" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Ἄμοιρα Ἑλληνόπουλα...


Τό ἀνωτέρῳ «συγκινησιακό» ποίημα ἀπό τό βιβλίο τῆς Γλώσσας ΣΤ΄ δημοτικοῦ, 8 (ὀκτώ) σελίδες ἀφιέρωμα στόν «μῦθο τοῦ πολυτεχνείου» καί μόλις 5 (πέντε) σελίδες γιά 28η Ὀκτωβρίου καί γερμανική κατοχή...Οὐδέν σχόλιον 

Γιά τό βιβλίο γλώσσας,τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ,ὅπου μαθαίνουν στά ἑλληνόπουλα,σύν τοῖς ἄλλοις καί γιά τό πόσο καλοί εἶναι οἱ «κατατρεγμένοι πρόσφυγες/μετανάστες»  πού ἔρχονται στήν Ἑλλάδα γιά νά «βροῦν στόν ἥλιο μοῖρα» καί πού κάποιοι «κακοί»Ἕλληνες δέν τούς θέλουν καί ἐπιδιώκουν τόν διωγμό τους,τά εἴχαμε γράψη ἐδῶ.

Τό χειρώτερο ἀπ᾿ὅλα εἶναι πώς στό συγκεκριμένο βιβλίο καθοδηγοῦνται τά μικρά παιδάκια,βῆμα-βῆμα πώς νά γίνονται καταδότες-ῥουφιάνοι,μέ ἐπιστολές/φόρμες πού παρατίθενται στό ἐν λόγῳ βιβλίο,οἱ ὁποῖες συμπληρώνονται ἀπό τά παιδιά τά ὁποῖα παρακαλοῦν-ἰκετεύουν, τούς δημάρχους καί δημοτικά συμβούλια τῶν περιοχῶν τους,νά μήν ἐνδώσουν σέ πιέσεις γιά τόν διωγμό τῶν «προσφύγων/μεταναστῶν» καί ὄχι μόνο νά τούς ἐπιτρέψουν νά μείνουν ἀλλά νά προβοῦν καί στίς ένέργειες έκεῖνες ὥστε νά καλλυτερέψουν τήν διαβίωσί τους ! Κι᾿ἄν δέν ἔχει ἀποτέλεσμα ἡ ἐπιστολή στόν δήμαρχο,τότε κατευθύνουν/καθοδηγοῦν,τά παιδάκια, πρός τά «μεγάλα μέσα» : τόν Τύπο ! 

Ῥῖξτε μία ματιά (ψηφιακά τό βιβλίο ἐδῶ),ἀπό τήν σελίδα 80 ἕως τήν τελευταία 97, 17 σελίδες,πού εἶναι ἀφιερωμένες στούς «μετανάστες/πρόσφυγες» καί 'δεῖτε τόν συναισθηματικό παραλληλισμό πού γίνεται,μέ τούς Ἕλληνες τῆς Ἰωνίας καί τοῦ Πόντου τό ᾿22. Ἐλεεινή προπαγάνδα ! ! ! 

Πᾶμε τώρα στό ἐξώφυλλο τοῦ συγκεκριμένου βιβλίου : 

Τί ἀκριβῶς παρουσιάζει αὐτό τό ἐξώφυλλο βιβλίου,πού προορίζεται γιά μικρά παιδιά; Πέραν τοῦ ὅτι πρὄκειται γιά κάτι πολύ ἄσχημο γιά νά θεωρηθῇ ζωγραφική,βλέπουμε καί περίεργους συμβολισμούς.Κατ᾿ἀρχήν τό σύμβολο «ἕνα μάτι» ἤ «πανόπτη ὁφθαλμό»,ἀνάμεσα στά φυλλώματα τῶν δένδρων. Τί νόημα ἔχει μία τόσο ἀφύσικη παρουσία ; 

Δεῖτε σχετικῶς Ε Δ Ω. Στήν Θεσσαλονίκη...

Οἱ καρικατοῦρες τῶν ..ἀνθρώπων,στό κάτω μέρος :ἡ πρώτη μοιάζει μέ στρατιώτη ( κράνος,ὄπλο πού ξεχωρίζει ἀπό τόν ὤμο φτάνοντας ἡ ἄκρη του πάνω ἀπό τό κράνος καί βεβαίως τό καφέ χρῶμα τῆς στολῆς),ἡ δεύτερη προφανῶς εἶναι γυναῖκα (βλέπουμε γυμνό ὁλόκληρο τό ἀριστερό πόδι νλα βγαίνῃ ἀπό τό φόρεμα) καί ἡ τρίτη καρικατοῦρα,ἀπροσδιορίστου γένους μαῦρη καί νά χαιρετᾶ τό ...μάτι ! Μπροστά τους ἕνας φράχτης-ἐμπόδιο στόν δρόμο πρός μία ...πύλη ; 

Χμμ... Γιά παιδάκια 10-11 χρονῶν ; Μάλιστα...

Ὁ κύριος πού εἰκονογράφησε τό ἐν λόγῳ «ἐκπαιδευτικό» βιβλίο,λέγεται Γιῶργος Πισκοπάνης σκιτσογράφος-εἰκονογράφος. Διαβάζουμε σχετικῶς μ᾿αὐτόν,ἀπό τήν σελίδα τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί συγκεκριμένως ἀπό τήν σελίδα «Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας» :

O Γιώργος Πισκοπάνης είναι σχεδιαστής γραφικών και εικονογράφος. Έχει σπουδάσει γραφιστική, ελεύθερο σχέδιο, σχεδιασμό δισδιάστατων και τρισδιάστατων κινούμενων γραφικών (και παρεμπιπτόντως Μηχανολογία). Εργάζεται στο χώρο της ηλεκτρονικής επεξεργασίας εντύπων, εικόνας και πολυμέσων και σχεδιάζει και προγραμματίζει παιχνίδια σε γλώσσες Actionscript, Javascript και Html5. Έχει συγγράψει εικονογραφήσει και εκδώσει παιδικά βιβλία και ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και διαδραστικά παραμύθια για παιδιά. Εργάζεται ως επιστημονικός εικονογράφος, σκιτσογράφος και σχεδιαστής κόμικς σε ελληνικά περιοδικά και εκδοτικούς οίκους (National Geographic, EleftherosTypos, RAM, RAM KID). Σήμερα εργάζεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Κέντρο Αυτοεκπαίδευσης και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού (CentreforSelf-Access LearningandMaterialsDevelopment) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.(ἐδῶ)

Καί ποῦ ἀλλοῦ τόν βρίσκουμε νά ἐργάζεται ὁ ἐν λόγῳ ; Στό ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Τί εἶναι αὐτό; 

Τo I.T.Y.E. είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.(ἐδῶ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ιδρύθηκε με την ονομασία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών το 1985 με έδρα την Πάτρα, ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματία Ερευνας Τεχνολογίας (με το Προεδρικό Διάταγμα 9/1985). Από το 1992 εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και διαθέτει διοικητική, οικονομική και επιστημονική αυτοτέλεια. Με το άρθρο 2 του Ν. 2909/2001, ο οποίος διέπει τη λειτουργία του, μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.). Με το νέο νόμο 3966/2011 μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) και είναι ο τεχνολογικός πυλώνας στήριξης των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ο φορέας της έκδοσης του έντυπου [σχολικά βιβλία] και ηλεκτρονικού υλικού για την εκπαίδευση.

Επίσης, το Ι.Τ.Υ.Ε. ανέλαβε την διοίκηση & διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, του μεγαλύτερου δικτύου χρηστών στη χώρα (ἐδῶ)

Εἶναι ἕνα ἰνστιτοῦτο...Καταλάβατε ἔ ; Μέ ἄλλα λόγια τό ἐν λόγῳ ἰνστιτοῦτο ὄχι μόνον ἐκδίδει τά βιβλία δημοτικοῦ,γυμνασίου,λυκείου καί τῶν ΕΠΑΛ,ἀλλά ἔχει ἀναλάβη τά πάντα γύρω ἀπό τήν ἐκπαίδευσιν τῶν ἐλληνοπαίδων... 

Ἄ καί κάτι πολύ σημαντικό : 

Ἀπό ἐδῶ ὅπου μπορεῖτε νά ᾿δεῖτε καί ὅλες τίς ...διορθώσεις πού ἔχουν γίνη.Ἀπό ἐμᾶς,διότι τά Σκόπια ὄχι δέν ἄλλαξαν τίποτα ἀλλά μέ ἄμετρο θράσος χρησιμοποιοῦν τό σκέτο Μακεδονία ! 

Καί ποιά ἄλλη συνεργασία ἔχει τό ἐν λόγῳ ἰνστιτοῦτο μέ τό ὑπουργεῖο παιδείας ; 

Το έργο «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΣΠΑ 2014-2020 .. αποτελεί συνέχεια, επεκτείνει, αναβαθμίζει και εμπλουτίζει τα αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακό Σχολείο Ι του ΕΣΠΑ 2007-2013  το οποίο αποτέλεσε κεντρικό έργο του Υπουργείου Παιδείας το διάστημα 2010-15 στον άξονα Δράσεων του «Ψηφιακού Σχολείου» για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και υλοποιήθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».(ἐδῶ)

Στό ἐν λόγῳ πρόγραμμα,ἀνάμεσα στούς συνεργάτες,βλέπουμε καί τούς παρακάτω πού συνεργάζονται στόν τομέα : Ψηφιακή Ἐκπαιδευτική Πλατφόρμα e- me (ἀπό ἐδῶ):  


Τί παρατηροῦμε ; Πώς καί οἱ 4 ἔχουν φωτογραφηθῆ μέ τό σύμβολο τοῦ «ἑνός ματιοῦ».Ἤ ἀλλιῶς :Τό σημάδι τῆς «ἀπόκρυφης ἐλίτ» 

Γιατί; Ἄνευ σχολίου...

Πόσοι συνεργάζονατι στό ἐν λόγῳ πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου καί τοῦ ΕΣΠΑ ; Ἑκατόν δύο (102) ἄτομα ! Πληρώνει καλά ἡ Ε.Ε.,τά προγράμματά της καί τό ἑλληνικό δημόσιο. Γιά τό «καλό» τῶν ἑλληνόπουλων...


Τέλος,ξαναγυρνῶντας στό ἀρχικό βιβλίο τῆς στ΄δημοτικοῦ,νά συμπληρώσουμε : ὅπως διαβάζουμε στό ὁπισόφυλλο ἔχει ἐκδοθῆ μέ 75% χρηματοδότησιν ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμεῖο. Αὐτός πού δίνει τό χρῆμα,αὐτός ἔχει καί τίς ἀνάλογες ἀπαιτήσεις. Δέν νομίζω πώς χρειάζονται περαιτέρω σχόλια... Τό ἴδιο ἀσχολίαστο καί ἡ ...εἰκονογράφησις τοῦ ὁπισθοφύλλου...


Ἀπό τήν 3 σελίδα τοῦ βιβλίου (ἐδῶ)

Μά τί ...ὡραῖα πράγματα διαβάζει κανείς μέσα σ᾿αὐτό τό βιβλίο ! 


Θά ἤθελα νά ἤξερα τά παιδάκια αὐτά,τώρα πού οἱ τουρκαλάδες μέ τέτοια θρασύτητα καθημερινῶς προκαλοῦν,τήν μιά στό Καστελλόριζο,τήν ἄλλη στήν Κύπρο,πού σουλατσάρουν ἀνενόχλητοι στό Αἰγαῖον,ἀκούγοντάς τα στήν τηλεόρασι τί ἀκριβῶς αἰσθάνονται διαβάζοντας τίς παρά πάνω ἀράδες στό σχολειῖο τους; Ἐρωτοῦν,ἄρα γε,τούς δασκάλους τους γιατί ἀφοῦ «ἔχουμε τόσα κοινά καί εἴμεθα τόσο κοντά,οἱ δύο λαοί»,τά κάνουν αὐτά οἱ τοῦρκοι; !

 Τί λέω τώρα ; 

Τί νά πρωτο-σχολιάσῃ κανείς ; 

Ἄμοιρα Ἑλληνόπουλα...


Ἡ Πελασγική

11 σχόλια:

 1. Φρίκη σκέτη αυτά που γράφετε... Να προσθέσω πως κάποιο νεοταξίτικο κεφάλι πριν κάποιες εβδομάδες δήλωσε πως η δίκη της χρυσής αυγής θα πρέπει να διδαχθεί στα σχολεία ως νίκη της δημοκρατίας!!! Της κουλοδημοκρατίας με τα φίμωτρα, του προστίμου της υγείας, του περιορισμού κατ'οίκον , της μονόπλευρης ενημέρωσης των μαζικών μέσων εξαπάτησης, της οαράλογης ιατρικής...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἄ ναί,βεβαίως. Ὅμως μαζύ μέ τήν Χρυσῆ Αὐγή,τήν «ἐγκληματική ὁργάνωσι» πού πολεμοῦσε τήν ...δημοκρατία τους,θά ἔπρεπε νά συμπεριληφθῇ καί ἕνας ἀκόμη ἐχθρός τῆς δημοκρατίας τό κκε,τό ὁποῖο τό διακηρύσσει στό καταστατικό του πώς σκοπός τους εἶναι ἡ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου.

   Ἄ καί μία ἀκόμη τρομοκρατική/ἐγκληματική ὀργάνωσις,ἡ 17Ν ἡ ὁποία θέρισε κόσμο καί κοσμάκη !

   Τώρα θά μοῦ πῇς ἐάν θελήσουν (πού πολύ πιθανό τό βλέπω) θά ἐντάξουν στήν διδασκαλία τῶν ἑλληνοπαίδων μόνον τήν «κακιά,πολέμιο τῆς δημοκρατίας καί ἐγκληματική» Χ.Α. χωρίς νά χρειαστῇ νά δώσουν λόγο σέ κανέναν γιά ἐκείνους τούς πραγματικούς ἐχθρούς τῆς δημοκρατίας τους,πού θά παραλείψουν. Αὐτοί τά γράφουν,αὐτοί τά ἐκδίδουν καί λογαριασμό δέν δίδουν σέ κανέναν.

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Δωδεκανησία !

   Διαγραφή
 2. Καλημέρα , να είσαι καλά που τα ξετρυπώνεις , στόχος τα παιδάκια μας , έστειλα το άρθρο και αλλού και σε φίλους μπας και πονηρευτούν για την πρεμούρα τους για το διαδικτυακό μάθημα . Έυγε ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. καλημερα πελασγικη μου...εχεις δικιο...τι να πρωτο σχολιασει κανεις....δυστυχως υπαρχουν ορνεα που τρεφονται απο τις σαρκες της παιδειας...η παιδεια πλεον παραγει τρομοκρατες, αναρχικους,κι οχι ολοκληρωμενους πολιτες. υπαρχουν τοσα αριστουργηματα της ελληνικης γραμματειας που θα μπορουσαν πραγματικα να διδαξουν τα παιδια,κι οχι αυτα τα λιβελογραφηματα σκουπιδια που περιεχουν τα σημερινα βιβλια...ντροπη μας, η χωρα μας εδωσε τα φωτα της παντου στην οικουμενη,και κατηντησε τυφλη....ΚΡΙΜΑ.....Σουλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τά ἀριστουργήματα τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας τροφοδοτοῦν τήν σκέψι καί τήν γνώσιν. Πόσο χρήσιμο εἶναι αὐτό γιά τήν ἐξουσιαστική ἐλίτ; Μᾶλλον,ἀπαγορευτικό,θά ἔλεγα... Διά τοῦτο καί βρίσκονται,ἀπό πολύ καιρό τώρα,στό «καλάθι τῶν ἀχρήστων»...

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Σοῦλα !

   Διαγραφή
 4. Καλημέρα σας, οικοδέσποινα!

  Νομίζω ξεχάσατε ν' αναφέρετε πως ο "Διόφαντος" είναι επιχείρηση του συζύγου της Άννας της Διαμαντοπούλαινας, που ανέλαβε εργολαβικώς καί μονίμως την έκδοση σχολικών βιβλίων (με το αζημίωτο, βέβαια), όταν αυτή έκλεισε τον (κρατικό) Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων!

  Επίσης ουδέν σχόλιον κι από μένα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ἀγαπητέ εργδημεργ !

   Δέν μπορῶ νά ᾿βρῶ κάτι σχετικό μέ τόν Σαλαβάνο καί τήν σχέσι του μέ τόν «Διόφαντο»Ἄν ἔχης κάποιο στοιχεῖο μπορεῖς νά μᾶς τό δώσῃς;
   Θά ἦταν πολύ χρήσιμο.

   Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 5. Χαίρετε Πελασγική!
  ...Μπορεί κάλλιστα νά ετοιμασθεί ένας εξόχως ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν κατάλογος. Από τό "σημαδιακό" χρονικό σημείο τό "πολυθρύλητο" αλλά κατασκότεινο 1974, έως τίς ημέρες μας ΠΟΙΟΙ διετέλεσαν υπουργοί "παιδείας & Θρησκευμάτων"...
  Αρχίζοντας από Γ.Ράλλη, Φατούρο, Κοντογιαννόπουλο έως τίς ...λαμπρές ημέρες μας μέ Φίλη, Γαβρόγλου καί τήν κυρά - Νίκη.
  Μελετώντας λοιπόν ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τά έργα τους, τούς λόγους τους καί τίς κινήσεις τους, δέν θά μας μείνουν διόλου απορίες, ερωτηματικά καί σκιές...
  Θερμότατες ευχαριστίες καί πάλι Πελασγική μας γιά τήν αρτιότητα καί όχι μόνο των αναρτήσεών σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ξέχασες τήν Χάνα...

   Ἀπό ποῦ ν᾿ἀρχίσῃ κανείς καί ποῦ νά τελειώσῃ...

   Βλέποντας τό ὄνομα τοῦ Κοντογιαννόπουλου,θυμήθηκα πώς τόν Νοέμβριο τοῦ ᾿19,εἶχα ἀσχοληθῆ μαζύ του.Ἐκτός τῶν κατορθωμάτων του στόν χῶρο τῆς ἐκαιδεύσεως καί ὄχι μόνον (...) θυμᾶσαι μήπως τί ἄλλη σχέσιν εἶχα ᾿βρῆ; Ἦταν γαμβρός τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,ἀπό τήν ἀνηψιά του Ματθίλδη,κόρη τῆς α΄του ἑξαδέλφης Στυλιανῆς Μανωλικάκη. Καί γαμβρός καί ὑπουργός ὁ Κοντογιαννόπουλος.Ἐξ αἰτίας ἐκείνων τῶν γεγονότων πού ἡ πολιτική του στό Παιδείας εἶχε δημιουργήση,μᾶς προέκυψε «πρωταγωνιστής» ( χάριν καί Παναγιωταρέας) τό Ἀλιέξι ... Καί ἡ πλᾶκα ἡ μεγάλη εἶναι πώς τό ὁμολογεῖ καί ὁ ἴδιος :
   «Από τις καταλήψεις των λυκείων του 1990-1991, που οδήγησαν στα τραγικά γεγονότα της Πάτρας και της Αθήνας, με καταστροφές και ανθρώπινα θύματα, εκκολάφθηκε ο μετέπειτα αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και τέως πρωθυπουργός».
   (https://sxolianews.blogspot.com/2019/11/blog-post_90.html)

   Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ μου Ἰωάννη Καποδίστρια !

   Διαγραφή
 6. Ολα τα υπουργεια εδω και πολλα χρονια αλλα ιδιαιτερα το ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ φαινεται εκ των πραγματων να εχουν καταληφθει απο πρακτορες ξενων προτεραιοτητων ιδεολογιων και συμφεροντων που προωθουν τα χιλια μυρια ψεμματα στα Ελληνοπουλα.Δια της διαστρεβλωσης(λαθρομεταναστες) , της αποσιωπησης(28η Οκτωβριου) η της υπερβολικης μοχλευσης(Πολυτεχνειο) .Δεν αντιδρα κανεις σε αντιθεση με αλλες εποχες γιατι οι περισσοτεροι ειναι πλεον αγκαζε με το κρατικοδιαιτο-κομματικο συστημα.Μισθοδοτουνται δηλαδη απ αυτο αμεσα η εμμεσα και δεν υπαρχει οπως παλια η στοιχειωδης επιβιωσιακη αυταρκεια για αποστασιοποιηση και αντισταση στην καλπαζουσα τυραννια πλεον.Η ροπη του νεοελληνα προς τον διορισμο και την αργομισθια δυστυχως δεν κατεστρεφε μονο την οικονομια οπως νομιζαμε μερικοι καποτε!!!! Κατεστρεψε καθε δυνατοτητα αντιδρασης αφου ο φοβος του αποσυναγωγου απο το κρατικο μασταρι παρελυσε καθε σκεπτικο και καθε επιχειρημα. Απο εθνος ναυτικων, κτηνοτροφων, εμπορων και ταξιδευτων γιναμε εθνος δημοσιων υπαλληλων!!! Ιδου γιατι εχουμε διαλογο κωφων πλεον με τους περισσοτερους συμπολιτες μας ακομα και με συγγενεις μας!!! Μην προσπαθεις να πεισεις καποιον που δεν θελει να καταλαβει ελεγε ο Δημοκριτος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή