά μορφίνης. Επίσης αυτό ισοδυναμεί με 9.000.000 δόσεις. Αυτός ο παράγοντας του μικρού όγκου -μια πόλη των 30.000 θα μπορούσαν να πέσει σε ύπνο με την ηρωίνη που περιέχεται σε ένα εικονικό πακέτο με τσιγάρα- είναι ένας λόγος που η παρακολούθηση των λαθραίων εμπορευμάτων είναι τόσο δύσκολη. Ένας άλλος όμως, είναι η ιδιαίτερη ιδιοφυία των λαθρεμπόρων, που είναι άνδρες προικισμένοι με φαντασία και εφευρετικότητα.


«Ο Ηλίας Ηλιόπουλος όταν συνελήφθη σαν ανώτερος εταίρος του μεγαλύτερου οργανισμού ναρκωτικών, είπε πως εργάζεται ως εφοπλιστής. Αυτός και ο Γεώργιος συνελήφθησαν το Νοέμβριο του 1941 από τον Ανατολικό Τομέα του Γραφείου Ναρκωτικών, που είχε επικεφαλής τον   R. W. Arris.»
«Ο Γεώργιος Ηλιόπουλος είπε πως εργάζεται ως μεσίτης. Τα αδέλφια έφυγαν από την πατρίδα την Ελλάδα για την Αίγυπτο τους λίγο πριν τη γερμανική κατοχή. Μαζί τους, με σκοπό να αυξήσουν το έτοιμο χρήμα, έφεραν 9.000 δολάρια σε καθαρό χρυσάφι από τα ορυχεία τους στα Βαλκάνια.»


Β) ΒΙΒΛΙΟ «1. The strength of the wolf: the secret history of America's war on drugs» Douglas Valentine, Verso 2004 

σελ.10  «Γνώριζαν επίσης ότι ο Luciano και οι συνεργάτες του είχαν αναπτύξει δεσμούς με τις νέες μεγάλες πηγές ναρκωτικών της Αμερικής: τους αδερφούς Έζρα στην Κίνα και τον κύκλο του Ηλιόπουλου στο Παρίσι. Το 1929 αυτές οι δυο συμμορίες ήταν oι κύριοι εκμεταλλευτές των οικονομικών δυνάμεων που οδηγούσαν την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών βαθύτερα στον υπόκοσμο και άνοιγαν την Άπω Ανατολή ως την κύρια πηγή ναρκωτικών, σαν αποτέλεσμα της έρευνας Rothstein.

Ο Ηλίας Ηλιόπουλος, Έλληνας στην εθνικότητα και κοσμοπολίτης απατεώνας του οποίου ο πατέρας ήταν διπλωμάτης στην Τουρκία, ξεκίνησε την επιχείρηση του λαθρεμπορίας ναρκωτικών το 1927, όταν επισκέφτηκε την Κίνα και ήρθε σε επαφή με Έλληνες αναμιγμένους στο εμπόριο του οπίου. Κανόνισε να στέλνει ανεπεξέργαστο όπιο σε δυο συνεργούς παρασκευαστές στη Γαλλία, αγόρασε αστυνομική προστασία στο Παρίσι και από τον Μάιο του 1928 πουλούσε ναρκωτικά φαρμακευτικής ποιότητας στους μεγαλύτερους παράνομους διακινητές ναρκωτικών της Αμερικής. Το 1930 χρηματοδότησε ένα καμουφλαρισμένο εργαστήριο στην Τουρκία και από εκεί και μετά τα ναρκωτικά από την Τουρκία και την Κίνα οδηγούνταν στον Paul Ventura (γνωστό και ως Paul Carbone), τον Κορσικανό αρχηγό του οργανωμένου εγκλήματος στη Μασσαλία και έπειτα προωθούνταν μέσω Αμέρικαν Εξπρες στον Παριζιάνο συντηρητή Louis Lyon για συσκευασία και αποστολή στην Αμερική. Το 1930 και 1931, ο Περουβιάνος διπλωμάτης Carlos Fernandez Bacula έκανε έξι ταξίδια στη Νέα Υόρκη για λογαριασμό του κυκλώματος Ηλιόπουλου, μεταφέροντας κάθε φορά 250 κιλά ναρκωτικών με την προστασία του διπλωματικού του διαβατηρίου.»
(ἀπό ἐδῶ)

Καί ἔχει κι'ἄλλα...

Διαβᾶστε τα  ἐδῶ ! Ἀλλά νά τά διαβάσετε διότι εἶναι πάρα,μά πάρα πολύ σημαντικἀ ἀφοῦ ἀποκαλύπτουν ὅλους αὐτούς τούς ἀπατεῶνες πού μέ ματωμένα χρήματα,μέ χρήματα πού βγῆκαν σκορπῶντας τόν θάνατο,σέ νέους κυρίως ἀνθρώπους καί ἔφτιαξαν τίς μετέπειτα ...νόμιμες ἐπιχειρήσεις τους γιά νά σκορπίσουν νέους θανάτους πού αὐτή τήν φορά ἔχουν διάρκειαν δεκαετιῶν καί παραμένουν ἐνεργοί χάροι μέ δρεπάνια. Γιατί,τά ἀποτελέσματα τῆς ἐξορύξεως τέτοιων μετάλλων,ὅπως ὁ Βαρύτης,εἶναι θανατηφόρα . διαβᾶστε : ΒΑΡΥΤΗΣ - ΒΑΡΥΤΙΝΗ

Νά σημειώσουμε πώς ἡ ἐγγονή τοῦ ἐμπόρου ναρκωτικῶν,Γεωργίου Ἡλιοπούλου, ἦταν στήν παρέα τῶν φοιτητῶν τῆς Μασσαχουσέτης,μέ τόν Γιωργάκη Παπανδρέου,τόν Ἀντώνη Σαμαρᾶ,τήν Λούκα ΚατσέληΣτην πόλη των πέντε κολεγίων, όπως αποκαλούνταν η περιοχή, λόγω της φιλοξενίας του Amherst College, του University of Massachusetts Amherst, του Hampshire, του Mount Holyoke και του Smith – τεσσάρων liberal arts σχολών και ενός πανεπιστηµίου – σφυρηλατήθηκαν οι φοιτητικές φιλίες.»(ἀπό ἐδῶ)

Τό "Φουγάρο" τῆς κυρίας Φλωρίκας πρίν γίνῃ ὁ καλλιτεχνικός πολύ-χῶρος της,ὑπῆρξε συσκευαστήριο ἐξαγωγῆς πορτοκαλιῶν. Καί μάλιστα ὅπως ἡ ἴδια λέει :« Έπρεπε συγχρόνως να κάνω κι άλλα πιο συμβατικά πράγματα, όπως πχ να ασχοληθώ για 10 χρόνια με τις εξαγωγές πορτοκαλιών ...» Συμβατικά-βαρετά πράγματα γιά τήν κυρία,οἱ ἐργασίες τοῦ συσκευαστηρίου ! Ἑνός ἐργοστασίου πού ἔδινε θέσεις ἀπασχολήσεως σέ δεκάδες ἀνθρώπους καί ἔτρεφε ἑκατοντάδες στόματα ! Καί βεβαίως,ἀπορροφοῦσε τό τοπικό προϊόν πού γιά ἑκατοντάδες παραγωγούς ἀποτελοῦσε βιοποριστικό μέσον. Ἀλλά καί μέσῳ τῶν ἐξαγωγῶν τῶν προϊόντων τῆς Ἀργολικῆς γῆς, τά ὁφέλη ἦσαν πολύ μεγάλα καί σέ πολλούς τομεῖς τῆς τοπικῆς κοινωνίας. 

τήν ἐτίμησαν
καί τήν χειροκρότησαν ΟΛΟΙ ...

 Ἀλλά αὐτά ἦταν συμβατικά καί βαρετά γιά τήν κυρία Φλωρίκα καί τό ἔκλεισε ! Ἔ, εἶχε ἔρθῃ καί ἡ ΕΟΚ,οἱ χωματερές,οἱ ποσοστώσεις,τό χρῆμα τῆς Κοινότητος γιά νά πετᾶς τό προϊόν σου καί ἔτσι μείναμε χωρίς πρωτογενῆ παραγωγή ἀλλά ἔχουμε ...τέχνη ! Καί καμαρώνουμε γι' αὐτό ἀλλά πρωτίστως τιμούμεθα γιά τήν προσφορά μας στήν κοινωνίαν ! Καί ἐάν κάποιος κάνει τόν κόπο νά κοιτάξῃ πίσω ἀπό τά φρού -φρού καί τά ἀρώματα,τίς βαρύγδουπες ἐκδηλώσεις καί τά χειροκροτήματα θά ἀνακαλύψῃ τήν βρωμιά καί τήν δυσωδία ἑνός παρελθόντος τόσο μαύρου καί σάπιου πού μυρίζει θάνατον...

Υ.Γ. Ἄ, διαβᾶστε καί γιά ἕνα πριβέ δεῖπνο πού εἶχε γίνῃ τό 2014,στό Φουγάρο,ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον νά δεῖτε ποιοί ἦσαν οἱ καλεσμένοι ... Το πριβέ dinner στο Ναύπλιο

(οἱ φωτό τῆς ἐκδηλώσεως ἀπό ἐδῶ  )


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου