" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Ἕνας ἐπιλεγμένος δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι ΠΑΝΤΑ περιούσιος γόνος !

φωτό
Ὄχι πώς μοῦ προξένησε καί καμμία ἐντύπωσιν ἡ ὑποψηφιότης τοῦ Παύλου Γερουλάνου,γιά τόν Δῆμο Ἀθηνῶν. Ἴσα-ἴσα πού καί πολύ ἄργησε στό νά διεκδικήσῃ καί πάλιν ἕνα καινούργιο θῶκο ! Ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἀνακηρύξεως τῆς ὑποψηφιότητός του,ἄς θυμηθοῦμε γιά ἀκόμη μία φορά πόσο περιούσιος εἶναι καί τῇ καταγωγῇ ...

οἰκογένεια Γερουλάνου παρουσιάζεται στήν Πάτρα (καταγωγή ἐκ Κεφαλληνίας,ἀλλά πῆγαν στήν Πάτρα μετά ἀπό τούς σεισμούς), ν' ἀρχίζῃ κάπου στό τέλος τῆς ἑκατονταετίας τοῦ 1700,μ' ἕναν ἐξ αὐτῶν νά παντρεύεται κάποια Δελαπόρτα (γόνος εὔπορης Κεφαλλονίτικης οἰκογενείας,βεβαίως-βεβαίως. Λέει τό βίκιπαίδεια...). Δέν πᾶνε νά λένε, ἡλίου φαεινώτερον εἶναι πώς πρόκειται γιά ὅνομα ἐξ Ἰταλίας ! Μήπως ὅμως καί τό Γερουλάνος εἶναι κάτι παρόμοιο; Ποιός ξέρει,ὅταν γίνεται λόγος γιά Ἰόνιο,Ἑπτάνησα,Ἐνετοκρατία  καί 1700 μᾶλλον κάτι τέτοιο μᾶς ...μυρίζει...

Ἀπό τόν γάμο αὐτό γεννιέται ἕνας Ἰωάννης Γερουλάνος πού πρόκειται νά γίνῃ ὁ πατέρας τοῦ μετέπειτα «μέγα ἱατροῦ» καί καθηγητή,(διαβᾶστε :Μαρίνου Γερουλάνου),ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε τό πιστοποιητικό θανάτου τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ (Διαβᾶστε :  Ὁ θάνατος ( ;) τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ στίς 29 Ἰανουαρίου 1941 


Μαρίνος Γερουλάνος (ὁ ἱατρός)

Αὐτός ὁ Ἰωάννης,(ὁ πατήρ τοῦ ἱατροῦ),γεννᾶ τόν Νικόλαο καί τόν Μαρίνο. Μᾶς ἐνδιαφέρει,ἐν προκειμένῳ ὁ Μαρίνος,πού εἶναι ὁ ἱατρός καί ἀπό τόν γάμο του μέ κάποια Μαργαρίτα Mitziaff,γίνεται πατήρ 5 παιδιῶν. Χμμ,πάλι ἀλλοδαπή στήν οἰκογένεια,ἔ;

Ἐξ αὐτῶν ὁ Ἰωάννης Γερουλάνος παντρεύεται τήν Δέσποινα Στρέϊτ ,τῆς οἰκογενείας Στρέϊτ (νομικοί  πολιτάντηδες καί τραπεζίτες (διαβᾶστε ὅπως δήποτε :Στέφανος Στρέϊτ),γερμανικῆς καταγωγῆς ) καί τῶν Λόντων τῆς Ἀχαΐας μέ καταγωγή ἀπό τό Φανάρι,χμμ... (Ἀνδρέας Λόντος,ἀγωνιστής τοῦ '21 καί πολιτικάντης φυσικά...)


Μαρίνος Γερουλάνος (β΄)
Μέ τήν Στρέϊτ ὁ Γερουλάνος ἀποκτᾶ 4 παιδιά. Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Μαρίνος (β΄) πού πρόκειται νά γίνῃ ὁ πατήρ τοῦ Παύλου Γερουλάνου,ὑπουργοῦ τοῦ ΓΑΠ. Τόν θυμᾶστε;

Ἀπό τόν Καλλιγᾶ καί τους Μαυροκορδάτους στόν Γερουλάνο τοῦ Πολιτισμοῦ καί ἀπό τόν Μπενάκη στόν Ἀντώνη Σαμαρά ἤ ἀλλιῶς : Μία μεγάλη ἱστορία ΕΞΟΥΣΙΑΣ !!!

Ἐνῶ ἡ μητέρα του Αἰμιλία τό γένος Καλλιγᾶ εἶναι ἐγγονή τοῦ Ἀντώνη Μπενάκη ( ὁ τρελλαντώνης τῆς Δέλτα) τῶν Μπενάκηδων ἀπό τούς ὁποίους προέρχεται καί ὁ Σαμαρᾶς! Κάπως ἔτσι λοιπόν, ...μεταφράζεται καί ἡ τοποθέτησις ὁλοκλήρου τῆς οἰκογενείας Γερουλάνου,στό ὁμώνυμο μουσεῖον. Ναί,ἐκεῖνο μέ τά σκάνδαλα ἐπί ὑπουργίας τοῦ υἱοῦ τῆς οἰκογενείας,Παύλου :

Τα οικογενειακά «ρουσφέτια» Γερουλάνου κοστίζουν 3,6 εκατ. ευρώ!

Καί ἐννοεῖται,πώς τήν παράδοσιν ἀκολούθησε καί ὁ Παῦλος ὁ νεώτερος. Παντρεύεται καί αὐτός ἀλλοδαπή. Κάποια ὁνόματι  barazi lara

Ὄχι πώς ἡ κυρία εἶναι καμμιά τυχαία,ἔ; Ἄλλως τε τέτοιο γόνο πού παντρεύτηκε εἶχε ὅλες τίς προϋποθέσεις νά γίνῃ μία ...ἐξέχουσα προσωπικότης τῆς ...ἐλίτ ! Ὑπῆρχαν καί οἱ πατρογονικές κληρονομιές τῆς νήσου τῆς Κεφαλλονιᾶς,ὁπότε :

φωτό Στίς σελίδες τοῦ ἐν λόγῳ περιοδικοῦ φιγουράρει (τί ψάρευε ἄρα γε;)καί ἡ Δαμανάκη. Ναί,ναί ἡ Μαρία τοῦ «ἐδῶ πολυτεχνεῖο»

Barazi Lara ἀπόφοιτος τοῦ Χάρβαρντ,προϋπηρεσία στήν Credit Lyonnais Bank στή Νέα Ὑόρκη . Καί μετά πῆρε τήν θέσι τοῦ συζύγου,πού ἀπό τό 1994 ἕως τό 1998, ἦταν οἰκονομικός δ/ντής τῆς Ἀλιείας Κεφαλλονιᾶς. Ἀπό τό 1998 ἀνέλαβε ἡ Lara ἔως καί σήμερα. Καί ὄχι μόνον. Ἀπό θέσεις καί θέσεις νά δεῖτε !

Ξαναγυρνώντας στήν οἰκογένεια τοῦ Παύλου,πᾶμε στήν μητέρα τῆς Αἰμιλίας (γιαγιά τοῦ Παύλου Γερουλάνου),Εἰρήνη,ἡ ὁποία εἶναι ἡ κόρη τοῦ τρελλαντώνη Μπενάκη πού παντρεύτηκε τόν Παῦλο Καλλιγᾶ (παπποῦ τοῦ Γερουλάνου ἀπ'τόν ὁποῖο πῆρε καί τό ὄνομα),συνεργάτης τοῦ Βενιζέλουἀλλά καί νομάρχης Φλωρίνης. Γόνος τῆς ... ἀρχοντικῆς οἰκογενείας τῶν Ἀννίνων (ὁ πρῶτος Παῦλος Καλλιγᾶς, προτίμησε τό Καλλιγᾶς ἀπό τό Ἄννινος,ἀπό τό χωριό καταγωγῆς τῶν Ἀννίνων Καλλιγάτα Κεφαλλονίας) καί τῶν Μαυροκορδάτων ! Παντοῦ μέσα οἱ Μαυροκορδάτοι ! ! !

Ὁ πρό-παπποῦς τοῦ Παύλου Καλλιγᾶ,ὁ Παῦλος Καλλιγᾶς (α΄) ὁ νομικός,ἱστορικός,λογοτέχνης καί πολιτικός (ἀπ' ὅλα ἔχει ὁ μπακτσές) γεννήθηκε στήν Σμύρνη. Ἐννοεῖται,ὅμως,πώς μία τέτοια ἀριστοκρατική οἰκογένεια,δέν θά μπλεκόταν σέ μάχες καί ἐπαναστάσεις γι'αὐτό τήν εἶχαν κάνῃ γιά Τεργέστη μόλις ξέσπασε ἡ ἐπανάστασις τοῦ '21. Ἀλλά ὁ γόνος τους θέλησε νά πάρει θώκους καί ὀφίτσια στίς κυβερνήσεις τοῦ νεοσυσταθέντος ἑλλαδικοῦ κράτους,ἀπό ὑπουργιλίκια ἕως διοικήσεις τῆς Ἐθνικῆς τραπέζης (κυρίως αὐτῆς,ἀλλοίμονο  ! ! ! ). Καί ναί,στό ἑλλάντα ὅλα τά ὅνειρα γίνονται πραγματικότης ἀρκεῖ νά βαστᾷ ἡ σκούφια σου ἀπό τήν ἴδια πάντα ῥάτσα...

Ἔτσι λοιπόν μᾶς προέκυψε καί ἡ νέα φιλοδοξία τοῦ Παύλου Γερουλάνου γιά τόν Δῆμο Ἀθηναίων. Ἕνα νέο...ὅνειρο,μία νέα φιλοδοξία ἀπό ἐκείνους πού τό μόνον πού ἔχουν μάθουν στήν ζωή τους εἶναι νά τούς τιμᾶ τό πόπολο ἀλλά κυρίως νά τούς ταΐζῃ καί νά γεμίζῃ τίς τσέπες τους χωρίς τόν ἐλάχιστον κόπον !

Ο Παύλος Γερουλάνος υποψήφιος για τον Δήμο Αθηναίων


Τρέξε πόπολο νά ὑποκλιθῇς στόν περιούσιο γόνο ! ! ! 


Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ...ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΖΟΥΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΟΥΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ...ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ....ΚΑΙ {Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει..} ΟΙ ΔΡΑΚΟΙ...ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;!!!! ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ...!!!! ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ...ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀκριβῶς ὅπως τά λές,Σοφία. Ἀλλά,αὐτός ὁ κόσμος νά μήν καταλαβαίνῃ μέ τίποτα ! Ἤμαρτον ! Εἴδες στὀβίντεο πώς τρέχουν νά τόν χαιρετίσουν; Ποιόν; Τόν Γερουλάνο ! ! ! Τί νά πῶ; ...!

   Διαγραφή
 2. Άχ, καλές μου κυρίες.
  Νομίζετε ότι ΓΝΩΡΙΖΕΙ ο κοσμάκης, όλα όσα γράφονται, ιδίως σε ΟΛΙΓΙΣΤΑ υποψιασμένα βιβλία και εκδόσεις; ΟΧΙ!
  Βλέπουν έναν χαμογελαστό, καλοντυμένο και "πολλά υποσχόμενο" (;) άντρα και ίσως ελπίζουν...
  Δηλαδή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἂγαπητέ Ἰωάννη Καποδίστρια,σάν τί μπορεῖ νά ἐλπίζουν;Νιονιό δέν διαθέτουν νά σκεφτοῦν τί ἔχουν τραβήξῃ,μαζύ μέ τήν Πατρίδα,τόσα χρόνια,ἀπό τούς ἴδιους καί τούς ἴδιους; Δέν ἔδιωξαν πρό 3,5 χρόνων,τόν Σαμαρᾶ καί τήν νουδου,γιά νά φέρουν τήν ...ἐλπίδα μέ τούς κατσαπλιάδες τοῦ τσυριζα; Ἔ, τώρα θέλουν νά ΞΑΝΑ-φέρουν τήν νουδου ! Δῆλα δή,τί ἄλλαξε; Ὁ ἕνας γόνος ἔδωσε τήν θέσι του στόν ἄλλον.Μία ἀπό τά ἴδια,ΟΛΟΙΔΙΑ στήν κυριολεξία ! Τί δέν καταλαβαίνουν; Ἀλήθεια πόσο μυαλό χρειάζεται γιά νά νοήσῃς τά εὐνόητα; Η Μ Α Ρ Τ Ο Ν ! ! !

   Διαγραφή
  2. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΟΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΣΑΕΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ ...ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΠΩΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ...

   Διαγραφή
 3. ΠΡΙΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΕΒΑΝΣ.....ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΣΑ ΠΡΕΖΑΚΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΕΞΩ ΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟ..ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ ΒΓΑΛΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ...ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ..Ο ΣΑΟΥΛ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ..ΦΑΡΑΩΝΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐξυπακούεται ! Ὅλοι οἱ ἐξουσιαστές,ἔχουν τήν ἴδια πάντα σφραγίδα.Τήν σφραγίδα τῆς ...ἐπιτυχίας ...

   Διαγραφή
 4. Πόσο ντρέπομαι που δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο για τους καλοκάγαθους πλην αμόρφωτους πολιτικά (και όχι μόνον) συνανθρώπους μου Ελληνες, παρά μόνον να τους κατακρίνω.

  Υ.Γ
  Πόσο δίκιο έχετε Κύριε Καποδίστρια.
  Ισως να τόχει τ'ονομα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή