" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

28 Δεκεμβρίου 1966,ὅταν ὁ Ἀνδρέας «ἐκτελοῦσε» τόν πατέρα του κι' ἄνοιγε διάπλατα τόν δρόμο πρός τό πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου...


Γεμᾶτη ἡ ἱστορία τῆς πολιτικῆς του ζωῆς,μέ κάθε εἴδους προδοσίες καί ἐξυπηρετήσεις,ὑπόπτων σχεδίων, «ξένων κέντρων ἀποφάσεων». Παρ' ὅλο πού αὐτά τά κέντρα ἀποτελοῦσαν τήν ἀγαπημένη του ἔκφρασιν,σχεδόν ἕως τό τέλος τοῦ βίου του,ὁ ἀμερικανοτραφής,Ἀνδρέας Παπανδρέου τά εἶχε ὑπηρετήσῃ,δουλικῶς,σ'ὁλόκληρο τόν πολιτικό του βίον...

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1966,4 μόλις μῆνες πρό τοῦ πραξικοπήματος τῶν συνταγματαρχῶν,στίς 28 τοῦ μηνός,ὁ Ἀνδρέας αἰφνιδιάζει τούς πάντες,μά κυρίως τόν ἴδιο τόν πατέρα του,ἐρχόμενος σέ εὐθεῖα ῥῆξιν μαζύ του,ἀλλά καί μέ τό κόμμα τῆς Ε.Κ.Καί ἐπεί δή,ἀπό τήν φύσιν του,ἦταν ἕνα ὕπουλο φίδι,τά σχέδιά του ἔφθαναν ἕως καί τίς ἀνθρώπινες-προσωπικές σχέσεις καί τίς ἐπιπτώσεις τους ἐπί τῆς ἰδίας τῆς οἰκογενείας του,χωρίς ἴχνος ἐνδοιασμοῦ γιά τό τί θά προκαλέσῃ στά συναισθήματα καί τόν ψυχισμό,τῶν ἰδίων του τῶν παιδιῶν. Γιά τον ἀντίκτυπον στόν ψυχισμό (καί ὄχι μόνον) τοῦ πατρός του,οὔτε λόγος : 


Καί γιά τήν ἱστορίαν τοῦ θέματος,νά συμπεριλάβουμε καί τήν ἀπάντησιν στίς ἐνστάσεις-ἀντιδράσεις τοῦ Ἀνδρέα,τήν ἀπάντησιν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἑνώσεως Κέντρου,πατρός του,Γεωργίου Παπανδρέου,διά τῆς ἐπισήμου ἀνακοινώσεως τοῦ κόμματος :


Ναί,ὅντως,ἡ ...δημοκρατία τους,πάντα νικᾶ ! 

Ἡ Κυβέρνησις Παρασκευοπούλου,ἔλαβε τελικῶς τήν στήριξιν τῆς Ε.Κ. ἀλλά δέν ἐπέτυχε νά διεκπεραιώσῃ τά καθήκοντά της καί παραιτήθη τρεῖς μῆνες ἀργότερα,γιά νά ἀναλάβῃ ὁ Κανελλόπουλος στίς ἀρχές Ἀπριλίου γιά ἐλάχιστες ἡμέρες,ἀφοῦ ἦρθε τό πραξικόπημα καί οἱ συνταγματάρχες πού ἐκτός τῆς ἑπταετοῦς διακυβερνήσεώς τους,ἔκαναν καί ἤρωες καί ἐθνάρχες καί ἰσοβίους κληρονόμους τῆς ἐξουσίας, ἐκείνους πού ἀποδεδειγμένως μόνον καταστροφή ἔχουν δώσῃ στόν τόπο ! 

Υ.Γ. Τά ἀποκόμματα τῆς ἐφημερίδος,ἀπό ἐδῶ κι'ἐδῶ.

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου