" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Ἄμα εἶναι ἔτσι οἱ ...ἕλληνες,τῦφλα νἄχουν οἱ ἐχθροί...

 Τό ὅτι σέ Ξάνθη καί Κομοτηνή ἠ τουρκική προπαγάνδα ἔχει ξεπεράση κάθε προηγούμενο,εἶναι γνωστό καί φάνηκε καί ἀπό τίς τελευταῖες ἐκλογές. Τό ὅτι ἁλωνίζουν,κυριολεκτικῶς οἱ τουρκοπράκτορες,ἐπίσης. Ὅμως νά βλέπῃ κανείς καί ἕλληνες ( !;) νά προπαγανδίζουν ἐμμέσως καί ἀμέσως,τήν τουρκιά,αὐτό εἶναι ἀπό περίεργο ἕως ὕποπτον...

ὁ κρεοπώλης,«συγγραφέας» -προπαγανδιστής τῶν ὀθωμανῶν καί συριζαῖος (ἀλλοίμονον !) μέ μπλουζάκι τοῦ ἀρχισφαγεα τῶν Ἑλλήνων Κεμάλ σέ νηπιακή ἡλικία (σημαίνει κάτι ...; )

Ὑπάρχει κάποιος ξανθιώτης,ὀνόματι Γιῶργος Μπατζακίδης,κρεοπώλης τό ἐπάγγελμα ὁ ὁποῖος ἔχει κατά τό παρελθόν τελέση καί πρόεδρος τῆς ὁμοσπονδίας ἐπαγγελματιῶν καί ἐμπόρων Ξάνθης,προσκείμενος στό τσυριζα (Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μπατζακίδης και η “άλωση” του ΕΒΕ Ξάνθης…) ,ἀλλά καί «συγγραφεύς» ὅπως θέλει νά τιτλοφορεῖται,ὁ ὁποῖος ἐχθές μέ μήνυμά του σέ μέσο κοινωνικῆς δικτυώσεως γνωστοποίησε τήν ἔκδοσι ἑνός βιβλίου του : 

Λοιπόν κατ᾿ἀρχήν διαβάζουμε πώς ὁ συγκεκριμένος Πύργος τοῦ Ῥολογιοῦ,χτίσθηκε τό 1859 ( ἐδῶ ) τώρα γιά ποιό λόγο ὁ κρεοπώλης Μπατζακίδης τό θέλει χτισμένο τό 1870 ὥστε νά δώσῃ καί ἐπετειακό χαρακτῆρα στήν ἔκδοσι τοῦ βιβλίου του,μόνον αὐτός ξέρει καί κάποιοι ἄλλοι ἴσως... 

Ἐπίσης διαβάζουμε γιά τό ἐν λόγῳ κτίσμα μέ τά νεοβυζαντινά στοιχεῖα τά ὁποῖα μετά τήν ἀνακαίνισί του (1938)  ἔγιναν αρ ντεκό,ὑπῆρξε ὡς μέρος τοῦ μουσουλμανικοῦ τεμένους τῆς πλατείας Ἀγορᾶς,καί δῖπλα σ᾿αὐτό ὑπῆρχε τουρκικό χαμάμ.

Αὐτό πού μᾶς ἔκανε ἐντύπωσι εἶναι ἡ ἐμμονή τοῦ ἀνωτέρῳ γιά τήν τοποθέτησι πινακίδος στό ἐν λόγῳ κτίσμα. Καί ὄχι τόσο γιά τήν πινακίδα ἀλλά ὅσο γιά τό τί ἔπρεπε νά γραφῇ σ᾿αὐτή. Μέ ἄλλα λόγια ἀπαιτοῦσε,ναί ἀπαιτοῦσε ἀπό Δήμαρχο καί δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης :


βάλτε την ιστορία στη θέση της... το Ρολόι της Ξάνθης συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ελάχιστα σωζόμενα οθωμανικά μνημεία της πόλης μας
...Όσο και αν ενοχλεί ορισμένους, το Ρολόι της Ξάνθης το έχτισε το 1870 ως αφιέρωμα στη πόλη ένας ντόπιος, πλούσιος αριστοκράτης ο Χατζή Εμίν Αγάς…Είναι τόσο απλό και να είστε περήφανοι για την ιστορία του τόπου μας όταν θα τοποθετήσετε την πινακίδα με το όνομα του, θα διορθώσετε την ιστορική παράλειψη των προκατόχων σας.. (ἀπό ΕΔΩ, Μάρτιος 2016)

Ὁ κύριος αὐτός,λοιπόν,ἔχει ἐμμονή μέ τό ἐν λόγῳ μνημεῖο καί νομίζω πώς ὁ καθείς μπορεῖ νά καταλάβῃ τό γιατί. Ὁ Πύργος τοῦ Ῥολογιοῦ ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τήν πόλι τῆς Ξάνθης. Συνεπῶς μία πινακίδα πού θά σηματοδοτῇ τήν ὀθωμανική του προέλευσι θά εἶναι κάτι σάν «σφραγίδα» γιά τήν Ξάνθη,πού θά μποροῦσε ἡ τουρκική προπαγάνδα ἀναλόγως ἐκμεταλευτεῖ.Ἔτσι ἦρθε καί τό συγκεκριμένο βιβλίο γιά τό ὁποῖο τόσο καμαρώνει,ἀφιερωμένο στόν ὀθωμανό Χατζῆ Ἐμίν Ἀγᾶ 

Οἱ τοῦρκοι ἀπειλοῦν παντοῦ καί ὁ Μπατζακίδης γράφει βιβλίο γιά ὀθωμανό εὐεργέτη !!!

Προσέξτε : «Μέγας εὐεργέτης τῆς ὀθωμανικῆς Ξάνθης» ! Πόσο εὐεργέτης μπορεῖ νά ἦταν γιά τούς Χριστιανούς τῆς κατεχομένης ὑπό τῶν ὀθωμανῶν Ξάνθης; ! Μιᾶς Ξάνθης πού οὕτως ἤ ἄλλως,ὁ ἐν λόγῳ,τήν ἔχει ἤδη χαρακτηρίση : «ὀθωμανική» ! ! ! 

Τό 2012,ὁ κρεοπώλης Μπατζακίδης μαζύ μέ ἄλλους κρεοπῶλες τοῦ σωματείου τους τῆς Ξάνθης,ἐπεσκέφθησαν τήν Θεσσαλονίκη. Ὅταν πῆγαν στό «σπίτι/μουσεῖο τοῦ Κεμάλ» νά τό ἐπισκεφθοῦν καί τό βρῆκαν κλειστό λόγῳ ἀνακαίνίσεως,ἦταν τόση ἡ ὁργή του πού ἔστειλε ἐπιστολή στό τουρκικό προξενεῖο Θεσσαλονίκης

Ὁ Μπατζακίδης στό μαυσωλείο τοῦ ΣΦΑΓΕΑ τῶν Ἑλλήνων,Κεμάλ μέ ἀνάλογο μπλουζάκι (ἐδῶ)

«...Με απογοήτευση και δυσαρέσκεια του Σωματείου των Κρεοπωλών Νομού Ξάνθης, αλλά και πλήθος άλλων επισκεπτών ανεξαρτήτου θρησκεύματος και εθνότητας, βλέπει τη μη πρόσβαση και τη μη επισκεψιμότητα στην οικία του Μουσταφά Κεμάλ Αττατούρκμιας τεράστιας φυσιογνωμίας του 20ου αιώνα και που αποτελεί τιμή να βρίσκεται στη χώρα μας και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.... πρόκειται για περιουσία του Τουρκικού Κράτους και Έθνους. Το ιστορικό κομμάτι, όμως, τούτης της οικίας – Μουσείου του Μουσταφά Κεμάλ Αττατούρκ δεν ανήκει ούτε στην Τουρκία ούτε στην Ελλάδα, η Ιστορία ανήκει μόνον στους λαούς. Επειδή πληροφορηθήκαμε την ίδρυση αντιστοίχου Μουσείου Μουσταφά Κεμάλ Αττατούρκ στην Τουρκία με τα προσωπικά του αντικείμενα από τη Θεσσαλονίκη ως εκθέματα θα θέλαμε να μας ενημερώσετε: α) αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η ανωτέρω είδηση και β) πότε ακριβώς θα επαναλειτουργήσει το Μουσείο Μουσταφά Κεμάλ Αττατούρκ στη Θεσσαλόνικη, ώστε να καταστεί για το κοινό επισκέψιμο πολύ δε περισσότερο για τους χιλιάδες Τούρκους και μή επισκέπτες στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που επιθυμούν να δούν από κοντά τα προσωπικά αντικείμενα και την οικία του αναμορφωτή της σύχγρονης Τουρκίας» (ἀπό ΕΔΩ)

Καί βεβαίως ὑπάρχουν κι᾿ἄλλα γιά τόν ἀκατονόμαστο,ὡς συριζαῖος ἄθεος ἀλλά μέ προφανές μῖσος κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ,ὅπως φαίνεται ἀπό τό παρακάτω ὅπου ἀναφέρεται γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό ἀπαξιωτικά ὄχι ὅμως γιά τό κοράνι τό ὁποῖο ἀναφέρει ὡς «ἱερό»  : 

ἀπό ἐδῶ

Ἀφοῦ διαπιστώνει τόν «μεσαίωνα ἐπί δεκαετίες,νά σκεπάζῃ τήν Ξάνθη» ποιός τόν ἐμποδίζει νά τσακιστῇ νά πάη νά ζήσῃ στήν τουρκία; Μᾶλλον ἐπεί δή γνωρίζει πώς ἐκεῖ θά ζήσῃ κάτι πολύ χειρώτερο ἀπό μεσαίωνα...

Πῶς τόν βλέπω τόν ἐν λόγῳ ; Κάτι σάν τόν Καιρίδη στό ἀγράμματο,ὅμως...

Τί φίδια εἶναι αὐτά πού ἔχουμε μές τόν κόρφο μας ; 

Υ.Γ. Ἕναν ἄλλο Μπατζακίδη πού βρῆκα καί μάλιστα στό βικιπαίδεια ( ὁποία τιμή ! ) 

«...απο την ανατολική Θράκη,το 1922 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα...αντιστασιακός, μέλος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ με έντονη συνδικαλιστική δράση...εκλέχθηκε "δια βοής" πρώτος δήμαρχος Αιγάλεω, τον Αύγουστο του 1944 Μετά τα Δεκεμβριανά παύτηκε.. (ἐδῶ)

Καταλάβατε; Ἔ,ναί,καταλάβατε καί μέ τό παραπάνω...! 

Ἄμα εἶναι ἔτσι οἱ ...ἕλληνες,τῦφλα νἄχουν οἱ ἐχθροί... 


Ἡ Πελασγική

10 σχόλια:

 1. Αυτά είναι φαινόμενα που αντικατοπτρίζουν, στην πραγματικότητα, την έλλειψη εθνικής ηγεσίας.
  Με εθνικό ηγέτη, θα εμφανίζονταν στο προσκήνιο ποτέ τέτοιες περιπτώσεις ;
  Ούτε στα υπόγεια δεν θα βρίσκονταν.

  Δυνάμεις πάσης φύσεως στη φύση, αναπτύσσονται, όταν δεν υπάρχουν οι αντίθετές τους.
  Κοινώς όταν δεν υπάρχουν συνέπειες.

  Η ηγεσία του κράτους μας δεν είναι ούτε ελληνική, ούτε εθνική.
  Είναι αντεθνική και ανθελληνική.

  Συνεπώς, βρίσκουν χώρο και εύφορο έδαφος τα διάφορα άτομα αυτού του είδους (είδος που είναι πολύ συγκεκριμένο) και αναπτύσσονται, αναπτύσσοντας παράλληλα και την εκάστοτε δράση τους.

  Το ζήτημα είναι, γιατί οι εθνικές δυνάμεις δεν μπορούν να αναδείξουν επιτέλους αυτόν τον περίφημο Ηγέτη.

  Η απάντηση είναι ΔΥΣΤΥΧΩΣ απλή.
  Το μισό και πλέον πληθυσμό τον απορροφά το ΚΚ με τα άπειρα παρακλάδια του.

  Στον δεξιό κόσμο όμως την ζημιά την κάνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

  Όταν απαλλαγούμε από τους πάσης φύσεως θεσμούς που μας έχουν επιβληθεί έξωθεν,
  τότε θα αναπνεύσουμε.

  Ειδικώς, όταν απαλλαγούμε από ΟΛΕΣ τις επιρροές, ενός άλλου λαού.
  Επιρροές που μας επιβλήθηκαν ...
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. > ΠΕΣ ΤΟΥ , ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗ . ΑΜΑ ΤΟΝ ΕΔΕΙΣ .. ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ..
  ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ , ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΩΤΟ ΘΑ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το Ωρολόγιον μετά του κτίσματος ανήκει στον ελληνικό και εν γένει ευρωπαϊκό πολιτισμό, ουδεμία σχέση με τους τουρκομογγόλους της στέπας. Μέχρι το 1888 οι οθωμανοί είχαν αρχή του εικοσιτραώρου την δύση του Ηλίου. Το ευρωπαϊκής κατασκευής Ωρολόγιον τι ώρα εδείκνυε το 1859 ή,έστω, το 1870;
  Ο απεικονιζόμενος Εμίν πασάς λευκός με γαλάζια μάτια, άρα όχι μογγολότουρκος, προφανώς προέρχεται από εξισλαμισμένους Έλληνες. Το φέσι με προέλευσι από την Φεζ του Μαρόκου, νεωτερισμός εισαχθείς το 1823 στο οθωμανικό σουλτανάτο εις αντικατάστασιν του σαρικιού. Το φορούσαν Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι και έτεροι λαοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔλα ντέ,ποῦ βρῆκαν τήν ἀρχιτεκτονική οἱ τουρανομογγόλοι ; Μήπως στίς σπηλιές τῶν ἀλτάϊ ὁρέων πού κατοικοῦσαν; Ὅ,τι εἶχαν κατασκευάση ὅλα πάνω στήν ἀρχιτεκτονική τοῦ Βυζαντίου στηρίχθηκε.<μιᾶς βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἡ ὁποία, ἐννοεῖται, ἦταν συνέχεια τῆς ἀρχαιοελληνικῆς.

   Ὅσο γιά τόν Ἐμίν Ἀγᾶ,μᾶλλον γιά χάζαρο τόν βλέπω περισσότερο,παρά ὅ,τι ἄλλο...

   Αὐτό μέ τό φέρσι,δέν τό ἤξερα,ὁμολογῶ.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 4. ΠΩΣ ΤΟ ΛΕΣ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ;


  ΦΙΔΙΑΑΑΑΑΑ!ΠΟΛΛΑ ΦΙΔΙΑΑΑΑΑ!

  ΓΙΑ ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΌΝΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΙ ΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΒΡΕΙΣ.Ο
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΟΤΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙ ΑΡΘΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΉΛ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΥΘΑΡΣΏΣ ΘΑΥΜΑΣΤΉΣ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΩΝ.
  ΤΩΡΑ ΘΕΛΕΙ ΛΕΕΙ ΕΝΑΝ ΓΝΗΣΙΟ ΕΒΡΑΙΟ ΣΕΦΑΡΔΙΤΗ ΤΟΝ ΜΠΟΥΡΛΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΆΒΕΙ ΚΑΘΟΤΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΞΥΠΝΟΣ ΛΕΕΙ,ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΠΑΚΙ,ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ,ΕΝΤΙΜΟΣ,ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΣ,ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΦΤΑΣΕ ΝΑ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΚΗ PFIZER...ΜΟΝΟΝ ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΑΚΟΜΑ Ο ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΚΡΥΦΟΜΑΣΣΩΝΟΣ.

  ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΙΛ ΓΚΑΙΗΤΣ=ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ,ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΚΙΝΕΖΟΥΣ,ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΜΒΟΛΊΟΥ. ΘΑ ΤΟ ΚΆΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΠΕΡΔΙΚΙ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ;

  ΜΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ;
  ΣΩΣΤΑ ΕΙΔΕΣ ΤΟΝ ΜΠΑΤΖΑΚ-ΙΔΗ ΓΙΑ ΧΑΖΑΡΟ,ΜΕ ΛΙΓΚΟ ΛΙΓΚΟ ΑΙΜΑ ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΚΟ ΦΕΡΝΕΙ Η ΣΚΑΤΟΦΑΤΣΑ,ΚΑΙ BOY LOVER ΕΠΙΣΗΣ...ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΙΡΙΔΗ ΜΕ ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΑΦΥΣΙΚΑ ΧΕΙΛΗ Ο ΡΟΦΟΣ,ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ....

  ΑΛΛΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:ΝΑΙ ΟΙ ΧΑΖΑΡΟΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ,ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΦΥΛΗ ΑΚΟΜΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΏΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΣΕ ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.ΟΤΑΝ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΜΑΖΕΥΕ ΧΑΖΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΌΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ,ΟΙ ΣΕΦΑΡΔΙΤΕΣ ΔΕΝ ΑΓΓΙΧΤΗΚΑΝ,ΠΑΡΑ ΖΟΥΣΑΝ ΑΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΣΑΝΧΕΝΤΡΙΝ.
  ΑΥΤΟΙ ΓΙΝΑΝΕ ΟΛΟΙ ΣΑΒΒΑΤΑΊΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΠΩΣ Ο ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΕΓΙΝΕ BIG BOSS ΤΗΣ PFIZER.
  ΜΙΑ ΣΟΥΜΑ:ΕΝΑΣ ΣΕΦΑΡΔΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΤΑΊΣΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ...ΔΥΟ ΑΦΥΣΙΚΑ ΑΣΧΗΜΟΜΟΥΡΗΔΕΣ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΕΝΑΣ ΜΠΙΛΛΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΜΕ ΕΝΕΣΟΥΛΕΣ ΠΑΡΑΜΑΣΧΑΛΑ,ΚΑΜΠΟΣΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΚΙΝΕΖΟΙ ΚΙ ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ ΤΟ ΓΛΥΚΟ;!;

  ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΔΙΑΚΑΩΣ ΕΝΑΝ "ΓΝΗΣΙΟΝ" ΕΒΡΑΙΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΙ!ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΑ ΒΛΑΚΑ ΠΡΙΤΣ;ΕΒΡΑΙΟ ΞΥΠΝΙΟ ΛΕΕΙ ΠΟΥ ΠOYΛΗΣΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ Ο GENIUS.

  ΤΙ ΖΟΥΜΕ;

  ΦΙΔΙΑΑΑΑΑΑΑ!!!

  ΡΙΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή Ῥῖτα,πρίν κάποιους μῆνες,δέν θυμᾶμαι (μεγαλώνουμε βλέπεις...) τί ἀκριβῶς μέ ἐνόχλησε καί πέταξα ἀπό τά ἀγαπημένα τό συγκεκριμένο ἱστολόγιο.Τώρα,μοῦ λές γιά τήν συγκεκριμένη πρότασιν ! Τί νά πῶ,πολλοί θά πετᾶνε τήν ΄μάσκα σιγά-σιγά. Πῶς τό εἶπε τό Ἀδωνάϊ; «Οἱ κοινωνίες ἀλλάζουν.Ἄν δέν προσαρμοστῆς πεθαίνεις,ἔχω νά πῶ...»

   Πόσο πιό καθαρά νά μᾶς τό ποῦν;

   Ὅποιος ἀντέξει,στόν μεγάλο ἀγῶνα,πιστός στά ἑλληνικά ἰδεώδη ...

   Ὅποιος ἀντέξει,ἀγαπητή μου Ῥῖτα !

   Διαγραφή
  2. Ἄ καί κάτι ἀκόμη.Τό ΚΙΣ ἔβγαλε ἀνακοίνωσι κατά τοῦ Μακελειό,γιά τό πρωτοσέλιδο ὅπου παραλλήλιζε τόν Μπουρλᾶ μέ τόν Μέγκελε καί ζητᾶ ἀπό τούς ἀρμοδίους φορεῖς τῆς Ἑλλάδος νά ἐπιληφθοῦν τοῦ θέματος.Κατάλαβες τί σημαίνει αὐτό,ἔτσι;

   Λοιπόν βγῆκε καί ὁ γ.γ. τοῦ Θρησκευμάτων καί ἔδωσε τό στῖγμα γιά τό τί περιμένει τό Μακελειό καί τούς ὑπευθύνους...

   α) ἀνακοίνωσις ΚΙΣ -https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2894:2020-11-10-14-44-50&catid=49:2009-05-11-09-28-23-
   β)δήλωσις Καλατζῆ -https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2895:2020-11-11-08-02-28&catid=49:2009-05-11-09-28-23

   Ἁπλῶς πρός ἐνημέρωσιν...

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Ῥῖτα !

   Διαγραφή
  3. Καί τό ἀνάλογο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τοῦ Μακελειό : https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%B8%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%9C%CE%A0%CE%97%CE%9E%CE%95%CE%99-%CE%A4%CE%97-%CE%92%CE%95/

   Διαγραφή
 5. ΤΟΤΕ ΚΙ Ο ΔΙΟΝΙΟΣ ΘΑ ΚΥΝΗΓΗΘΕΙ;ΕΝΑ
  ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΌ ΜΠΛΟΓΚ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΆΡΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ,ΟΠΩΣ Η ΚΆΤΩΘΙ...

  http://dionios.blogspot.com/2020/11/pfizer-inc.html

  ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ PFIZER.INC

  ΤΟΝ ΑΦΑΊΡΕΣΑ ΤΟΝ "ΜΠΑΤΡΙΩΤΗ" ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΤΌ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΑΠΡΟΦΙΔΑ!

  ΡΙΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὁ Διόνιος ἔχει κάνη μία ἔρευνα,μέ πραγματικά στοιχεῖα.Μπράβο του !

   Ἄν μπορεῖ κάποιος νά ἀποδείξῃ πώς εἶναι ψευδῆ τά στοιχεῖα,ἄς τόν κυνηγήσουν...

   Ὁ Χῖος ὅμως,χωρίς νά θέλω νά πάρω τό μέρος τοῦ ΚΙΣ,ἔκανε κάτι αἰσχρό.Παραλλήλησε ἕναν ἐπιστήμονα ( δέν ψάχνουμε νά βροῦμε πώςκαί κατά πόσο ἀσκεῖ ὀρθῶς τό λειτουργημά του,ἀλλά ἡ πραγματικότης λέει πώς εἶναι ἕνας ἐπστήμων) μέ τόν ναζιστή καί δολοφόνο Μέγκελε.Ὅπου καί νά ἀνήκῃ κανείς,δέν μπορεῖ νά ἔχῃ διαφορετική ἄποψιν πώς ὅταν ἀναφερόμαστε στόν Μέγκελε ἐννοοῦμε τόν πλέον στυγνό ἐγκληματία/βασανιστή τῶν ναζί !
   Δέν θά μείνω στό ἄν ἦταν ἤ δέν ἦταν 6 τά ἑκατομμύρια τῶν ἑβραίων,πού βρῆκαν τό θάνατο ἀπό τούς ναζί καί τούς διαφόρους Μέγκελε,ὅσοι κι᾿ἄν ἦσαν σημασία ἔχει πώς στά χέρια του βασανίσθηκαν ἄνθρωποι.Πολλοί ἄνθρωποι πού στήν οὐσία δέν ἔφταιγαν σέ τίποτα.Καί ὄχι μόνον ἑβραῖοι...

   Συνεπῶς,γιά ὅλους ἐκείνους καί τούς ἑβραίους ἐπίσης,ἕνας τέτοιος παραλληλισμός εἶναι τό λιγώτερο ἀτυχής...

   Τήν ἄποψί μου γιά τόν Χῖο καί τήν ἐφημερίδα του,τήν ἔχω πῆ κι᾿ἄλλες φορές.Εἶναι μία Αὐριανή τοῦ σήμερα στή πιό χειρώτερη μορφή της.Καί τό σημαντικώτερο;Ὑποστηρίζει πώς ἐκπροσωπεῖ τόν πατριωτικό χῶρο !

   Ἀντιλαμβάνεσαι λοιπόν,ἀγαπητή Ῥῖτα,τήν σύνδεσιν;Ἀντιλαμβάνεσαι τό ἀμαύρωμα πού γίνεται μέσῳ τοῦ συγκεκριμένου;Νομίζεις τυχαίως ἐπιλέγει τέτοια θέματα καί τέτοιας μορφῆς παραλληλισμούς μέ ἐμπλοκή τῶν ἑβραίων ; Μέ ἄλλα λόγια ὁ ἐν λόγῳ ἐπιδιώκει νά ταυτιστῆ ὁ πατριωτικός χῶρος μέ τόν ἀντισιμητισμό καί μέ ὅποια συνέπεια ἐξ αὐτοῦ...

   Καμμία σχέσις λοιπόν,τό δημοσίευμα τοῦ Διονίου,τό ὁποῖο εἶναι μία ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα,μέ τό ...ὕποπτο δημοσίευμα τοῦ Χίου.

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Ῥῖτα !

   Διαγραφή