" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Αὐτό πού θέλετε ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ πού νά χτυπιέστε !

Τί θέλουν ;


ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ «ΤΙΜΩΡΟΥΝ» ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΖΑΜΙΑ 


Οἱ φωτογραφίες ἀπό :Germany: Students Forced to Chant 'Allahu Akbar,' Punished for Refusing Trip to Mosque


ΚΟΜΜΟΥΝΙΑ-ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΒΕΒΗΛΩΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ


Τί ἐπιδιώκουν;

Κατ'ἀρχήν,αὐτό πού μετά μανίας θέλουν εἶναι νά γιγαντώσουν τό θρησκευτικό μῖσος ( Χριστιανῶν κατά Μουσουλμάνων). Αὐτό εἶναι ἕνας βασικός τους σκοπός μέσῳ τοῦ ὁποίου θά ἐπιφέρουν μία σύγκρουσιν ἄνευ προηγουμένου ! Τό μέγεθος τῆς συγκρούσεως θά τό ἐλέγξουν ἀπό τήν ἀθρώα εἰσβολή πού ἑτοιμάζουν ( σύμφωνο μεταναστεύσεως) μέσῳ ΟΗΕ,στήν Εὐρώπη. Μία Εὐρώπη τῶν Ἐθνῶν,τοῦ Πολιτισμοῦ τῶν βαθέων ῥιζῶν στήν Παράδοσιν ὅπου βεβαίως ἐμπεριέχεται καί ἡ θρησκευτική πίστις στόν Χριστιανισμόν.

Ἀπό ἐκεῖ καί μετά θά ἔχουν αὐτό ἀκριβῶς πού ἐπιθυμοῦν διακαῶς:Τήν ἐξαφάνισιν τῆς Λευκῆς φυλῆς. Γιατί τήν ἐξαφάνισιν συγκεκριμένως τῆς Λευκῆς φυλῆς; Ἐάν ἀρχίσω καί ἀπαριθμῶ τούς λόγους μέ βλέπω νά βρίσκομαι πίσω ἀπό τίποτα σίδερα...Ἔτσι, τά εὑκόλως ἐννοούμενα παραλείπονται...

Αὐτό θέλουν ἀλλά ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ! Ὅσο καί νά χτυπιοῦνται,ὅσο καί νά βγάζουν ἀφρούς καί νά βυσσοδομοῦν ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΗ ! Γιατί;

Διότι :


Εὐρώπη σημαίνει ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ καί σύντομα θά τό καταλάβουν ΟΛΟΙἩ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου