" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Κ.ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου