" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

«Ἐκλεκτοί» κι᾿ἐπιλεγμένοι ...

 Ἀλήθεια,τί πιθανότητες ἔχει,ἕνας ἁπλός δημοσιογράφος,στά 39 χρόνια του καί μόλις τήν ἴδια χρονιά τῆς «ἀποκαταστάσεως τῆς δημοκρατίας τους»,νά διορισθῇ γενικός δ/ντής τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων καί ὑφυπουργός κυβερνήσεως στήν κυβέρνησιν Καραμανλῆ,ὅπως καί κυβερνητικός ἐκπρόσωπος στήν ἑπομένη κυβέρνησιν τῆς νουδου μέ πρωθυπουργό τόν Ῥάλλη ; Καί αὐτά γιά ἀρχή,στά πρῶτα «ἔνδοξα χρόνια» τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου ! 

Καραμανλῆς-Τσαλδάρης-Ἀναστασόπουλος ( ἐδῶ)

Ὑπάρχει ἐξήγησις. Πρῶτον,ἄν τυγχάνει νά εἶσαι ἀπόφοιτος τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν καί κυρίως ἄν εἶσαι ἐκ τῶν πολύ κοντινῶν φίλων τοῦ Καραμανλῆ ! Καί τό πόσο ἐξυπηρέτησε τόν Καραμανλῆ,ὁ ἐν λόγῳ δημοσιογράφος καί ἐν τέλει πολυθεσίτης,ἀποδεικνύεται ἀπό τό βιβλίο πού τοῦ ἀφιέρωσε,ὡς ἀντίδωρο τῶν δώρων πού ἐξ αὐτοῦ ἔλαβε. Ἐκεῖ,στό «Μῦθοι καί ἀλήθειες γιά τόν Καραμανλῆ» ὑπάρχει καί ἕνα μέρος ἀφιερωμένο στήν μή ἐπανεκλογή του ὡς προέδρου τῆς δημοκρατίας,ὅταν ἡ κυβέρνησις τοῦ Ἀνδρέα ἐπρότεινε τόν Χρῆστο Σαρζετάκη. Γράφει ὁ πρώην πρόεδρος τῆς δημοκρατίας στίς ἐπιστολές πού ἀναγκάσθηκε νά στείλῃ στήν Καθημερινή ( τήν πιστή φίλη καί ἐργοδότρια ,τοῦ Καραμανλῆ καί τοῦ Ἀναστασόπουλου) : 

« ...Ὄχι λοιπὸν ἐγώ, ἀλλὰ ὁ Γιῶργος Ν. Ἀναστασόπουλος ἀδικεῖ µὲ τὸ βιβλίον του τὴν ἀλήθειαν, ὅταν θετικῶς µὲν κατασκευάζει φανταστικὴν συνοµιλίαν µου µὲ τὸν Κουτσόγιωργαν, ἀρνητικῶς δέ, ἐπὶ κρινοµένου ὡς ἀξίου καταγραφῆς θέµατος, ἐδῶ περὶ τοῦ ἐὰν ἔγιναν ἢ ὄχι καὶ ἄλλαι προτάσεις τὸ 1985, ἐκτὸς τῆς πρὸς ἐµέ, διὰ τὴν Προεδρίαν τῆς ∆ηµοκρατίας,ἀγνοεῖ παντελῶς καὶ ἠχηρῶς τὴν ἐπὶ τοῦ θέµατος ρητήν, διὰ τῆς ἀνωτέρω πρὸς τὸν τύπον δηµοσίας δηλώσεως τῆς 9ης Φεβρουαρίου 1986, διάψευσιν αὐτοῦ τοῦ, φεροµένου ὡς προτείναντος, Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου...» (ἀπό τήν 2α ἐπιστολή του πρός τήν ἐφημερίδα,26 Δεκεμβρίου 2001, -ἐδῶ- σελίς 6)

Ναί,ὅπως καταλαβαίνεται ἀναφερόμαστε στόν Γιῶργο Ἀναστασόπουλο,(πενθερό τοῦ Καιρίδη),τόν δημοσιογράφο,τόν γενικό δ/ντή τοῦ ΑΠΕ ( 1974-1981),τόν πρόεδρο τῆς ΕΣΗΕΑ (1976-1984),τόν ὑπηρετήσαντα ὑπηρεσιακῶς τίς κυβερνήσεις Καραμανλῆ καί Ῥάλλη. Τήν πρώτη ἀπό τήν θέσι τοῦ ὑφυπουργοῦ προεδρίας ( Ὀκτώβριος 1977),τήν δευτέρα ἀπό ἐκείνη τοῦ ὑφυπουργοῦ συντονισμοῦ ( Σεπτέμβριος 1981) ἤ ἀλλιῶς τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου,μέ «ταλέντο ἐπικοινωνιακό»,ὅπως εἶχε πῆ καί ὁ Καραμανλῆς...Διαβάζουμε : 

Οπως έχει πει και ο ίδιος ο Καραμανλής, ανακάλυψε το επικοινωνιακό ταλέντο του Γιώργου Αναστασόπουλου, τον Μάρτιο του 1978, σε μια συνάντηση που είχε στο Μοντρέ με τον τότε πρωθυπουργό της Τουρκίας Μπουλέντ Ετζεβίτ. Τελικά ο κ. Αναστασόπουλος χρημάτισε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι και την εποχή της πτώσης της κυβέρνησης του Γεωργίου Ράλλη.( ἀπό ἐδῶ)

Μέ τόν μακελάρη τῆς Κύπρου,ὁ «μεγάλος ἡγέτης» ὁ «ἐθνάρχης» (ἡ φωτό ἐδῶ)

Κῦττα νά ᾿δῆς βρέ παιδί μου,ὅπου ἀνακαλύπτονται ...ταλέντα,πάντα πίσω ἡ τουρκιά θά βρίσκεται ! Καί ὁ Καιρίδης ἔτσι δέν μᾶς προέκυψε; Ἀπό ἐκεῖνο τό «εἴμαστε παιδιά τῶν ὀθωμανῶν» καί τό «μῦθος ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων»; Τί ταλέντο ἀνεκάλυψε καί ὁ Κούλης,γιά νά τόν κάνῃ εὐρωβουλευτή ! Τό ἴδιο πού ἀνεκάλυψε ὁ Καραμανλῆς στόν πενθερό του...

Καί ἡ ἀνοδική πορεία τοῦ ...ταλέντου-Ἀναστασόπουλου,συνεχίζεται τό 1984 πού γίνεται εὐρωβουλευτής. Γιά 15 ὁλόκληρα χρόνια στό εὐρωκοινοβούλιο ὅπου βεβαίως μαζύ,σχεδόν πακέτο,πήγαινε καί ἡ θέσις τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου ! Καί μπορεῖ νά ἔμεινε ἐκτός εὐρωβουλῆς τό ᾿99,λόγῳ τῶν ...ἀνανεωτικῶν τάσεων (ἐδῶ),ὅμως δέν τοῦ βγῆκε σέ κακό.Πρῶτον διότι ἔγραψε τό ἀνωτέρῳ ἀναφερθέν βιβλίο «Μῦθοι καί ἀλήθειες γιά τόν Καραμανλῆ» (ἡ παρουσίασις του ἀπό τήν Καθημερινή,ἐδῶ,ὅπου τό ἐπίμαχο δημοσίευμα γιά τίς ἐπιστολές Σαρζετάκη) καί δεύτερον προετοίμασε τό ἔδαφος γιά νέες θέσεις.Πιό διεθνεῖς θέσεις,πλέον.

Τό 2004 γίνεται ὁ μόνιμος ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος γιά τήν Unesco καί τό 2007 καί γιά δύο χρόνια πρόεδρος τῆς γενικῆς διασκέψεως τοῦ διεθνοῦς,αὐτοῦ,ὁργανισμοῦ.

Καί μέσῳ αὐτῆς τῆς θέσεως ἦρθε καί τό ...ξεχωριστό παράσημο : «Ἀξιωματικός τῆς Λεγεῶνος τῆς τιμῆς» παρασημοφορήθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν πρόεδρο τῆς Γαλλίας,παρακαλῶ -ἐδῶ-! Τώρα θά μοῦ πῇς τί παράσημο εἶναι αὐτό ὅταν τό παίρνει κι᾿ἕνας τραγουδιστής ; Ἔ,ὅλο καί κάτι ξέρουν αὐτοί πού τά δίνουν,ἀλλοίμονον. Τί ἔχουμε ᾿πεῖ ἄλλως τε ; Τίς θέσεις καί τά βραβεῖα/μετάλλια τά δημιουργοῦν πρός ἐξυπηρέτησίν τους,ἔτσι δέν εἶναι; Ὅσο πιό καλός εἶσαι στό ...ἔργο σου,πού σκοπεύει στήν ἐξυπηρέτησι τῶν σκοπών τῆς ἐξουσιαστικῆς παγκόσμιας ἐλίτ,τόσο πιό κοντά εἶσαι σέ μία παρασημοφόρησιν...! 

Ὁ δρόμος ὅμως γιά τέτοιου μεγέθους θέσεις ἀπό ποῦ προετοιμάζονται; Ἄ,ναί τό μαντέψατε :ἀπό τά ἱδρύματα καί τά ἰνστιτοῦτα( ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ)! Τό 2002,ἔνα χρόνο μετά τήν ἔκδοσιν τοῦ βιβλίου γιά τόν Καραμανλῆ «ἐξελέγη ἀντιπρόεδρος τοῦ ἰνστιτούτου δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Καραμανλῆ»  -ἐδῶ-

Διαβάζουμε στό ὁπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου του : 

Πώς να ξεχωρίσει κανένας τους μύθους από τις αλήθειες, που συνδέονται με τη μεγαλύτερη προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής ιστορίας των τελευταίων πενήντα χρόνων του 20ού αιώνα; Ο Γιώργος Ν. Αναστασόπουλος το επιχειρεί, τρία χρόνια μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, με το δοκίμιο αυτό. Γνώρισε το Μακεδόνα ηγέτη, ως πολιτικός συντάκτης της Καθημερινής, και διετέλεσε Υπουργός και συνεργάτης του. Τα προσωπικά του βιώματα αποκαλύπτουν άγνωστες μέχρι τώρα πτυχές της προσωπικότητας και της δράσεως του ηγέτη, που συνδέθηκε με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις σχέσεις του με τους συνεργάτες του, με τον Τύπο, με τους ξένους, στις συγκρούσεις του με τον Ανδρέα Παπανδρέου, εμφανίζονται στοιχεία που δεν έχουν άλλοτε δημοσιευθεί... Διεκδικεί μονάχα μια καινούργια, πιο ισορροπημένη, προσέγγιση του Έλληνα πολιτικού, με τις μεγάλες αρετές... (ἐδῶ)

Πῶς ὁ γαμβρός Καιρίδης νά μήν ἀκολουθήσῃ τά ἴδια βήματα; Παντοῦ ὅμως ! Ἀπό τήν διεκδίκησιν τῆς ἕδρας σέ εὐρωβουλή,δέν τά κατάφερε ἔγινε ὅμως βουλευτής λίγους μῆνες μετά,ἀλλά κυρίως ἡ συμμετοχή του στό ἰνστιτοῦτο Καραμανλῆς. 

Υπήρξα καθηγητής στην Έδρα Καραμανλή στο Fletcher School και σήμερα είμαι επιστημονικός υπεύθυνος στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής». Λέει στό βιογραφικό του ὁ Καιρίδης καί : 


 ...το Ιδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» αφιερώνει την επετειακή εκδήλωση στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Καραμανλή και στη γενέτειρά του, τις Σέρρες...μια γιορτή δημοκρατίας και ανάτασης που ήταν, για τον τόπο, η αποκατάσταση της δημοκρατίας από τον αείμνηστο Πρόεδρο Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Πρώτο της Πρώτης Σερρών, όπως τον είχαμε ονομάσει... ...Στην επετειακή εκδήλωση θα παρουσιαστεί επίσης βαρυσήμαντη έκδοση του Ιδρύματος σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκη «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ξένος Τύπος» και συγγραφέα τον Δημήτρη Καιρίδη, που είναι της μεταπολεμικής γενιάς κι αυτός. Την παρουσίαση της μελέτης θα κάνουν ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Νίκος Μέρτζος, η γενική διευθύντρια του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» Μαριάννα Πυργιώτη, ο δημοσιογράφος Μανώλης Κοττάκης, ο καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Μιχάλης Ψαλιδόπουλος και, βέβαια, ο συγγραφέας Δημήτρης Καιρίδης, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. ( ἀπό :Τίποτα τυχαῖον,κανένας τυχαῖος )

Ἐπίσης μήν ξεχάσουμε νά ἀναφέρουμε τήν σχέσι τοῦ Ἀναστασόπουλου μέ τά γνωστά «ἰδιαίτερα σχολεῖα» : το 2003 εξελέγη πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Επιμορφωτικού Ιδρύματος που διοικεί τα κολλέγια Αθηνών και Ψυχικού. (ἐδῶ)

Ξέρετε,αὐτά πᾶνε πακέτο.Διότι δέν μπορεῖ νά βρίσκεσαι στό ἰνστιτοῦτο Καραμανλῆ,στήν Unesco καί νά μήν εἶσαι ἔστω μέλος στό Δ.Σ. κάποιου ἀπό τά γνωστά «ἐκτροφεῖα φιδιῶν».Πόσο δέ ὅταν εἶσαι καί σπλάχνο ἀπό τά σπλάχνα τους,ὡς ἀπόφοιτος ἀπό αὐτά. Καί βεβαίως,τί στό καλό ἔκανες τίς σπουδές στά λονδῖνα,ἄν δέν μάθῃς τά ...βασικά;Στό King’s College,ὁ Ἀναστασόπουλος,στή Σχολή Fletcher τοῦ Πανεπιστημίου Ταφτς,ὁ γαμβρός Καιρίδης,ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπίσης μέλος τοῦ ἐποπτικοῦ συμβουλίου τῶν Ἀνατόλια καί Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.( ἐδῶ) Εἴπαμε τά ἴδια βήματα ἄν θέλεις νά συμπεριληφθής στούς ...ἐκλεκτούς...

Λοιπόν ὁ Καιρίδης παντρεύτηκε τήν κόρη τοῦ Ἀναστασόπουλου,τήν Μαριλίζα Ἀναστασοπούλου ἡ ὁποία ἐννοεῖται εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν.καί γιά τήν ὁποία διαβάζουμε πώς ὑπῆρξε σύμβουλος γιά τά θέματα τῶν Βαλκανίων,στό ΥΠΕΞ τό 2007,στήν κυβέρνησι Κώστα Καραμανλῆ. (ἐδῶ)
Ἔμ,τόσες σχέσεις εἶχε ὁ μπαμπᾶς μέ τόν θεῖο τοῦ Κώστα,ἔτσι θά ἄφηναν τήν Μαριλίζα; Φυσικά μέ τήν ἀλλαγή τῆς κυβερνήσεως προφανῶς ἔπαψε καί ἡ συνεργασία της μέ τό ἐν λόγῳ ὐπουργεῖον,ἀλλά κανείς δέν χάνεται,εἰδικῶς ὅταν πρὄκειται γιά «ἐκλεκτή ῥάτσα». 

Ἡ κυρία φαίνεται καί ὡς συγγραφεύς σ᾿ἕνα συλλογικό βιβλίο τό «Συμβιώνοντας μέ τήν Μετανάστευση». Ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον νά δοῦμε μερικά στοιχεῖα ἐπ᾿αὐτοῦ  :


ἀπό ἐδῶ ἐπίσης οἱ ἐκδόσεις Πατάκη,πού διαφημίζουν τό βιβλίο τήν παρουσιάζουν ὡς «ανεξάρτητη φωτογράφο» ἐδῶ

Σᾶς θυμίζει κάτι τό Ναυαρίνο Νετγουροκ; Χμμ... 

 Από το 2009 διευθύνω «Navarino Network» δίκτυο προβληματισμού και δράσης γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι δύναμη χειραφέτησης της δημοκρατίας και γιατί η Θεσσαλονίκη δικαιούται έναν ευρύτερο περιφερειακό ρόλο στα Βαλκάνια.): μια πρωτοβουλία δημόσιας πολιτικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνών Σπουδών (EISA)...Από το 2002 διευθύνω μια διεθνή εκπαιδευτική πρωτοβουλία ,«Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας» μᾶς πληροφορεῖ ὁ Καιρίδης,ὁ σύζυγος τῆς Μαριλίζας Ἀναστασοπούλου

Σήμερα,ἡ κυρία κάνει διαδικτυακές ἐκπομπές : 


Ἡ ὁποία,ἀλλοίμονον ἄν δέν τό ἔκανε,ἀφιέρωσε ἐκπομπή καί γιά τήν καταδίκη τῆς Χυρσῆς Αὐγῆς. Τί ἔγραφε ὁ  Καιρίδης παροτρύνοντας τούς διαδικτυακούς φίλους του νά ᾿δοῦν τήν ἐκπομπή; 

ἐδῶ
Τόν θυμᾶστε τόν ἐν λόγῳ Στάθη Καλύβα; Ἔχουμε γράψῃ καί γι᾿αὐτόν, εἶναι ὁ εἷς ἐκ τῶν « κορυφαίων προσωπικοτήτων» τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γιάννας,γιά τό 1821. Μαζύ μέ τόν ἑβραῖο Μαζάουερ : 

Είμαι ο καθηγητής κυβέρνησης Gladstone στο Τμήμα Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και μέλος του All Souls College . Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, ήμουν ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Arnold Wolfers στο Πανεπιστήμιο Yale, όπου επίσης ίδρυσα και διευθύνω το Πρόγραμμα για τη Διαταγή, τη Σύγκρουση και τη Βία.(ἐδῶ)


Τίς ἴδιες τρεῖς ἀράδες,βρίσκουμε καί στό βικιπαίδεια.Ἄρα γε γιατί δέν μᾶς λέει ἀπό ποῦ κατάγεται,ποιά εἶναι ἡ οἰκογένειά του,ποῦ σπούδασε; ! ! !

Ἄ, πληροφορούμεθα πώς ἔχει γράψῃ τό βιβλίο : ἡ λογική τῆς βίας στόν ἐμφύλιο !

Καταλάβατε; Καταλάβατε; Καταλάβατε; Ἡ λογική ἄνευ εἰσαγωγικῶν...

Κάπως ἔτσι πρέπει νά αἰτιολογοῦνται τά φρικιαστικά ἐγκλήματα,οἱ μαζικές δολοφονίες,οἱ σφαγές ἀνηλίκων,τά παιδομαζώματα ! Μέ τήν «λογική τῆς βίας» ! Γιά τούς ἀριστερούς,ἐννοεῖται,ἔτσι;

Στήν θερινή ἀκαδημία τῆς Ὀλυμπίας τοῦ Ναυαρίνο Νετγουρκ τοῦ Καιρίδη καί ἐκλεκτός τῆς Γιάννας,ὁ Καλύβας τῆς «λογικῆς τῆς βίας στόν ἐμφύλιο»

Πόσο ὁργανωμένα τά κάνουν ὅλα ! Ὅλοι μαζύ,οἱ ἴδιοι πάντα καί βεβαίως ἀφήνουν παρακαταθήκη τό «ἔργο» τους σέ παιδιά καί γαμβρούς. Διότι εἴπαμε : ἐκλεκτοί κι᾿ἐπιλεγμένοι ...

Ἀπαραίτητο συμπλήρωμα,ἀπό τό σχόλιο ἀναγνώστου μας,Ἔγραψε : 

Καιρίδης-Αναστασοπούλου το 2009 εγνωρίσθησαν ως έμμισθοι σύμβουλοι του τότε υφυπουργού ΥΠΕΞ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
Ο Δ.Καιρίδης είναι πρόεδρος της επιτροπής του κοινοβουλίου φιλίας με το Ισραήλ και μέλος σε αντίστοιχες φιλίας με Αλβανία (!)και ΗΠΑ
Η Μαριάννα Πυργιώτη έχει παντρευτεί σε δεύτερο γάμο τον πρώην πρέσβυ του Ισραήλ στην Αθήνα Ραμ Αβιράμ
Ο Μανώλης Κοττάκης νυν διευθυντής της ΕΣΤΙΑς, διαθέτει εκπομπή στον REAL fm με συμπαρουσιαστή τον αιμοδιψή κομμουνιστή Μπογιόπουλο, τον οποίο ο Κουτσούμπας πέταξε έξω από τον Ριζοσπάστη για την φραξιονιστικές επιδόσεις.

Πράγματι,διαβάζουμε στήν ἀντίστοιχη ἱστοσελίδα τοῦ κοινοβουλίου τῆς ἑλλαδικῆς : 

ἀπό ἐδῶ


Μία ἐπιτροπή φιλίας,τοῦ Ἰσραήλ,ὅπου ἔγινε μεγάλος συνωστισμός γιά τήν ἐγγραφή μελῶν ! 41 + τό προεδρεῖο,44 ἐν ὅλῳ. Προτιμήσεις εἶναι αὐτές...ἀπό ἐδῶ

Σ᾿ἐκείνη τῶν ΗΠΑ,μέ πρόεδρο τήν Ντόρα,(ἀλλοίμονο),53 τά μέλη καί εἷς ἐξ αὐτῶν καί ὁ Καιρίδης...Μέλος σ᾿αὐτή τῆς Ἀλβανίας,ὅπου ἐν συνόλῳ 14 τά μέλη,πάλι ὁ Καιρίδης. 

Πάντως ἡ τῆς Ῥωσσίας,ὁμάδα φιλίας,ἔχει τά περισσότερα μέλη :59 +3 τοῦ προεδρείου ὅπου ὁ Συμεών Κεδίκογλου Πρόεδρος.

Γιά:Ἀλγερία,Ἀνγκόλα,Ἀφγανιστάν,Ἰράκ,Ἰσημερινό,Μογγολία,Μοζαμβίκη,Μπαγκλαντές,Οὐζμπεκιστάν,Οὐρουγουάη δέν βρέθηκε κανείς πού νά θέλῃ νά συμμετατάσχῃ σέ ἀνάλογη ἐπιτροπή φιλίάς  !  

Ἐνῶ,μέχρι καί στά Σκόπια ( «Βόρειο Μακεδονία» τήν γράφουν) ἔχουν 20 μέλη +3 τοῦ Προεδρείου !  

Νά εὐχαριστήσουμε τόν φῖλο-ἀναγνώστη γιά τίς πληροφορίες.


Ἡ Πελασγική 

13 σχόλια:

 1. Συνήθως γράφω μακροσκελή σχόλια.

  Εδώ με μία λέξη : ΕΜΕΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχῶς ὅλοι αὐτοί σκάβουν τόν τάφο τῆς Ἑλλάδος.Χρόνια τώρα...Καί ἀσταμάτητα κληροδοτῶντας τό κακό σέ ὅλο καί πίο φανατισμένους ἐχθρούς...

   Δέν εἶναι ἐμετός,τελικῶς,εἶναι Κ Α Τ Α Ρ Α !

   Τό ξόρκι,τό ξόρκι ; ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Δεν νομίζω ότι μπορούν να σκάψουν τον τάφο της Ελλάδας.
   Είναι νάνοι.

   Σίγουρα σκάβουν τον δικό μας, που είμαστε ανάξιοι να τους συμπεριφερθούμε όπως πρέπει.
   Ας ελπίσουμε όμως ότι σκάβουν μαζί και τον δικό τους Τάφο.

   Διαγραφή
 2. Α ρε Ερντογαν κι εσυ στο κολπο εισαι και δεν πατας το γ@μημενο το κουμπι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βεβαίως καί εἶναι μιλημένα καί συμφωνημένα.Πῶς τό εἶχε ᾿πῆ ὁ γεροΜητσοτἀκης;

   « Οἱ βασικές παράμετροι μιᾶς συμφωνίας, εἶναι ἁπλές,πάρα πολύ ἁπλές. Ἡ ὑφαλοκρηπίδα θά μοιραστῇ. Ἀφοῦ θά ἔχουμε συμφωνήσει τό δικαστήριο ( τῆς Χάγης ἐννοεῖ) θά χαράξῃ τήν γραμμή...»

   Ἄλλως τε,ποῦ βασίζονται ὅλοι αὐτοί καί ᾿δροῦν ὅπως ᾿δροῦν; Σ᾿ἐκεῖνο τό :

   «εγώ προσωπικά, πιστεύω ότι η ιστορία μάς οδηγεί προς μια ομοσπονδία της Τουρκίας με την Ελλάδα. Θα πραγματοποιηθεί σε ίσως 20 ή 50 χρόνια. Αλλά θα πραγματοποιηθεί».Παπαδόπουλος,1971.

   Καμμία περαιτέρω ἀπορία;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 3. Καιρίδης-Αναστασοπούλου το 2009 εγνωρίσθησαν ως έμμισθοι σύμβουλοι του τότε υφυπουργού ΥΠΕΞ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
  Ο Δ.Καιρίδης είναι πρόεδρος της επιτροπής του κοινοβουλίου φιλίας με το Ισραήλ και μέλος σε αντίστοιχες φιλίας με Αλβανία (!)και ΗΠΑ.
  Η Μαριάννα Πυργιώτη έχει παντρευτεί σε δεύτερο γάμο τον πρώην πρέσβυ του Ισραήλ στην Αθήνα Ραμ Αβιράμ.
  Ο Μανώλης Κοττάκης νυν διευθυντής της ΕΣΤΙΑς, διαθέτει εκπομπή στον REAL fm με συμπαρουσιαστή τον αιμοδιψή κομμουνιστή Μπογιόπουλο, τον οποίο ο Κουτσύμπας πέταξε έξω από τον Ριζοσπάστη για την φραξιονιστικές επιδόσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ μου γιά τίς πληροφορίες. Συμπληρώθηκαν στό ἀνωτέρῳ θέμα.

   Νά εἶσαι καλά !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 4. Marine's hymn "From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli".

  Wikipedia : "Battle of Derna(1805).

  ΠΩΣ ΛΕΓΟΤΑΝ Ο ΑΣΙΚΗΣ ΕΦΕΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΗΝΑΪΚΉΣ;ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΑΚΙΑ ΗΤΑΝΕ,ΤΣΑΧΠΙΝΙΚΑ ΜΟΒΟΡΙΚΑ ΚΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑΣΕΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΈΣ.

  Ο ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉΣ, ΚΙ Ο ΧΑΜΕΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ.ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΦΥΣΙΚΑ!

  ΔΕΣ ΤΗΝ ΣΚΑΤΟΦΑΤΣΑ ΤΟΥ " ΕΘΝΑΡΧΗ" ΚΑΙ ΠΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΎΤΟ ΤΟ ΤΖΕΝΓΚΙΣΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΤΡΟ ΕΛΛΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ;ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΩΝ;ΜΕ ΜΑΝΑ ΕΒΡΑΙΑ;ΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΦΥΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΎΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΩΣ ΓΩΓ+ΜΑΓΩΓ ΦΑΡΕΣ ΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ....

  ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ USMC EKTOΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙ'ΑΥΤΌ ΚΙ ΕΓΙΝΕ Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥΣ.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΙΟΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΩΣ ΜΙΣΘΟΦΌΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΏΝ ΤΟ 1805,ΜΑΖΙ ΑΝΤΆΜΑ ΑΝ ΚΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...
  ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΙ ΑΡΑΒΕΣ ΜΙΣΘΟΦΌΡΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ! ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ;ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΉΣΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΕΤΣΙ ΓΙΑΤΙ "Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΖΕΙ ΟΣΟ ΕΝΑΣ ΣΑΚΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ" ΕΝΩ ΕΝΑΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ ΤΣΟΓΛΑΝΜΠΕΗΣ ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΧΑΡΕΜΙ ΤΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΕΧΕΙ ΨΟΦΟΊΔΡΥΜΑ ΜΕ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ=ΚΑΙΡΙΔΗΣ,ΚΑΙ ΚΡΥΦΟΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΈΣ.....

  ΝΑ ΞΥΠΝΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΜΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΥΦΑΛΑ ΤΑ ΜΥΤΕΡΑ.

  ΡΙΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες ! Μπράβο Ῥῖτα κι᾿εὐχαριστοῦμε πολύ !

   Τώρα ὅσον ἀφορᾷ τό ὄνομα Καραμανλῆ,ἔ ναί,σαφῶς καί εἶναι τουρκικῆς προελεύσεως.Καρά,ἀπ᾿ὅ,τι γνωρίζουμε εἶναι τό μαῦρο,μετά λογικῶς ἔρχεται τό ἀμάν πού τό γνωρίζουμε ὡς ἐπιφώνημα ἀγανακτήσεως. καί τέλος τό ἀλῆς.

   Γιά τό σόϊ τοῦ Καραμανλῆ,ξέρουμε πώς ἔχει καταγωγή ἀπό τήν Πρώτη Σερρῶν,τό τουρκικό Κιουπκιόϊ ἀλλά μέ πανάρχαια παρουσία,πολύ κοντά στήν Ἀμφίπολιν.

   Τέλος πάντων τό Καρα-αμαν-αλή,σίγουρα λέει πολλά.Μπορεῖ ὅμως καί ὄχι,μήν εἴμεθα ἀπόλυτοι.

   Ὅσον ἀφορᾷ τούς μισθοφόρους Ἕλληνες,στούς συγκεκριμένους πολέμους στήν Βόρειο Ἀφρική,δέν εἶναι κάτι περίεργο. Πολλοί Ἕλληνες λόγῳ τῆς σκλαβιᾶς ἀναζητοῦσαν τρόπους βιοποριστικούς.Ἄλλοι γίνονταν πειρατές,ἄλλοι ἀναγκάζονταν νά βρεθοῦν σέ τόπους μακρινούς πρός ἐξυπηρέτησι τῶν πολεμικῶν σκοπών τῶν ὀθωμανῶν καί πολλά ἄλλα...

   Δέν εἶναι αὐτά πάντως πού θά μᾶς ταρακουνήσουν,ὅταν ἔχουμε μία κάστα πολιτικάντικη πού μᾶς ἔχει ἁλώση ψυχῇ καί σώματι.Ἄς ξυπνήσουμε μέ τά πιό καταφανῆ καί μετά ψάχνουμε καί τά πιό πέρα...

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Ῥῖτα καί σ᾿εὐχαριστῶ πολύ,διότι ὅντως,οἱ πληροφορίες ἦσαν πολύ ἐνδιαφέρουσες !

   Διαγραφή
 5. Το καραμανλής σημαίνει κάτοικο της Καραμανίας, που έλαβε το όνομα της από τον σελτσούκο Καραμάν μπέη που ίδρυσε ένα κρατίδιο στα παράλια της ανατολικής Μικράς Ασίας μεταξύ Αιγαιών ανατολικώς και δυτικότερα Μερσίνα και Αττάλεια.
  Οι μορφωμένοι σελτσούκοι, ούτως ειπείν,είχον ως κύρια γλώσσα την περσική λόγω της επί ένα ή δύο αιώνες παραμονής τους στην Περσία. Καραμάν λοιπόν στην περσική σημαίνει ατρόμητος. Προβάλετε τα επώνυμα Καραμαν-ης-ος, επίσης τα περσικής ετυμολογίας Μπ(Β)ξεβάν-ης=κηπουρός,πεχλιβαν-ης=παλαιστής, λαφαζαν-ης=φλύαρος, σισμαν-ης=παχύς.
  Το περίεργο είναι ότι μητέρα του Κων.Καραμανλή Μαρία ήτο το γένος Δολόγλου, που παραπέμπει σε Καππαδοκία και Λυκαονία και τους τουρκοφώνους Έλληνες. Η μητέρα του Αριστοτέλους Ωνάση, Πηνελόπη, είχε πατρικό επώνυμο Δολόγλου. Όταν απεβίωσε ο πατέρας του Σωκράτης Ωνάσογλου έφυγε από την Σμύρνη μεταβαίνωντας στο Μουταλάσκη Καππαδοκίας, πόλη καταγωγής του, εις ανζήτησιν της δευτέρας συζύγου του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ναί,ὅπως τό ἔψαξα στό ἱστολόγιό μου βρῆκα πώς ἔχουμε ἀναφέρη τά στοιχεῖα περί τῆς οἰκογενείας Καραμανλῆ :

  Ο πατέρας του Γεώργιος είχε υπηρετήσει στο Βουλγαρικό κομιτάτο ο οποίος λέγεται πως ήταν δάσκαλος αν και τελικώς κατέληξε καλλιεργητής καπνού. Η μητέρα του Φωτεινή το γένος Δολόγλου. Με την συμβολή του καθηγητή Αθανασίου Αργυρού ( συνεργάτη Ίωνος Δραγούμη και Λάμπρου Κορομηλά, επίσης το 1906 πηγαίνει στην Αμερική και επιστρέφει το 1915 αφού εκλέγεται βουλευτής - παραδόξως αφού λείπει στην Αμερική !!!- ) ο οποίος και τον πατέρα του Καραμανλή είχε προωθήσει ως δάσκαλο αλλά και τον Κωνσταντίνο, ως πρωτότοκο της οικογένειας, τον έφερε στην Αθήνα οικότροφο στο Λύκειο Μεγαρέως ( Παγκράτι), - γιατί τόσο ενδιαφέρον άραγε για την συγκεκριμένη οικογένεια; !!! Με λεφτά και βοήθεια από τον Αργυρό σπουδάζει νομική και μετά προσλαμβάνεται στο πολιτικό γραφείο του Αργυρού όπου διέπρεψε στην εκτέλεση ρουσφετιών ! Για τον Αργυρό γνωρίζουμε ως τόπο καταγωγής του την Νιγρίτα Σερρών. ( https://sxolianews.blogspot.com/2013/07/blog-post_7452.html)

  Στό συγκεκριμένο θέμα ἔχω συμπεριλάβῃ καί τό ἀνάλογο κεφάλαιο τοῦ Ἀντωνακέα ( τρίτομο ἔργο : Φαυλοκρατία) γιά τήν καταγωγή τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου.

  Γιά τήν συγγένεια (;) ἐκ μητρός μέ τήν τοῦ Ὠνάση,δέν τό γνώριζα.Παρατηρῶ ὅμως πώς καί σ᾿αὐτή τήν οἰκογένεια τά ὀνόματα εἶναι ἀρχαιοελληνικά :Πηνελόπη τῆς μητρός,Ἄρτεμις καί Ἀριστοτέλης,τῶν παιδιῶν ...

  Πολύ ἐνδιαφέροντα,ἐπίσης τά στοιχεῖα πού μᾶς δίδεις περί Καραμανίας καί τῆς σχέσεως μέ τήν Περσική γλῶσσα.

  Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ μου ! Πάντα,πολύ ὡφέλιμος μέ τά σχόλιά σου !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο Αργυρός με καταγωγή εκ Νιγρίτης,απόφοιτος της αθήνησι Νομικής πρωτοστάτησε το 1903 για την έναρξη του Μακεδονικού Αγώνος μετά τα γεγονότα του Ίλιντεν,διοργανοθέντα από τους βουλγαροκομιτατζήδες και τους Εβραίους του Μοναστηρίου.
  Το Δολόγλου της μητέρας του Ωνάση απλή συνεπωνυμία. Το περίεργο είναι η τουρκική πατρωνυμική κατάληξη -ογλου,που έφθασε στο ελλαδικό κράτος με τους πρόσφυγες.
  Ο Κων. Καραμανλής έφθασε στην Αθήνα το 1922 μαζί με τον αδελφό του Αλέξανδρο γεννηθέντα το 1911 μία τετραετία μετά τον κωφό «εθνάρχη». Ενδιαμέσως το 1909 μία αδελφή Άρτεμις, ήτις απεβίωσε νήπιο. Το 1919 έρχεται ετέρα αδελφή ονόματι Άρτεμις. Αυτή ενυμφεύθη τον δικηγόρο Αργύριο Ψαρρό, όστις διετέλεσε βουλευτής Σερρών ! Απεβίωσε το 2018 σε ηλικία 99 ετών.
  Η εξάσκησις του ως δικηγόρου έγινε στο γραφείο του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του πάππου. Αυτός τον προώθησε στους κόλπους του Λαϊκού Κόμματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀθηνᾶ,λεγόταν ἡ ἀδελφή τοῦ Καραμανλῆ καί ἡ ὁποία ἦταν παντρεμένη μέ τόν δικηγὀρο καί βουλευτή τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος καί μετέπειτα στήν ΕΡΕ τοῦ κουνιάδου, Ἀργύριο Ψάρρη.
   Ἡ Ἀθηνᾶ πέθανε 99 χρονῶν,γεννηθεῖσα τό 1917 καί πέθανε περί τά τέλη Δεκεμβρίου τοῦ 2015.

   Διαγραφή