" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

28 Ὀκτωβρίου 1940. Οἱ βομβαρδισμοὶ τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων.

28 Ὀκτωβρίου 1940. Οἱ βομβαρδισμοὶ τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων. 

9:45 τὸ πρωΐ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, σφοδρὸς βομβαρδισμὸς ἐξαπολύθηκε κατὰ τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς εἰσβολεῖς. Διήρκεσε περίπου τρεῖς ὧρες.  Ἀπολογισμός: 50 νεκροὶ κι 100 τραυματίες. Οἱ βομβαρδισμοὶ τῶν Πατρῶν ἐπανελήφθῃ γιὰ περίπου 45 ἡμέρες.

  Ἡ ἀντικατασκοπία τῶν Ἰταλῶν, ἰδίως στὴν Πάτρα, ἦταν τόσο καλὰ ὀργανωμένη, ποὺ θεωρητικῶς δὲν ἔπρεπε νὰ κάνουν λάθη οἱ Ἰταλοί. Δῆλα δὴ δὲν ἔπρεπε νὰ κτυπήσουν στόχους μὴ πολεμικούς.

  Παρ” ὅλα αὐτὰ οἱ περισσότερες βόμβες ἔπεσαν στὴν Τριῶν Ναυάρχων, στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου καὶ στὶς ὁδοὺς Γούναρη, Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ Ῥήγα Φεραίου. Τοπικὲς ἐφημερίδες ἀνεβάζουν τοὺς νεκροὺς στοὺς 193. Οὐδὲ ἕνας πολεμικὸς στόχος ἐπλήγῃ, ἀλλὰ κατεστράφῃ τὸ κέντρο τῶν Πατρῶν.

  Ἡ ἰδία ἀεροπορικὴ δύναμις κτύπησε καὶ τὴν Ναύπακτο, πάλι δίχως νὰ πλήξῃ πολεμικοὺς στόχους, ἄν καὶ ἐντὸς τοῦ λιμένος ὑπῆρχαν πολεμικὰ πλοῖα. «Δύο γυναῖκαι καὶ εἰς γέρων» τὰ θύματα.10:00 τὸ πρωΐ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940. Βομβαρδισμοί, ποὺ κράτησαν μόλις δέκα λεπτὰ τῆς ὤρας ὅμως, διότι στὸ μεταξὺ τὰ Ἑλληνικὰ ἀεροπλάνα ἀναχαίτισαν τὰ ἰταλικά.
  Στόχοι τὸ Τατόι καὶ ἡ Κόρινθος. Ἄλλοι βομβαρδισμοὶ στὴν Πρέβεζα, στὴν Ἐλευσίνα, στὸν Πειραιᾶ. Οἱ βόμβες τῶν Ἰταλῶν, λόγῳ «εὐστοχίας», κατέληξαν στὴν …Κινέτα!!!
Τὴν ἰδία ἡμέρα οἱ Ἄγγλοι βομβάρδισαν τὴν Ἀστυπάλαια, ποὺ εὑρίσκετο ὑπὸ Ἰταλικὴ κατοχή.Ὁ πόλεμος ξεκίνησε μὲ ἄγριες διαθέσεις.

  Οἱ βομβαρδισμοί, ἰδίως γιὰ τὴν πόλι τῶν Πατρῶν, ἔγιναν καθημερινή τους ὑπόθεσις.

  Ἔως τὰ μέσα τοῦ Νοεμβρίου, ἀλλὰ κι ἀργότερα, οἱ Ἰταλοὶ ἀγωνιωδῶς ἀναζητοῦσαν τρόπους νὰ καταβάλουν τὸ ἠθικὸ τῶν Ἑλλήνων.  

Στὰ μέτωπα τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων ὅμως ἀντελήφθησαν πὼς κάτι τέτοιον ἦταν ἀδύνατον.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἐποποιΐα τοῦ 1940-41», ἀρχεῖον ἱστορικῶν σελίδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου