" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Ἐάν ἔχεις τό πρόβλημα στόν ἐγκέφαλο ἀπό κούνια... !


Ἔτσι εἶναι,ὅταν τό πρόβλημα εἶναι ἀπό γεννησιμιοῦ σου. Κάνεις ὅποια τρέλα σοῦ ἔρθῃ καί δέν ὑπολογίζεις τίποτα. Μά τίποτα ! 

Τώρα,θά μοῦ πῇς,μά ἕνας ὑπουργός; Ἔ, ναί,βρέ,ἐσεῖς τόν κάνατε ὑπουργό,τί θέλετε τώρα;Νά σαματήσῃ νά βγάζῃ τ'ἀπωθημένα του; Ἄν τε βουλῶστε το,ἐπιτέλους !


Τα φόρεσε και τα… μπλου τα ναυτικά ο υπουργοπάνοςἩ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου