" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ...

Ἔπιασε ὁ πόνος τόν megaλο τηλεοπτικό δίαυλο νά πάρει συνέντευξη ἀπό τόν πατέρα Παῦλο Σιατίστης ! ( καταλαβαίνετε τώρα γιατί, ἔ; Μήν ἀναλωνόμαστε ἐκ τοῦ περισσοῦ...)
Καί ποῦ ἔριξε τό βάρος τῆς συνεντεύξεως; Μά ποῦ ἀλλοῦ, στήν Χρυσῆ Αὐγή ! ! !

Δέν ὑπῆρχαν θέματα πού ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁλόκληρος Μητροπολίτης ( ! ) μποροῦσε νά σταθεῖ καί νά καυτηριάσει ! Δέν ὑπάρχει βλέπετε, ἡ φτώχεια στούς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, πού καθημερινῶς πολλαπλασιάζει μέ γεωμετρική πρόοδο τήν κατηγορία: κάτω τοῦ ὁρίου τῆς φτώχειας !
Δέν ὑπάρχει θέμα μέ τούς ἀγρὀτες πού μέ τά νέα μέτρα κυριολεκτικῶς ἐξοντώνονται ! Οἱ συνταξιοῦχοι πού σέ λίγο καιρό δέν θά μποροῦν οὕτε τά ἀπαραίτητα νά πάρουν, πόσῳ δέ μᾶλλον τά ἀναγκαία τους φάρμακα ! Δέν ὑπάρχουν οἱ πλέον τῶν δέκα χιλιάδων αὐτοχείρων θύματα τῶν μνημονιακῶν πολιτικῶν τῶν κυβερνήσεων τῆς τελευταίας πενταετίας ! Ἔμποροι πού κατά δεκάδες χιλιάδες ἔκλεισαν τίς ἐπιχειρήσεις τους καί κάποιες ἀκόμη χιλιάδες πού πρόκειται νά κλείσουν ἐντός τοῦ ἐπομένου ἑξαμήνου !
Δέν ὑπάρχουν ἔπαγγελματίες πού αἴφνης βρέθηκαν χωρίς ἐργασία, παιδιά πού λιποθυμοῦν ἀπό τήν πεῖνα, νοικοκυριά πού δέν μποροῦν νά ἀνταπεξέλθουν στίς βασικές ὑποχρεώσεις τους, οἰκογένειες πού βρίσκονται στήν δυσχερή καί αγχωτική καθημερινότητα τοῦ φόβου νά μείνουν χωρίς σπίτι !
Δέν ἀγγίζει τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Θεοῦ ὁ πόνος καί ἡ δυστυχία τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά τόν ἀγγίζει ὅμως αὐτός τῶν "προσφύγων" : "Μεγάλος πρόσφυγας ἦταν ὁ Χριστός " εἶπε ! Τί νά σχολιάσει κανείς μετά ἀπό αὐτό; 

Καί μετά τόν πόνο γιά τούς πρόσφυγες τόν ἔπιασε ὁ πόνος γιά τήν Χρυσῆ Αὐγή ! Ἔμ, ἔπρεπε καί αὐτός νά βάλει τό ...θεϊκό του χεράκι στήνν ὑποκατάσταση τῆς δικαιοσύνης ( εἶπα καί ἐγώ, τί πόνος ἔπιασε τό τσοντοκάναλο! ) καί νά δώσει καί τούς ἀναλόγους χαρακτηρισμούς ! Βέβαια ἐπειδή αὐτά τά βρωμερά πορνοκάναλα τά παρακολουθοῦν πλέον μόνον οἱ ἡλικιωμένοι ἄνθρωποι, ἔπρεπε νά σταθεῖ ὑπέρ τοῦ δέοντος καί νά τονίσει ἰδιαιτέρως πώς : " Δεν έχει καμία σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ορθόδοξη θεολογία. Χρησιμοποιεί την Εκκλησία ή επιχειρεί να τη χρησιμοποιήσει προκειμένου να κάνει τη δουλειά της.Δέν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι θρησκευόμενος νά εκπαιδεύεται στις δολοφονίες " ( Καλά, τί νά σχολιάσει κανείς γιά τέτοιου εἴδους συμπεράσματα περί δολοφονικῶν ἐκπαιδεύσεων ! ! ! )

Γιά πεῖτε μας ἱερέ ἐκπρόσωπε, πόση σχέση μέ τήν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία καί Θεολογία ἔχει ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας; 

Μήπως δέν εἶναι αὐτός πού δηλώνει ΑΘΕΟΣ, πού ὀρκίζεται μέ πολιτικό ὄρκο ; Καί γιά πεῖτε μας ποιός ἐκμεταλεύεται καί χρησιμοποιεῖ τήν ἐκκλησία γιά νά κάνει τήν δουλειά του; 

Μήπως, λέω μήπως δέν εἶναι καί πάλι ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας πού προεκλογικῶς ἄρχισε νά φιλᾶ σταυρούς, νά ἐπισκέπτεται τό Ἅγιον Ὄρος, νά φιλᾶ εἰκονίσματα καί χέρια ἱερωμένων; Μόλις ὅμως ἔκανε τήν δουλειά του ἐπανῆλθε στούς πολιτικούς ὄρκους, τοποθέτησε ΑΘΕΟΥΣ στό ὑπουργεῖο α-Παιδείας, ΚΑΤΑΡΓΕΙ τά Θρησκευτικά ἀπό τήν σχολική διδασκαλία ... 

Τώρα τό νά σᾶς ρωτήσει κανείς πόσο σᾶς πονᾶ τό γεγονός τοῦ ξεπουλήματος τοῦ Αἰγαίου στούς τουρκαλᾶδες, τό ξεπούλημα ἀεροδρομίων καί λιμανιῶν σέ ξένα συμφέροντα ( προσέξτε τήν στρατηγικότητα τῶν στοιχείων), ἡ τουρκοποίηση τῆς Θράκης μας, οὕτε κάν τό ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ τῆς Μακεδονίας μας σᾶς πονᾶ; 

Ἕ, λοιπόν ἄν σ'ὅλα αὐτά δέν ἔχετε καμμιά ἀπολύτως ἀγωνία ἤ πόνο καί τά βλέπετε πώς καλῶς γίνονται, τότε δυστυχῶς μετά λύπης μεγάλης διαπιστώνω ὅτι ἔχουν πολύ μεγάλο δίκαιο ἐκεῖνοι πού κατηγοροῦν τά ἀνώτερα κλιμάκια τοῦ κλήρου γιά τό ...ὕποπτο ρόλο τους σέ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεώς μας ! 

Ἐν κατακλείδι, ἀποτελεῖται λυπηρό φαινόμενο τῶν καιρῶν καί μέ τήν στάση σας,τίς πράξεις καί τόν λόγο σας μία μόνον ἐξυπηρέτηση κάνετε : στήν Νέα Τάξη Πραγμάτων τῆς ἀθεΐας, τῆς ἐξάλειψης τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος, τοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ Ἐλληνισμοῦ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ...

Υ.Γ. Γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη ( τό σημάδι τοῦ ἀντιχρίστου, ὅπως τόσα χρόνια χαρακτήριζε ἡ ἐκκλησία), ΜΟΥΓΚΑ  διότι ἁπλῶς τήν ἔχουν ΗΔΗ ἀποδεχτεῖ ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου