" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Αὐτή εἶναι ἡ Ἀριστερά, ΗΛΙΘΙΕ !Ἄν ἀντέχετε,δεῖτε τα ὅλα Ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου