" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

Πότε θά «πέση» τό χρῆμα τοῦ Σῶῥῥα (ἤ Πότε θά τόν μαντρώσουν);;;


Πότε θά «πέση» τό χρῆμα τοῦ Σῶῥῥα (ἤ Πότε θά τόν μαντρώσουν);;;3 

Ἄς ξεκινήσῳ μὲ τὴν προτροπὴ Σῶῤῥα νὰ κάνουμε ΟΛΟΙ μας (καὶ ἰδίως ὁ Λαμπράκης) ἐξέτασιν DNA, γιὰ νὰ ἀποδείξουμε, ἤ ὄχι, τὸ ἐὰν εἴμαστε Ἕλληνες. (14 Ὀκτωβρίου, στὴν …«συνέντευξίν του», στὸν ἰδιωτικό του σταθμό, ποὺ ἐξαπέλυσε μύδρους κατὰ Λαμπράκη!!!)

Σῶῤῥας κατὰ Λαμπράκη. Σημειώσατε…

Ὁ Σῶῤῥας θά κάνη τέτοιαν ἐξέτασιν DNA* στό μεταξύ, ἤ θά …ἐξαιρεθῆ  λόγῳ …ἀρχηγείας;;; (Κι ἀκαταλογίστου ἴσως…!!!)

Ἄς παρακάμψῳ ὅμως τὶς κοτσάνες του, τὰ …«μαργαριτάρια» του καὶ τὶς ἀπειλές του κι ἄς ἑστιάσῳ στὴν οὐσία.
  Τί γίνεται μέ τό χρῆμα; Θά φθάση κάποτε ἤ ἀπλῶς θά μαζεύουν «δωρεές» (ἀπὸ τὰ κορόιδα), μέ τίς ὁποῖες θά καλύπτονται τά ἔξοδα Σῶῤῥα, Μπαλαντίνα  Καλογεροπούλου καί λοιπῶν …«νεο-ἐθνο-σωτήρων»;;;
Θά φθάση ἐκείνη ἠ …«ΜΕΓΑΛΗ στιγμή» πού θά πληρώσουν ἐπί τέλους τά ὁμόλογα τοῦ Wozny, ἔ…., συγγνώμη, τοῦ Σῶῤῥα, ἤ θά διαβιοῦμε ἀπό ἐδῶ καί στό ἐξῆς …ἀναμένοντας;  
Ἄμ ΔΕΝ θὰ φθάση…  

Τόση φασαρία ΔΕΝ γίνεται γιὰ νὰ κερδίσουν χρόνο, πρὸ κειμένου νὰ προετοιμαστῇ τὸ ἔδαφος καὶ νὰ φθάσῃ ἐπὶ τέλους τὸ χρῆμα, ἀλλὰ γιὰ νὰ …εἰσπράξουν κάποιοι ὄσο τὸ δυνατὸν ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ χρῆμα!!! Πολὺ χρῆμα…

  Λογαριασμοὶ σὲ τράπεζες, ποὺ στοχεύουν κυρίως τῶν Ἑλλήνων, τὸ ὅποιο κομπόδεμα (ἤ μᾶλλον ὑστέρημα!!!) ἀναμένουν ἀνοικτοὶ τὶς προσφορές, πρὸ κειμένου νὰ κάνουν ταξείδια ἀνᾲ τὴν Ἑλλάδα οἱ σωῤῥοέλληνες καὶ νὰ τὰ …μασοῦν κανονικότατα, πωλῶντας ἐλπίδες… καὶ …ξεπωλῶντας τοὺς Ἕλληνες!!! (Ἤ, ὅ,τι ἔμεινε ἀπὸ αὐτούς!!!)

  Μεγάλα κορόιδα οἱ Ἕλληνες τελικῶς. (Ἤ μήπως ΔΕΝ εἶναι πλέον Ἕλληνες;;;)

Πότε θά «πέση» τό χρῆμα τοῦ Σῶῥῥα (ἤ Πότε θά τόν μαντρώσουν);;;2


Τὰ μαχαίρια βγῆκαν.
Δὲν ξέρω ἐὰν βγῆκαν γιὰ τὸ χρῆμα ἤ γιὰ τὴν ἀρχηγεία ἤ διότι κάποιοι ξεζούμισαν κάποιους ἄλλους ἀρκούντως, ποὺ τώρα δὲν τοὺς χρειάζονται…
Αὐτὸ ποὺ ξέρω εἶναι πὼς ἀπολαύσαμε θέαμα ἐτοῦτες τὶς ἡμέρες. Τὸ ξεκατίνιασμά τους ἀπερίγραπτον καὶ φυσικά, τὸ μεγάλο τμῆμα τῶν ὀπαδῶν, προσεκολλήθη στὸ (ἀνύπαρκτον)  χρῆμα, ἀφήνοντας γιὰ τὴν …ἐπομένη ζωὴ τὸ …πνεῦμα!!!
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μὲ τόσους …Χαζάρους ποὺ μαζέψαμε, ἴσως πράγματι νὰ μᾶς βοηθήσῃ μία ἐξέτασις DNA, πρὸ κειμένου νὰ μάθουμε ἐπὶ τέλους τὸ ποιοὶ ΔΕΝ εἶναι Χαζάροι, ἀπὸ τοὺς φερομένους ὡς …Ἕλληνες.

Καλὴ τύχη Ἕλληνες.
Καλὰ γελάσαμε μὲ τὰ καραγκιοζάκια, τοὺς μπράβους καὶ τὰ τσιράκια τους.
Τὰ καμπανάκια βαροῦν ἤδη καὶ ἀναμένονται σιγὰ σιγὰ μαντρώματα.
Μᾶς ἔμεινε μία πίκρα ὅμως… Μεγάλη πίκρα…
Εἶναι αὐτὴ ἠ πίκρα ποὺ ἀφήνει ἠ διαπίστωσις τῶν …χαμένων μεγαλείων!!!

Τελειώσαμε λοιπόν.
Ὁ καθεὶς γιὰ τὴν πάρτη του, τὴν ἁρπακτή του καὶ τὸ βόλεμά του.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐτοῦτο τὸ κράτος ὐβρίδιον ΟΥΔΕΠΟΤΕ ὑπῆρξε Ἑλληνικό, πολλῷ δὲ μᾶλλον …Ἑλλάς!!!
Ὥρα νὰ τὰ σαρώσουμε ΟΛΑ καὶ νὰ τὰ ξαναφτιάξουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή…
Ὅπως τοὺς πρέπει κι ὅπως μᾶς πρέπει…
Κι ὁπωσδήποτε ΔΙΧΩΣ σωῤῥοπαθιασμένους, σωῤῥοέλληνες καὶ σωῤῥοαρπακτικά!!! 

 

Πότε θά «πέση» τό χρῆμα τοῦ Σῶῥῥα (ἤ Πότε θά τόν μαντρώσουν);;;
Φιλονόη

* Ῥατσιστικότατον!!! Αὐτὰ τὰ κάνουν ΜΟΝΟΝ οἱ Ἐβραῖοι. Οἱ Ἕλληνες ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἦσαν ῥατσιστές, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς …Χαζάρους τύπου Σῶῤῥα!!!


φωτογραφία
καὶ φωτογραφία
Ἡ πρώτη φωτογραφία δωράκι ἀπὸ φίλο!!!

Ἀναδημοσίευσις ἀπό : Φιλονόη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου