" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

οὔτε φωνή οὔτε λαλιά ...


Ἄγγελοι τόν παρέλαβαν,τόν λούσανε, 
μέ μόσχο καί μέ μῦρο ἔπλυναν τίς πληγές του,
τόν ἔστρωσαν νά κοιμηθῇ σέ κλίνη
ἀπό βύσο κι'Ἀρχάγγελοι μέ πύρινες ῥομφαῖες τόν φυλᾶνε,
μέχρι νά ἔρθῃ ἡ ὥρα του,γιά νά τόν ἐξυπνήσουν.


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου