" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Πρόσω ὁλοταχῶς γιὰ "πλαστικὸ" χρῆμα... παντοῦ!

Κάρτες παντοῦ καὶ ὑποχρεωτικά! Κομμένα τὰ μετρητὰ σὲ ΔΟΥ - Ὅλο το σχέδιο τῆς κυβέρνησης
 
Ἡ ὅσο τὸ δυνατὸν συχνότερη χρήση πιστωτικῶν καρτῶν ἀπὸ τοὺς πολίτες εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους στόχους τῆς Κυβέρνησης, στὸ πλαίσιο τῆς καταπολέμησης τῆς φοροδιαφυγῆς. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀπόφαση, ἡ ὁμάδα ἐργασίας θὰ ἐπεξεργασθεῖ καὶ θὰ μελετήσει θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν:
 
- ὑποχρεωτικὴ χρήση μεταφορῶν πιστώσεων γιὰ τὶς εἰσπράξεις στὰ Τελωνεῖα (ICISnet),
 
- ἀποδοχὴ καρτῶν πληρωμῶν ἔκδοσης ἀλλοδαπῶν φορέων παροχῆς ὑπηρεσιῶν πληρωμῶν γιὰ εἰσπράξεις τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν,
 
- ὑποχρεωτικὴ ἀποδοχὴ καρτῶν πληρωμῶν ἀπὸ ἐπιχειρήσεις καὶ ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, μέσω τῆς χρήσης τερματικῶν ἀποδοχῆς καρτῶν (POS),
 
- καθολικὴ ἀπαγόρευση χρήσης μετρητῶν στὶς ΔΟΥ,
 
- ὁλοκλήρωση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ παραβόλου, ἰδίως μέσω τῆς ἔνταξης σὲ αὐτὸ καὶ τῶν ὑπουργείων, πού, μέχρι στιγμῆς, δὲν ἔχουν προβεῖ στὶς σχετικὲς ἐνέργειες ἔνταξης παραβόλων τους στὸ e-παράβολο, ἀλλὰ καὶ λοιπῶν φορέων τοῦ εὐρύτερου δημόσιου τομέα.
 
Ἡ νέα ὁμάδα ἐργασίας θὰ συνεργασθεῖ μὲ τὴν ὁμάδα ἐργασίας ποὺ λειτουργεῖ ἤδη στὴ ΓΓΔΕ γιὰ τὴν ἐξέταση τῶν δυνατοτήτων ἄμεσης καὶ on-line διαβίβασης τῶν στοιχείων τῶν ἐκδιδόμενων φορολογικῶν παραστατικῶν γιὰ χονδρικὲς πωλήσεις ἀγαθῶν, καθὼς καὶ παροχῆς ὑπηρεσιῶν, ὅπως καὶ μὲ ἄλλες ὁμάδες ἐργασίας ἢ Ἐπιτροπὲς τῆς ΓΓΔΕ ἢ τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ μὲ ὑπηρεσίες καὶ φορεῖς ποὺ ἐμπλέκονται σὲ θέματα καὶ διαδικασίες ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ ἔργο της.
 
Τὸ πόρισμά της πρέπει νὰ παραδοθεῖ ἕως τὶς 31 Δεκεμβρίου 2015 στὴν ΓΓΔΕ.
 
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου