" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου