" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Ἀπό τό σχέδιον «Περιστερά» στόν Ἀνδρέα καί τά χάδια στά κομμούνια...


Σάν σήμερα,τό 1948, τέθηκε σ'ἐφαρμογή τό σχέδιον «Περιστερά» γιά τήν ἐκκαθάρισιν τῆς Πελοποννήσου ἀπό τούς συμμορίτες κομμουνιστές.

Τό σχέδιον : 
Σχέδιο επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (εκκαθάριση Πελοπονήσου)

Ἦταν μία πολύ ἐπιτυχής στρατιωτική ἐπιχείρησις,ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦ Θρασυβούλου Τσακαλώτου. Καί σημαντικοτάτη ἀφοῦ οἱ κομμουνιστοσυμμορίτες ἔχασαν ἕνα πολύ μεγάλο μέρος τοῦ ἀνταρτο-στρατοῦ τους,κάτι πού τούς ἔθεσε σέ μειονεκτική θέσιν ἐν ὅψιν τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων στό Βίτσι.

Τό χρονικόν : 
Επιχείρηση Περιστερά 1949: Η εκκαθάριση της Πελοπόννησου από τους κομμουνιστές

 «Απαλλαγή το ταχύτερο της Πελοποννήσου από τον συμμοριτισμό δια της πλήρους συντριβής τούτου, αποκατάσταση της τάξης και ασφάλειας, αποκατάσταση συγκοινωνιών και εξύψωση του ηθικού του πληθυσμού ώστε να συμβάλει και αυτός, με όλα τα μέσα στην παγίωση της τάξης. Ιδιαίτερα και συνεχής προσπάθεια δια την πλήρη εξουθένωση της αυτοάμυνας»,σημείωνε ὁ Θ. Τσακαλώτος στό σχέδιον.

Διαβάζοντας κάποιες πληροφορίες περί τοῦ Θρασυβούλου Τσακαλώτου,βλέπουμε πώς ὑπῆρξε ἕνας συνειδητός ἀντικομμουνιστής,στό συντριπτικῶς μεγαλύτερο μέρος τοῦ βίου του. Τό περίεργον εἶναι πῶς καί γιά ποιόν λόγον, λίγο πρό τοῦ τέλους του(1989),στά 88 χρόνια του τό 1985,στίς πολύ κρίσιμες, γιά τήν χώρα τότε, ἐκλογές,βγῆκε καί συντάχθηκε ὑπέρ τοῦ πασοκ καί μάλιστα γραπτῶς ! Ἔφθασε δέ νά λέει πώς αἰσθάνεται τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου σάν ἀδερφό του ! ! ! 

Τό ἀκόμη χείριστον,γιά τόν κατά τ'ἄλλα ἄριστον στρατιωτικό,εἶναι ἡ συνάντησίς του μέ τόν, κομμουνιστή μέν, βο(υ)λευτή τοῦ πασοκ δέ (ἤξερε αὐτός ποιό ἦταν τό πολιτικό κουκούλι τῶν κομμουνιῶν...),Μάρκο Βαφειάδη,μπροστά στίς κάμερες τῆς ἰταλικῆς τηλεοράσεως ὅπου ὄχι ἁπλῶς ἔδωσαν τά χέρια ἀλλά συνεμφώνησαν γιά τά ἑκατέρωθεν λάθη ! Καί κυρίως συνεμφώνησαν πώς καί οἱ μέν καί οἱ δέ, ἦσαν ...πατριῶτες ! 


Τί λυπηρόν ! Καί τά κόκκινα κοράκια ἔμπλεα εὐχαριστήσεως παρακολουθοῦν τήν κατάντια τοῦ ἐθνικοῦ ἀγωνιστοῦ...

Πῶς γίνεται ἐκεῖνος ὁ στρατιωτικός πού πολέμησε τόν συμμοριτισμό τόν ὁποῖο γνώριζε ἀπό πρῶτο χέρι πόσο μεγάλο κακό ἔκανε στήν χώρα,πόσους ἀθώους Ἕλληνες κατακρεούργησαν οἱ συμμορίτο-κατσαπλιάδες,ἀλλά κυρίως πού ἤθελαν νά ῥίξουν τήν Ἑλλάδα,νά ἀποδέχεται ὡς πατριῶτες τούς συμμορίτες ἐκείνους ! Καί πῶς στά ὕστερά του ἔβγαινε νά ἀποδεχθῇ ὡς «λάθη» τόν ἀγῶνα ὑπέρ Ἀξιῶν καί Ἰδεῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ; ! ! ! 

Κανείς δέν μπορεῖ νά γνωρίζῃ τί τόν ἔκανε νά φθάσῃ σ ἕνα τέτοιο σημεῖο καί ποιοί ἦσαν οἱ πραγματικοί λόγοι,παρά μόνον ὁ ἴδιος.Τό σίγουρο εἶναι πώς σέ ἕναν βίο ἑνός στρατιωτικοῦ πού πολέμησε σέ δύο παγκοσμίους πολέμους μέ τεράστιες διακρίσεις καί κυρίως στόν ἀγῶνα γιά τήν σωτηρία τῆς Πατρίδος ἀπό τά νύχια τοῦ κομμουνισμοῦ.δέν μπορεῖ παρά νά θεωρηθῇ μελανό σημεῖον ἡ πολιτική στάσις του τῶν τελευταίων χρόνων τῆς ζωῆς του. Ὁ θυμόσοφος λαός ὅμως λέει πώς, τά στερνά τιμοῦν τά πρῶτα καί στήν περίπτωσιν Τσακαλώτου δυστυχῶς δέν τίμησαν οὔτε μία ἀράδα τοῦ πρωτέρου καί πολυχρόνου ἐνδόξου βίου του. Ἐν τάξει,δέν άπαξιώνεται σαφῶς ἐκ τούτου,ὅμως θά ὑπάρχῃ πάντα ὡς ἕνα σκοτεινό σημεῖο τοῦ βίου του.Ἴσως καί ἐν ἀφελείᾳ ὁρμώμενος νά λειτούργησε ἔτσι.Ἴσως...

Πάντως ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια,ἐγγγονός ἐξαδέρφου του,εἶναι ὁ Τσακαλώτος τοῦ τσυριζα πού τυγχάνει καί ὑπουργός οἰκονομικῶν τῆς κατσαπλιάδικης κυβερνήσεως πού μᾶς ἐξουσιάζει σήμερα. 

Ἄ καί ὁ πατήρ τοῦ Θρασυβούλου Τσακαλώτου ἦταν χρυσοχόος,ἄν αὐτό λέει κάτι.Καί ὁ Θρασύβουλος,στά 14 του ἔφυγε ἀπό τήν ὀθωμανοκρατούμενη Πρέβεζα,καί πῆγε στό Κάϊρο.Ἄν κι'αὐτό λέει κάτι... 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου