" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Ἐμμονή ...«Θεσσαλονίκη,μητέρα τοῦ Ἰσραήλ» (μέρος γ΄)

 


Οἱ ἐκδόσεις «Καπόν» κυκλοφόρησαν τό 2012,ἐν ὅψει τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν Ἀπελευθέρωσι τῆς Θεσσαλονίκης,ἕνα βιβλίο-λεύκωμα.Τά κείμενα τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς ἔχει ἐπιμεληθῆ ὁ καθηγητής φιλόλογος Λέων Νάρ.Ἐμεῖς θά μείνουμε στόν τῖτλο «Θεσσαλονίκη 1912-2012 :Τό μέλλον τοῦ παρελθόντος» καί στήν ἐκδήλωσι-παρουσίασι τῆς ἐν λόγῳ ἐκδόσεως.

Τί λέει ὁ τῖτλος εἴπαμε; «Θεσσαλονίκη 1912-2012 :Τό μέλλον τοῦ παρελθόντος»,ἄ μάλιστα. Δῆλα δή τό μέλλον τῆς Θεσσαλονίκης πρέπει νά εἶναι τό παρελθόν της ἤ νά βασισθῇ στό παρελθόν της; Ἕνα παρελθόν τό ὁποῖο μιλᾷ γιά μία Θεσσαλονίκη στήν ὁποία ὑπερτεροῦσαν,κατά πολύ,ὁ ἑβραϊκός κυρίως,ἀλλά καί μουσουλμανικός  πληθυσμός μέ τήν χριστιανική παρουσία ὡς μειονότητα; Χμμ...

Πᾶμε νά δοῦμε τήν παρουσίασιν : 

Στις 29.11.2011 παρουσιάστηκε στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης το νέο βιβλίο του Δρα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και συγγραφέα Λέων Α. Ναρ με τίτλο: «Θεσσαλονίκη 1912-2012, το μέλλον του παρελθόντος», με φωτογραφίες του Γιώργη Γερόλυμπου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καπόν. 
Το βιβλίο κλήθηκαν να παρουσιάσουν ο ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο Αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. Πέτρος Μαρτινίδης, ο δημοσιογράφος Γιώργος Τούλας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Ο τελευταίος, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, απουσίασε και στη θέση του μίλησε ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Κουράκης. 

Το βιβλίο,που κυκλοφορεί με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την παράδοση της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό.... (ἀπό ἐδῶ)

ἐδῶ

Νομίζω πώς δέν χρειάζεται νά συνεχίσουμε...Μετά τά ἀπομνημονεύματα τοῦ Ζάκ Ἀμπραβανέλ,πού ὁ ἱστορικός Ἠλίας Χρυσοχοΐδης μᾶς διάβαζε τήν ἐπιβεβαίωσιν τῆς φήμης πώς ἡ Θεσσαλονίκη πουλήθηκε ἀπό τήν στρατιωτική ἡγεσία τῆς πόλης ἕναντι 1 ἑκατ. τουρκικῶν λιρῶν στούς Ἕλληνες,βλέπουμε πώς ἀκόμη καί σήμερα ἡ ἀντίληψις αὐτή εἶναι ἑδραιωμένη στούς ἑβραίους τῆς Θεσσαλονίκης,τοὐλάχιστον...

Ἡ Θεσσαλονίκη δέν ἀπελευθερώθηκε ἀπό τόν Ἑλληνικό Στρατό,παραδόθηκε σ᾿αὐτόν,ἀπό τούς ὀθωμανούς,ἐπί πληρωμῇ...! 

Τί ζοῦμε ! ! ! 

Εἴδατε ν᾿ἀντιδράσῃ κανείς; Εἴδατε κάποιον ἀρμόδιο ἱστορικό νά βγῇ καί νά διαμαρτυρηθῇ γιά τήν διαστρέβλωσι τῆς Ἱστορίας;Εἴδατε κανέναν ἀπό ὅλους ἐκείνους,πολιτικούς,πανεπιστημιακούς,συγγραφεῖς-ἱστορικούς ἐρευνητές πού παρευρέθησαν στήν ἐκδήλωσι νά ψελλίσουν ἔστω καί μία κουβέντα; Κάποιο ἀπό τά μμε; Κανείς,τίποτα.Μοῦγκα...

«Οι Εβραίοι και οι ενταύθα πράκτορες τους περιγράφουν την ιστορική στιγμή της απελευθερωσεως της Πόλεως του Μυροβλήτου ,ήτις φέρει όνομα αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ως καταληφθείσα από τους Έλληνες. Η απελευθέρωσις για Εβραίους και γενιτσάρους ίσον κατάληψις.
Ο Εμμανουήλ Καράσσο, ιδρυτής της στοάς ιταλικού τύπου εις ήν συνεγκεντρώντο συνωμοτικώς οι νεότουρκοι. Διετέλεσε μέλος της τριανδρίας που διαπραγματεύηκε την παράδοση της Λιβύης και Δωδεκαννήσων στο νεοπαγές κράτος της Ιταλίας (1860).» (πληροφορίες ἀπό ἀναγνώστη μας,ἐδῶ)

Καί ποιός εἶναι αὐτός ὁ Λέων Νάρ; 

Ο Λέων Α. Ναρ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο ΑΠΘ και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Νεοελληνικής Φιλολογίας, Βιβλιολογίας και Διδακτικής της Λογοτεχνίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο (2000). Το 2007 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ....εργάζεται ως καθηγητής ελληνικής φιλολογίας στο Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» της Θεσσαλονίκης.(ἐδῶ ὅπου καί τά βιβλία του)

Προφανῶς ἡ ζωή του εἶναι ἀφιερωμένη στό ζωντάνεμα ἤ στήν συνεχή θύμηση πώς ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν μία ἑβραϊκή πόλις. Ἄλλως τε,τό ὁμολογεῖ καί ὁ ἴδιος : 

«Μαζί με την τέρψη, που προσφέρουν το θέατρο και η μουσική, υπάρχει και η διάσταση της γνώσης. Η διαχείριση της μνήμης είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη» (Καθημερινή, 17/9/2017).

Στό μοναδικό θεατρικό πού ἔχει γρἀψη,ἐννοεῖται καί πάλι ἡ ἀναφορά στούς ἑβραίους τῆς Θεσσαλονίκης,ἀλλά αὐτή τήν φορά σέ σχέσι μέ τό ὁλοκαύτωμα :


Το "Δεν σε ξέχασα ποτέ" γράφτηκε με αφορμή την αναζήτηση σύνθεσης της ιστορικής διαδρομής των πολλών "απόντων" Ισραηλιτών της Θεσσαλονίκης. Η Ζάνα, ο Γκάμπη, ο Ιντό, η Γράσια, αλλά και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές του έργου..υπενθυμίζουν την ιστορική μνήμη ενός κόσμου που εξοντώθηκε πολύ βίαια αλλά και λησμονήθηκε άδικα. Θέτουν διάφορα ζητήματα, πρώτα απ' όλα την αδιαφορία πολλών συμπολιτών για την τύχη των γειτόνων τους, αλλά και την έμπρακτη στήριξη που επέδειξαν άλλοι την ίδια χρονική στιγμή...(ἐδῶ)

Τό ἔργο ἀνέβηκε ὡς παράστασι ἀμέσως καί μάλιστα ὄχι μόνον μία φορά,ἐννοεῖται...


Ακουσα α-καπέλα τη φωνή της Μπιενβενίδας Μάνο, ηχογραφημένη στο γηροκομείο «Σαούλ Μοδιάνο» τον Μάρτιο του 1996, τον Δαυίδ Σαλτιέλ, τον Ιακώβ Χαλέγουα, τον Μωΰς Εσκενάζη. Ο συγγραφέας Αλμπέρτο Ναρ, παιδί επιζησάντων και ο ίδιος, αφιέρωσε τη ζωή του στη διαφύλαξη της εβραϊκής – σεφαραδίτικης κληρονομιάς της πόλης, σε μια περίοδο κατά την οποία χρειαζόταν αφοσίωση και τόλμη για να μιλάς γι’ αυτό το κομμάτι του παρελθόντος.Η κοινότητα είχε σχεδόν εξαφανιστεί μετά το Ολοκαύτωμα και μαζί το πολιτιστικό της αποτύπωμα. Ο Ναρ κατάφερε να ηχογραφήσει τα τραγούδια στα λαντίνο, αυτή τη μελωδική λαλιά που μας γυρίζει στη μεσαιωνική Ανδαλουσία. To ψηφιοποιημένο αρχείο του Αλμπέρτο Ναρ με τις 46 κασέτες δωρήθηκε στο ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ το 2011 από την οικογένεια του εκλιπόντος. Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, ο γιος του, Λέων, ήρθε να ανθολογήσει αυτό το εξαιρετικό υλικό...(ἐδῶ)

 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης (ΕΛΙΑ- ΜΙΕΤ)
Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) ιδρύθηκε στις 20/10/1980, από τον Μάνο Χαριτάτο και τον Δημήτρη Πόρτολο, με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου με έδρα την Αθήνα και καταστατικό σκοπό τη συλλογή, ταξινόμηση, μελέτη και έκδοση αρχειακού...η Εθνική Τράπεζα, η οποία τότε εξέφρασε τη βούληση να στηρίξει περαιτέρω το έργο του ΕΛΙΑ. Έτσι από τον Οκτώβριο του 2009 το ΕΛΙΑ ενσωματώθηκε στο ΜΙΕΤ και έκτοτε αποτελεί τμήμα του οργανισμού του...(ἐδῶ)

Ο Μάνος Χαριτάτος ήταν Έλληνας συλλέκτης  και συγγραφέας, ένας εκ των δύο ιδρυτών του Εθνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου.Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια  και ήταν γιος του Δημήτρη Χαριτάτου και της Μαρίας Ζάχαρη. Περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών...Το 1980 ανέλαβε την διεύθυνση του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 198Υπήρξε ιδρυτικό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης (EUARCE)... Το 1997 τιμήθηκε από τον Δήμαρχο Παιανίας Ίωνα Βορρέ με το "Δημοσθένειο" Μετάλλιο και το Δίπλωμα Τιμής της πόλης.(ἐδῶ)

Ὅσο ἀφορᾷ γιά τόν πατέρα τοῦ Λέοντος,Ἀλμπέρτο Νάρ : 

Ὁ «Σαλονικάϊ» Ἀλμπέρτος Νάρ,δῆλα δή ὁ «Σαλονικιός»,στήν γλῶσσα τῶν ἑβραίων τῆς «Σαλονίκης»... φωτό

Ο Αλμπέρτος Ναρ  ήταν διηγηματογράφος και ερευνητής της εβραϊκής ιστορίας.Γιός σεφαραδιτών Εβραίων, επιζώντων του Ολοκαυτώματος... εργάστηκε ως γραμματέας της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Διηύθυνε το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Εβραϊσμού Θεσσαλονίκης και ήταν μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε με το ιστορικό περιοδικό του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ) Χρονικά και αρθρογράφησε στις εφημερίδες Μακεδονία και Θεσσαλονίκη.
Το διηγηματογραφικό του έργο του Αλμπέρτου Ναρ είναι αυτονοήτως συνδεδεμένο με τη Θεσσαλονίκη και τη ζωή των Εβραίων, παλιότερων και νεότερων με αυτή....(γιά τά ὑπόλοιπα καί τό συγγραφικό του ἔργο,βιογραφικά ἐδῶ)

Κάτι πού ἐπίσης ἔχει βαρύτητα,σχετικῶς μέ τόν Ἀλμπέρτο Νάρ εἶναι ἡ ἀντίδρασις πού ξεσηκώθηκε ὅταν ἐπί δημαρχίας Μπουτάρη ὁ δῆμος Θεσσαλονίκης θέλοντας νά δώσῃ τό ὄνομά του σέ κάποιο δρόμο τῆς πόλεως,«ξήλωσε» τό ὄνομα τοῦ προηγουμένου τιμηθέντος στρατηγοῦ Ἀθανασίου Χρυσοχόου. Διαβάζουμε σχετικῶς ἐδῶ

Θέλετε τώρα νά δεῖτε πῶς περνᾷ ἡ ἀριστερή προπαγάνδα καί σπιλώνονται,κυρίως πατριῶτες ἀγωνιστές ; Λοιπόν,θά σᾶς παραθέσω δύο συνδέσμους νά διαβάσετε τά βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ Στρατηγοῦ Χρυσοχόου καί θά βγάλετε μόνοι σας τά συμπεράσματα. 

α) τό γνωστό καί μή ἐξαιρετέο βικιπαίδεια ἐδῶ. Γιά τήν δρᾶσι τοῦ Στρατηγοῦ κατά τῶν βουλγάρων καί τῶν δράσεῶν τους νά προσαρτήσουν τήν δυτική Μακεδονία,μέ τό τέλος τοῦ πολέμου,μοῦγκα.Ἔμ,ἐκεῖ ἦταν καί ὅλο τό μῖσος τῶν κομμουνιστῶν κατά τοῦ Χρυσοχόου...

β) ἀπό τό Μεταπαίδεια ἐδῶ. Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα.Πολύ σημαντικά στοιχεῖα γιά τήν συμμετοχή τοῦ Στρατηγοῦ σέ ὅλους  πολέμους ἀλλά καί γιά τήν ἐν γένει πατριωτική δρᾶσι τοῦ Ἀθανασίου Χρυσοχόου.  

Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Χρυσοχόου προέβησαν σέ ἀγωγή ( ἐδῶ ὁλόκληρος ἡ ἀγωγή ) κατά τῆς ἀποφάσεως τοῦ δήμου Θεσσαλονίκης γιά τήν μετονομασία τῆς ὀδοῦ Ἀθανασίου Χρυσοχόου ( στήν οὐσία ἡ ἀπόφασις μετονομασίας βασίσθηκε στίς παρεμβάσεις τριῶν συριζαίων «ἀγωνιστῶν/ἀντιστασιακῶν τῆς 7ετίας» ) καί τοῦ αἰτιολογικοῦ του ὡς «δοσίλογος καί συνεργάτης τῶν ναζί» μέ τήν κατηγορία τῆς προσβολῆς μνήμης νεκροῦ. Ἡ ὑπόθεσις θά ἀπασχολήσῃ τό ΣτΕ. κατά τήν κρίσι τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,τό ὁποῖο ἀπέφυγε (γιατί ἄρα γε; Ἔλα ντέ...) Προφανῶς ἐπεί δή δέν μποροῦσε ν᾿ἀπορρίψῃ τήν αγωγή καί θά δυσαρεστοῦσε τά κομμούνια πού εἶχαν μαζευτῆ,ὅπως συνηθίζουν ἄλλως τε ( τί τακτική κι᾿αὐτή ! ) γιά νά ἐπιρρεάσουν τό δικαστήριο : 

Οἱ «ἀγωνιστές/ίστριες ,ἀντιστασιακοί τῆς 7ετίας»,παρόντες...(ἐδῶ)

Ἔτσι,γιά νά καταλάβετε ποιοί θά εἶναι ἀπό ἐδῶ καί πέρα οἱ «ἥρωες» τῆς ἑλλαδικῆς ἱστορίας. Τέρμα στούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Πατρίδος,ὑπέρ Ἀξιῶν καί Ἰδανικῶν...

Τό βιβλίο/λεύκωμα, τοῦ Λέοντος Νάρ,« Θεσσαλονίκη 1912-2012 :τό μέλλον τοῦ παρελθόντος» ,ἔχει ἐκδοθῆ ἀπό τίς ἐκδόσεις Καπόν.Ἄν καί ἡ ἕδρα τῆς συγκεκριμένης ἐπιχειρήσεως εἶναι στήν Ἀθῆνα,παρ᾿ὅλα αὐτά γνωρίζουμε τήν οἰκογένεια Καπόν μέ καταγωγή ἀπό τήν Θεσσαλονίκη.Ἡ σχέσις εἶναι πώς ἡ κ. Ῥαχήλ τῶν ἐκδόσεων,ἔχει πατρικό ὄνομα Μισδραχί καί εἶναι παντρεμένη ἀπό τήν οἰκογένεια Καπόν,μέ τόν Μωϋσῆ Καπόν. Ἕναν Καπόν Μωϋσῆ πού βρῆκα στήν Θεσσαλονίκη ἔχει ἀρωματοπωλεῖο.Ὅλο καί κάποια συγγένεια θά ὑπάρχει,φαντάζομαι...

Ὅσο γιά τίς ἐκδόσεις Καπόν : 

«  Οι Εκδόσεις Καπόν εγκαινίασαν τις εκδοτικές τους δραστηριότητες το 1980.Το πρώτο βιβλίο, «Μαγνησία: Το χρονικό ενός πολιτισμού», βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών ... Πολύ σύντομα ήρθαν οι πρώτες συνεργασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού και διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα και στη συνέχεια, η διεθνής αναγνώριση: η συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Mondadori-Electa για την έκδοση του βιβλίου «Κύπρος: Το σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου»...Το 2010 η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τη Ραχήλ Καπόν για το σύνολο του καλλιτεχνικού της έργου στον τομέα των επιστημονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων των μνημείων του ελληνικού παρελθόντος, με την επισήμανση ότι κατόρθωσε να προσδώσει νέα μορφή στα βιβλία τέχνης και αρχαιολογίας..

Το 2014 η Ραχήλ Καπόν τιμήθηκε και για την  συνεισφορά της στην ανάδειξη του Ελληνικού και Εβραϊκού Πολιτισμού, σε ειδική εκδήλωση στην Λάρισα.(ἐδῶ)

Διαβάζουμε στό ἱστορικό τῶν ἐκδόσεων,στήν σελίδα τους ἐδῶ. Καί μήν νομίζετε πώς μόνον αὐτές ἦσαν οἱ βραβεύσεις ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν.Ὄχι.Ἔχουν κι᾿ἄλλες ...

Ἀνάμεσα στίς ἐκδόσεις τους,στήν κατηγορία Ἱστορία,παρατήρησα μία ἰδιαιτέρα «ἀδυναμία» στήν πρώην βασιλική οἰκογένεια τῆς Ἑλλάδος. Στά 38 βιβλία,τά 6 ἀφιερωμένα στήν οἰκογένεια,τήν Φρειδερίκη καί τό Τατόϊ.
 
Ἄ μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι κι᾿αὐτό : 

Δαυΐδ ἐφέντης Λεβύ 

Ο Νταβιτσόν Εφέντης Λεβής (1832–1913), που πρωτογνωρίσαμε μέσα από τις φωτογραφίες του γιου του στη βραβευμένη έκδοση Το Πανόραμα του Νισήμ Λεβή, 1898–1944, υπήρξε μια επιφανής προσωπικότητα της ρωμανιώτικης εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων, με έντονη παρουσία στα κοινά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μέσα από αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνιες εφημερίδες του 19ου αιώνα, τον ακολουθούμε στον πολύπλευρο βίο του και αντικρίζουμε τα Ιωάννινα σε μια μεταβατική περίοδο της ιστορίας τους, μαζί με πτυχές της ολογάριθμης αλλά υπερήφανης κοινότητας των Ρωμανιωτών...ἐδῶ

Ἕνας ἄλλος Καπόν,περισσότερο γνωστός ἀπό τήν ἐνασχόλησί του μέ τά κοινά,εἶναι ὁ Χασδάϊ Καπόν. Ναί,ὁ πρώην ἀντιδήμαρχος τοῦ Μπουτάρη : 


Ό Έβραίος τήν καταγωγή Καπόν Χασδάϊ άνήκει στούς έβραίους πού ήρθαν άπό τήν Ίσπανία στή Θεσσαλονίκη καί μέσα άπό τό σιωνιστικό κύκλωμα έγινε ίδιοκτήτης τράπεζας άφού πήρε μαθήματα στή σχολή πρακτόρων τού London School of Economics, άς είναι καλά οί Ρότσιλντ, έστησε τήν τράπεζά του ( Ωμέγα Τράπεζα και Ωμέγα Χρηματιστηριακή) καί ξεκίνησε τό παιχνίδι. Δίνοντας δέ καί ένα στίγμα τής Θεσσαλονίκης πρός τούς Βόρειους φίλους του έχει καί μπιστρώ μέ τόν όνομα Cafè Balkan. Έκεί φαίνεται ότι έπινε τόν καφέ του ό Μπουτάρης, συζητώντας μαζί του πώς θά "βαλκανοποιήσουν" τή Θεσσαλονίκη…
...
Δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε… 15 συνεδριάσεις(!) στη Σοφοκλέους η Proton Βank και μας ανακοίνωσε ότι διαπραγματεύεται με την ΩΜΕΓΑ για τη συγχώνευσή τους...( Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα : Ωμέγα + Proton = Pasokgate...)

« Η εκλογή του και η τοποθέτησή του από τον Γιάννη Μπουτάρη στην αντιδηµαρχία Οικονοµικών του Δήµου Θεσσαλονίκης έχει σπάσει δύο ταµπού. Ο Χασδάι Καπόν είναι ο πρώτος Εβραίος που εκλέγεται ως δηµοτικός σύµβουλος ή βουλευτής Θεσσαλονίκης µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο..Επειτα από µακρά και κατά γενική οµολογία επιτυχηµένη θητεία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο 47χρονος οικονοµολόγος και σύµβουλος επιχειρήσεων αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά µε τα κοινά...Είναι γόνος µίας από τις παλαιότερες οικογένειες της Θεσσαλονίκης, µε ζωντανή παρουσία στην επιχειρηµατική και κοινωνική ιστορία της πόλης επί 300 χρόνια. Μάλιστα, η οικογενειακή επιχείρηση, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή και διάθεση αποικιακών προϊόντων και χηµικών, είχε βραβευτεί ως µια από τις πέντε αρχαιότερες της πόλης. Ωστόσο, ο ίδιος αποφάσισε να εγκαταλείψει την οικογενειακή παράδοση και να ασχοληθεί µε τις οικονοµικές επιστήµες.

Η εβραϊκή καταγωγή του, για την οποία νιώθει υπερήφανος, τον οδήγησε στην ενεργό ανάµειξη µε τις ισραηλιτικές κοινότητες. Αλλωστε, ο πατέρας του Βενιαµίν είναι ένας από τους ελάχιστους επιζήσαντες των κρεµατορίων του Αουσβιτς. 
...
Κατά την προεκλογική περίοδο, µαζί µε την οµόθρησκή του υποψήφια διαµερισµατική σύµβουλο Τίλντα Καράσσο βρέθηκαν στο στόχαστρο µερίδας εθνικοπατριωτικών οργανώσεων που ήθελαν να πλήξουν τον επικεφαλής της παράταξης του Γιάννη Μπουτάρη, καταλογίζοντάς του ως µειονέκτηµα τη συµπάθεια και τον σεβασµό που έδειχνε στο εβραϊκό στοιχείο της πόλης. Και όταν ο νεοεκλεγµένος δήµαρχος τον επέλεξε για τα καθήκοντα του αντιδηµάρχου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονοµικών Πόρων, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είπαν – µεταξύ σοβαρού και αστείου – ότι ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στη σωστή θέση... Το στοίχηµα του ίδιου αλλά και όλης της νέας διοίκησης είναι να µπορέσει να κάνει τον δήµο να ορθοποδήσει κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες...Ο ίδιος δίνει χρονικό περιθώριο έξι µηνών ώστε να φανούν τα αποτελέσµατα των προσπαθειών του. Ο χρόνος θα δείξει αν θα δικαιωθεί...» Ἔγραφαν τά Νέα,ἐπικροτώντας τόν Μπουτάρη γιά τήν ἐπιλογή τοῦ Καπόν  ἐδῶ

Γιά νά ᾿δοῦμε τί κατάφερε; 

Νά πάρῃ ἕναν ..καλό μισθό : 


 Ο «Καλλικράτης» προβλέπει ότι ο μισθός του αντιδημάρχου υπολογίζεται με βάση αυτόν του δημάρχου, ΕΚΤΟΣ εάν ο αντιδήμαρχος αποδείξει ότι στην προηγούμενη δουλειά του έπαιρνε (στον ιδιωτικό τομέα) περισσότερα χρήματα…

Αρχικά ο κ. αντιδήμαρχος Οικονομικών Καπόν,πήρε τον μισθό που έπαιρναν και οι άλλοι. Μετά όμως κίνησε γη και ουρανό για να ενταχθεί στην παραπάνω ρύθμιση

Ο κ. Καπόν Χασδάϊ, έστησε ολόκληρο ζήτημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης για να εφαρμοστεί στην περίπτωση του η διάταξη αυτή. Και φυσικά το πέτυχε. (ἀπό :ἐδῶ)

Νά ἐνδιαφερθῇ γιά τήν οἰκοδὀμησι/ἀξιοποίησι τοῦ Συγκροτήματος «Ἀλλατίνι» : 

φωτό

η Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος ΑΕ, η οποία μαζί με τη μητρική της Αλλατίνη ΑΕ μεταβιβάζονται πλειοψηφικά στον όμιλο Δαυίδ – Λεβέντη, που είναι σήμερα ιδιοκτήτες της Coca Cola 3E. Η οικογένεια του κ. Στέφανου Μάνου διατηρεί το 16% των μετοχών. Λίγο αργότερα ο Στέφανος Μάνος, πουλάει τις μετοχές του.

Η εταιρεία «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε

Σήμερα, ιδιοκτήτης του χώρου κατά το 1/3 είναι η παραπάνω εταιρεία, διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι o Αντιδήμαρχος Χασδάι Καπόν, ενώ συμμετέχει και ο Ιακώβ Μπενμαγιόρ, γόνος σημαντικής Εβραϊκής οικογένειας της Θεσσαλονίκης. Λογικό, αφού το «Αλλατίνη», ήταν Εβραϊκό δημιούργημα. 

... ο κ. Καπόν ενημέρωσε ότι είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Αστικές Αναπτύξεις ΑΕ», η οποία κατέχει το 33% του Αλλατίνη (μετά και την πώληση του μεριδίου της «θεμελιοδομής») στην προχθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήμου.

Εκεί εξήγησε λεπτομερώς τις προσπάθειες που καταβάλλει η εταιρεία του και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες, προκειμένου να πείσουν το υπουργείο Περιβάλλοντος να επιτρέψει την ανοικοδόμηση του οικοπέδου. Όπως εξήγησε, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες προετοίμασαν τροπολογία, στην οποία προβλέπονται τα εξής δύο: πρώτον, ορίζεται εκ νέου συντελεστής δόμησης στο οικόπεδο 3,3%, που συνεπάγεται δικαίωμα ανοικοδόμησης περίπου 87.000 τ.μ. και, δεύτερον, να επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες να χτίσουν και όσα από τα 70.000 τ.μ. που είχαν εξασφαλίσει μέσω της μεταφοράς συντελεστή δεν αξιοποίησαν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η έκταση του Αλλατίνη, δεν μπορεί να χτιστεί. Οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν τρείς φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά έχασαν και τις τρείς. Κι αυτό, επειδή μετέφεραν τον συντελεστή δόμησης σε τουριστικές περιοχές και έχτισαν ξενοδοχεία. Με απλά λόγια έχασαν το οικόπεδο ή το μεγαλύτερο μέρος αυτού. Όμως δεν θα άφηναν έτσι ένα από τα ακριβότερα φιλέτα της Ευρώπης! Με μεθοδικότητα και επιμονή, έκαναν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης τον Γιάννη Μπουτάρη, αφού πρώτα τον έβαλαν στη «Δράση» του Στέφανου Μάνου, ιδιοκτήτη κάποτε της βιομηχανίας. Χρειάστηκε να βοηθήσουν τα ΜΜΕ της Αθήνας και κάποιοι Υπουργοί με τον «Καλλικράτη», ώστε να μπεί ο δήμος Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη και να εκλεγεί τελικά ο Γιάννης Μπουτάρης, που ήταν μέλος του ΚΚΕ πριν μεταπηδήσει στη νεοφιλελεύθερη Δράση, από όπου αποχώρησε όταν αποχώρησε ο Στέφανος Μάνος από το «Αλλατίνη»
Ο Γιάννης Μπουτάρης, έχρισε φυσικά αντιδήμαρχο τον Χασδάι Καπόν, πρωτεργάτη της ανοικοδόμησης του χώρου. Βοήθησαν όλα τα ΜΜΕ, με χτυπήματα εναντίον Παπαγεωργόπουλου και Γκιουλέκα, ώστε να έρθει το κατάλληλο διοικητικό σχήμα στην πόλη. Και φυσικά ήρθε, αφού η δύναμη των ΜΜΕ είναι τεράστια και οι άνθρωποι που «έσπρωχναν» τον …οικολόγο Μπουτάρη, που έκανε δήλωση ότι θέλει να χτιστεί το Αλλατίνη (!), είναι πανίσχυροι....(ἀπό ἐδῶ)


Το οικοδοµικό τετράγωνο 130 περιέχει το βιοµηχανικό συγκρότηµα Αλλατίνη συνολικού εµβαδού 26.010 τ.µ.. Οι γαλλικοί αλευρόµυλοι της γαλλο-ισραηλιτικής οικογένειας Allatini, 128 χρόνια µετά την ίδρυση τους, συνεχίζουν να ερίζουν τα πνεύµατα της πόλης. Οι ιδιοκτήτες φιλοδοξούν να κατασκευάσουν την “Πολιτεία Αλλατίνη”, ενώ οι περίοικοι αντιδρούν στα σχέδιά τους..17 περίοικοι του συγκροτήµατος κατέθεσαν προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισµού, το 2006, η οποία ενέκρινε τη χωροθέτηση νέων οικοδοµικών µονάδων και την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ.και κάνουν λόγο για ανοικοδόµηση µε παράνοµο συντελεστή δόµησης...Απέναντι από τους Μύλους Αλλατίνη βρίσκεται το αρχιτεκτονικό γραφείο του Πέτρου Μακρίδη. Μαζί µε τον Αλέξανδρο Τοµπάζη υπογράφουν την αρχιτεκτονική προµελέτη των διατηρητέων και νέων κτιρίων, η οποία εγκρίθηκε µόλις πέρυσι. “Τέτοιου είδους επέµβαση σε αστικό χώρο δεν έχει προηγούµενο στη χώρα µας.
...
H περίπτωση ο χώρος να αγοραστεί από το δηµόσιο ή το δήµο, ώστε να παραδοθεί στην πόλη, είναι µια ευπρόσδεκτη λύση από τους ιδιοκτήτες, πλην όµως δεν συζητείται από το κράτος. ( The Allatini Project,Δεκέμβριος 2012,ἕνα χρόνο μετά τήν παρέμβασι τοῦ ἀντιδημάρχου τοῦ Μπουτάρη,Χασδάϊ Καπόν) 

Καί τόν Νοέμβριο τοῦ 2019 :

  Την εκπόνηση μελέτης ειδικών πολεοδομικών ρυθμίσεων προωθούν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο δήμος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αναμορφωθεί και να αξιοποιηθεί η προνομιούχα περιοχή της κεντροανατολικής Θεσσαλονίκης από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τα όρια με τον δήμο Καλαμαριάς, που «βρέχεται» από τη θάλασσα. Στο πλαίσιο του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, οι μελετητές προκρίνουν ως λύση για να αποκτήσει προοπτική και να μπει μια τάξη στη συγκεκριμένη περιοχή, την εκπόνηση μιας σοβαρής μελέτης, που θα ρυθμίσει μια σειρά από ζητήματα, τα οποία επί πολλά χρόνια αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιοχής.

Εκτός του Μεγάρου Μουσικής η ίδια περιοχή περιλαμβάνει σημαντικές εγκαταστάσεις με υπερτοπικό  χαρακτήρα, όπως το Ποσειδώνιο και το συγκρότημα Αλλατίνη.Ειδικά για το τελευταίο, που έχει μείνει πλέον «κουφάρι», καθώς δεν αξιοποιήθηκε, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες, ο στόχος είναι να αποτελέσει το «Ελληνικό της Θεσσαλονίκης», όπως χαρακτηριστικά λένε οι επιστήμονες. (ἀπό ἐδῶ)

Ὅσο γιά τό «νοικοκύρεμα τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης» ὅπως ἔλεγε ὁ ἀντιδήμαρχος  Οἰκονομικῶν κι᾿Ἀνάπτυξις τοῦ Μπουτάρη,Καπόν : 


Τόν Νόέμβριο τοῦ 2017

Κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών Χασδάι ασκήθηκε από τον εισαγγελέα κατά της διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τα «θαλασσοδάνεια» της Proton Bank.

O εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης έδωσε παραγγελία να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του Χασδάι Καπόν αλλά και εναντίον της συζύγου του για ξέπλυμα «βρόμικου» χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Η υπόθεση συνδέεται με δάνειο ύψους 13,2 εκατ. ευρώ που έλαβε ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεσσαλονίκης Χασδάι Καπόν τον Ιούλιο του 2011, τρεις μήνες πριν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση η τράπεζα, με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος... ( Ὅλο τό θέμα :  Δίωξη γιά ξέπλυμα «βρόμικου» χρήματος σε βάρος του Χασδάϊ Καπόν)

Μιά χαρά «νοικοκυρεύτηκε» ἡ Θεσσαλονίκη ...

Στό βιογραφικό πού κυκλοφοροῦσε προεκλογικῶς,διαβάζαμε πώς :
  
 ... Επί σειρά ετών υπήρξα μέλος των ΔΣ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων “Γηροκομείο Μοδιάνο” και “Νισσήμ”. Είμαι επίσης μέλος της ΧΑΝΘ και της επιτροπής ανάπτυξης του Κολλεγίου Ανατόλια.

Αὐτό πού βρῆκα εἶναι πώς δέν ἀποτελεῖ πλέον μέλος τῆς ἐπιτροπῆς στό Κολλέγιο Ἀνατόλια.

Ἡ Πελασγική 

3 σχόλια:

 1. Ο πρώτος πρόεδρος της νεολαίας του ΣΕΚΚΕ και από το 1924 απλώς ΚΚΕ ο Ιωσήφ Καράσσο με δεύτερο εν συνεχεία τον Ζακ Βεντούρα, όστις διετέλεσε και βουλευτής του ΚΚΕ στην Θεσσαλονίκη.
  Ο Λέων Ναρ με σύζυγο Ελληνίδα, όπως και αφαί Καράσσο, αμφότεραι με Έλληνες με παραγωγή τριών αρρένων τέκνων. Αυτός ομού με τον Γεώργιο Αναστασιἀδη, καθηγητή πολιτικής ιστορίας στην Νομική του Αριστοτελείου και τον γαλλοτραφή δημοσιογράφο Χρήστο Ράπτη συνέγραψαν το «Εγώ , ο εγγονός ενὀς Έλληνα» αναφερόμενοι στον ουγγροΕβραίο Νικόλα Σάρκοζυ. Εκδόσεις Καστανιώτη.
  Ο πατήρ Αλμπέρτο Ναρ πτυχιούχος ελληνικής φιλολογίας, βιοποριστικώς βιομήχανος στον χώρο του ξύλου.

  Ο Αλέξανδρος Μωυσής δεν είναι άλλος από τον εγγονό του σιωνιστή και πρώτου προξένου του Ισραήλ στην Ελλάδα Ασέρ Μωυσή και υιός του Ραφαήλ Μωυσή διορισμένου διοικητή της ΔΕΗ από τον Κ.Καραμανλή (1975-1981), και προέδρου της ΤΡΑΜ Α.Ε μετά 2004, επί ανεψιού... Ο ιατρός Νισήμ Λεβή αδελφός της γιαγιάς του. Το πραγματικό όνομα του Ασέρ με μητέρα Ελληνίδα το γένος Σουραπά, των ιδρυτών της ΕΒΓΑ, και ως εκ τούτου α΄ εξάδελφος με τους υιούς του Ιων. Μπούτου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. πελασγικη μου,αποτελει ιστορικη βεβαιοτητα οτι οι εβραιοι μισουν τους Ελληνες και δη την Μακεδονια μας...διοτι η Μακεδονια απειλησε την εθνικη τους υπαρξη...εξελληνισε τους εβραιους που αφηνε τους ραββινους χωρις ποιμνιο...τους εκανε ελληνες...για πρωτη φορα οι εβραιοι πηγαν σε γυμναστηρια,για πρωτη φορα πλενονταν,για πρωτη φορα ερωτευονταν ελευθερα,για πρωτη φορα αμφισβητουσαν την αξια της εβραικης τους καταγωγης,κλπ...τα παιδια τους δεν ηθελαν την πολιτισμικη τους κληρονομια,''απαρνουνταν τους γονεις τους'',αυτο εθιγε τους ηγετες τους και δεν μπορουσαν να το αποδεχθουν...οι ιδιοι ανθρωποι που αποφασισαν, οτι συμφερει το εθνος τους να θανατωθει ο ΧΡΙΣΤΟΣ γιατι τους επαιρνε το λαο,αποφασισαν οτι εθνικος τους εχθρος ηταν οι Ελληνες για τον ιδιο ακριβως λογο..τον σταυρωσαν για να τον ξεφορτωθουν, ενω τους Ελληνες ως λαο,απλα προσπαθουν να τους μπλεκουν σε περιπετεις,για να μην ισχυροποιηθει ξανα και τους απειλησει...Σουλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βεβαίως καί εἶναι ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένο τό μῖσος τῶν ἐν λόγῳ γιά τήν Μακεδονία.Ἔχουμε ἐδῶ κάποια θέματα σχετικῶς :
  https://sxolianews.blogspot.com/2018/12/blog-post_9.html

  Καί βεβαίως τό ἐμπεριστατωμένο θέμα ἀπό τόν Παναγιώτη Τραϊανοῦ. Συνοπτικῶς ἐδῶ :
  http://sxolianews.blogspot.com/p/blog-page_11.html

  Ὁλόκληρο,στήν σελίδα του, ἐδῶ :

  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/03/blog-post_1056.html

  Καλησπέρα ἀγαπητή μου Σοῦλα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή