" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Ῥέει τό χρῆμα ἄφθονον ἀπό τήν Ε.Ε. γιά νά γίνῃ ἡ Ἑλλάς, ἑλλαδιστάν ! ! !


ΕΠΙΠΛΕΟΝ €289 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ

Καί τό ὄνειρο τοῦ Axel Chipra,πραγματοποιεῖται...Καί ὁ Ἀβραάμ(ο)-πουλος, δουλεύει,ἀκαταπαύστως γι'αὐτό :


«Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μεταναστευτική πίεση. Το επιπλέον ποσό €305 εκατ. που χορηγήθηκε αυτή την εβδομάδα σε διάφορες χώρες θα καλύψει επείγουσες ανάγκες, εξασφαλίζοντας κατάλληλη στέγαση και πρόσβαση σε τροφή και νερό για τους νεοαφικνούμενους, ασφάλεια και προστασία...»


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου