" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Τράγκας :Τό μήνυμα τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ εἶναι πολύ δυνατό !

 Τό μήνυμα τοῦ Ἀμερικανικοῦ λαοῦ καί οἱ πλερέζες τῶν ἑλλαδικῶν μμε ! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου