" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Ὁ κόσμος θά ἐλέγχεται πάντα ἀπό αὐτούς...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου