" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Σέ τί πανάθλιο κράτος ζοῦμε; ! ! !

Περιφρούρηση του πανεπιστημιακού ασύλου για τους εμπόρους ναρκωτικών ζητάει ο ΟΚΑΝΑ (εἴδησις ἀπό Ἰούνιο 2017)

Ἔμ πῶς τά ἀλβανά νά μήν ἔχουν τέτοιο θράσος ; Πῶς νά μήν ἐπιδεικνύουν τήν ὑποτίμησί καί ἀχαριστία τους ἀπέναντι σ'ἕνα κράτος πού τούς ἔδωσε τά πάντα ἕως σημείου πού νά θεωροῦν  ὅτι ἔχουν νά κάνουν μέ κοινωνία,κυριολεκτικῶς,ἠλιθίων ! Μήπως γιατί αὐτή εἶναι μία οἰκτρή πραγματικότης ;

Τά μέλη τῆς σπείρας πού συνελήφθησαν γιά τό ἐμπόριο ναρκωτικῶν πού γινόταν στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,στήν συντριπτική τους πλειοψηφία ἦσαν ἀλβανά. Τά δέ ὑπόλοιπα,τί ἄλλο ἀπό «πρόσφυγες» !

ΤΙ ΕΚΠΛΗΞΗ! ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ «ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙΑ» ΟΙ ΝΑΡΚΕΜΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ἀντιλαμβάνεσθε φαντάζομαι τί σημαίνει νά ἔχῃ γίνῃ ἕνα Πανεπιστήμιο ἄντρο διακινήσεως ναρκωτικῶν;  Ἀντιλαμβάνεσθε φαντάζομαι ποιός ἦταν ὁ στόχος;Ὅπως ἐπίσης πώς καθόλου τυχαῖον δέν ἦταν πώς γιά τήν συγκεκριμένη «ἐπιχείρησιν» ἐπελέγησαν οἱ διαχειριστές νά εἶναι ἀλβανά...

Τό χτύπημα στήν ἑλληνική νεολαία,στά ἑλληνικά Πανεπιστήμια εἶναι ἕνα σχέδιο ...παλαιᾶς κοπῆς :

Τί ἔλεγε ὁ Edmund Keeley; Τό πανεπιστήμιο στήν Ἑλλάδα ἦταν ὅ,τι εἶναι ὁ Στρατός στήν Τουρκία: θεματοφύλακας τῆς διατήρησης τῆς Ἐθνικῆς Ἰδέας. Γιά διαβᾶστε καί ἐμπεδῶστε τό θέμα ΕΛΙΑΜΕΠ :
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ Τ(Σ)ΑΤΣΟΠΟΥΛΟ, ΒΕΡΕΜΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ,ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΨΕΥΤΟΚΑΘΗΓΗΤΑΔΕΣ… (ΕΛΙΑΜΕΠ 1,2,3,4,5)

Δέν μπορεῖτε νά καταλάβετε τό πόσο καλά ὁργανώνουν τά σχέδιά τους. Μέ πόση προσοχή ἐπιλέγουν τά βρωμερά ὑποκείμενα πού θά λειτουργήσουν ὡς μέσα ὑλοποιήσεως τῶν σχεδίων τους. Τίποτα ἀπολύτως δέν γίνεται στήν τύχη,τίποτα δέν ἀφήνεται στήν μοῖρα του. Ὅλα μετρημένα μέχρι καί τήν ἀπειροελάχιστη λεπτομέρεια...

Νομίζετε πώς αὐτά τά ὑποκείμενα πού ἔχουν ἁλώσῃ τά Πανεπιστήμια,αὐτά τά ἀναρχο-ἄπλυτα ὅντα,δέν ἔχουν συγκεκριμένο ῥόλο σέ ὅτι κάνουν; Δέ εἶναι ὑποχείρια ἑνός βρωμεροῦ ἐγκεφάλου πού μοναδικό σκοπό ἔχει τήν καταστροφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Νομίζετε πώς ὅλα αὐτά τά λέω καί τά γράφω τυφλωμένη ἀπό τά συνωμοτικά σενάρια; Καθόλου ! Ξέρω,πολύ καλῶς, τί λέω καί γράφω ! Ὅπως γνωρίζω πολύ καλῶς, πόσο πολύ φοβοῦνται τόν Ἑλληνισμό...


Σᾶς φαίνεται πολύ ...λογικό,νέα παιδιά νά μήν γνωρίζουν πώς ἡ Πελοπόννησος δέν εἶναι νομός ἀλλά διαμέρισμα τῆς Ἑλλάδος; Νά μήν γνωρίζουν τί ἑορτάζουμε τήν 28η Ὀκτωβρίου καί τί τήν 25η Μαρτίου; Ἐάν αὐτά σᾶς φαίνονται λογικά αἰτιολογῶντας τα μέ ὁποιον ἄλλον τρόπο πέραν τῆς βρωμερῆς ὑπονομεύσεως τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως,τότε κάτι ἔχετε χάσῃ ἀπό τα ἐπεισόδια τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας τῶν τελευταίων 100 χρόνων.Τοὐλάχιστον...

INDYMEDIA –SOROS–Η.Π.Α. ΑΝΑΡΧΟΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ( μέρος Α΄)

INDYMEDIA –SOROS–Η.Π.Α. ΑΝΑΡΧΟΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ( μέρος Β΄)

Αὐτά τά βρωμερά καί τρισάθλια ὅντα πού θέλουν νά ὁνομάζουν τούς ἑαυτούς τους φοιτητές, ὁργανωμένους σέ ὁμἀδες γιά τήν καλλιτέρευσι τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος,κάνουν τήν πιό αἰσχρή δουλειά τῶν έρπετῶν πού μάχονται τόν Ἑλληνισμό. Ἀπό τήν βρῶμα καί τήν ἀποκρουστική εἰκόνα πού παρουσιάζουν τά Πανεπιστήμια,στήν ἀσυδωσία πού ἀποτελεῖ πλέον καθεστηκυία τάξιν ἐντός αὐτῶν,κυρίως ἀπέναντι σέ καθηγητές πού δέν εἶναι τοῦ ἰδίου φυράματος,στίς πιέσεις πού ἀσκοῦν σέ νεο-εἰσερχομένους φοιτητές,νά ὁργανωθοῦν σέ ἀριστερές ὁμάδες,φθάσαμε τώρα καί στό ἐμπόριο καί διακίνησιν ναρκωτικῶν ! Κι'ἀναρωτιέται κανείς :Εἶναι αὐτό ἐκπαίδευσις; Εἶναι αὐτό μόρφωσις; Ὄχι,βεβαίως. Καί αὐτό ἐπιδιώκουν τά βρωμερά σχέδια !

Ἔτσι τά παιδιά πού θέλουν πραγματικῶς νά μορφωθοῦν,ἁπλῶς ξενιτεύονται ! Αὐτά πού μένουν καί ἐπιτυγχάνουν νά λάβουν πτυχεῖον,μετά χιλίων βασάνων,φαντάζομαι πώς καταλαβαίνεται τί ἀκριβῶς βγαίνει ὡς ἀποτέλεσμα...Ὅλοι γνωρίζουμε καί,δυστυχῶς,τό βουλώνουμε καί δέν βγάζουμε ἄχνα περί τῆς τραγικῆς πραγματικότητος...

Καί μετά σοῦ λέει,μπῆκε ἡ ἑλληνική ἀστυνομία ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ στό ΑΠΘ ! Η ΕΛΑΣ μπήκε (επιτέλους) στο ΑΠΘ: όπλα, ναρκωτικά και 43 συλλήψεις 

(Ἡ ἐπικεφαλίς καί τό θέμα,ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ Βαξεβάνη)


Ἄ, ἐπί τέλους, ἔ; Δῆλα δή,αὐτά πού γνωρίζατε ὅλοι σας,ἐπί τέλους τά πῆρε εἴδησι καί ἡ ἀστυνομία τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους ; Σάν δέ ντρεπόμαστε λέω ἐγώ...Καί πόσα ἄλλα γνωρίζετε,ἐσεῖς κύριε Βαξεβάνη,πού δέν μιλᾶτε ; Πόσα βρωμερά σχέδια πού ἐξυφαίνονται μέσα σέ εὐαίσθητους χώρους γνωρίζετε καί μοῦγκα στήν στρούγκα; Λίγη ντροπή ... 

Ἄ, ἐν τῷ μεταξύ,γιά ὁργανωμένο ἔγκλημα κάνει λόγον,γιά σπεῖρα κάνει λόγον,γιά κυκλώματα,γιά ἀλλοδαπούς,ἀλλά δέν μᾶς λέει πώς αὐτοί ἦσαν ἀλβανά ! Μόνον ἔτσι ἀορίστως ...ἀλλοδαποί. Καί γιατί νά τό πῆ; Αὐτός μιά χαρά τρέφετε ἀπό τό κ&λοκράτος καί τά χρηματοπιστωτικά σκ&το-ιδρύματά του...

Ο Βαξεβάνης, οι τράπεζες, τα ΜΜΕ και οι Αντρεότι του Μαξίμου

Γι'αὐτό σᾶς λέω,ὅλοι εἶναι ἐπιλεγμένοι ἕνας πρός ἕναν. Ὅλοι τους ! Καί κάνουν τόσο καλά τήν δουλειά τῶν ἐρπετό-ἀφεντάδων τους,ὅσο δέν πάει περισσότερο ! 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου