" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Ξέρεις γιατί ΔΕΝ θά πληρώσῃ ΓΕΝΙΚΩΣ ὁ Σῶῤῥας;


Δὲν ξέρεις…
Ἤ ὀρθότερα, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ Νὰ ξέρῃς. Καὶ δὲν θέλεις νὰ ξέρῃς
 διότι ἐξυπηρετεῖ γενικῶς τὸ νὰ …ἐλπίζουμε σὲ κάτι…  
Διότι ἡ ἀπελπισία ὁδηγεῖ σὲ ἀδιέξοδα… Τὰ ἀδιέξοδα ΑΠΑΙΤΟΥΝ ἀπὸ τοὺς 
ἐγκλωβισμένους νὰ βροῦν λύσεις, πρὸ κειμένου νὰ ἐξέλθουν.  
Ὅσοι ἀποφασίσουν νὰ δράσουν, θὰ βγοῦν!!! ΟΛΟΙ οἰ ἄλλοι …ΠΑΠΑΛΑ!!!
Μὰ στὴν σημερινή μας κοινωνία τὰ θέλουμε ΟΛΑ ἕτοιμα.
  Δὲν ξέρουμε νὰ παλεύουμε, νὰ ἀγωνιζόμεθα καὶ τελικῶς νὰ κερδίζουμε τὸ 
ὁ,τιδήποτε!!!
 Ἔτσι μᾶς ἔμαθαν…  
Ἀπὸ τὸ ἁπλούστερον, ποὺ εἶναι ἡ αὐτάμυνά, ἔως τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία μας!!!

Ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ μᾶς ἐκπαιδεύουν γιὰ νὰ γινόμαστε …κόττες!!!

Καὶ εἶναι γνωστὸν πλέον…
Λαοὶ ποὺ ἀναζητοῦν σωτῆρες καταλήγουν μὲ …ἀφεντικά!!! 
Ἔ, κατὰ τὴν αὐτὴν λογική, ἄνθρωποι ποὺ ἀναζητοῦν σωτῆρες, καταλήγουν 
ΔΟΥΛΟΙ!!!
Ἡ λύσις;  
Μὰ τὴν ξέρουμε κατὰ βάθος…

Ἡ Ἐλπίδα ἦταν τὸ τελευταῖο ΚΑΚΟ στὸ κουτὶ τῆς Πανδώρας.

Ἁπλῶς ἀκόμη δὲν θέλουμε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε.
Ἄς ἐπιστρέψῳ ὅμως στὸν ἕναν ἐκ τῶν δύο νεο-ἐθνο-«σωτήρων».  
Στὸν ἈρτεΜΑΚΗ Σῶῤῥα, ποὺ παρουσιάστηκε ἐκ νέου μὲ νέες ἐλπίδες γιὰ τοὺς
 …ὑπηκόους Του!!!
Ναί, ναί… Αὐτὸν ποὺ ἔχει τὴν Ἑλλάδα ΤΟΥ, τοὺς ἀνθρώπους ΤΟΥ, τοὺς δημάρχους 
ΤΟΥ!!!  
(Καὶ νὰ τοὺς χαίρεται δῆλα δή, ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, διότι ἐὰν περιμένουμε ἀπὸ 
αὐτοὺς νὰ μᾶς …«σώσουν», ἄς δέσουμε ἀπὸ τώρα μία κοτρώνα στὰ 
λαιμουδάκια μας…!!!)

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ ἈρτεΜΑΚΗΣ ἰσχυρίζεται πὼς φέρνει «ζεστὸ χρῆμα» στοὺς
 πτωχοὺς (τῷ πνεύματι) ἰθαγενεῖς.  
Δῆλα δή ἐμᾶς!!!
Ἀλλὰ ΔΕΝ μᾶς λέει πὼς αὐτὸ τὸ χρῆμα προέρχεται ἀπὸ ΔΥΟ πηγές.  
Τὴν μία τὴν ἀναλύσαμε ἀρκετὰ  πρὸ χθές, ἐδῶ:

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

ἀποδεικνύοντας οὐσιαστικῶς πὼς πίσω ἀπὸ τὴν ἀπάτη Σῶῤῥα-Λαμπράκη 
κρύβονται οἱ ἀπάτες τοῦ Wozny, τῆς OITC καὶ τελικῶς τοῦ …βασιλείου τοῦ 
Μελχισεδέκ.
Τὴν ἄλλην πηγή, στὴν ὁποίαν βασίζεται γιὰ νὰ πάρῃ χρῆμα ὅμως τὴν ἔχει …κάψει 
ἤδη, πρὸ πολλοῦ, ΜΟΝΟΣ του!!!  
Πότε;  
Χμμμ…  
Θυμᾶστε τόν δικηγόρο Καραμιχάλη;;;


Τί λέει γιά τήν Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς καί τόν Σῶῤῤα ὁ δικηγόρος κ. Γιάννης Καραμιχάλης;

Μήπως ὁ Σῶῤῥας, ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα …ὅποτε θέλῃ, ὅπως θέλῃ κι ὅταν θέλῃ 
…ἐνεργοποιεῖ τοὺς μηχανισμοὺς πληρωμῆς, παρῃτήθη ἀπό τό αἴτημά του γιά 
πληρωμή ἀπό την Ἐθνική τράπεζα;;;;  
Δῆλα δή μήπως ἔχει ἀπλῶς …ὀπισθοχωρήσει ἀλλά ΔΕΝ τό ὀμολογεῖ;  
Δῆλα δή μήπως ΕΚΑΨΕ μόνος του τόν δεύτερο …«ἐργαλεῖο»  του;;;  
Κι ἐάν ναί, τότε γιατί ἀκόμη τάζει λαγούς μέ πετραχήλια;
Τί νά σᾶς πῷ λοιπόν;;;
Ἐγώ θά σᾶς πῶ ἤ αὐτός νά μᾶς πῇ;;;
Ἤ μήπως θά ἀρχίση πάλι τίς γνωστές του κραυγές, σάν κάθε καλό καί ἀπολύτως 
συμβατό, μέ τήν φύσιν του …οὐρακοτάγκο;; 

Φιλονόη
 
Οἱ φωτογραφίες δωράκι  ἀπὸ φίλο μὲ τὸ ἐξῆς σχόλιον:

Ἀγαπητὴ Φιλονόη, καθὼς ἔψαχνα κάποιες φωτογραφίες στὸ διαδίκτυο, ἔπεσα ἐπάνω στὴν εἰκόνα τοῦ Μογγόλου Ταμερλάνου καὶ κύττα ποιὸν μοῦ θύμισε…

 
Μέ τέτοια …ὁμοιότητα πιστεύετε πώς ἔχει πιθανότητες νά εἶναι κάτι διαφορετικό 
ἀπό αὐτό πού πρεσβεύει ἡ εἰκόνα του;;;  
Μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά κάνῃ ἐξετάσεις DNA ὁ ἈρτεΜΑΚΗΣ;;;

 
 Υ.Γ.1. Δυστυχῶς, πολὺ φοβᾶμαι πὼς ΕΜΕΙΣ θὰ πληρώσουμε ΠΟΛΥ ἀκριβὰ τὴν …«σωτηρία» ἐτούτου τοῦ ἀπερίγραπτου τύπου, ποὺ λειτουργεῖ κυριολεκτικῶς μὲ 
μεθόδους …μαφίας, ἀπειλῶντας ἀκόμη καὶ μὲ θάνατο, ὅλους αὐτοὺς ποὺ 
ἐναντιώνονται στὴν προβατοποίησίν τους μὲ τὴν μέθοδό του!!!
 
Υ.Γ.2. Βρὲ ἈρτεΜΑΚΗ… Πολλὲς οἱ ὑποσχέσεις καὶ τὰ μπλᾶ-μπλᾶ… Αὐτὸ ὅμως 
εἰδικῶς μὲ τὸ ὅ,τι ἀπὸ τὴν μία παραιτεῖσαι ἀπὸ τὴν ὑπόθεσιν τῆς τραπέζης κι ἀπὸ 
τὴν ἄλλην διατηρεῖς τὸ δικαίωμα, ἀνᾲ πάσῃ στιγμῇ, νὰ ἐπανέλθῃς, μὲ στέλνει 
…ἀδιάβαστη!!! Ὅταν κάποιος θέλει νὰ τελειώνῃ μὲ μίαν ὑπόθεσιν καὶ νὰ πάρῃ 
χρῆμα, γιὰ νὰ μπορῇ στὴν συνέχεια νὰ …«σώσῃ» κάποιον ἄλλον,  δὲν τὸ κάνει μὲ …ὐποσχέσεις!!! Τὸ κάνει …ἐχθές. Κι ἐσὺ πολὺ καθυστερεῖς. Μήπως κάτι ἄλλο 
 συμβαίνει; Μήπως τελικῶς ΔΕΝ θέλεις νά …σώσῃς μά νά …ἀποτελειώσῃς; Δὲν ξέρω… Λέω τώρα…

Υ.Γ.3. Βρὲ ἈρτεΜΑΚΗ… Βρὲ …«καλό» μου.

 • Σὲ λίγες ἑβδομάδες σοῦ κατάσχουν τὸ αὐτοκίνητο.
 • Παίρνεις ἐπιδοτήσεις (σχεδὸν 70.000 εὐρῶ) γιὰ νὰ …σφραγίσῃς τὴν ἐπιχείρησιν ποὺ χρησιμοποίησες, πρὸ κειμένου νὰ λάβῃς τὶς ἐπιδοτήσεις, ΜΗ ἐπιστρέφοντας τὶς ἐπιδοτήσεις…
 • Βάζεις τὸ παιδάκι σου σὲ δημοτικὸ παιδικὸ σταθμό, ἁρπάζοντας τὴν σχετικὴ θέσιν ἀπὸ ἄλλο παιδί, ποὺ ΣΙΓΟΥΡΑ θὰ τὴν ἔχη ἀνάγκη, γιὰ νὰ ἐργαστῇ ἡ μάννα του, ἀποδεικνύοντας πὼς τὴν ...χρειάζεσαι αὐτὴν τὴν θέσιν, περισσότερο ἀπὸ τὴν κάθε ἄνεργη μάννα!!!
  Οὐσιαστικῶς ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙΣ μὲ τὶς πράξεις σου, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς …ἐράνους σου, πὼς εἶσαι τοὐλάχιστον …ΑΦΡΑΓΚΟΣ!!!
  Γιατί λοιπόν ΔΕΝ προωθεῖς τήν ὑπόθεσιν τῆς τραπέζης; Κι ἐσὺ θὰ ξελασπώσης καὶ μαζύ σου ὅλοι οἱ μέτοχοι.
  Ἄσε μας ἐμᾶς… Μὴν μᾶς …νοιάζεσαι!!!
  Ἐμεῖς καὶ πρίν, ἀλλὰ καὶ μετὰ ἀπὸ ἐσέναν, οὔτε δισεκατομμύρια εἴχαμε, οὔτε  θὰ ἔχουμε, ἀλλὰ στὸ τέλος, ὅπως πάντα, θὰ πληρώσουμε καὶ ΟΛΟ τὸ …μάρμαρο!!! Μαζὺ μὲ τὶς ἐπιδοτήσεις σου, τὴν θέσιν στὸν παιδικὸ σταθμὸ ἀλλὰ καὶ τοὺς …ἐράνους!!!

«…ΜΗΤΕΡΑ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ ΜΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙ ΚΩΔ.ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ
……………
ΡΟΥΓΚΛΙΟΥ – ΣΩΡΡΑ ΒΑΙΑ 46709 74.36 ΣΩΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ 29683 (B) Α2 – Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ…»

Οἱ …«τρισεκατομμυριοῦχοι» ἔχουν μπλέξει μὲ τὰ …χονδρὰ κι …ἔχασαν τὰ …ψιλά!!!

Πατῆστε στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ …ἀπολαύσετε νούμερα ποὺ ἁρπάζουν τὰ …ΝΟΥΜΕΡΑ!!!


Μαζύ τά φάγατε ἈρτέΜΑΚΗ;;;

Υ.Γ.4. Ἐδῶ βρὲ …«φίλε», ποὺ ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕΣ ἐπάνω του,  ΔΕΝ ἔχει νὰ πληρώσῃ τὶς …φωτοτυπίες, τοὺς καφέδες καὶ τὶς βενζίνες, θά πληρώση κάτι …περισσότερο; Μέ τί βρέ;;;; Μέ τσίχλες; Μὰ κι αὐτὲς ΑΛΛΟΙ τὶς χρηματοδοτοῦν!!!


Μέ πλαστά ἔγγραφα στό ΤΧΣ ἀγοράζεις τράπεζες;

Υ.Γ.5. Λαὸς ποὺ ζητᾶ σωτῆρες, καταλήγει δίχως …Πατρίδα!!!
 
Υ.Γ.6. Τὸ εἴπαμε… ἀλλὰ ἄς τὸ ξαναποῦμε… Ἐδῶ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ κοινοὺς ἐγκληματίες, ποὺ ὅμως, ἐὰν τοὺς παρατηρήσουμε ἐξ ἀποστάσεως, δίχως συναισθηματικὲς ἐξαρτήσεις, εἶναι πραγματικοὶ…

Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Ο Ζ Η Δ Ε Σ !!!

Ἀναδημοσίευσις ἀπό : Φιλονόη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου