" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Καλήν ἑσπέραν ἄρχοντες ! Χρόνια Πολλά !


Καλήν ἑσπέραν ἄρχοντες κι’ ἄν εἶναι ὁρισμός σας
Χριστοῦ τήν Θείαν Γέννησιν νά πῶ στ’ ἀρχοντικό σας.

Χριστός γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεέμ τῇ πόλει, 
οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται, χαίρει ἡ φύσις ὅλη.

Ἐν τῷ σπηλαίῳ τίκτεται ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων
ὁ Βασιλεύς τῶν οὐρανών καί Ποιητής τῶν ὅλων. 

Πλῆθος ἀγγέλων ψάλλουσι τό «Δόξα ἐν Ὑψίστοις»
καί τοῦτο Ἄξιον ἐστί ἡ τῶν ποιμένων πίστις.( Τό ζωγραφικό θέμα εἶναι ἔργο τῆς Σόφης Βλάχου

Ἡ Πελασγική

2 σχόλια: