" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Κ.ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου