" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

Ἔτσι ἀπαντοῦν οἱ ἐνσυνείδητοι ἀγωνιστές ...


Ἔπρεπε νά ἔρθουν τά 14χρονα,γιά νά βάλουν τά γυαλιά σέ κάτι ἀνοήτους 40αρηδες καί 50αρηδες,πού ἔχουν πέσῃ για τά καλά στήν ...ἀριστερή,ἐθνομηδενιστική προπαγάνδα. Νά ἔρθουν αὐτά τά παιδιά,οἱ ἐνσυνείδητοι ἀγωνιστές,πού γνωρίζουν ἐπ' ἀκριβῶς τόν λόγον καί τήν ἀξίαν τοῦ ἀγῶνος τους,γιά ν' ἀπαντήσουν ὁρθά-κοφτά :

«Ἄν θεωρεῖται φασισμός νά ἀγαπᾶς τήν χώρα σου, τότε δεχόμαστε τόν ὅρο»


Καταλάβατε,κάποιοι ἀπό ἐσᾶς,πού τόσο εὑκόλως πέσατε στήν παγίδα τοῦ κάθε ἀριστεράντζα -νεοταξίτη καί βγήκατε νά ἀπολογηθεῖτε; Νά ἀπολογηθεῖτε καί νά κάνετε τούς ...ἀσφαλεῖς διαχωρισμούς ! ! !  Γιατί ;

 Διότι φοβηθήκατε μήπως σᾶς ποῦν φασίστες οἱ ἀρχί-φασίστες !Τά κομμούνια καί οἱ κάθε λογῆς ...ἀριστερῶν ἀντιλήψεων πού βλέπουν τόν κίνδυνο σέ ὅτι ἀφορᾶ Πατρίδα,Ἔθνος,Φυλή ! 

Ἦρθαν αὐτά τά παιδιά,τῶν 14 καί 15 χρόνων,γιά νά σᾶς ἀποδείξουν πώς δέν ἔχουν νά φοβηθοῦν τίποτα καί κυρίως ν'ἀπολογηθοῦν γιά ὁτιδήποτε,ὅταν ἔχουν ἐπίγνωσιν τοῦ ἀγῶνος τους καί τῆς Πίστεώς τους πρός τήν Πατρίδα,τήν Ἱστορική μας κληρονομιά,τό Ἔθνος μας ! 

Χαίρομαι,πάρα πολύ χαίρομαι, ὄχι γιατί ἀπάντησαν στά κομμούνια ἀλλά γιατί ἀπέδειξαν στούς φοβισμένους ἀπό τήν ἀριστερίστικη 50χρονη προπαγάνδα,πώς ὅταν ἀγαπᾶς τήν Πατρίδα σου καί μάχεσαι γι'αὐτήν δέν χωρᾶ καμμία,ἀπολύτωςκαμμία,ὑποχώρησι πόσῳ δέ μᾶλλον ὅταν ἀφορᾷ ...χαρακτηρισμούς ! 

Καί χαίρομαι,πάνω ἀπ'ὅλα, ἐπεί δή αὐτά τά παιδιά εἶναι τό Μέλλον τῆς Ἑλλάδος ! 

Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου