" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Ὁμίλησε κάποιος γιά ἀστέγους;

Ὁμίλησε κάποιος γιά ἀστέγους; 

Ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργὸς κ. Μουζάλας ὅτι τὸ κράτος θὰ πληρώνη τὰ ἐνοίκια καὶ τοὺς λογαριασμοὺς 20.000 διαμερισμάτων καὶ οἰκιῶν, ποὺ θὰ ἐγκατασταθοῦν οἰκογένειες «προσφύγων»!!

Ὁμίλησε κάποιος γιά ἀστέγους;

Ἀπάντησις τῶν ΜΜΕ: Τὰ χρήματα θὰ τὰ δόση ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις
  -Ἀνταπάντησις: Καί γιά τόν Ἕλληνα ἄστεγο, ἄνεργο, φτωχό; Γιατί γιά αὐτόν δέν ζητοῦσε ἐλεημοσύνη ἡ κυβέρνησις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωσιν; Αὐτός δέν εἶναι ἄνθρωπος δηλαδή;
Τί λέτε κι ἐσεῖς κύριε Μουζάλα μου;

Παναγιώτης Μαρίνης
Φιλονόη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου