" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Οἱ σημερινοὶ "διανοούμενοι" καὶ ἡ πνευματικὴ-οἰκονομικὴ πτώχευση

 
Ἡ πνευματικὴ χρεοκοπία προϋπηρξε καὶ συμβαδίζει πλέον καὶ μὲ τὴν οἰκονομική. Βασικοὶ ὑπεύθυνοι, μαζὶ μὲ τοὺς ἐνόχους του πολιτικοῦ προσωπικοῦ, γιὰ τὰ “ ἑλώδη στεκάμενα νερά”, ποὺ λέει ὁ Γιῶργος Σεφέρης  εἶναι οἱ διανοούμενοι καὶ ἡ σιωπή τους....
 
Δεῖτε τὴν συνέντευξη τοῦ Θ. Μαλκίδη στὸ Δ. Νατσιό, γιὰ τὴ σιωπὴ τῶν διανοουμένων στον τηλεοπτικὸ σταθμὸ 4Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου