" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Κῦττα,γιατί τούς πῆρε ὁ πόνος ! ! ! Ὄχι πώς δέν τό περιμέναμε...

 


Τί περίεργα πράγματα συμβαίνουν στήν χώρα αὐτή;Ἤ μήπως δέν εἶναι καί τόσο ...περίεργα,ἀλλά ἴσως φυσιολογικά καί ἀναμενόμενα ;

Ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν κι᾿Εἰσαγγελέων γιά τήν  ἀπόφασιν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΛ.ΑΣ. περί γενικῆς ἀπαγορεύσεως τῶν συναθροίσεων σ᾿ὁλόκληρη τήν χώρα ἀπό 15 ἕως 18 Νοεμβρίου,μέ ἄλλα λόγια γιά τό 3ημερο τῶν «ἑορτασμῶν» τοῦ πολυτεχνείου,φαίνεται τόσο ὑποκριτική σέ σχέσι μέ τήν προάσπισι τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν καί τά συνταματικά τους δικαιώματα,τόσο ἐπιλεκτική ὅσον ἀφορᾷ τούς συγκεκριμένους ...ἑορτασμούς,πού μᾶς βάζει σέ ὑποψίες καί εὐλόγως. Τί λέει,ἡ ἀνακοίνωσις αὐτή;  

Χριστόφορος Σεβαστίδης,πρόεδρος ΕΔΕ
«Με την υπ’ αριθμό 1029/8/18 (ΦΕΚ 5046 Β’/ 14-11-2020) απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αποφασίστηκε η απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου και ώρα 06.00’ μέχρι 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 21.00’, στις οποίες συμμετέχουν 4 ή και περισσότερα άτομα με την απειλή επιβολής κυρώσεων

Το άρθρο 11 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι «υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής γενικά αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια…». Η γενική απαγόρευση δεν παύει και αυτή να αφορά συγκεκριμένη συνάθροιση η οποία έχει εξαγγελθεί για ορισμένο τόπο και χρόνο με το ένα ή άλλο περιεχόμενο. Δεν μπορεί να επεκταθεί σε απαγόρευση και κάθε άλλης συνάθροισης σε ολόκληρη γεωγραφική περιοχή (πχ σε Νομό ή πολύ περισσότερο σε όλη την Επικράτεια) διότι τούτο θα ισοδυναμούσε με αναστολή της ισχύος του άρθρου 11 του Συντάγματος κάτι που μόνο στις έκτακτες συνθήκες του άρθρου 48 του Συντάγματος (κατάσταση πολιορκίας) μπορεί να συμβεί (Σβώλου/Βλάχου, Το Σύνταγμα της Ελλάδος , Β’ , 1955, 228 και σε Κ. Χρυσόγονο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, έκδ. 2006, 489).

Μποροδῆμος Παντελῆς,γ.γ. ΕΔΕ
Η δε ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5 του Συντάγματος, την οποία επικαλείται η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αφορά στη λήψη ατομικών διοικητικών μέτρων περιορισμού της ελεύθερης κίνησης (πχ θέση σε καθεστώς καραντίνας συγκεκριμένου πολίτη) και δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής στις μαζικές υπαίθριες συναθροίσεις για τις οποίες προβλέπει αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 11. Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί, ότι για τις συναθροίσεις κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου όπως και της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 73/2020 που εκδόθηκε για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του ν. 4703/2020,  δεν οφείλεται γνωστοποίηση στις Αρχές.

Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, χωρίς να υπερβαίνει τα όρια του Κράτους Δικαίου.  Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι η σχολιαζόμενη απόφαση για γενική απαγόρευση των συναθροίσεων σε όλη την Επικράτεια βρίσκεται εκτός  Συνταγματικού πλαισίου και θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί.»

Ὑπογράφουν ὁ πρόεδρος τῆς ΕΔΕ Σεβαστίδης Χριστόφορος καί ὁ γενικός γραμματεύς Μποροδῆμος Παντελῆς.(ἐδῶ)

Ἀναφέρεται ἡ ἀνακοίνωσις στό ἄρθρο 11 τοῦ Συντάγματος καί στούς λόγους πού μποροῦν νά ἀπαγορευθοῦν οἱ συναθροίσεις πολιτῶν. Καί μέ ποιό αἰτιολογικό,λέει τό ἄρθρο : « αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια»

Δέν νομίζω νά ὑπάρχει κανείς ἕλλην πολίτης πού νά μήν γνωρίζῃ πώς ἀπό καθιερώσεως τῶν «ἑορτασμῶν» τῆς συγκεκριμένης ἐπετείου τό μόνον πού ὑπάρχει ὡς ἀποτέλεσμα εἶναι τά ἐπεισόδια,τά ἔκτροπα,οἱ καταστροφές περιουσιῶν ἰδιωτῶν,ἐπιχειρηματιῶν ἀλλά καί τοῦ κράτους.Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν συγκεκριμένων «ἑορτασμῶν» τῶν συμμετεχόντων ...δημοκρατικῶν πολιτῶν πού «τιμοῦν τήν μνήμη τῶν ἡρώων τοῦ πολυεχνείου»...

Ἡ ὑποκρισία τῆς ΕΔΕ,μέσῳ τῆς ἀνακοινώσεώς της προσδιορίζεται στό ὅτι δέν πρέπει νά συμπεριλαμβάνεται ὁλόκληρη  ἡ ἐπικράτεια ἀλλά νά περιορίζεται ἡ ἀπαγόρευσις στόν συγκεκριμένο χῶρο ὅπου λαμβάνει χώρα ὁ ἑορτασμός ! 

Μπά,ἀλήθεια; Καί γιατί δέν μᾶς λένε κι᾿ἐμᾶς ποιά εἶναι ἀκριβῶς ἡ περιοχή αὐτή;Μήπως αὐτή τοῦ Πολυτεχνείου;Μήπως ὁλόκληρες περιοχές ἀπό τίς ὁποῖες περνᾷ ἡ λεγόμενη πορεία ἀπό τό Πολυτεχνεῖο ἕως τήν ἀμερικανική πρεσβεία; Μήπως τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης; Μήπως τό πανεπιστήμιο τοῦ Βόλου,τῆς Κρήτης,τῶν Ἰωαννίνων,ὅπου κατά τό παρελθόν ἔχουν λάβη χώρα ἐπεισόδια μεγάλης ἐκτάσεως μέ ἀνάλογες καταστροφές περιουσιῶν ίδιωτικές καί κρατικές; Τά ἔχουμε ζήση κύριοι τῆς ΕΔΕ. Τά ζοῦμε κάθε χρόνο ! 

Ἄν τήν διοίκησι τῆς ΕΔΕ,τήν πῆρε ὁ πόνος γιά τά συνταγματικά δικαιώματα τῶν ἑλλήνων πολιτῶν,τά ὁποῖα καταπατοῦνται μέσῳ αὐτῆς τῆς ἀπαγορεύσεως,θά μᾶς ἔπειθαν πραγματικῶς ἐάν τούς ἔβλεπα νά διαμαρτύρονται μέ τήν ἴδια ἔντασιν καί γιά τίς ἀπαγορεύσεις τῆς 28ης Ὀκτωβρίου,μιᾶς Ἐθνικῆς Ἐπετείου,ὅπου ὁφείλεται πραγματικῶς ἀπόδοσις τιμῆς ἀπ᾿ὅλους τούς Ἕλληνες καί βεβαίως τίς ἀρχές τοῦ κράτους. Μία ἀπαγόρευσιν πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά περάσῃ ἡ τόσο σημαντική αὐτή ἱστορική ἡμέρα σάν μία καθημερινή...

Ποῦ εἴσασταν τότε κύριοι δικαστές καί εἰσαγγελεῖς; ...

Πῶς τό εἶπαν ; 

για τις συναθροίσεις κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου όπως και της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 73/2020 που εκδόθηκε για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του ν. 4703/2020,  δεν οφείλεται γνωστοποίηση στις Αρχές.

Ὅλα τά ἔχουν ὑπολογίση καί νομοθετήση ! 

Τόσος πολιτιστικός μαρξισμός δέν ἀντέχεται πλέον.Κρατεῖστε καί κάποια στοιχειώδη προσχήματα. Ἔλεος πιά ! 

Ἀκόμη καί οἱ «πατριωταράδες» τοῦ Βελόπουλου,συμπορεύονται στήν ὑπεράσπισιν τοῦ «δικαιώματος τοῦ ἑορτασμοῦ» τοῦ πολυτεχνείου ! 

«..η πλήρης απαγόρευση συναθροίσεων σε όλη την επικράτεια, έχει συμβεί μόνο δύο φορές στο παρελθόν και συγκεκριμένα την ημέρα του πραξικοπήματος το 1967 και εκείνη της καταστολής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου»,εἶπαν οἱ βελοπουλαίοι ! 

Υ.Γ. Νά ὑποθέσω πώς θά δείξετε τήν ἀνάλογον εὐαισθησία γιά τά κατοχυρωμένα συνταγματικῶς δικαιώματα στήν περίπτωσιν τοῦ ἀναγκαίου ἐμβολιασμοῦ; Ἀλλά μᾶλλον,ἐκεῖ θά ἐπικαλεστεῖτε τήν ἀνάγκη προασπίσεως τῆς δημοσίας ὑγείας καί θά τά βρεῖτε ὅλα νόμιμα...


Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. Ήδη με χθεσινό σχόλιο (στον αστερίξ), σχετικά με την ύποπτη στάση των οργάνων των νομικών (ΕΔΕ και ΔΣΑ),
  είχα προλογίσει αυτά που ακολούθησαν.
  Δεν διεκδικώ δάφνες σοφίας, αυτονόητο ήταν ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν.

  Αλλά ρε παιδιά, όχι τόσο απροκάλυπτα.
  Η ΕΔΕ δεν είναι ριζοσπάστης ...

  Υπάρχει και ένα θετικό πάντως.
  Έχουν ξεβρακωθεί οι πάντες.  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,τό εἶχες γράψη.(https://sxolianews.blogspot.com/2020/11/blog-post_86.html?showComment=1605357717483#c9166485889368709079)

   Ὅπως τό λές : «αὐτονόητο,ἦταν...»,ἐξ οὖ καί τό συμπλήρωμα στόν τίτλον :Ὄχι πώς δέν τό περιμέναμε...

   Ὅσο γιά τό ξεβράκωμα ἔχει γίνη χρόοονια τώρα ! Γιά ὅλους !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 2. ..."Ουαί υμίν Γραμματείς καί Φαρισαίοι Υ Π Ο Κ Ρ Ι Τ Α Ι, ότι διϋλίζετε τόν κώνωπα καί Κ Α Τ Α Π Ι Ν Ε Τ Ε τήν κάμηλον"....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχῶς,ἀγαπητέ Ἰωάννη Καποδίστρια,πρὄκειται περί ἀναισχύντων ὄντων ! Δέν καταλαβαίνουν τίποτα,λέμε.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 3. Στο "λογότυπο" της "ένωσης δικαστών και εισαγγελέων" θα έπρεπε να βρίσκεται η κεφάλα του Σβορώνου που να...κρατάει το σφυροδρέπανο αντί της ζυγαριάς....

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποῦ νά πρωτομπῇ αὐτή ἡ κεφάλα; Σ᾿ὅλους «γάντι» ταιριάζει !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε !

   Διαγραφή
 4. Κύττα που σε αυτή την περίπτωση μάς κάνουν να είμαστε μαζί με την βρωμο-κυβέρνηση, στην απόφασή της για το 3ήμερο αυτό...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Κώστα,δέν ὑποστηρίζουμε καμμία ἀπόφασιν τῆς συγκεκριμένης ἐξουσίας,ὑποστηρίζουμε τήν ἀντικειμενικότητα καί τίς ἴσες ἀποστάσεις.Τά ἴδια μέτρα καί σταθμά,γιά ὅλους.

   Καί ἐν πᾶσῃ περιπτώσει δέν μπορεῖ νά ἀκυρώνονται ἑορτασμοί καί παρελάσεις γιά ἐθνική ἐπέτειο καί τά κομμούνια νά ἀφήονται νά κάνουν ὅ,τι θέλουν. Εἴπαμε, χαίρουν προστασίας,ἀλλά ὅλα ἔχουν τά ὅριά τους.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Κώστα !

   Διαγραφή