" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Ὁ ΓΚΙΚΑΣ Χαρδούβελης τοῦ ...εἰδικοῦ σκοποῦ...

πώ,πώ γρανάζια !
Βγῆκε ὁ Γκίκας,ὁ Χαρδούβελης ὁ μεγάλος οἰκονομικός ἐγκέφαλος τῆς κυβερνήσεως Σαμαρᾶ,ὁ διευ/ντής τοῦ Παπαδήμου,ὁ βοηθός τοῦ Σημίτη,ὁ ἑταῖρος τοῦ Centre for Economic Policy Researchκαί ὄχι μόνον,ὁ ἄνθρωπος τοῦ Λάτση καί πολλά ἄλλα (ἐδῶ),βγῆκε λοιπόν νά μᾶς πεῖ πώς δέν βγάζει πλέον τά χρήματά του στό ἐξωτερικό,ὅπως ἔκανε τό 2012 !

Τότε,πού ἐνῶ ἔκανε ἔκκλησιν στούς πολίτες νά μήν πάρουν τά χρήματά τους ἀπό τίς τράπεζες,γιά νά στηριχθοῦν τά πιστωτικά ἱδρύματα,ἐκεῖνος ἔστελνε τίς καταθέσεις του σέ τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ,μέ κάθε τρόπον !

Ο Γκίκας Χαρδούβελης έβγαζε τα λεφτά του στο εξωτερικό! -Εισαγγελική έρευνα για τον πρώην υπουργό Οικονομικών 

Βρέ τόν Γκίκα ! Σήμερα βλέπει σταθερότητα καί καλή πορεῖα τῆς οἰκονομίας ! ! ! Καί σταμάτησε,τήν ἐξαγωγήν τοῦ ῥευστοῦ του... Τόν Γκίκα !

Τότε (τὀ 2014) πού μᾶς προέκυψε ὡς ...σωτῆρας κι'αὐτός,μᾶς εἶχε κάνει ἐντύπωσιν τό ὄνομά του. Πολύς κόσμος ψαχνόταν γιά τόν ...Γκίκα !

Από πού προέρχεται το όνομα Γκίκας;

Δέν ξέρω τί ἀκριβῶς μπορεῖ νά ἔχῃ σχέσιν μέ τούς Βλάχους (τό ὄνομα; οἱ Ῥίζες τους -Ῥουμανία- ) μᾶλλον ὅλα. Τό σίγουρο πάντως πού βλέπω, εἶναι πώς τό Γκίκας πρέπει νά ἔχῃ σχέσιν μέ τούς Γκίκα,τήν γνωστή καί μή ἐξαιρετέα οἰκογένεια τῆς Κωνσταντινουπόλεως,ναί,μία ἐκ τῶν Φαναριώτικων οἰκογενειῶν,πού ...διέπρεψε σέ ἡγεμόνες τῆς Μολδοβλαχίας καί ἄλλα ὀθωμανικά ὀφφίκια ! Καί στήν συνέχεια πολλοί ἀπόγονοί τους ἔμειναν στήν Ῥουμανία καί συνδέθηκαν τά ὀνόματά τους μέ τήν ἵδρυσιν τοῦ Ῥουμανικοῦ κράτους...

 Πῶς ὅμως ἔφτασε ὁ Γκίκας ἀπό τήν Ἤπειρον,νά βρίσκεται στήν ὀθωμανική Κωνσταντινούπολιν καί μάλιστα νά ἀπολαμβάνῃ τῶν ὑψηλῶν θέσεων τῆς αὐτοκρατορίας; Ἐδῶ ἔχει πολύ μάκρος τό κουβάρι...

Ἕνας Γκίκας,ἀπό τό Κιόπρο ἤ τό Λάμποβο τό χωριό τῶν Ζάππα (ἄλλη ἱστορία κι'αὐτοἰ!), τῆς Ἀλβανίας, ἔφυγε γιά νά πάῃ στήν Κωνσταντινούπολιν ( περί τά τέλη τοῦ 1600, περίπου). Ἐκεῖ λοιπόν,λέγεται πώς συν-ταξείδεψε μέ κάποιον ἀλβανό μουσουλμάνο τόν Μεχμέτ Κιοπρουλῆ. Καί κατά τήν διάρκεια τοῦ ταξειδίου ἔγιναν φίλοι ! Ὅταν ἔφτασαν στήν Πόλη ὅμως,χάθηκαν. Ἀποτέλεσμα ὁ Κιοπρουλῆς πολύ γρήγορα (!!!) ἔγινε μεγάλος καί τρανός ! Ἕως καί Μέγας Βεζύρης ! Ὁ Γκίκας ἔγινε μανάβης. Καί προμήθευε μέ εἴδη μαναβικῆς τήν ὀθωμανική αὐλή. Ἐκεῖ μία ἡμέρα τόν συνάντησε ὁ Μεχμέτ καί ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή ὁ μανάβης Γκίκας ἀρχίζει νά παίρνει τό ἕνα ἀξίωμα μετά τό ἄλλο ! Καί ἡ οἰκογένεια ἔγινε καί αὐτή ...μεγάλη καί τρανή ! Ἔκανε καί τίς ἀνάλογες συγγένειες μέσῳ τῶν γάμων,μέ τίς γνωστές καί ἐπίσης μή ἐξαιρετέες Φαναριώτικες φάρες.

Κάποιοι Γκικαίοι ἔμειναν στήν 'Ρουμανία,ὅπως προαναφέραμε,καί κάποιοι ἄλλοι ῥοβόλησαν κατά τήν ἑλλαδική. Γιατί καί ἐδῶ εἶχε πολύ φαΐ ἡ ὑπόθεσις...

Ῥῖξτε μία ματιά στούς ἐπιφανεῖς τῆς οἰκογένειας (κατά τό βίκιπαίδεια) :
 Γεώργιος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και ιδρυτής της οικογένειας Γκίκα
Γρηγόριος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Γεωργίου
Ματθαίος Γκίκας, πρίγκιπας, σύζυγος Ρωξάννης Μαυροκορδάτου και γιος του Γρηγορίου Γρηγόριος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Ματθαίου
Ματθαίος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Γρηγορίου
Σκαρλάτος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Γρηγορίου
Αλέξανδρος Α΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Βλαχίας και γιος του Σκαρλάτου
Αλέξανδρος Γκίκας, πρίγκιπας, Μέγας Διερμηνέας της Πύλης και γιος του Ματθαίου 
Γεώργιος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος της Αικατερίνης
Αλέξανδρος Γ. Γκίκας, πρίγκιπας, μέγας ποστέλνικος, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Μπριγκάντιερ και γιος του Γεωργίου
Γρηγόριος Γ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Μπουντέστι και γιος του Γεωργίου
Κωνσταντίνος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος της Αικατερίνης
Γεώργιος Γκίκας, πρίγκιπας, μέγας Λογοθέτης, γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Ντελένι και γιος του Κωνσταντίνου
Θεόδωρος Γ. Γκίκας, υπουργός οικονομικών και γιος του Γεωργίου
Κωνσταντίνος Θ. Γκίκας, γερουσιαστής και γιος του Θεοδώρου
Αλέξανδρος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Κωνσταντίνου
Γρηγόριος Αλέξανδρος Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδαβίας και γιος του Κωνσταντίνου
Ιωάννης Γκίκας, υπουργός και γιος του Γρηγορίου
Βλαντιμίρ Γκίκας, διπλωμάτης, δοκιμιογράφος, καθολικός ιερέας και γιος του Ιωάννη
Δημήτριος Ι. Γκίκας, διπλωμάτης, υπουργός και γιος του Ιωάννη
Δημήτριος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γενάρχης του κλάδου των Γκίκα - Κομανέστι
Νικόλαος Γκίκας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Δημητρίου

Τό σπίτι τῆς οἰκογένειας στό Κομανέτσι (φωτό)

Δημήτριος Γκίκας - Κομανέτσι, πολιτικός, εξερευνητής και γιος του Νικολάου
Νικόλαος Γκίκας - Κομανέτσι, βουλευτής και γιος του Δημητρίου
Γρηγόριος Γ΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας και γιος του Αλεξάνδρου
Δημήτριος Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Αλεξάνδρου
Γρηγόριος Δ΄ Γκίκας, ηγεμόνας της Μολδαβίας και γιος του Δημητρίου
Δημήτριος Γ. Γκίκας, πρωθυπουργός της Ρουμανίας και γιος του Γρηγορίου
Σκαρλάτος Γ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Γρηγορίου
Ιωάννης Α. Γκίκας, γερουσιαστής και γιος του Αλέξανδρου
Αλέξανδρος Γκίκας, μαθηματικός και γιος του Ιωάννη
Κωνσταντίνος Δ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Δημητρίου
Σκαρλάτος Δ. Γκίκας, πρίγκιπας, ανώτερος αξιωματούχος και γιος του Δημητρίου
Ίον Γκίκας, πρωθυπουργός της Ρουμανίας και γιος του Σκαρλάτου

Καί ὅλοι μέ τόν τίτλον τοῦ πρίγκηπος ! Καί ὅλα αὐτά ἀπό μία γνωριμία σέ ταξείδι καί ἕνα ...μανάβικο !
Ἐσεῖς ξέρετε πολλούς φουκαράδες καί μεροκαματιάρηδες νά ἐπιτυγχάνουν ὑψηλά ἀξιώματα; Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν ἀλβανό Κιοπρουλῆ. Τί νά ὑποθέσω ὅταν κάποιος ξεκινᾶ ἀπό τό μακρινό χωριό του,ἐκεῖνα τά πολύ δύσκολα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας καί πηγαίνει στήν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας γιά νά γίνῃ πολύ γρήγορα Μεγάλος Βεζύρης ; Νά ὑποθέσω πώς ὑπῆρχαν οἱ ...ἐγγυήσεις γιά μία τέτοια ἀνέλιξιν; Μᾶλλον...

Ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια καί ὁ γνωστός ζωγράφος Χατζηκυριάκος -Γκίκας (κρατᾶμε ΠΑΝΤΑ τό Γκίκας καταλάβατε; ) Ἐδῶ οὐδέν σχόλιον...

Γιά τόν Χαρβούβελη,γνωρίζουμε πώς γεννήθηκε στό χωριό Πούλιθρα Ἀρκαδίας. Καί οἱ ἀμἐσως μετά πληροφορίες μᾶς λένε πώς φοίτησε μέ ὑποτροφία στό Κολλέγιο Ἀνατόλια τῆς Θεσσαλονίκης! Χμμ,Ἀνατόλια ἔ;

Charles Tracy
«Αρχικά το Ανατόλια λειτουργούσε στην Μερζιφούντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, νοτιοανατολικά της Σαμψούντας, ως σχολείο για Έλληνες και Αρμένιους. ...Ο ιδρυτής του σχολείου ήταν ο Τσάρλς Τρέισι (Charles Tracy). Το σχολείο έχει κοινές ρίζες με το Robert College στην Κωνσταντινούπολη,ένα από τα πιο φημισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τουρκίας Οι Τουρκικές αρχές ανάγκασαν το σχολείο να κλείσει οριστικά το 1921, αλλά μετά από πρόσκληση του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον τότε πρόεδρο του σχολείου, George E. White, το Ανατόλια ξανάνοιξε στην Θεσσαλονίκη το 1924.»(ἀπό ἐδῶ)

Γιά ῥῖξτε μία ματιά καί ἐδῶ γιά τό Ἀνατόλια

Ἀλήθεια τί ἤθελαν οἱ Ἀμερικανοί στήν πνέουσα τά λοίσθια Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία; Καί τί ἀκριβῶς ἔκαναν μέ τά ἐκπαιδευτήρια ; Ἔλα ντέ; ! 

Καί ἄλλη μία ἀπορία : Τήν ὑποτροφίαν στόν Χαρδούβελη ποιός τήν ἔδωσε ; ! ! ! Τό Κολλέγιο,λέει κάθε χρόνο ἔψαχνε σ'ὁλόκληρη τήν ἑλλαδική γιά τούς πέντε καλύτερους,μετά ἀπό ἐξετάσεις πού διεξάγονταν. Ἐγκέφαλος ὁ Χαρδούβελης καί τόν ...ἀνακάλυψαν τά ...τσακάλια τοῦ ἀμερικανικοῦ κολλεγίου ! Τό ἴδιο καί γιά τήν φοίτησίν του στό Χάρβαρντ ! Καί ἐκεῖ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΝ,ἔλαβε ! Ἡ σύζυγός του,τήν ὁποίαν γνώρισε στό Μπέρκλεϋ (ναί ἐκεῖ πού ἦταν καθηγητής ὁ Παπανδρέας...) λέγεται Μπερτζιάν. Ἀρμένικο μοῦ ἀκούγεται ἤ κάνω λάθος; Ὄχι,εἶναι ὅντως ἀρμενικῆς καταγωγῆς. ( Νάτο πάλιν τό Ἀνατόλια μέ τούς ἀρμενίους σπουδαστές...). Ἀπό τίς ΗΠΑ κρατᾶ καί ἡ γνωριμία μέ τόν Παπαδήμο. Ὅλα ἐκεῖ ...χτίστηκαν... Ἐκεῖ καί ἡ κυρία Μπερτζιάν (ἡ σύζυγος) γίνεται ἀντιπρόεδρος τῆς  J. Ρ. Morgan – Chemical Bank !

Καί μετά ἦρθαν στήν Ἑλλάδα...Καί ἡ κυρία Χαρδούβελη ἀπό ἀντιπρόεδρος τῆς J. Ρ. Morgan ἀφοῦ πέρασε γιά ἕνα διάστημα ἀπό τήν «θέση της γενικής διευθύντριας Inchcape Ασφαλίσεων, Eurolease, British Providence, Incredit της TOYOTA HELLAS, εκτελώντας παράλληλα χρέη διευθύντριας Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, συνεργαζόμενη με τον Πρόεδρο και CEO της εταιρίας Τάκη Αθανασόπουλο, συνάδελφο καθηγητή του κ. Χαρδούβελη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, αλλά και συντοπίτη του από την Αρκαδία.»(ἀπό ἐδῶ),καταλήγει στήν ΓΑΙΑ. Ποιά εἶναι ἡ Γαῖα ;« Πρόκειται για μια εταιρεία προώθησης ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές που ιδρύθηκε το 1995, από τον Άρη Κεφαλογιάννη, εξάδελφο του ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη.» (ἀπό ἐδῶ)

Καταλάβατε;Πῶς λέμε συχνά : ὅλοι μία ὅμορφη παρέα εἴμαστε ! Μία παρέα εἰδικοῦ σκοποῦ ...

«...όταν κάλεσε ο Λουκάς Παπαδήμος τον Γκίκα Χαρδούβελη για να αναλάβει τη θέση του οικονομικού συμβούλου, πήρε άδεια άνευ αποδοχών από τη Eurobank όπου εργαζόταν, με τη συμφωνία να γυρίσει μετά το πέρας της συγκυβέρνησης (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΛΑΟΣ) «ειδικού σκοπού». Σε αυτήν την κυβέρνηση, του Λουκά Παπαδήμου, ο πιο σημαντικός στόχος ήταν το «κούρεμα» του δημόσιου χρέους από τους ιδιώτες (PSI+)...» (ἀπό ἐδῶ)

Σκοπός ἐπετεύχθη !

Ἔτσι λοιπόν βγαίνει σήμερα ὁ Γκίκας,καί μᾶς λέει εὐθαρσῶς : «Αυτή την περίοδο, δεν φοβάμαι ν’ αφήσω τα χρήματά μου στην Ελλάδα, όπως το 2012. Ήδη, έχουν γίνει τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις». Καταλάβατε; Τρεῖς ἀνακεφαλαιοποιήσεις ! Τό λέει καί μέ καμάρι ὁ ἄθλιος ! Δῆλα δή,τά πῆραν χοντρά οἱ τράπεζες καί πληρώνει ὁ λοβοτομημένος λαός ! Αὐτός δῆλα δή πού πληρώνει ΠΑΝΤΑ ! Καί μετά ἀπορεῖ κανείς ποιός ...ἀνακαλύπτει αὐτές τίς εὐφυΐες ! Τούς διαφόρους Γκίκες...

Αὐτάααα

Ἑλλάς Αἰώνιον

3 σχόλια:

 1. Οι Κιοπρουλή ( = Γεφυραίοι, κιοπρού = γέφυρα στα Τουρκικά) ήταν γνωστή εβραϊκή οικογένεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. (Μάλλον ντονμέδες.) Μάλιστα έβγαλαν καί καναδυό μεγάλους βεζύρηδες (δηλ. πρωθυπουργούς).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὁμολογῶ,πώς δέν γνώριζα τήν σημασία τῆς ῥίζας τοῦ ὁνόματος ( κιοπροῦ). Πολύ ἐνδιαφέρουσα ἡ πληροφορία σου. Θά τήν ἀξιοποιήσω δεόντως...Εὐχαριστῶ !

   Διαγραφή
  2. Λοιπόν,ἀγαπητέ,μία ματιά πού ἔριξα στό θέμα,βρῆκα πώς πρόκειται γιά κάποιες ὀμάδες κατοίκων στά ὁρεινά τῆς Ἠπείρου πού ἀπό κτηνοτρόφοι,λόγῳ ἀνάγκης,στράφηκαν στήν κατασκευή πέτρινων κτισμάτων,κυρίως γεφύρων. Δέν νομίζω πώς μποροῦν νά ἔχουν σχέσι μέ τούς γνωστούς Γεφυραίους,ἀφοῦ αὐτοί δέν ἀσχολοῦνταν ποτέ μέ κοπιαστικές ἐργασίες. Ἀλλοῦ ἦταν τό ἐνδιαφέρον τους. Λίγος κόπος,πολύ χρῆμα ἔβγαινε ἀπό ὄχι τόσο ...ἔντιμες ἐργασίες,πόσῳ δέ μᾶλλον κοπιαστικές ! Τήν ὀνομασία τήν πῆραν ὅντως ἀπό τήν τουρκική κιοπροῦ -γέφυρα,λόγῳ τῆς εἰδικότητός τους,ἴσως καί μοναδικότητος,στήν κατασκευή της.Εἶναι ὅμως λογικό,ἀφοῦ τήν δραστηριότητά τους αὐτή τήν ξεκίνησαν περί τόν 16ο αἰ. ἐπί ὀθωμανοκρατίας.

   Θά συνεχίσω τήν ἔρευνα πάντως...

   Διαγραφή