" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Ἐθνικοί Φύλακες


« Ἱστάμεθα Ἄγρυπνοι »


4 σχόλια:

 1. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ31 Οκτωβρίου 2018 - 7:06 μ.μ.

  Η ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ..............

  Ενημέρωσις για Ισλαμικό Τέμενος 31.10.2018

  http://i1.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2018/10/%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%97-%CE%9C%CE%91%CE%A4.jpg?resize=640%2C321

  Μέ τήν από Αυγούστου 2018 «Διακήρυξιν Διαδικασίας με διαπραγμάτευσιν χωρίς προηγουμένην δημοσίευσιν υπό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών(ΕΥΔΕΚ)» επιδιώκεται η ανάθεσις της κατασκευής τουΕΡΓΟΥ μέ τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤ 25».
  1. Η επιλογή της αδιαφανούς αυτής διαδικασίας έγινεν κατ’ εφαρμογήν των Άρθρων 32, 132, 156 του Ν. 4412/2016 και εν προκειμένω είναι παράνομος, προσβάλλουσα τα άρθρα 18, 32, 72 της ΟΔ 2014/24/ΕΕ καί ΟΔ 2014/25/ΕΕ, 89/665/ΕΟΚ, 92/12/ΕΚ, τίς Αρχές της Δημοσιότητος, τής διαφανείας και της ίσης Μεταχειρίσεως
  2. Αρχικώς με την 408/31.5.2013 καί την 695/16.9.2013 απόφασιν του Υπουργού Υποδομών καί Μεταφορών (Χρυσοχοΐδης) ενεκρίθη η δημοπράτησις του Έργου «Κατασκευή Τεμένους με Μετασκευή Υφισταμένου Κτηρίου στην περιοχή του Βοτανικού» και η διάθεσις πιστώσεως 946.000€.
  • Με την υπ’ αριθμόν Δ21/75/21.12.2017Φ απόφασιν του Γενικού Γραμματέως Υποδομών (Δέδες) ενεκρίθη δέσμευσις ποσού 429.660€ δια τήν σύναψιν της 1ης Συμπληρωματικής Συμβάσεως δια το ίδιον έργον.
  • Με την υπ’ αριθμόν Δ21/24.8.2018/οικ.1136/Φ.Δ01.02 απόφασιν του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Σπίρτζης) ενεκρίθη Δέσμευσις Προϋπολογισμού 2.600.000€ δια την δημοπράτησιν του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤ 25Α ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ Ν. 4414/2016» και σύμφωνα με το Άρθρον 32 παράγραφος 2γ του Ν. 4412/2016.
  Δηλαδή συνολικώς το έργον εστοίχισεν 3.900.000€ τουλάχιστον και η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.


  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ31 Οκτωβρίου 2018 - 7:07 μ.μ.

  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ :

  .
  3. Η επιλογή της αδιαφανούς διακηρύξεως της 24/8/2018 έγινεν, όπως η ανωτέρω τελευταία απόφασις δικαιολογεί:
  «δ) εκτιμώνται ισχυρές αντιδράσεις ως προς την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου (όπως εξάλλου έχει συμβεί με την κατασκευή του Ισλαμικού Τεμένους, όπου κατά τη δημοπράτηση αλλά και κατά την κατασκευη του υπήρξαν πολλες αντιδράσεις οι οποίες είχαν λάβει δημοσιότητα, είναι καταγεγραμμένες στον τύπο της εποχής και για τις οποίες βρίσκονται στοιχεία στο φάκελο του έργου) οι οποίες θα δημιουργήσουν εκ νέου ιδιαίτερα συμαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις των τυπικών διαδικασιών ανάθεσης συνήθων έργων με απώτερο σκοπό την ακύρωση υλοποίησης και λειτουργίας αυτού,
  καθιστά εξαιρετικά αναγκαία την επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης του έργου που απαιτείται να υλοποιηθεί και που λόγω της ειδικής φύσης του για την άσκηση των λατρευτικών λειτουργιών της οικείας θρησκείας, ούτε μπορεί να νοηθεί, ούτε εμπίπτει στις προβλεπόμενες συνήθεις κατηγορίες έργων.»
  δηλαδή αναφέρεται ρητώς εις τούς μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες και τους αγώνες της ΣΤΕΓΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ.
  Εστηρίχθηκεν μεταξύ άλλων και εις δύο ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – κρυφές και μηστηριώδεις – την από 17/7/2018 επιστολή του Υφυπουργού Εξωτερικών προς τον Υπουργόν Υποδομών και το από 19/7/2018 έγγραφο του Αργηχού της Ελληνικής Αστυνομίας προς τον ίδιον Υπουργόν.
  4. Έχομεν αναλύσει εξαντλητικώς εις σωρείαν δικογράφων ότι το Εθνικόν έννομον συμφέρον των Ελλήνων συμπίπτει με το αληθές δημόσιον συμφέρον, και ότι το δημόσιον συμφέρον που οι ανωτέρω επικαλούνται, είναι απλώς εξατομικευμένον και κατευθυνόμενον πολιτικόν συμφέρον, και κατά συνέπειαν το ΕΝΝΟΜΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΗ ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ, διότι:
  5. Κείται επί ιστορικής – αρχαιολογικής περιοχής (με τις γνωστές αναλύσεις)
  6. Αναγνωρίζεται μειονότητα μουσουλμάνων εις την Αττικήν και καταλύεται η Συνθήκη της Λωζάνης
  7. Δημιουργείται εν συνδυασμώ με τον παραπλήσιον οικισμόν (hotspot) των μουσουλμάνων αριθμούντα 2.200 μουσουλμάνους μία ισλαμική πόλις ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
  8. Αναμένοντες την εξέλιξιν των δικογράφων και μηνύσεών μας,
  9. Καταγγείλαμεν την Διακήρυξιν καί τ’ ανωτέρω εις την Ευρωπαϊκήν Επιτροπήν μέ τήν από 29/10/2018 καταγγελία μας, αριθμούσαν 69 σελίδες κι ακολουθεί εντελώς συνοπτική ηλεκτρονική περίληψις με σκοπόν την ακύρωσιν της διαδικασίας.
  10. Πέραν αυτής της καταγγελίας υπεβάλαμεν την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5669/30.10.2018 προσφυγήν μας ενώπιον της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, αριθμούσαν ομοίως 69 σελίδες και σκοπούσαν τον έλεγχον του έργου και την διακοπήν των εργασιών.
  11. Επί πλέον θέλει υποβληθεί και η σχετική μήνυσις κατά των Δημοσίων Λειτουργών.
  Όλα τ’ ανωτέρω δικόγραφα έχουν κοινοποιηθή εις τούς, Πρόεδρον της Δημοκρατίας, Εισαγγελέα του ΑΠ, Πρόεδρον του Ελεγκτικού Συνεδρίου καί Πρόεδρον του Συμβουλίου της Επικρατείας και Υπουργόν Υποδομών και Μεταφορών.

  Η καταγγέλλουσα Δικηγόρος

  Αικατερίνη Παντελίδου

  http://arxaiaithomi.gr/2018/10/31/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82-31-10-2018/


  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ


  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἀγαπητή Ἑλληνίδα γιαγιά,ἀπ' ὅτι θά ἔχῃς καταλάβῃ,ἀπό τήν βίωσίν σου στό ἑλλαδικό κράτος,ὅσο δίκαιον κι'ἄν ἔχῃ ὁ Ἕλλην πολίτης καί ὅσο νόμιμος καί ἐάν εἶναι ἡ διαφωνία καί διαμαρτυρία του,κανενός πολιτικάντη καί κρατοῦντος τό αὐτί δέν ἰδρώνει ! Κάνουν αὐτό πού τούς ἔχουν προστάξῃ τ'ἀφεντικά τους νά κάνουν. Ὅλοι τους ! Διότι τό ἑλλαδικό κράτος,ἀπό τῆς γεννέσεώς του (κατ'ἐπιθυμίαν τῶν διεθνῶν ἐξουσιαστῶν,1827),βρίσκεται ὑπό ἀπόλυτον ἔλεγχο ἐκ τῶν ἀφεντάδων του !

  Γνωρίζοντας αὐτή τήν οἰκτρή πραγματικότητα,τό μόνο πού μποροῦμε νά κάνουμε εἶναι ἀντίστασι κατά τῆς λειτουργίας του. Σ'ὅλους τούς τομεῖς τῆς κρατικῆς λειτουργίας,ἐννοεῖται... Ὁ καθείς ὅπου καί ὅσο δύναται,πρέπει νά τοῦ δίδῃ καίρεια πλήγματα.Μέχρι νά ἐπιτύχουμε νά πάρουμε πίσω τήν Πατρίδα μας Ἐλευθέρα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ1 Νοεμβρίου 2018 - 10:57 π.μ.

  .
  5. Κείται επί ιστορικής – αρχαιολογικής περιοχής (με τις γνωστές αναλύσεις)
  .
  6. Αναγνωρίζεται μειονότητα μουσουλμάνων εις την Αττικήν και καταλύεται η Συνθήκη της Λωζάνης
  .
  7. Δημιουργείται εν συνδυασμώ με τον παραπλήσιον οικισμόν (hotspot) των μουσουλμάνων αριθμούντα 2.200 μουσουλμάνους μία ισλαμική πόλις ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ

  ΣΤΑ 5 , 6 , 7 ,

  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΝΟΣ

  ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ .........

  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΠΟΚΤΟΝΤΑΣ ΤΕΜΕΝΟΣ ....

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ,

  ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ !

  ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ !

  ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ .......

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΘΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΟΥΣ .......

  ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ........

  ΙΔΩΜΕΝ .....

  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ,

  ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΤΟ - Ε Μ Ε Ι Σ - ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ,

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΗ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ !


  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ


  • ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ( ΕΣΕΙΣ ) Ξ .Ε .Ρ .Ε .Τ .Ε …………….
  .
  BINTEO
  ,
  Ι. Μιχαλέτος – Η ισλαμική πληθυσμιακή επέκταση.
  .
  Η πραγματική ατομική βόμβα του Ισλάμ – 16.3.2015
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=KQMXqDzkgDo
  .
  ………………………………………………..
  Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρ 2015
  Διάλεξη του Αναλυτή – Συντονιστή του Southeast European office of the World Security Network Foundation
  κ. Ιωάννη Μιχαλέτου με θέμα
  «Η ισλαμική πληθυσμιακή επέκταση.
  Η πραγματική ατομική βόμβα του Ισλάμ»,
  η οποία έγινε στις 16 Μαρτίου 2015 στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου.

  ============

  Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ .........

  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

  ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ......


  =================

  Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ

  ΕΔΡΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΙΣΛΑΜ .....


  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή