" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

«Κτυπῆστε τώρα τὴν Ῥωσσία!!!»

Ἡ «φάτσα» καθρέφτης τῆς ἐσωτερικῆς πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς καταστάσεως…
«Κτυπῆστε τώρα τὴν Ῥωσσία!!!»
 
«Κτυπῆστε τώρα τὴν Ῥωσσία!», εἶναι ἡ προτροπὴ τοῦ πολωνοαμερικανοὺ γεωπολιτικοῦ καὶ πρῴην συμβούλου ἀσφαλείας τῶν κυβερνήσεων τῶν ΗΠΑ, Zbigniew Brzezinski (κι ἅμα μπορεῖτε να τὸ προφέρετε, γράψτε μου…). 
 
  Ὁ ἴδιος ὑπογραμμίζει πὼς οἱ Ῥῶσσοι βρίσκονται μακρυὰ ἀπὸ τὴν μητροπολιτική τους χώρα καὶ εἶναι εὐάλωτοι. «Δὲν μποροῦμε νὰ βλέπουμε ἀπαθεῖς τὴν Ῥωσσία νὰ κτυπᾷ τὴν μετριοπαθὴ ἀντιπολίτευση ποὺ ἐκπαίδευσε ἡ CIA, χωρὶς νὰ ἀντιδροῦμε», εἶπε.
  Μιὰ εἰκόνα (φωτογραφία) χίλιες λέξεις!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου