" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

Ποιός Κυβερνᾶ αὐτήν τήν χώρα;;;...!!!!....Ζωντόβολα ψηφοφόροι δέν θά ξυπνήσετε ΠΟΤΕ...!!!

 
Φιλοσοφία - Ἔρευνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου