" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἀδιαλαξία τοῦ Σόιμπλε;


Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἀδιαλαξία τοῦ Σόιμπλε; 

Πίσω ἀπὸ τὴν ἀδιαλλαξία τοῦ Σόϊμπλε εὑρίσκεται ἡ κατάρρευση τῆς γερμανικῆς κυριαρχίας στὴν €ὐρώπη.

Ἡ γεωπολιτικὴ δυναμικὴ «ἀποτελειώνει» τὴν Γερμανία, ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς ἔχει ἀποδειχθεῖ πὼς ἦταν ἀνίκανη νὰ διαχειρισθῆ τὸσο τὴν ἑλληνικὴ, ὅσο καὶ τὴν οὐκρανικὴ κρίση.

  Ἡ Γερμανία ἀντιδρᾶ μὲ σπασμωδικὸ παραλλογισμὸ στὴν κρίση χρέους τῆς Ἑλλάδας, βλέποντας τὴν Γαλλία νὰ ἀναλαμβάνη πλέον τὴν ἡγεμονία τῆς Δυτικῆς €ὐρώπης.

Τὸ πρόσχημα τῶν 320 δὶς € τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους εἶναι ἀμελητέα ποσότης σὲ σύγκριση μὲ τὰ 67 τρὶς € τῆς Deutsche Bank, τῆς μεγαλύτερης γερμανικῆς τράπεζας, ποὺ εὐρίσκεται ἐπικίνδυνα ἐκτεθειμένη κατέχοντας χρηματοπιστωτικά προϊόντα «σκουπίδια», τὰ γνωστὰ ὡς «παράγωγα» – ποσὸν 20πλάσιον τοῦ ΑΕΠ τῆς ἴδιας τῆς Γερμανίας.


Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης
filonoi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου