" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

Τὸ ἀσυμβίβαστον καὶ … παράδοξον «φαινόμενον Βορίδης».


Τὸ ἀσυμβίβαστον καὶ ... παράδοξον «φαινόμενον Βορίδης». 

Δὲν γνωρίζω ἂν συμβαίνουν ἀλλοῦ τέτοια παράδοξα. 

Ὁ κύριος Βορίδης εἶναι μέλος τῆς κυβέρνησης ἀλλὰ καὶ δικηγόρος. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς energa-hellas power, οἱ ὁποῖοι λήστεψαν ἐκατοντάδες ἐκατομμύρια ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες φορολογουμένους, «τυγχάνει» να εἶναι πελάτες τοῦ κυρίου Βορίδη.

Ὅταν λοιπὸν ὁ κ. Βορίδης, τοὺς ὑπερασπίζεται στὸ δικαστήριο, στὸ ὁποῖο εἶναι ἐνάγουσα ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση κατὰ τῶν πελατῶν τοῦ ὑπουργοῦ ὑγείας, τί  ἀκριβῶς συμβαίνει; Ἀλλάζει ἠθική καί λογική ὁ συνήγορος, ὥστε νά μπορέσῃ νά ὑπερασπιστῇ τούς ληστές;

Οἱ ληστὲς αὐτοί, ἔχουν κλέψει χρήματα τῶν ψηφοφόρων τοῦ κυρίου Βορίδη. Ὁ ὑπουργος ποιούς ὑπηρετεῖ πραγματικά στήν ζωή του;  
Πῶς μπορεῖ καί ἀλλάζει ἡ ἠθική ἀπό τήν μιά ἡμέρα στήν ἄλλη καί ὁ ὑπουργός Βορίδης, ἀντί νά ὑπερασπίζεται τά δίκαια τῶν Ἑλλήνων, νά ὑπερασπίζεται τά δίκαια τῶν ληστῶν;

 Τὸ ἀσυμβίβαστον καὶ ... παράδοξον «φαινόμενον Βορίδης»..2


Συνεκτικὸς Ἱστός
φωτογραφία
καὶ φωτογραφία
ἀπό : Φιλονόη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου