" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Πικραμμένος μέν,ἐπιλεγμένος δέ...

 Ὅποια πέτρα κι᾿ἄν σηκώσῃς τόν Πικραμμένο θά βρῇς...

Στην ενθρόνιση του Ιάπωνα αυτοκράτορα ο Π. Πικραμμένος- Ὀκτώβριος 2019

Ἐχθές ἀναφερθήκαμε στόν Ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεως,Π.Πικραμμένο,ἐξ ἀφορμῆς τῆς τελευταίας δηλώσεώς του ὅπου μᾶς πληροφοροῦσε πώς «δέν εἰμαστε ἕτοιμοι γιά τά 12 μίλια..» (ἐδῶ). Στό ἴδιο θέμα σημειώνουμε καί γιά ἀκόμη μία θέσι πού κατέχει ὁ ἐν λόγῳ,μέ ἀπόφασι Μητσοτάκη,αὐτή τοῦ ἐπικεφαλής γιά τήν πορεία τοῦ ἐργου «μουσεῖο ὁλοκαυτώματος Θεσσαλονίκης». Ξεχάσαμε ὅμως ἐκείνη γιά τήν ὁποία εἴχαμε ἀναφερθῆ ἐδῶ.

Πρόεδρος στό ΟΠΕΜΕΔ ὁ Πικραμμένος,ἀντιπρόεδροςΛούκα Κατσέλη.Ὅπου ΟΠΕΜΕΔ ( Ὁργανισμός Προώθησης Ἐναλλακτικῶν Μεθόδων Ἐπίλυσης διαφορῶν),τοὐτέστιν :

Η ίδρυση του ΟΠΕΜΕΔ απαντά στην ανάγκη προώθησης, προβολής και διάδοσης των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα. Στόχος του Οργανισμού είναι να συμβάλει δημιουργικά και αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια εμπέδωσης ενός νέου πολιτισμού στην επίλυση των ιδιωτικών διαφορών.

Συνεργασία Εκκλησίας-ΟΠΕΜΕΔ για την προώθηση της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα

Ο ΟΠΕΜΕΔ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και αποτελεί το προϊόν της σύνθεσης των δυνάμεων είκοσι σημαντικών κοινωνικών εταίρων, φορέων της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας (ἐδῶ) Καί τά μέλη,ἐδῶ

Εἴδατε κάτι περίεργα κατασκευάσματα πού ἐφευρίσκουν ; Καί ὅλα αὐτά γιά νά δημιουργοῦν τίτλους καί θέσεις γιά τό θεαθῆναι,ἀπό τίς ὁποῖες ὅμως πληρώνονται ἁδρῶς !  

Λόγου χάριν,ἡ ἀντιπρόεδρος τοῦ ΟΠΕΜΕΔ,Λούκα Κατσέλη,ἡ χήρα Γερασίμου Ἀρσένη,τοῦ τσάρου τῆς οἰκονομίας τοῦ Ἀνδρέα. Τό 2009 ἔγινε καί αὐτή ὑπουργός οἰκονομίας τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἀνδρέα,τοῦ Γιώργου. Πρίν ἀπό αὐτό ἦταν δ/ντρια τοῦ κέντρου ἀνάπτυξης τοῦ ΟΟΣΑ (2003-2007) καί : 

μέλος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Πολιτικής (CDP) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1996-1999) και σύμβουλος σε πολλούς έγκριτους διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Τράπεζα, o Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) και ο ΟΗΕ

Ἀκόμη : 

Ὑπάρχουν και κάτι ὡραῖα φωτό-ντοκουμέντα,ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΑ !  

 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1983-1986), μέλος της επταμελούς «Επιτροπής Σοφών» για την Αναθεώρηση της Κοινωνικής Χάρτας της Ευρώπης (1995-1997), μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνική Συνοχή στην Ευρύτερη Ηπειρωτική Ευρώπη» (1991-1992) και Σύμβουλος σε διάφορες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, έχει υπηρετήσει στη Μολδαβία ως Ειδική Οικονομική Εμπειρογνώμων του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Support to the DCFTA Process in the Republic of Moldova"  και υπήρξε μέλος της Συντακτικής Ομάδας της 5ης Ευρωπαϊκής Έκθεσης για την Ανάπτυξη (ERD) με θέμα τις προοπτικές  χρηματοδότησης της αναπτυξιακής διαδικασίας μετά το 2015

Καί σήμερα : 

Σήμερα είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Οικονομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο, Αντιπρόεδρος του διεθνούς Οργανισμού African Capacity Building Foundation (ACBF) και σύμβουλος επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Καί : 

Από το 2018 είναι συμπρόεδρος με τον πρώην Πρωθυπουργό της Δανίας Poul Nyrup Rasmussen της Ανεξάρτητης Επιτροπής που συνέστησε η Προοδευτική Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Κόμματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία συνέγραψε την Έκθεση με τίτλο «Ευημερία για όλους σε μια Βιώσιμη Ευρώπη» (ἐδῶ)

Ἔτσι γιά νά καταλάβετε τί σημαίνει τό : ἐφευρίσκουν θέσεις. Καί ἀπό τήν ἄλλη,μέσῳ ὅλων αὐτῶν ἐξυπηρετοῦν τό Σύστημα ὅταν καί ὅπου χρειάζεται...

«Προτάσεις και ιδέες για την Ελλάδα του αύριο ...»,ἀπό τόν Στέφανο Μάνο,τόν προσκεκλημένο τῆς «Κίνησης Πολιτῶν γιά Ἀνοιχτή Κοινωνία» τοῦ ἀντιπροέδρου Πικραμμένου...

Στό ἴδιο,χθεσινό θέμα,διαβάζουμε σέ σχόλιο ἀπό φῖλο ἀναγνώστη

Ο Παν. Πικραμμένος, απόφοιτος του γερμανικού λυκείου Αθηνών, είναι αντιπρόεδρος της Κινήσεως Πολιτών για την Ανοικτή Κοινωνία με πρόεδρο τον συνταξιούχο διπλωμάτη Ιωάννη-Αλέξιο Ζέπο, όστις διετέλεσε διευθυντής του πολιτικού γραφείου του ΓΑΠ ως ΥΠΕΞ επί Σημίτη και γεν. γραμματεύς του ΥΠΕΞ επί κυβερνήσεως ΓΑΠ. 

Η εν λόγω οργάνωσις ιδρυθείσα το 1989 (!) είχε ιδρυτικό πρόεδρο τον CEO της ΤΙΤΑΝ Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο, διατελέσας πρόεδρος του ΣΕΒ, συμμετέσχε δε στην πρώτη εν Ελλάδι σύνοδο της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ το 1985 υπ΄αυτήν την ιδιότητα.

Σ΄αυτήν μέλη και ο κομμουνιστής Λεωνίδας Κύρκος και ο τροτσκιστής Μιχαήλ Ράπτης (Πάμπλο) ηγετική μορφή της Δ΄Διεθνούς.

Γιά τήν φοίτησίν του στήν Γερμανική Σχολή :

Ο Πάνος Πικραμένος στα δώδεκά του, το 1957, γράφτηκε στο γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Γιατί συνέβη αυτό; Ο πατέρας του ήταν φανατικός θαυμαστής των Γερμανών. Μετά το τέλος της Κατοχής πέρασαν δώδεκα χρόνια μέχρι να ξανανοίξει η Γερμανική Σχολή και ένας από τους πρώτους μαθητές της ήταν ο μικρός Παναγιώτης. Εντελώς συμπτωματικά το νέο κτίριο της σχολής (το κατοχικό στην οδό Αραχώβης είχε περιέλθει στο Γαλλικό Ινστιτούτο) χωριζόταν από μια μεσοτοιχία με την κλινική του πατέρα Χριστοφοράκου, ο γιος του οποίου φοίτησε κι αυτός στην ίδια σχολή.

Ο Π. Πικραμμένος μεγάλωσε στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Μαυρομιχάλη, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ο άντιπρόεδρος πού ἀκούει Μπάχ...)

Ο μικρός Παναγιώτης ξεκινούσε με τα πόδια από το αριστοκρατικό σπίτι του με τα 18 δωμάτια στην οδό Ακαδημίας 52 για να φτάσει στην περιοχή Μουσείου. Κάθε πρωί πήγαινε στη Γερμανική Σχολή.


Το σπίτι αυτό των 450 τ.μ. ανήκε στην οικογένειά του πριν ο ίδιος γεννηθεί το 1945, όταν ο κόσμος άλλαζε με το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Είχε αγοραστεί λίγες μέρες αφότου άρχισε η Κατοχή με γερμανικά χρήματα. Από που προέρχονταν αυτά τα χρήματα;  Ο πατέρας του Παναγιώτη Πικραμμένου, στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Όθωνας μόλις είχε αναλάβει την αποκλειστική πώληση σε όλη την κατεχόμενη Ελλάδα των προπαγανδιστικών εντύπων του κατακτητή, των Γερμανών ναζί.(ἀπό ἐδῶ)

Καί γιά τήν Γερμανική Σχολή : 

Ιδρύθηκε το 1896 από τον αρχαιολόγο Βίλχελμ Ντόρπφελντ (Wilhelm Dörpfeld) με σκοπό να λειτουργήσει ως «Σχολείο Συνάντησης» μαθητών διαφορετικών εθνοτήτων και πολιτισμών και στεγάζεται από το 1968 στο Μαρούσι. Η Γερμανική Σχολή Αθηνών είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος υποστηρίζεται από τη Γερμανία με εκπαιδευτικό προσωπικό και οικονομικές επιχορηγήσεις. Στόχος της ΓΣΑ είναι η μετάδοση γνώσης της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών και γερμανικών μορφωτικών αξιών.

...Η συνάντηση και η δημιουργική συνεργασία ελλήνων και γερμανόφωνων μαθητών και καθηγητών αποτελούν το χαρακτηριστικό γνώρισμα του σχολείου. Από το 1896, έτος ίδρυσής της, η ΓΣΑ εκμεταλλεύεται αυτήν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της προς όφελος της πολύπλευρης καλλιέργειας των μαθητών.

...η σχολή οργανώνει τη διάσκεψή DSAMUN...είναι μια τριήμερη προσομοίωση της εργασίας των Ηνωμένων Εθνών .... Έχει σχεδιαστεί για τους μαθητές Γυμνασίων και προορίζεται να παρέχει μια ευκαιρία για τους μαθητές να συζητήσουν παγκόσμια πολιτικά ζητήματα...Οι εκπρόσωποι στη διάσκεψη είναι αρμόδιοι για να προετοιμάσουν τα σχέδια και τις επίσημες εκθέσεις πολιτικής ψηφίσματος στα διάφορα ζητήματα (από την άποψη της χώρας αντιπροσωπεύουν) και να μάθουν να διαπραγματεύονται και να συζητούν με τον επίσημο λεξιλόγιο και γλώσσα των Ηνωμένων Εθνών..

Γνωστοί ἀπόφοιτοι τῆς σχολῆς : 

Ευάγγελος Αντώναρος, τέως κυβερνητικός εκπρόσωπος, βουλευτής Ν.Δ.,Κώστας Αξελός (1924-2010), φιλόσοφος,Χρίστος Βερελής, πρώην Υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών,Τάσος Γιαννίτσης, Καθηγητής Οικονομικών, τ. Υπουργός Εσωτερικών,Νίκη Γουλανδρή, Γυναίκα της Ευρώπης,Δημήτρης Δρούτσας, τ. Υπουργός Εξωτερικών,Νίκος Θέμελης (1947-2011), συγγραφέας,Πάνος Λουκάκος, δημοσιογράφος,Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης (1922-2011), καθηγητής της Νομικής, πολιτικός,Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, βουλευτής,Γιάννης Παπαθανασίου, τέως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας,Γεώργιος Ράλλης (1918-2006), πολιτικός

Καί πολλοί ἀκόμη ἀπό ἠθοποιούς,σκηνοθέτες,συγγραφεῖς,ἀθλητές κ.λπ. (ἐδῶ)

Ἀπό τήν γερμανική σχολή καί ἡ Ντόρα.Μά τί μπουμπούκια βγάζουν,οἱ γερμαναράδες,ἐν ἑλλάδι ! 

Τώρα ὅσον ἀφορᾷ τήν Κίνησι Πολιτῶν γιά τήν Ἀνοικτή Κοινωνία,φαντάζομαι ὁ τίτλος της δέν μᾶς ἀφήνει καμμία ἀπορία σχετικῶς μέ τό τί πρεσβεύουν. Θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν; Τά ἑλληνοτουρκικά καί τό μεταναστευτικό,ἐννοεῖται...

Από την αρχή της ίδρυσής της, εδώ και 30 σχεδόν χρόνια, η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία  λειτούργησε ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός  που συστέγασε ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων και αφετηριών που είχαν όμως έναν κοινό στόχο: την αναμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας χωρίς πολιτικές αγκυλώσεις και παρωπίδες και τη δραστηριοποίηση της Κοινωνίας Πολιτών. 

Ο Λεωνίδας Κύρκος, εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς και ο Μιχάλης Ράπτης/Πάμπλο, ηγετική φυσιογνωμία του τροτσκιστικού κινήματος στην Ελλάδα συστρατεύθηκαν κάτω από το κοινό όραμα της Κίνησης Πολιτών με τον Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο επί σειρά ετών Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, αλλά και τον Στέφανο Ματθία, πρώην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Πανεπιστημιακοί, όπως ο Φάιδων Βεγλερής και ο Ηλίας Κατσούλης, διπλωμάτες, όπως ο Κώστας και ο Ιωάννης Ζέπος αλλά και άτομα του πρώιμου ακτιβισμού, όπως ο Ρούσσος Κούνδουρος λειτούργησαν κάτω από την επιθυμία της δι-ιδεολογικής προσέγγισης

Στις ίδιες αρχές στηρίζεται και σήμερα η Κίνηση Πολιτών, που υποδέχεται πολίτες από όλη την Ελλάδα και ζητεί τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας μας.

Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία είναι μία από τις ελάχιστες ελληνικές ΜΚΟ που λειτουργεί με σκοπό τη διαμόρφωση θεσμικών παρεμβάσεων για την καθιέρωση νέων αντιλήψεων και νοοτροπιών (ἐδῶ)

Ὑποστηρικτές τους :Νά θυμηθοῦμε λίγο τά σχετικά μέ τήν «εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς » τόν Λεωνίδα Κύρκο;  

Στό κέντρο ὁ Κώστας Ἀξελός ( ὁ ἀπόφοιτος τῆς γερμανικῆς σχολῆς) καί στ᾿ἀριστερά του ὁ Λεωνίδας Κύρκος.Οἱ ἡθικοί αὐτουργοί τῆς δολοφονίας τοῦ Κίτσου Μαλτέζου...

Ὅσο γιά τόν Μιχάλη Ῥάπτη/Πάμπλο,ἕνα πέρασμα ἀπό ἐδῶ,ὅπου ἡ φωτό τά λέει ὅλα.Ἄ καί μία ματιά στήν σειρά τῶν Ἐπιλεγμένων θά ἀπαντήσῃ σέ πολλές ἀπορίες...


Γιά τόν διπλωμάτη Ἰωάννη-Ἀλέξιο Ζέπο,διαβάζουμε πώς ἐκτός ἀπό πρόεδρος στήν κίνησι πολιτῶν εἶναι καί μέλος τῆς συμβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ. Ἔμ θά ἔλειπε ἕνας τέτοιος διπλωμάτης,πρέσβης ἐπί τιμή,ἀπό τό ΕΛΙΑΜΕΠ; Ἀλλοίμονον ! 
Ὡς διπλωμάτης ἔχει περάση σχεδόν ἀπό ὅλες τίς ἡπείρους,τό ΝΑΤΟ,μέλος στήν ἐπιτροπή ἐκείνης τῆς ἀνεκδιήγητης ἑβραίας ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ,Ὅλμπράϊτ. Καί ἀπό τιμές; Ἄλλο πρᾶγμα ! 


Περᾶστε ἀπό ἐδῶ καί ἀπό τήν σελίδα τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ,ἐδῶ.  

Καί ὁ Παπαλεξόπουλος Θεόδωρος,τῆς τσιμεντοβιομηχανίας «ΤΙΤΑΝ»,ὁ ἐπί σειρά ἐτῶν,πρόεδρος τοῦ ΣΕΒ καί τοῦ ὁρἀματος τῆς Κινήσεως Πολιτῶν γιά τήν Ἀνοικτή Κοινωνία,ταυτοχρόνως (!) : 

ἀπό ἐδῶ

Εἶναι τόσο ...μεγάλος πού τοῦ ἐπιφυλάσσουμε ἕνα ἀφιέρωμα,ἐν καιρῷ...

Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι : Τόσες θέσεις,γιά ὅλους γενικῶς,ἀλλά γιά τόν Πικραμμένο,τόν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεως εἰδικῶς,μπορεῖ νά μᾶς πῇ ποῦ ὡφελοῦν καί τί; Βεβαίως τόν σύνδεσμο πού ἔχουν μεταξύ τους μποροῦμε νά τόν προσδιορίσουμε,ἐννοεῖται,ὅμως τό ἐρώτημα παραμένει :γιατί ἕνα ἄτομο καί μάλιστα πρό καιροῦ συνταξιοδοτημένο θά πρέπῃ νά κατέχῃ τόσες θέσεις ! 

Ἡ ἀπάντησις δέν μπορεῖ νά εἶναι καμμία ἄλλη πέραν τοῦ ὅτι πρὄκειται γιά ἄτομα ἐ π ι λ ε γ μ έ ν α. Ἅτομα πού μέχρι νά πεθάνουν θά ὑπηρετοῦν ἐκείνους καί τά συμφέροντά των,οἱ ὁποῖοι τούς παρέχουν τίτλους,τιμές καί  θέσεις. Μέ τό ἀζημίωτο,βεβαίως...


Ἡ Πελασγική

13 σχόλια:

 1. «Ὅποια πέτρα κι᾿ἄν σηκώσῃς τόν Πικραμμένο θά βρῇς...»
  [KAI τον... Ραχωβίτσα Πελασγική]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί τόν Ῥαχωβίτσα,δίκαιο ἔχεις Διηνέκη !

   Θά ἔκανα καί γι᾿αὐτόν ἔνα θέμα,ἀλλά δέν εἶναι σοΐλης...Εἶναι κάτι σάν τήν μαντάμ Σουσού. Μία μαντάμ Σουσού σ᾿ὅποιο παλάτι καί νά μπῆ πάντα Σουσού θά εἶναι.

   Τό ἴδιο καί ὁ Ῥαχωβίτσας,ἀκόμη καί στό Λάνγκλεϊ νά πάῃ καί στήν Ντία νά πάῃ,β΄ρε καί στό Λευκό Οἴκο νά πάῃ,πάντα Ῥαχωβίτσας θά εἶναι...

   Ἤ μήπως ἔχω ἄδικο,Διηνέκη;

   Διαγραφή
  2. Ἡ Σουσού ἀπό τόν Μπύθουλα καί ὁ Ῥαχωβίτσας ἀπό τό Φανάρι Καρδίτσας ...

   Ἄ,ἔκανα λάθος.Στήν Ντέα εἶχε πάη...

   Διαγραφή
  3. Όπως τα λες είναι.
   Θέμα και για αυτόν όμως, χρειάζεται και παραχρειάζεται.
   Από τους Μπύθουλες γίνονται οι βρωμοδουλειές των σοΐληδων.
   Κατάλαβες Πελασγική;

   Διαγραφή
  4. Ὅσο γιά τό θέμα,μᾶλλον μπαίνει ΚΑΙ αὐτός στήν λίστα..

   Βρέ τόν Φαναριώτη τῆς Καρδίτσας !

   Διαγραφή
  5. Καληνύκτα Διηνέκη !

   Πάω γιά μία καλή σειρά: Midsomer Murders

   Διαγραφή
 2. Από τους Μπύθουλες γίνονται οι βρωμοδουλειές των σοΐληδων.

  Ἀπολύτως ὁρθόν !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και ο Τσιόδρας τα παιδιά του στη ΓΣΑ τα πάει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2020/11/blog-post_22.html#comment-form

  επειδή η KGB ήταν- είναι - και θα είναι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. https://oimaskespeftoun.blogspot.com/2020/11/michael-kinazides.html

  ενας νεαρός Κύπριος για την ενεστώσα κατάσταση
  ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΚΑΝΑ ΠΆΣΧΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΎ ΕΝΕΝΉΝΤΑ ΣΤΗΝ ΤΖΙΆ....ΣΤΙΣ ΠΟΙΣΣΕΣ ΈΜΕΝΑ ΚΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ ΤΟΎ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΎΝΔΟΥΡΟΥ.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΕΙΧΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΊΑ ΤΟΥ ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΟΙΚΉΜΑΤΑ=ΠΑΛΙΟΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΈΝΟΙ ΜΥΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΊ ΣΕ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ.
  ΜΕ ΠΗΓΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΣΕΛΗΔΩΝ. ΝΑΙ Η ΛΟΥΚΑ ΠΕΡΑΣΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΑΛΛΟΊΜΟΝΟ ΑΝ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΓΕ Η "ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ";!;ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΛΟΙΠΟΝ
  ΠΩΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΤ' ΌΝΟΜΑ ΜΟΝΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΒΟΛΟΘΗΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΗΓΟΤΑΝ ΠΩΣ ΜΑΝΑ ΗΘΟΠΟΙΌΣ ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΗΤΑΝ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΙ Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ!
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΈΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΤΟΝ ΚΑΗΜΟ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΖΙΩΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΟΠΟΤΕ ΤΑ ΠΙΝΑΝΕ ΜΑΖΊ ΚΑΙ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΟΥ,ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΦΗΤΕΨΕΙ.ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ
  ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥ'ΛΕΓΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΜΜΑΝΤΑΤΟΥΡ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ.ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΠΟΥ Η ΝΤΟΡΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΗΣ ΜΠΑΝΑΝΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΕΦΆΣΙΣΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΌΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΟΙΚΙΑΚΆ ΑΝ ... ΜΠΑΊΝΤΕΝ ΘΈΛΟΝΤΟΣ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ FEMA ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΟΝΕΙΡΕΎΕΤΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΝΤΡΑΓΚΟΥΛ ΦΑΔΕΡ.
  ΕΙΧΑ ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟ ΤΗΝ ΜΆΓΔΑ, ΑΠΌΦΟΙΤΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.
  ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΤΟ " MARATHON MAN";Ο "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" ΣΕΡ ΛΟΡΕΝΣ ΟΛΙΒΙΕ ΚΑΝΕΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΤΑΣΤΙΝ ΧΌΦΜΑΝ.
  Ε;ΚΙ Η ΜΑΓΔΑ ΕΒΓΑΖΕ ΔΟΝΤΙΑ Η ΕΚΑΝΕ ΤΡΟΧΟ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Η ΔΙΧΩΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΤΙ ΗΤΑΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΑΥΤΗ....

  Μ'ΟΠΟΙΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΑΘΗΣΕΙΣ ΤΕΤΟΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΉΡΙΑ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ...

  Ρ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Aπό που ναρχίσουμε και που να τελειώσωμε.
  Ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος σώγαμπρος στην ΤΙΤΑΝ των Κανελλοπουλαίων. Ενυμφεύθη θυγατέρα του Λεωνίδα Κανελλόπουλου και αδελφή του Ανδρέα Κανελλόπουλου. Αμφότεροι τάτσι μίτσι κώτσιρι στην αρβανίτικη διάλεκτο μετέτρεψαν τον ελληνικό ΤΙΤΑΝ σε αεθνική εταιρεία, με παραρτήματα στην Αλβανία, Σκόπια,Κοσσυφοπέδιο, Βουλγαρία, Τουρκία και κυρίως ΗΠΑ.
  Επί μία εικοσιπενταντία είχαν γενικό διευθυντή τον εβραίο Ντίνο Μπενρουμπή, τώρα ανώτατο στἐλεχος στον Όμιλο Μυτιληναίου.
  Ο Παπαλεξόπουλος είχε ως διευθυντή του ΙΟΒΕ τον εβραίο Ιωσήφ Χασσίδ, φίλο και οικονομικό σύμβουλο του Αντωνάκη Σαμαρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί τί διδασκόμεθα,ἐκ τῶν ἀνωτέρῳ πληροφοριῶν;

   Ἄς τό γράψῃ κάποιος,δέν μπορῶ νά τά λέω μόνον ἐγώ !

   Καθαρά καί ξάστερα.Ἰδού ἡ Ῥόδος...

   Καλησπέρα άγαπητέ μου καί σ᾿εὐχαριστῶ ἀκόμη μία φορά,γιά τίς ἀνεκτίμητες πληροφορίες !

   Διαγραφή