" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Γιατί νά ἀλλάξει ἡ «ἀριστερή» ἐξουσία τίς συνήθειες τοῦ ἑλλαδιστάν;


Νομίζατε ὅτι θά ἀλλάξει κάτι μέ « ἀριστερή » κυβέρνηση; Ἄν, ναί, πήρατε τήν ἀπανταχοῦσα στό πρῶτο 6μηνο τοῦ 2015 μέ τόν ἐρχομό τοῦ Μνημονίου 3, τοῦ χειροτέρου πού θά μποροῦσε κανείς νά περιμένει... 

Ἄν πάλι νομίζατε πώς μέ τήν δεύτερη φορά « ἀριστερά» θά ἄλλαζε κάτι, γιά ἀκόμη μιά φορά διαψεύδεστε βλέποντας τό τσουνάμι τῶν ...προαπαιτουμένων νά ἔρχεται ! 

Κι' ἀφοῦ τίποτα δέν διαφοροποιεῖται μέ τήν « ἀριστερή » ἐξουσία γιατί θά πρέπει νά ἀλλάξει ἡ στάση τῆς κυβερνήσεως ἐπί τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς ...φιλτάτης, ἐδῶ καί 6 δεκαετίες κυριαρχούσης στίς ἀναθέσεις ἔργων ἀπό τό ἑλλαδικό κράτος, Siemens ! 

Ἔτσι λοιπόν ἡ κυρία Περιφερειάρχης Ἀττικῆς, Δούρου, μέ «φωτογραφικό» διαγωνισμό ἀναθέτει ἔργο 3,6 ἑκατομμυρίων πού ἀφορᾶ τό Κέντρο Διαχειρήσεως Κυκλοφορίας( ἔλεγχος φωτεινῶν σηματοδοτῶν), στήν ἀμαρτωλή γερμανική ἐταιρεία γιά τήν ὁποῖα οἱ μομφές πού κατά καιρούς ἀπηύθυναν οἱ συριζαῖοι κατά μΠασοκ καί ΝουΔουλάρας ἦταν ἁπλῶς ἕως νά λάβουν τίς καρέκλες τίς ἐξουσίας... 

Βλέπετε λοιπόν πώς διόλου τυχαῖο δέν εἶναι τό γεγονός τοῦ χαρακτηρισμοῦ ὡς «συνταγματικοῦ» τόξου ὅλων τῶν κομμάτων τῆς βο(υ)λῆς ἐκτός τῆς κακιᾶς καί ἐγκληματικῆς Χρυσῆς Αὐγῆς πού ἄν καί χαρακτηριζόμενοι ὡς «ναζιστές» ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ἡ ΜΟΝΗ δύναμη πού ἀντιστέκεται στήν ὁλοκληρωτική γερμανική ΚΑΤΟΧΗ ! 

Ἁλλά εἴπαμε ὁ Λαός ἤθελε γιά δεύτερη φορά «ἀριστερή» ἐξουσία γιά νά νοιώσει καλά στό πετσί του πως εἶναι νά πέφτεις στά τέσσερα ἀπό ...ἀριστερά ! !  ! 

Υ.Γ. Βεβαίως μετά τά δημοσιεύματα -ξεφωνήματα, ἡ Δούρου ἔβγαλε μία ἀνακοίνωση ὄχι γιά νά διαψεύσει ἀλλά γιά νά ἐντυπωσιάσει τούς χαχόλους, κάνοντας λόγο γιά μή ὑπογραφεῖσα ἀκόμη σύμβαση, ἡ ὁποῖα ὅμως ὅταν γίνει θά ἔχει μέτρο καί γνώμονα τό ...καλό τῶν πολιτῶν καί : 
«ἡ ὁδική ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν εἶναι ἕνα ὑψίστης σπουδαιότητας θέμα γιά τό ὁποῖο ἡ περιφερειακή Ἀρχή δέν φείδεται προσπαθειῶν, οὕτε καί πρόκειται νά κάνει πίσω ἀπέναντι σέ ἑτερογενῆ συμφέροντα πού ἐπιχειροῦν, ποικιλοτρόπως, νά ἐκβιάσουν καί νά ἐπιβάλλουν καταστάσεις.»  

Καταλάβατε; Ναί, καλῶς καταλάβατε ! Ἡ συριζαία Δούρου παίζει τό θεατράκι τῆς ...ἀριστερῆς εὐαισθησίας καί σταλινίστικα πετάει τήν ἀπειλή πρός «τά ἑτερογενῆ συμφέροντα» πού δέν θά τούς περάσει... Ἔτσι θά πάρει καί τό χειροκρότημα μαζί μέ τήν ἀνάθεσή της ἡ Siemens !


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου