" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Ποιός Κυβερνᾶ αὐτήν τήν χώρα;;;...!!!!....Ζωντόβολα ψηφοφόροι δέν θά ξυπνήσετε ΠΟΤΕ...!!!

 
Φιλοσοφία - Ἔρευνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου